„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe

Autor: Michael Snyder | Publikováno: 12.8.2013 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace

V dnešních Spojených státech existuje jen velmi málo slov, které vyvolávají takové pobouření jako jméno Ježíš. Toto jméno se nesmí používat na promocích, kazatelům po celé Americe se zakazuje používat toto jméno během modliteb a mnoho úředníků ve školství fanaticky prosazuje ve školách eliminaci jakékoli stopy křesťanské terminologie. Jedna základní škola v Severní Karolíně dokonce nařídila malé, šestileté dívce, aby odstranila slovo Bůh z básně, kterou napsala proto, aby uctila památku svého dědečka. Politická korektnost se šíří zemí jako rakovina a naše „svoboda vyznání“ se rychle mění na garantování „svobody od náboženství“ pro ty, kteří nenávidí křesťanství.

 

Nemůže být pochyb o tom, že v dnešní Americe probíhá válka proti křesťanství. Tato válka je vedena ve školních třídách, v soudních síních a v kostelech po celé zemi.

 

Toto je výňatek z proslovu Randa Paula: „Proti křesťanství je vedena válka liberálními elitami nejen zde doma, ale po celém světě. A naše vláda, přesněji řečeno, vy, daňoví poplatníci, tuto válku financujete.“

 

Důkazy o této válce vedené proti křesťanství lze v dnešní době nalézt všude. Toto je pouze několik příkladů...

 

  • Základní škola v Severní Karolíně nařídila šestileté holčičce, aby ze své básně odstranila slovo „Bůh“. Tuto báseň holčička napsala proto, aby uctila svého dědečka, který bojoval ve Vietnamu.

  • Kapitol v Ohiu zákázal křesťanským pastorům užívat během zahájení každodenních bohoslužeb jméno Ježíš.

  • Užití jména Ježíš bylo zakázáno rovněž v rámci všech modliteb, které jsou součástí úvodních bohoslužeb v Kapitolu Severní Karolíny.

  • V loňském roce rozhodl Federální odvolávací soud o tom, že užití modliteb obsahující Ježíšovo jméno před zasedáním reprezentantů okresu Forsyth v Severní Karolíně je neústavní.

  • V březnu letošního roku byl z Florida Atlantic University vykázán ze třídy student, protože odmítl dupat po jméně Ježíš.

  • Učitel v New Jersey byl propuštěn, protože věnoval vlastní Bibli studentovi, který neměl svoji.

  • Kazateli pod širým nebem v Illinois bylo nedávno vyhrožováno zatčením, protože prý „strašil lidi“ hlásáním evangelia.

  • Letos v květnu byl na U.S. střední škole diskvalifikován celý atletický tým, protože jeden z běžců, poté, co doběhl za cílovou čáru, učinil gesto, jímž „poděkoval Bohu.“

  • Dobrovolným kazatelům policejního oddělení v Charlotte-Mecklenburgu (okres v Severní Karolíně-p.p.) bylo zakázáno užívání slova Ježíš během večerních modliteb. Bohužel, nejedná se o nějaký ojedinělý incident. Kazatelům po celé zemi se nyní nakazuje, aby přestali používat jméno Ježíš.

  • Před několika měsíci přešel odvážlivec Nik Walleda po visutém laně přes Niagarské vodopády a přes Grand Canyon. V obou případech se média hlavního proudu ve zprávách, v nichž o tom informovala, vyhnula užití jména Ježíš...

I přesto, že Nik Walleda během svého přechodu po visutém laně často zmiňoval slova Bůh Otec a Ježíš, ve zprávach televize ABC, která pořizovala detailní záznam z této události a zdokumentovala každý jednotlivý okamžik tohoto výkonu, nikde nezazní Walledovo verbální poděkování Tvůrci.

 

Walleda (33), je pravnukem legendárního provazochodce Karla Walledy a jeho přechod po visutém laně sledovaly stovky lidí během párty v jeho floridském domovském městě, v Sarasotě. Další miliony lidí tento přechod sledovaly prostřednictvím přenosu televize ABC.

 

Walledu, jenž byl během svého 25-minutového přechodu plného napětí ve výšce 200 stop vybavený mikrofonem, bylo možné zaslechnout jak mnohokrát chválí Boha, když přecházel z Kanady do USA po visutém laně, jež bylo dlouhé jako čtyři hřiště na americký fotbal.

 

Nedávno zveřejněná zpráva o 140 stránkách, jež byla nazvána „Výzkum nepřátelství zaměřenému vůči náboženství v Americe“, obsahovala více příkladů, jakým způsobem dochází v dnešní Americe k systematickému útisku křesťanství...

 

Federální soudce hrozil uvězněním studentovi střední školy, který přednášel řeč na rozloučenou, pokud ze svého proslovu neodstraní zmínku o Bohu.

 

Městští úředníci zakázali důchodci v centru pro aktivity seniorů, aby před jídlem pronášel modlitby, aby poslouchal náboženská poselství a zpíval evangelia.

 

Úředníci státní školy zabránili studentovi, aby rozdával svým spolužákům letáky, které je zvaly na událost do kostela.

 

Právnická škola státní univerzity zakázala křesťanskou organizaci, protože tato požadovala na svých členech, aby se drželi prohlášení víry, s nímž tato univerzita nesouhlasila.

 

Americké miniterstvo spravedlnosti tvrdilo u Nejvyššího soudu, že federální vláda může nařídit kostelům a synagogám, kterého pastora, či rabína lze přijmou a kterého je třeba propustit.

 

Americké ministerstvo pro záležitosti válečných veteránů zakázalo, proti přání rodinných příslušníků, užívat zmínky o Bohu během pohřbů válečných veteránů.

 

Federální soud vyhlásil, že se před Kapitolem mohou lidé modlit k Alláhovi, ale nikoliv k Ježíši.

 

Začíná vám už docházet, co se to tu v širším kontextu odehrává?

 

A největším bojištěm pro religiozní svobodu v Americe je v tomto okamžiku americká armáda.

 

Právě nyní usilují velmi mocné síly o to, aby byly všechny křesťanské výrazy vymazány ze slovníku americké armády. Situace se již natolik zhoršila, že bylo veteránovi Amerických vzdušných sil, který u jednotek sloužil více než 23 let, nařízeno, aby odstranil Bibli ze svého stolu. Poté vystoupili představitelé Air Force na veřejnost s prohlášením, že zaměstnancům těchto sil je povoleno hovořit o své víře pouze v tom případě, pokud to „není ostatním lidem nepříjemné“.

 

Americká armáda je v dnešní době zcela jinou institucí, než jakou bývala dříve. Dnes je americká armáda ovládána politickou korektností.

 

Pokud o tom snad pochybujete, tak zde je jeden příklad...

 

Plukovník Kenneth Reyes je křesťanský kaplan, který až donedávna sloužil v U.S. vzdušných silách. Reyes byl umístěn na základně Elmendorf-Richardson na Aljašce. Jakožto vysvěcený kněz, k jehož povinnostem patří poskytovat náboženské instrukce a duchovní poradenství, provozuje Reyes v rámci webových stránek základny svoji vlastní stránku. Tato stránka se nazývá „Kaplanův názor.“

Reyes nedávno napsal esej, kterou nazval „Žádní ateisté v zákopech: Vojenští kaplani ze sebe během 2. světové války vydali vše.“ Toto, všeobecně známé rčení, je připisované jednomu katolickému knězi z doby 2. světové války a vešlo ve známost díky prezidentu Eisenhowerovi, který prohlásil v rámci svého proslovu v roce 1954: „Jsem potěšen, že naši veteráni sponzorují hnutí za účelem toho, aby si lidé více uvědomili přítomnost Boží ve svých každodenních životech. V bitvě se naučili velké pravdě, že v zákopech nesedí žádní ateisté.“

 

Když se o tomto dozvěděla Vojenská nadace pro náboženství, byla naprosto pobouřena. Představitelé této nadace požadovali, aby s tímto slovním výpadem proti sekulárně smýšlejícím vedoucí základny, plukovník Brian Duffy, něco udělal.

 

V minulosti by se tím vedoucí základny dobře pobavil a poté by dal Vojenské nadaci pro náboženství jasně na vědomí, kam si mohou tuto svoji stížnost strčit. Nicméně tato doba je pryč.

 

Dnes se vedoucí základen podřízeně krčí před politicky korektními organizacemi jako je Vojenská nadace pro náboženství (MRFF). Jen se podívejte na to, co se stalo dál...

 

Jen 5 hodin poté, co vedoucí základny obdržel stížnost od MRFF, byla tato esej odstraněna z webové stránky základny. Duffy se poníženě omluvil MRFF za to, že nezastavil náboženského představitele v tom, aby šířil náboženské myšlenky.

 

Nicméně tato odpověď, která, jak se zdá, je naopak porušením Reyesova práva na první dodatek ústavy, byla pro MRFF nedostatečná. Představitelé nadace prohlásili, že „nenávist, jež se zakládá na víře, je nenávist jako každá jiná“ a že “plukovník Reyes musí být odpovídajícím způsobem potrestán“.

 

Rovněž díky MRFF bylo zakázáno zvláštní vydání Bible a toto vydání si na vojenských základnách nebylo možné koupit.

 

Pentagon se rovněž sklonil před organizacemi hlídacích psů náboženství a nevydal souhlas vydavateli, aby mohl být použit oficiální emblém armádní služby na Biblích, které se prodávají v armádních obchodech na základnách.

 

MRFF je velmi zákeřná organizace. Vede ji člověk, který se jmenuje Mikey Weinstein. Weinstein nazval křesťany „lidskými zrůdami“ a označil je rovněž za „nepřátele ústavy Spojených států“. Weinstein je přesvědčený, že sdílet poselství Ježíše Krista během vojenské služby je „protistátní agitace a zrada“ a jako taková by měla být potrestatána.

 

Možná se domníváte, že lidé jako Weinstein musí být odmítnuti jako blázni, ale, bohužel, Obamova administrativa zaměstnala tohoto člověka v Pentagonu jako zvláštního poradce.

 

V jak šíleném světě to žijeme...

 

Barack Obama mezitím mlčí, když je zcela nevinný americký občan mučen v íránském vězení. Pokud by byl tento vězeň liberální aktivista, Obama by udělal první poslední pro to, aby byl propuštěn. Ale protože se jedná o křesťana, neslyšeli jsme od Obamy jediné slovo na jeho obranu a mnoho křesťanských vůdců požaduje vysvětlení...

 

Jeden z prominentních evangelických vůdců v zemi, Franklim Graham, chce vysvětlení, proč prezident Obama mlčí, když Írán mučí amerického duchovního, který je uvězněný v jedné z nejobávanějších věznic, jež má tato islámská republika k dispozici.

 

Franklin Graham, prezident evangelické asociace Billy Graham and Samaritan Purs, prohlásil pro televizi Fox News, že uvěznění a mučení pastora Saeeda Abediniho je donebevolající příklad náboženské netolerance.“

 

Mnoho lidí z mezinárodní komunity vyjádřilo své rozhořčení nad tímto donebevolajícím příkladem náboženské netolerance“, řekl Graham. „Žádám naši vládu, aby učinila totéž a požadovala propuštění pastora Saeeda Abediniho, aby mu bylo dovoleno vrátit se domů k ženě a k rodině ve Spojených státech.“

 

Rychle se blíží doba, kdy bude s následovníky Ježíše nakládáno jako s občany druhého řádu. Následuje několik dalších příkladů, které potvrzují tento trend...

 

Ve scénáři válečných her ve Fort Leavenworth byly evangelické a další křesťanské skupiny identifikovány jako budoucí hrozba.

 

V memorandu z roku 2009 identifikuje Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost budoucí hrozby pro bezpečnost státu jako evangelické skupiny a skupiny zaměřené proti potratům.

 

Studie West Point, kterou vydalo Americké centrum vojenské akademie pro boj proti terorismu, dává do souvislosti skupiny, které vystupují proti potratům, s terorismem.

 

Evangelickému představiteli Franklinu Grahamovi bylo, kvůli jeho komentářům, které se týkaly islámu, zrušeno pozvání na Národní den modliteb v Pentagonu.

 

Na pohřebních obřadech pro veterány na Houstonském národním hřbitově byly zakázány křesťanské modlitby.

 

Ve Walter Reed armádním zdravotním centru byly zakázány Bible – toto rozhodnutí bylo ale později zrušeno.

 

Křesťanské kříže a zvonice byly odstraněny z kaple v Afghánistánu, jelikož armáda prohlásila, že tyto symboly nerespektují jiná náboženství.

 

Mnohem více o tom najdete v mém předchozím článku, který je nazván: „Všude v Americe začínají být evangeličtí křesťané označováni jako extrémisté a nenávistné skupiny“.

 

Taková Amerika být neměla. Jak snadno jsme se otočili zády k našim hodnotám a k našim zakladatelům...

 

Je dobře, že je George Washington po smrti a že byly vojenské dějiny účinně vykázány z našich škol. Jinak bychom si mohli rozpomenout na to, jaký byl hlavní rozkaz Washingtonu, jenž byl vydán poté, co bylo převzato velení nad poraženou kontinentální armádou – a rovněž v Bostonu. Hlavním požadavkem, jehož splnění se očekávalo od všech důstojníků a vojáků, byla dochvilná účast na bohoslužbách, abychom „prosili o požehnání Nebes na prostředky pro naši ochranu a obranu.“ V projevu na rozloučenou prvního amerického prezidenta stojí: „Náboženství a morálka je nepostradatelnou oporou pro všechny schopnosti a návyky, jež vedou k politické prosperitě“.

 

Bude Amerika ještě schopna nadále existovat, pokud potlačíme jakoukoli zmínku o křesťanské víře z našeho veřejného život?

 

Co si o tom myslíte vy?

 

The Name Of Jesus Has Become A Dirty Word In Politically Correct America, vyšel 25.07. na endoftheamericandream.com, překlad R. Václav

Klíčová slova: USA  | církev  | politická korektnost
13550 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny