„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Řídí současnou krizi na blízkém východě a politiku Bruselu Ilumináti? Jakou v tom hraje roli Rada pro zahraniční vztahy?

Autor: Myron C. Fagan | Publikováno: 6.10.2013 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

K získání kontroly nad lidmi na různých úrovních státního aparátu a dalších významných postech používají Ilumináti především „obyčejného“ uplácení. Jakmile vlivné osoby upadnou do lží, podvodů a svodů, jsou drženy v poslušnosti vydíráním, hrozbou zruinování, veřejného odhalení, v krajním případě i strachem z fyzické likvidace jich či jejich rodin. Nic nového pod sluncem. Dnes jsou však tyto metody dováděny k dokonalosti.

Zatím jsme se zatím zabývali vznikem tajné organizace spojené s Adamem Weishauptem a jeho chlebodárci z bankovního domu Rothschildů. Pak jsme se věnovali založení komunistického hnutí a vývozu bolševické revoluce z USA do Ruska. Ve třetí části jsme popisovali vliv Iluminátů na Velkou francouzskou revoluci a založení Spojených států amerických. Ve čtvrtém díle jsme  sledovali upevňování iluminátské moci v USA a v Evropě. Dnes chceme čtenáře seznámit s jednou z rozhodujících  převodových pák Iluminátů ve světové politice – instituci s nicneříkajícím názvem Rada pro zahraniční vztahy (CFR).

CFR a její dceřinné organizace ve světě

Hned po 1. světové válce založili Ilumináti v USA Radu pro zahraniční vztahy (Council on Foreign Relations), běžně nazývanou CFR. Ta je dodnes hlavní převodovou pákou pro domácí i zahraniční politiku a plánované operace k udržení jejich moci ve světě. CFR vždy byla a je řízena a kontrolována mezinárodními bankéři, kteří zase byli a jsou kontrolováni Rothschildy.

Šedá eminence Iluminátů: Woodrow Wilson

CFR byla založená v letech 1919-1922 z podnětu Edwarda Mendella House, šedé eminence presidenta Woodrowa Wilsona. Východiska byla inspirována anglo-americkým fabiánským socialismem, zaměřeným na globalismus, který by „tichou“ revolucí, nikoli revolucí ulice, uskutečnil velkou syntézu mezi kapitalismem a socialismem.

CFR jako neviditelná vláda

CFR jako neviditelná vláda Spojených států čítá kolem 2700 členů, jejichž pracovní skupiny trvale zkoumají všechny aktuální problémy. Účinkuje tak již od třicátých let dvacátého století. Od té doby žádný ministr zahraničí, obrany, financí, žádný úředník na klíčových místech těchto ministerstev, na hlavních velvyslanectvích, ve vedení CIA, nebyl vybrán z lidí mimo okruh CFR.

Zbigniev Brzezinski

Zbigniew Brzezinsky

Od roku 1933 každé presidentské volby probíhaly pod kontrolou CFR, jejíž základní principy lze dnes shrnout takto:

a) Zaměřit se na obchod a hospodářskou pomoc zemím nejméně rozvinutým, a tedy potenciálně  revolucionářským.

b) Nadnárodní instituce budoucí „světové vlády“ musejí pečovat o vyhledávání, těžbu a rozdělování energetických zdrojů a surovin. Racionalizovat velký obchod, hledat řešení konfliktů zavázáním stran k dialogu, aby nikdy nebyli vítězové a poražení.

c) Komunismus není nepřítelem, pouze jeho přehmaty a vybočení.

d) Národní suverenity musí pomalu zmizet ve velkých ekonomických a geopolitických celcích.

Henry A. Kissinger

Henry Kissinger

Britský ústav mezinárodních záležitostí

Podobnou organizaci zřídili Ilumináti i v Anglii. RIIA, Royal Institute of International Affaires, Královský ústav mezinárodních vztahů, dvojče CFR v Londýně, vznikl v roce 1919. Má své odbočky asi v šedesáti zemích.

IREX – most přes studenou válku

Zvláštní skupina, která koordinovala zájmy Iluminátů v době studené války se jmenovala IREX (International Research  Exchanges). Tato Mezinárodní organizace pro výzkum a výměnu informací se podílela na plánech na „likvidaci“ komunismu ve východní Evropě a začlenění východoevropských zemí do plánů NWO. Celou operaci řídili  významní Ilumináti zasedající v nejvyšších orgánech CFR David Rockefeller, Zbigniew Brzezinsky a Henry Kissinger.

David Rockefeller

David Rockefeller

Zasedali zde rovněž zástupci sovětského bloku, především Michail Gorbačov a někteří další „reformní“ představitelé východního bloku, kteří se podíleli na konvergenci Západu s Východem a na vytvoření dnešní podoby Evropské unie. Tato skupina úzce spolupracovala v rámci významné Iluminátské formace zvané jako Bilderberg. Právě v Irexu byla přijímána rozhodnutí a strategické plány, které byly potom zařazovány, po schválení v CFR, na pravidelná jednání Bilderberg group.  

Bilderberg   

Bilderberg je stálá iluminátská konference, založená v roce 1954 ke zlepšení kooperace  mezi politickými, ekonomickými vojenskými a bankovními  kruhy v USA a v Evropě. Její členové jsou kooptováni a setkávají se každoročně na neveřejných zasedáních.

Trilaterála  pomocný orgán CFR

Trilaterála, jinak též Nadnárodní světová komise, byla založena v roce 1973 Davidem Rockefellerem (předsedou CFR), Zbigniewem Brzezinským, Henry Kissingerem a dalšími významnými představiteli Iluminátů. Euro-americkou skupinu doplňuje japonské průmyslové seskupení. Řídící výbor má deset členů, výkonná komise dvacet osm osob.

Trilaterála získala a nastolila Jimmyho Cartera jako presidenta USA, rozmístila kolem něho sedmnáct svých zakládajících členů, desítku kolem presidentů Reagana a Bushe. Bill Clinton a jeho dvanáct státních tajemníků (ministrů) a ředitelů vládních agentur (včetně CIA) byli členy CFR. Polovina z nich, i Clinton sám, navíc členy Trilaterály, stejně jako současní lidé kolem prezidenta Obamy. Všichni ředitelé na ministerstvu zahraničí a jejich zástupci jsou členy CFR, stejně tak na ministerstvu financí.

Jejich cíle, upřesňované CFR, směřují k syntéze kapitalismu a socialismu (všech odstínů), seskupují velké ekonomické celky téhož řádu kolem pólů panamerického, panevropského a panasijského, čímž současně likvidují národní státy – vše podle scénáře Nového světového řádu.

Příště se budeme věnovat vlivu Iluminátů na současný politický vývoj u nás a ve světě.

http://www.protiproud.cz

Klíčová slova: USA  | zednáři  | tajné služby  | ilumináti  | sionismus  | Rothschild
6171 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny