„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Žijeme v Apokalypse? (4) Sunnitský Islám jako cílová alternativa globální non nacionální civilizace?

Autor: Bohuslav Svatoš | Publikováno: 23.9.2013 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace

Obvinění Iráku z výroby a držení zbraní hromadného ničení přišlo vzápětí po té, co Saddám Husajn oznámil, že končí obchodování s dolarem a ropu bude prodávat výhradně za eura. Obdobně M. Kaddáfí, se v posledních letech takřka objímal se západem a vyjma organizací pro ochranu lidských práv nepřišlo ze strany západu jakékoli zpochybnění legitimity jeho režimu kvůli jeho temné teror produkující minulosti. Nedlouho potom co přišel s nápadem vytvořit celoafrický systém obchodování s ropou, který počítal s vytlačením dolaru a zavedením Afrického dináru se z Kaddáfího stal nepřijatelný tyran a nepřítel nejvyššího řádu.


Aktuálně probíhá likvidace všech republikánských sekulárních režimů. Konzervativní monarchie – teokracie zůstaly protestů v podstatě „náhodou“ ušetřeny. V jediném království, kde se lid vzbouřil: Bahrajnu – bylo povstání s tichým přitakáním Západu potlačeno. Ve všech arabským jarem destabilizovaných zemích se dostávají k moci islamisté, prioritně zaměření na destrukci světského státu a infikují politiku vlivem náboženství. Chudoba zůstává a výdobytky moderní společnosti, které přinesly sekulární režimy nastolené důstojnickými revolucemi v padesátých a šedesátých letech 20. století, jsou likvidovány. Tyto západem podporované revoluce nesměřují k pokroku, ale spíše k návratu těchto společností do nejtemnějšího teokratického středověku.

 

Spojené státy byly opakovaně a právem kritizovány za svoji praxi účelových koalic, typicky například za podporu afghánských mudžáhidů proti SSSR v 80. letech nebo za podporu Saddáma Husajna proti Íránu, a také za rozvratné destabilizační intervence v neprospěch suverénních států, které se „Americko Saudská globalizační prostitutka“ snažila - často úspěšně – transformovat do podoby vazalských banánových republik. Nedávnou demonstrací toho jak zvrhle a zištně USA praktikují prosazování „demokratického a humanistického řádu“ ve světě je „Kosovská zrada“ coby novodobá obdoba zrady Mnichovské ( Kterážto všecku moc první šelmy provozuje před tváří její ) jejímž cílovým efektem bylo mj. zřízení největší imperiální základny mimo území USA – pro 70 000 vojáků na území vděčného, díky intervenci morálně zprostituovaných USA samostatného, Sunnitsko Islámského Kosova.

 

Ona Babylonská děvka przní a tráví lidstvo a svět svými bludy – A tráveními tvými v blud byli uvedeni všechny národy (Zj.18,23) Z vína hněvu smilstva jeho pili všichni národové, a králové zemští smilnili s ním, a kupci zemští z, zboží rozkoší jeho zbohatli. (18,3). Tento stav akutně koresponduje se způsobem, jakým Spojené Státy prosazují multikulturní ideologii coby nástroj rozpouštění nacionální integrity infikovaných národních států a jejich transformace do podoby transnacionální kosmopolitní společnosti zbavené vazeb k jakékoli kultuře či národu. Mocenské elity stojící v pozadí globalizačních iniciativ, přesouvají moc od národních států směrem k nadnárodním korporacím, které jsa odcizeny od tradičních kulturních a národních vazeb, praktikují vykořisťování přírodních zdrojů, privatizaci – likvidaci veřejných služeb, plenění přírodních zdrojů, monopolizaci atd.

 

Pointa smilstva, do kterého Děvka vrhá národy a krále světa nespočívá ve smilstvu sexuálním, ale ve smilstvu multikulturním – rasy hanobícím, které ta vyšší moc která Jana oslovuje, vnímá jako vrcholně zločinný akt proti nacionálnímu svébytí národů. Svébytí, které je pro každý národ nejcennějším odznakem individuálně duchovní kontinuity a nacionálního svérázu coby hodnot, které si Bůh od národů žádá uchovat coby národně sebe prezentační poklad „ke konci dnů a nastolení skutečného vyššího civilizačního řádu - Božího království“ - A snesou do něho slávu a čest národů. ( Zj.21/26)

 

V podstatě typickým „trávením národů“ které multikulturní Babylonská US děvka praktikuje ve jménu nabytí absolutní vlády nad světem, jsou nepřetržité rozvratné intervence v neprospěch suverénních států. Ty disponují-li nerostným bohatstvím či příliš vysokou mírou autonomie a nezávislosti na USA strategicko ekonomických (globalizačních) zájmech, se stávají terčem disidentských rozvratných agentur, které s vydatnou US ekonomickou podporou pracují na svržení místních samozřejmě, že „pochybných a nedemokratických vlád“. Postižené země se pak díky US „demokratizačním intervencím“ stávají poslušnými vazaly resp. loutkovými „Banánovými republikami“ pokorně plnícími vůli USA Babylonské děvky a jejího vazala - Evropské Unie.

 

Typickým rozvratným procesem US provenience, je tzv. „Arabské jaro“, které nejenže nepřineslo pozitivní demokraticky stabilizační efekt zemím, ve kterých proběhlo, ale naopak umožnilo vzkříšení a revitalizaci zmírajících islamistických sil typu Al Kaidy. Destruktivní teroristické systémy typu Al –Kaidy, jsou ze své podstaty anonymní rozvratně destabilizační silou, která byť je dítětem CIA – USA, tak vypadá autonomně nezávisle a skutečně protiamericky. To, ji činí elegantně anonymním nástrojem, který je se svou nekompromisně protiamerickou rétorikou formálně neobvinitelný z toho, že by jakkoli pracoval ve prospěch Amerického a též sunnitsko Islámského globalizačního zájmu.

 

To, že Al – Kaida je levou rukou Babylonské děvky dokládají podivné okolnosti kolem 11.9.2001. v důsledku tento bezprecedentní akt „protiamerického teroru“ otevřel Spojeným Státům a jejich ropným donátorům se Saudskou Arábií v čele jak cestu k umravnění problematických zemí – Irák, Tunis, Egypt, Libye, Sýrie, tak i cestu ke konečnému budoucímu zúčtování s Íránem, který byť je zemí Islámskou, tak její Šíitský pro sekulární charakter s významnou vojenskou silou bude ve jménu sjednocení Islámské ummy nutno izolovat, oslabit a eliminovat.

 

To že západ akceptuje, ba přímo nepokrytě podporuje kolaps Arabsko Islámských, avšak sekulárně zaměřených systémů nasvědčuje tomu, že návrat do temného Islamistického středověku, k němuž v těchto režimech nevyhnutelně nastane, respektive nastává, je z úhlu pohledu západu (dolaru) žádoucím strategickým cílem. Žádoucím proto, že sekulárně orientované arabské režimy s návratem do Islámského barbarismu ztratí veškerý potenciál k samostatnosti a nezávislosti a stanou se teokratickými loutkami - koloniemi nejvýznamnějšího spojence US Babylonské děvky Saudské Arábie. Saudsko arabský saláfistický ideologický import zajistí kulturně evoluční paralýzu - barbarizaci těchto zemí a US Babylonská děvka se svými vazaly bude mít v lepším případě další loutkové Banánistány k dispozici, v tom horším se alespoň zbaví neposlušných a problematických rivalů petrodolarové hegemonie USA - Saudské Arábie (Kataru atp.).

 

Jakkoli muslimové –primárně sunnitští džihádisté formálně proklínají USA coby velkého Satana atd. tak jejich vůdčí elity současně tohoto Satana všestranně využívají a podporují, globalizace s multikulturní ideologií je totiž ze svojí podstaty trojským koněm džihádu a Islám jakkoli proklíná Americkou Babylonskou děvku za její multikulturní prostituování a další zvěrstva, tak v její zvrhlé praxi vidí páku, která zničí a rozvrátí tradiční post křesťanské národní státy a učiní je ochablou a bezbrannou kořistí Islámu.

 

Výše uvedené reálie vystihují principiální podstatu destruktivního vlivu světu vládnoucí „Babylonské děvky“ na současnou civilizaci. Pod vlivem a mocí Americko Saudského hegemona jsou národy světa programově odcizovány svému národnímu svérázu, svébytí a sobě samým. Stávají se bezduchými loutkami oné neblaze zaslíbené Babylonské Děvky, která z nich dělá to čím je sama o sobě ze své prodejné podstaty – tj. mamonem a konzumerismem posedlým stádem lidských děvek, které se stávají integrální nosnou součástí Babylonské světové USA děvky, - tedy vodami mnohými na kterých ta Nevěstka veliká sedí. Ta s kterouž smilnili králové země, a zpili se vínem smilství jejího obyvatelé země.

 

Králové a národy země smilnící s Babylonskou děvkou – nic tomuto výroku neodpovídá lépe než ochota současných (především evropských) vůdců a zástupců národů „Králů země“ kteří za korumpující přízeň US babylonské nevěstky zaprodali samostatnost a nezávislost vlastních zemí a národů, a její multikulturní smilství přijali za vlastní. „Zástupci národů“ politici, již nezastupují své voliče ale své nadnárodně korporativní chlebodárce, kteří z politiků udělali bezpáteřní korupčnické prostitutky coby lidské osobní manifestace Děvky Babylonské. Demokracie se stala trojským koněm a děvkou globalizační korporatokracie, která zdá se, že se zalíbením hledí na Islám jako na systém zaručující trvale udržitelný růst, který jí do budoucna zplodí maximum snadno manipulovatelných lidských konzumentů-loutek sevřených do kleští nově se rodícím Islámofašistickým režimem, který směřuje k získání absolutní vlády nad světem a lidstvem.

 

Dokladem toho, že západ (první na řadě je Evropa) dirigovaný strukturami US Babylonské děvky má být podřízen nové kompaktní společnost jednotící Islámské ideologii, je mimo jiné současná propagandistická mašinérie popularizující a idealizující Kazatele Šejcha Jusúf al-Kardávího. Ten patří k nejvýznamnějším sunnitským teologům na světě. Na svém kontě má okolo 120 knih a je považován za největšího znalce sunnitské větve Islámu. Podle britského časopisu Prospect Magazine a americkým Foreign Policy se al-Kardáví dokonce umístil na třetím místě mezi nejvýznamnějšími intelektuály na světě.

 

Samotný fakt, že Al-Kardáví je intenzivně popularizován západními agenturami a médii, ukazuje, v čí prospěch a ve jménu jakého cíle Al-Kardáví ve skutečnosti pracuje. Řada okolností nasvědčuje tomu, že nový světový řád nahlíží Islám jako náboženství budoucnosti. Náboženství ze své podstaty manipulativní a společnost integrující s žádoucí vysokou plodností jeho zástupců a mizivou produkcí problematických, z mocenského hlediska nežádoucích elementů, které produkuje svobodná demokratická společnost a je tak ze své podstaty velmi těžko manipulovatelná.

 

Všechna práva vyhrazena.

 

Klíčová slova: světovláda  | 11/9  | NWO
4944 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny