„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Studie 911 (9) Požáry ve věžích (10) Zlato (11) Exploze ve WTC

Autor: Hledač pravdy | Publikováno: 15.10.2013 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Kapitola 9 Požáry ve věžích

 

U obou věží byl při požáru po útoku letadel znatelný velmi silný tmavý kouř. U severní věže v místě, kde měl být po nárazu letadla velký požár, asi po dvaceti minutách stáli lidé a volali o pomoc. Podle fotografie byla identifikována místní zaměstnankyně Edna Cintronová

 

http://www.denmarkonline.dk/sites/all/modules/htmlarea/xinha-nightly/plugins/ImageManager/demo_images/billeder/wtc/womaninholelarge.jpg,
http://www.youtube.com/watch?v=MWjHVDjk87s.

 

Požár v budovách nebyl nikterak velký, nelze v žádném případě hovořit o ohnivém peklu. Někteří lidé byli schopni se dostat z pater nad nárazem letadel dolů, aniž by se popálili. Hasiči, kteří se dostali v jižní věži zhruba do místa nárazu letadla, tedy do 78. patra, hlásili centrále, a to konkrétně náčelník Orio Palmer,

 

http://www.google.cz/search?q=orio+palmer+foto&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=cKewUe-jAeqw4QSS64GYAQ&ved=0CCwQsAQ&biw=1366&bih=548

 

že jsou zde dvě oddělená ohniska, a že jim na to budou stačit dvě hadice (viz – http://www.youtube.com/watch?v=Ul1OhdExE6Q), rozhodně nehlásili, že by zpozorovali nějaké deformace ocelové konstrukce budovy vlivem požáru, přesto se však budova po několika málo minutách zřítila, pochopitelně i s těmito hasiči. Tedy ve věžích WTC se nejednalo o velké ohně, ani o nějaké ohnivé inferno.

 

V průběhu hoření obou věží mnoho lidí vyskočilo nebo vypadlo z oken ven, nemuselo to však být kvůli velkému ohni, člověk se popálí i díky malému ohni, ale také to mohlo být kvůli velkému dýmu, a nebo kvůli explozím (viz – http://www.youtube.com/watch?v=RwcPcE6obA8 - v čase mezi 2:02-2:15).

 

Je těžké si představit jakou hrůzu museli prožívat lidé, uvěznění ve věžích WTC. Přesto, že jich mnoho zahynulo, existují svědectví lidí, kteří byli z těchto hořících budov zázračně zachráněni. Je tedy dobré pamatovat, že Bůh člověka nikdy neopouští, ale je potřeba v Něho stále pevně důvěřovat.

 

Těsně před kolapsem jižní i severní věže se obvodové sloupy na některých stranách budov mírně prohnuly dovnitř budov. Zastánci oficiální verze to vysvětlují tak, že díky požáru se prohnuly nosníky pater a to způsobilo, že obvodové sloupy byly vtaženy dovnitř. Svatá prostoto, vždyť je to fyzikálně nesmysl. Jestliže se nosníky pater prohnuly vlivem požáru, tak proto, že teplem se věci roztahují, a působí na ně navíc gravitace, tak se v důsledku toho prohnuly dolů. To by však nemohlo vtáhnout obvodové sloupy, na kterých byly nosníky pater připevněné, dovnitř. Aby mohly být v důsledku fyzikálních změn na nosníkách pater dovnitř vtaženy obvodové sloupy, tak by nosníky pater musely být více zatížené, tzn., že by se musela zvýšit jejich hmotnost nebo váha, kterou by nesly, a to mnohonásobně, když byly budovy mnohonásobně předimenzované, to by pak mohlo obvodové sloupy vtáhnout dovnitř, tedy pokud by dříve nepraskly spoje mezi nosníky pater a obvodovými sloupy. Avšak pokud by byly nosníky pater jen ohněm rozžhavené, tak by se tím nezvýšila jejich váha, jen by se díky roztažení teplem nosníky prohnuly dolů, ale to by nezvýšilo tlak na obvodové sloupy, takže by se nemohly prohnout dovnitř budovy. Takže příčina mírného prohnutí obvodových sloupů věží musela být někde jinde, neboť tvrzení zastánců oficiální verze je fyzikálně nemožné. Kupř. zpětným ochlazením nosníků pater by došlo k jejich smrštění, a díky gravitaci by skutečně zvýšily tlak na obvodové sloupy a tím by je mohly vtáhnout dovnitř, pokud tedy dříve nepraskly spoje, což je vysoce pravděpodobné.

 

http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1260:911-6&catid=76:911&Itemid=93 - obrázok 5-teplotná rozťažnosť nosníkov pri zahrievaní, zmršťovanie pri ochladzovaní,

http://911research.wtc7.net/mirrors/guardian2/wtc/WTC_ch2.htm - v kapitole 2.2.1.4 Structural Response to Fire Loading.

 

Kapitola 10 Zlato

 

U budovy WTC 5, na kterou 11. září po nárazu letadel do věží WTC náhodou přišel Ing. Jonathan Barnett při plnění povinností, vyplývající z funkce ředitele protipožární ochrany WTC, se svým doprovodem hodnotil její poškození a užasli v horních patrech nad navezením velkého množství drtě. Účel tohoto konání pochopili, až když objevili ve spodním podlaží připravenou podpěru k podtržení. Náhle si uvědomili, v jakém jsou ohrožení a prchali dolů. Zachránil je lépe zabezpečený prostor garáže. Pod budovou v zásobovacím tunelu, bylo nalezeno auto s prázdnými koly, naplněné zlatem, opuštěné eskortou na cestě od jižní věže. Pod komplexem WTC se nacházela úschovna zlata bank Nová Scotia, Chase Manhattan, dále bank v Šanghaji, Honkongu, New Yorku, aj., v hodnotě zhruba 160 miliard dolarů. Většina zlata posléze zmizela.

 

Kapitola 11 Exploze ve WTC

 

V průběhu požáru věží WTC a i během jejich kolapsu mnozí očití svědci (policisté, hasičů, agenti FBI, zaměstnanci ve WTC, reportéři různých televizních stanic, atd.) slyšeli exploze uvnitř budov v různých patrech i v podzemí (http://www.youtube.com/watch?v=nQr6-Uj2uGY), někteří hovořili o tom, že jsou v budovách bomby

 

http://www.youtube.com/watch?v=tH1Xdcssw4A - v čase mezi 1:05:28-1:05:39 jeden z hasičů tvrdí na kameru a ještě to opakuje, že v budově je bomba,
http://www.youtube.com/watch?v=_A9X_8flGeM).

 

Je nutno podotknout, že hasiči a dost možná i agenti FBI a policisté mají poučení o výbušninách, proto by pro ně neměl být zas až takový problém exploze výbušnin dobře rozpoznat. Dokonce přes 500 svědků sepsalo výpovědi, ve kterých uvedli, že před kolapsem věží a v průběhu kolapsu slyšeli exploze. Je možné, že někteří svědci si tuto výpověď zčásti vymysleli, nebo původ explozí nesprávně identifikovali, také je ale možné, že svědků těchto explozí výbušnin bylo ve skutečnosti mnohem více, ale nevypověděli o nich ze strachu, nezájmu, nebo z různých jiných důvodů. Přesto však výpovědi těchto očitých svědků, i přes určitý chaos a strach, který během útoku kolem budov WTC vypukl, jsou rozhodně věrohodnější, než tvrzení různých laiků i odborníků s odstupem času, kteří navíc v blízkosti budov WTC před a v průběhu jejich kolapsu vůbec nebyli. Na internetu lze nalézt velmi mnoho autentických záznamů nebo zápisů výpovědí různých lidí o explozích ve věžích WTC. Mezi konkrétní lidi patřili kupř. Reportérka NBC Ann Thompson, Michael Benfante, hasič Louie Cacchioli, reportér Peter Demarco z New York Daily News, reportér BBC Steven Evans, Tom Canaban, policista Craig Bartner a mnozí další.

 

V průběhu několika málo minut před kolapsem jižní věže v městské části Hoboken, přes záliv na vzdálenost zhruba 3km, natočil Rick Siegel na kameru (díky rychlosti zvuku 343m/s se zhruba 9-ti sekundovým zpožděním) zvuky mohutných otřesů, které zněly spíše jako údery či exploze, s epicentrem v oblasti WTC (viz – http://www.youtube.com/watch?v=JiFnci6qPwE&feature=related - v časech mezi 1:53-1:58, 2:59-3:05, 3:11-3:15, 3:39-3:48, 5:00-5:04, a v 5:52-6:13 následuje kolaps jižní věže). Celkem bylo těchto explozí zaznamenáno 9.

 

Před kolapsem severní věže kamera v Hobokenu opět natočila asi 4 exploze. Viz – http://www.youtube.com/watch?v=JiFnci6qPwE&feature=related - v čase mezi 37:40-38:25. Konkrétně v čase mezi 37:45-37:52 je zachycena mohutná exploze zhruba 16 vteřin před kolapsem severní věže. Bezprostředně po této explozi začal před budovou u její základny stoupat dým, což je vidět v úzkém prostoru mezi dvěma domy, které stojí před severní věží. Nakolik je pravděpodobné, že se zde tento dým objevil po kolapsu jižní věže díky větru, je otázka, neboť jižní věž se nacházela za severní, vítr vanul opačným směrem, tedy od severní věže k jižní, což je vidět na stoupajícím dýmu ze severní věže. Navíc je evidentní, že se jedná o docela hustý dým, valící se nízko při zemi, avšak z videa je jasné, že dým po kolapsu jižní věže je již velmi rozptýlený, a to jak do stran tak i do výšky.

 

Na tomto videu – http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=CM88xJX5FsA&feature=endscreen - je zachycen kolaps severní věže kamerou ze střechy blízké či vzdálenější budovy a v čase mezi 0:19-0:21 se obraz kamery zatřese zhruba 12 vteřin před jejím kolapsem. Není vyloučené, že se jedná o otřes způsobený výbuchem nálože u severní věže, který byl zaznamenán v předchozím videu v čase mezi 37:45-37:52, neboť po výbuchu nálože v podzemí severní věže muselo alespoň několik vteřin trvat, než otřes došel na střechu budovy, ze které bylo natáčeno druhé video. Zaleží na tom, jak rychle se šíří vibrace budovami po výbuchu nálože, a také na tom, jak budova, ze které se snímalo druhé video, byla od severní věže daleko. Je tedy možné, že tento záznam exploze při otřesu kamery a zvukový záznam exploze na předchozím videu spolu časově souhlasí.

 

Někteří zastánci oficiální verze zvukové záznamy otřesů natočené Rickem Siegelem nepopírají a netvrdí, že se jedná o podvod, ale vysvětlují je všelijak jinak. Lze vytvořit několik různých variant původu těchto zvukových záznamů otřesů. Mohlo se jednat o náraz větru do mikrofonu kamery – Náraz větru do mikrofonu nezní jako úder, ale spíše jako delší souvislejší nebo i přerušované dunění a praskání, navíc ten den nebyl nijak velký vítr. Nebo se mohlo jednat o nárazy mořských vln o útes nebo o molo – Zvuky by nejspíše zněly jinak, a musely by být také zaznamenány nějaké větší mořské vlny, což nebyly. Také se mohlo jednat o zahřmění v oblacích. – Problém ale je, že 11. září 2001 byla nad New Yorkem skoro vymetená obloha, bylo krásně a jasno. Výjimečně se asi může stát, že zahřmí i při čistém nebi, je však velmi nepravděpodobné, že by se ozvalo tolik zahřmění během několika málo minut v jednom a tomtéž místě z čistého nebe. Další možnost by byla, že se jednalo o hřmění motoru nějaké helikoptéry nebo letadla, které zrovna tou dobou prolétávalo nad New Yorkem, však jsou poblíž New Yorku dvě velká letiště. – Je to také nesmysl, protože letí-li helikoptéra, tak je slyšet zvuk nejen motoru ale i vrtule, který je dlouhý a souvislý, a u prolétávajícího letadla, je motor slyšet jako souvislé, silou zvuku kolísající dlouhé hřmění, burácení, ale nikoliv jako údery. Další možností by bylo, že se jednalo o otřesy způsobené podzemní dráhou – Ovšem to je nepravděpodobné podobně jako u letícího letadla, neboť podzemní dráha také vydává spíše souvislý, silou zvuku kolísající rámus, obdobně tomu je i u jiných dopravních prostředků, jako jsou vlaky, nákladní auta, lodě, atd. Další možnosti by mohly být pád trosek, výbuchy čistících prostředků, okenních tabulí nebo jiných materiálů, výbuchy generátorů nebo vodních nádrží ve věžích WTC. – Vše je vysoce pravděpodobné. Pád trosek byl jistě ve věžích v průběhu požáru zaznamenán, ale ven na ulici padali spíše menší a malé trosky, které by nemohli být tak daleko slyšet. Větší trosky mohly padat uvnitř budov, ale je opět málo pravděpodobné, že by dopadly až dolů do přízemí, protože v průběhu padání by musely narážet na četné překážky, o které by se roztříštily, a dolů, pokud vůbec, by dopadly v menších kusech s menším hlukem. Výbuchy čistících prostředků, okenních tabulí či jiného materiálu ve věžích, byl také jistě zaznamenán, ale to by určitě nemohlo být tak daleko tolik slyšet. Co se týče generátorů, které bývají většinou v přízemí či suterénech budov, je otázka, kolik jich ve věžích celkem dohromady bylo, a také je vysoce nepravděpodobné, že by v přízemí či suterénech věží (u jižní věže skoro po hodině od nárazu letadla a u severní věže více než hodinu a půl po nárazu letadla) ještě natolik hořelo, aby to způsobilo jejich explozi. Exploze vodních nádrží, v důsledku natlakování vlivem ohně, jsou také velmi málo pravděpodobné, protože nádrže mají běžně bezpečnostní ventily, které právě při takovémto natlakování nádrže vybouchnou, následně v nádrži klesne tlak a pára začne vycházet z nádrže ven otvory po bezpečnostních ventilech, pak již nehrozí exploze celé nádrže. Vybouchnutí těchto bezpečnostních ventilů by jistě nebylo slyšet tak daleko a v takové síle. Neboť se ve věžích nejednalo o rozsáhlé požáry, je také otázka, zda by oheň zvládnul v nádržích tak obrovské množství vody ohřát natolik, aby došlo k jejich kritickému natlakování. Předposlední možností by mohlo být zemětřesení – Díky rozdílné charakteristice zvuků je to opět velmi nepravděpodobné. Dokonce ve 34km vzdálené stanici v Palisades přístroje před pádem věží zaznamenaly otřesy o síle až 2.3° Richterovy škály s epicentrem na dolním Manhattanu. Avšak amplituda těchto zvuků se spíše než zemětřesení podobala explozím, dokonce prý jaderným výbuchům. Také by bylo velmi zvláštní, kdyby některá z těchto variant nastala, že by se tak stalo pokaždé zrovna těsně před kolapsem věží. A poslední možností je, že se jednalo o výbuchy náloží, připravených k odstřelu budov.

 

Zastánci oficiální verze výpovědi svědků o explozích a záznamy explozí zpochybňují a vysvětlují je tak, že se mohlo jednat o výbuchy vodních nádrží, generátorů, okenních tabulí, čistících prostředků, obrazovek, mohlo se jednat o pády trosek, atd. Ovšem bylo-li tomu skutečně tak, pak je velmi podivné a podezřelé, že se o těchto autentických nahrávkách a výpovědích mnoha očitých svědků oněch explozí nezmiňují v oficiální verzi zodpovědní vládní činitelé a veřejnoprávní média. Tím jsou tyto exploze a výpovědi svědků o explozích mnohem podezřelejší a vyvolávají řadu zásadních otázek ke vztahu zodpovědných amerických činitelů k útoku na WTC. Tyto exploze a výpovědi o nich jsou zamlčovány či popírány před veřejností s největší pravděpodobností proto, že by bylo skutečně velmi obtížné, ba skoro nemožné je uspokojivě vysvětlit v rámci běžných jevů při požárech a kolapsech budov, což by vedlo k ohrožení utajení a k poodhalení celého spiknutí. Nadále se zjevně spoléhá na velkou mainstreamovou mediální propagandu a psychologickou manipulaci s veřejným míněním, přičemž případné nahrávky těchto explozí a zmínky o nich, jakož i mnohé jiné pochybnosti o oficiální verzi a podezřelé okolnosti, se často s posměchem a poukazem na jejich neodbornost oklasifikují jako konspirační teorie, čímž jsou automaticky do značné míry zdiskreditovány, a jsou odsunuty převážně do kybernetického prostoru internetu, kde lze donekonečna nastavovat nohy lživé oficiální verze formou různých, mnohdy pseudovědeckých a pseudoodborných studií, rozborů a názorů. Na internetu lze najít velkou spoustu autentických videí, v nichž mnozí očití svědci bezprostředně vypovídají o explozích ve WTC, o bombách ve WTC, a kde i experti na řízené demolice tvrdí, že se u kolapsu věží jedná o řízený odstřel. Mnozí odpůrci konspirace však tato videa považují za nevěrohodná a “konspiračně teoretická“. Zajímavé by však bylo, kdyby se některá tato videa ještě i s patřičným “konspiračně teoretickým“ komentářem odvysílala v hlavních zprávách mezi 19.-20.hod v některých mainstreamových veřejnoprávních médiích. Je dost možné, že by díky tomu mnoho těchto odpůrců konspirace rázem konspiraci uvěřilo, i když výpovědní hodnota těchto videí by se uvedením v hlavních zprávách ve veřejnoprávních médiích nijak nezvýšila, jednalo by se přece o totéž video s těmiž výpověďmi očitých svědků jako na internetu. Je to otázka psychologie a manipulace – Co je na internetu, je jen “konspiračně teoretické“, avšak co je v hlavních zprávách v televizi, je pravdivé – To je velmi zavádějící postoj, obzvláště, žijeme-li v mediokracii.

 

Někteří zastánci oficiální verze také namítají, že při odstřelu věží WTC by musely být do velké vzdálenosti slyšet výbuchy náloží, což doložili autentickým videem odstřelu chladících věží – http://www.youtube.com/watch?v=5qkXhn-f51k - podle zpoždění zvuku explozí náloží, asi 7 vteřin, mohla být vzdálenost kamery od odstřelovaných věží zhruba 2.5km. A k tomu dodávají, že neexistují žádné záznamy výbuchů náloží ve WTC, které by se podařilo nahrát z velké vzdálenosti, jako kdyby vůbec nevěděli o videu Ricka Siegela. Je potřeba si uvědomit, že zvuk odpálené nálože se jinak šíří a jinak zní v otevřené krajině a jinak ve městě, kde je plocha zastavěna výškovými budovami, přičemž také může záležet na větru, tlaku a vlhkosti vzduchu, atd. Také záleží na typu nálože a typu, kvalitě a citlivosti mikrofonu, který zvuky snímá. Též může být v barvě, síle a způsobu šíření zvuku odpalovaných náloží rozdíl podle toho, jaký typ budovy či konstrukce je odpalován a ještě je potřeba si uvědomit, že řízená demolice budov se provádí, je-li budova prázdná, tedy bez interiéru, a ještě bývají vybourány některé příčky. Tedy v případě odstřelu věží WTC, který byl provedený za plného provozu, by interiér v budovách mohl sílu zvuku odpalovaných náloží utlumit a možná i částečně změnit jeho barvu. Zároveň však existují zastánci oficiální verze, kteří exploze, nahrané Rickem Siegelem v městské části Hoboken vzdálené od WTC zhruba tři kilometry, zpochybňují a tvrdí, že je málo pravděpodobné, že by exploze náloží mohly být slyšet na tak velkou vzdálenost. V podstatě si tyto dvě skupiny zastánců oficiální verze v tomto směru mezi sebou odporují. Na těchto videích je důkaz, že exploze odpalovaných náloží při řízené demolici mohou být slyšet opravdu velmi daleko

 

http://www.youtube.com/watch?v=eem7d58gjno - v čase mezi 2:47-2:57, vzdálenost zhruba 1km, http://www.youtube.com/watch?v=5kh47v0KsGM - vzdálenost zhruba 1.5km, http://www.youtube.com/watch?v=mG6TbczAnX4 - vzdálenost zhruba 2km, http://www.youtube.com/watch?v=p30zoSAHG2g - vzdálenost zhruba 3.5km,

http://www.youtube.com/watch?v=I48toiRX9ao - vzdálenost zhruba 4km, a též je potřeba si uvědomit, že věže WTC stály velmi blízko zálivu a přes vodu se zvuk poměrně dobře nese.

 

pokračování příště

 

Klíčová slova: USA  | tajné služby  | terorismus  | 11/9  | psychologické operace  | NWO
4800 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Pane premiére Bbiši, odmítněte záludný plán Leyenové!V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena

euPortal.cz

Pro-migračního francouzského aktivistu zamordoval migrant, se kterým spalSpojené národy ovládnuté gender ideologií vyhlašují za politicky nekorektní říkat „manžel“ nebo „manželka“

Eurabia.cz

Důvod proč se zhoršuje situace Francouzů: Skoro polovina sociálních dávek je vyplácena cizincůmCikáni zabili v centru Budapešti dva mladé Maďary

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Proč se Nálezy Ústavního soudu o Colloredo–Mansfeldech staly Stalingradem protektorátních restituentůSkryté záměry pomníkové války

ParlamentniListy.cz

To chvilkaře zklame! Xaver vytáhl projev o situaci v ČT. A radoval seVymýváte mozky, udeřil Babiš proti EU. A jel dál: Podvod a habaďůra. Pozor na opozici
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny