„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Neodbytné otazníky nad sebejistými vykřičníky

Autor: Michal Semín | Publikováno: 15.10.2013 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace

Článek PhDr. Pavla Zahradníka přinesl mnohé důležité informace a do té míry, do které jsou pravdivé, jsem mu za ně vděčný. Věděl jsem, že Jana Bobošíková neměla v minulosti problém podporovat požadavky homosexuální lobby a když podpořila svým podpisem Manifestu D.O.S.T. konzervativní postoje k manželství a rodině, byl jsem tím upřímně překvapen. A aby nezůstalo u jediného překvapení, požádala mne, zda by mohla vystoupit na demonstraci, kterou Akce D.O.S.T. svolala proti snaze zavést povinnou sexuální výchovu do škol.[i] Souhlasil jsem a nelitoval jsem. Krátce nato jsme se spolu sešli při panelové diskusi, kdy jsme proti Ondřeji Liškovi, předsedovi militantně multikulturalistické Strany zelených, hájili názor, že islám nepředstavuje pro Evropu i naši společnost žádné obohacení, ale nebezpečí. Setkali jsme se ještě vícekrát a nikdy jsem neodcházel s pocitem, že její sympatie k Akci D.O.S.T. nejsou upřímné. Naopak. Dospěl jsem k závěru, že Jana Bobošíková, stejně jako kdokoli jiný, může svoje názory měnit. K lepšímu. Ne vždy se mnou souhlasila a já s ní, ale rozhovory byly upřímné a zdálo se mi, že přispívají ke stále většímu příklonu Jany Bobošíkové ke konzervativní pravici.

I proto jsem byl zděšen internetovými odkazy, které Dr. Zahradník vydoloval z hlubin internetu. Kéž by něco podobného učinil i na adresu jiných politiků, lovících hlasy v katolickém či konzervativním táboře…

Janě Bobošíkové jsem 12. 10. napsal dopis tohoto znění:

Vážená paní Bobošíková,

dostávám v posledních dnech emaily, kritické k rozhodnutí, že jsme podpořili Hlavu vzhůru!, a to v souvislosti s některými Vašimi dřívějšími aktivitami, vyjadřujícími sympatie k tzv. gay komunitě.

Dosud jsem jim čelil odpovědí, že od chvíle Vašeho podpisu Manifestu D.O.S.T. jste nic, co by se dalo interpretovat jako podpora gay lobby, neučinila. Dnes však vyšel na stránkách Duše a hvězdy tento článek: http://cirkev.wordpress.com/2013/10/12/jana-bobosikova-volebni-blok-hlavu-vzhuru-a-propagace-sodomie/

Mezi čtenáři tohoto serveru je i mnoho signatářů Manifestu D.O.S.T., jakož i konzervativně smýšlející křesťané, jež jsme v minulých měsících a týdnech ujišťovali o tom, že Vaše konzervativní postoje ve vztahu k rodině a homosexualismu jsou autentické a že je volba Hlavy vzhůru! pro pro-rodinné konzervativce nejen možná, ale i vhodná.

 Z tohoto článku se však dozvídáme, že jste měla být členkou poroty Gay Man Česko Slovensko 2012, soutěže, jež se měla konat v kostele sv. Michaela na Starém Městě, o jehož záchranu před zneužíváním pornografickým průmyslem tu mnoho let bojujeme. Jsem tím nepříjemně překvapen a nyní opravdu nevím, čemu a komu mám věřit.

Rozhodl jsem se Vás požádat, v zájmu budoucí spolupráce, abyste buď pravdivost této informace popřela (to v případě, že došlo ke zneužití Vašeho jména pro propagaci akce, se kterou z principu nesouhlasíte) nebo veřejným prohlášením uznala, že Vaše spolupráce s homosexualistickými podniky byla chybná. V tomto případě je třeba učinit jasnou volbu – buď se odvolávat na spojenectví s Akcí D.O.S.T., nebo s českou gay scénou. Tertium non datur.

V pondělí, jak jistě víte, se konají Hovory na pravici a domnívám se, že toto téma někdo z publika, či dokonce panelu, zvedne. V takovém případě budu muset oznámit, jak se Akce D.O.S.T. k celé záležitosti staví.

 

Srdečně zdravím,

Michal Semín

 

V pozdních večerních hodinách jsem od J. Bobošíkové obdržel tuto odpověď:

 

Vážený pane Semíne,

nevím nic o tom, že jsem měla být členkou poroty Gay Man Česko Slovensko 2012 v kostele Sv. Michaela na Starém městě. Jsem pravidelně už řadu let členkou poroty soutěže Muž roku, která se koná v Náchodě. Není mi známo, že by tato soutěž zkoumala sexuální orientaci soutěžících nebo že by měla cokoliv společného s veřejnou prezentací jakékoliv sexuality, neřku-li sodomie nebo znesvěcování kostela Sv. Michaela.

 

Vážený pane Semíne,

za svým podpisem manifestu DOST si stojím. Ne proto, abych měla volební podporu, ale protože podle něj žiji. Jsem 27 let vdaná za jednoho muže, ctím rodinu a lidskou svobodu. Ctím i soukromí a nelustruji pohlavní orientaci lidí, se kterými  přicházím do styku. Stavím se odmítavě k veřejné demonstraci jakékoliv sexuality, protože se domnívám, že patří výhradně do soukromí. 

Trvám na tom, že děti by měly adoptovat rodiny (pro mě muž a žena) nebo zodpovědní jedinci. 

 

S pozdravem

Jana Bobošíková

 

Ještě jednou jsem se jí zeptal, zda považuje ony P. Zahradníkem zmíněné odkazy za lživé a dostalo se mi písemné odpovědi, že ano, a to ve všech bodech. Zároveň mi dala na srozuměnou, že toto její stanovisko mohu zveřejnit.

Vím, že tu stojí tvrzení proti tvrzení. Nejsem advokátem Jany Bobošíkové a netvrdím, že její postoje k agendě homosexualismu nemohou být lepší. Ale za dané situace nemohu přijmout závěr, že Jana Bobošíková a spolu s ní Hlava vzhůru! zastává homosexualistický program. Na téma rodiny naopak nacházíme v programu HV tato slova: Posílit postavení přirozené rodiny – základu státu – ohrožené sociálním inženýrstvím a korupčními nabídkami levice. Tradiční hodnotový řád je základem naší pospolitosti. Budeme ho bránit.

Jak jsem uvedl ve svém předchozím článku (a doložil odkazy), Jana Bobošíková v kampani opakovaně řekla, že nepodporuje adopce dětí homosexuálními páry a že odmítá akce typu Prague Pride. Jistě, mohla by učinit daleko víc, ale co pro tradiční rodinu a proti homoagendě učinily ostatní „pravicové strany“, ucházející se o hlasy katolických voličů? Proto DOST již na téma Bobošíková, Hlava vzhůru! a sodomie a zaměřme svou pozornost na jiné, snad i závažnější problémy.

Kladu si totiž otázku, zda je ona nesmiřitelná kritika JB, HV, potažmo Akce D.O.S.T., vedena pouze čistými úmysly. Měří naši odpůrci všem stejným metrem? Je opravdu volba TOP 09, ODS či KDU-ČSL pro katolíka lepší alternativou, jak tvrdí P. Zahradník?

On i další naši kritici přeci jistě musí vědět, že to jsou právě předáci ODS a TOP 09, pod jejichž záštitou se koná každoroční Prague Pride a že obě strany nic nenamítaly proti tomu, když jejich poslanci spoluiniciovali zákon o adopcích dětí homosexuálními páry! Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg hlasoval ve vládě pro liberalizaci potratového zákona, podpořil i přijetí zákona o registrovaném partnerství a souhlasí s homoadopcemi. Proto také „osobnosti gay komunity“ vyzvaly občany k podpoře K. Schwarzenberga v prezidentských volbách. Topácký ministr zdravotnictví Leoš Heger byl z hlediska „pro-life“ politiky patrně nejhorším ministrem polistopadové éry. Byl to on, kdo ve vládě prosazoval uvolnění pravidel pro potratovou turistiku (s podporou svého stranického vůdce), a kdo se osobně zasazoval za registraci smrtícího přípravku RU 486. Za zmínku stojí i to, že všichni členové TOP 09, kteří podepsali Manifest D.O.S.T., byli vyzváni, aby svůj podpis stáhli. Několik členů strany, kritických ke Schwarzenbergovi (shodou okolností také signatáři Manifestu) bylo ze strany vyloučeno. Kvůli „fašistické“ Akci D.O.S.T., respektive působení jejího tehdejšího předsedy Ladislava Bátory na MŠMT, vyhrožovala TOP 09 dokonce pádem vlády.

Pokud jde o ODS, tak nelze dost dobře nevidět, že přední místa ve stranické hierarchii zaujímají v posledních letech lidé, kteří homosexualistickou agendu otevřeně podporují – Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Bohuslav Svoboda či Jana Černochová, všichni oblíbenci mediálního mainstreamu. Ten „obrodu ODS“ podpoří jen za té podmínky, že právě tyto a s nimi spřízněné osoby se pevně ujmou stranického kormidla.

Pokud jde o KDU-ČSL, tak si neškodí připomenout, že v posledních letech úzce spolupracovala se Stranou zelených – měli např. společné nominanty v senátních volbách 2012 – tedy s partají, která je v prosazování homoagendy v české politice nejaktivnější. Dr. Zahradník má sice pravdu, když píše, že lidovci mají z „katolického programu“ nejvíce reziduí, uvědomuje si však, že KDU-ČSL patří mezi ty české politické strany, jež téměř bezvýhradně podporují proces co nejužší integrace Evropské unie? A že totéž platí o TOP 09? Předpokládám, že není nutné, abych čtenářům DaH vysvětloval, jaká je ideologická a mocensko-politická podstata poválečné evropské integrace, v níž mnozí katoličtí politici sehráli a dodnes hrají roli užitečných idiotů.

Dr. Zahradník se děsí představy, že katolíci vhodí do volební urny lístek s číslem 5. Asi se však shodneme na tom, že daleko více katolíků bude volit KDU-ČSL nebo TOP 09. To mu však hlavu nedělá a proto před tím nevaruje. Jak mám tomu rozumět?

Proto si kladu otázku, proč dává přednost stranám podporujícím stále otevřeněji protikřesťanskou EU před stranou, která nás chce z područí EU vymanit a jež, spolu s Václavem Klausem, otevřeně hovoří i o možnosti vystoupení.

Různé výhrady vůči HV! neberu na lehkou váhu, ale forma i intenzita kritika naší dílčí spolupráce s ní – připomínám, že Akce D.O.S.T. se na volební kampani nijak nepodílí – z řad některých katolíků ve mne vyvolává tušení, že jsou ve hře ještě jiné motivy a zájmy, než jen bohumilá starost o to, abychom nevolili politiky a jejich strany s homosexualistickou agendou.

Michal Semín


[i] Na této demonstraci měla vystoupit i poslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová. Na poslední chvíli však svoji účast na nátlak Tomáše Halíka a Ivana Gabala, současného lídra středočeské KDU-ČSL, odvolala.

http://cirkev.wordpress.com

Klíčová slova: domácí politika  | Česká republika  | D.O.S.T.  | demokracie
3624 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny