„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Za Václavem Komrskou: Stanovisko k Uškujnikovi. Recenze knihy „Kagan a jeho bek“

Autor: Václav Komrska | Publikováno: 26.7.2013 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace

Redakce FreeGlobe.cz před časem uveřejnila sérii zajímavých článků JUDr. Václava Komrsky „Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem“. Zajímavé byly nejen mírou v nich uvedených historických faktů a promýšlených souvislostí, ale i tím, kdo je říkal. Ne mladý člověk pohlcený světem konspiračních teorií, ale muž téměř kmetovského věku, který si prožil těžké období věznění komunistickým režimem a o událostech vzniku SSSR, které ho celoživotně zajímaly, podle svých slov uvažoval a materiály k tomuto tématu sbíral více než 60 let. Byl hnán snahou pochopit historické děje, které i jeho samotného dostaly do vězení a ovlivnily tak krutým způsobem jeho život. Závěry a poznatky Václava Komrsky byly proto nesmírně cenné.

Panu Komrskovi jsem poté, co se na naši redakci obrátil, tlumočil svůj zájem se s ním osobně sejít, ale pro jeho zdravotní potíže to nebylo možné. Zůstávali jsme proto alespoň v písemném kontaktu. Jeden z posledních mailů, které jsme si vyměnili, byl můj dotaz, co jako znalec tématu říká na knihu V. Uškujnikova „Kagan a jeho bek“. Pan Komrska posléze vypracoval své stanovisko ke knize, které mi zaslal a které sám označil za jakousi recenzi této publikace.

Před několika dny jsem se se zpožděním dozvěděl, že pan Komrska dne 25. června 2013 zemřel.

Na jeho počest proto zveřejňujeme jeho zřejmě poslední text, který pro nás napsal. Ačkoli nebyl primárně určen pro zveřejnění, rozhodl jsem se tímto textem s panem Komrskou, bezesporu nejstarším přispěvatelem a čtenářem FreeGlobe.cz (dožil se 91 let), rozloučit.

Urputnost, s jakou se do poslední chvíle svého dlouhého života snažil přijít na to, kdo tomuto světu vládne (a o svých zjištěních odvážně psal), je pro nás, mladou generaci, zavazující.

 

Adam B. Bartoš

 

***

 

Stanovisko k Uškujnikovi. Recenze knihy „Kagan a jeho bek“

 

Rozhodující událostí minulého století mimo obě světové války byl vznik a zánik SSSR. Proto mám za to, že každá literární práce o tomto období je historicky vzato přínosem, tedy i práce Uškujnikova.

 

První světová válka přinesla konec tří monarchií, do jaké míry to bylo naplánované, nevím a ani jsem po tom nepátral. Pokud jde o vznik a zánik SSSR, tomu jsem věnoval necelých 60 let života a zřejmě nejsem sám, což mimo jiné prokazuje i Uškujnikov. Je dobře, že knihu „Kagan a jeho bek“ napsal, protože alespoň část jeho čtenářů se mohla zamyslit nad mnoha nejasnými okolnostmi kolem vzniku SSSR i nad možnou jím popsanou rolí Stalina.

 

Já s ním samozřejmě v mnoha věcech souhlasím, ale pokud jde o jádro problému, myslím, že se mýlí.

 

Ad 1/ Vítězství svobodných zednářů

 

Tato část se týká jarní revoluce v roce 1917. Jak jsem výše uvedl, první světová válka skončila rozpadem tří monarchií. Nemám k eventuální účasti finančních elit na tomto výsledku žádné důkazy, ale soudě podle dalšího vývoje v Rusku, velmi pochybuji o jejich neúčasti. Uškujnikov uvádí řadu zednářských loží, vesměs židovských, které jarní revoluci iniciovaly a jejichž členové v čele s Kerenským po svržení cara vládu nad Ruskem převzali.

 

Je pravda, že Židé v carském Rusku byli diskriminováni, ale nemohu souhlasit s verzí velmi podobnou té Davida Duka v knize „Moje probuzení“, že bankéř Schiff podpořil finančně i jinak ruskou revoluci, protože carský režim byl antisemitský. To by totiž podpořil Kerenského, který byl nejen zednář, ale i Žid a ne Trockého s Leninem proti Kerenskému.

 

Myslím, že cílovým programem finančních elit nebylo svržení cara, ale vznik bolševického státu s možným využitím diktatury proletariátu.

 

Ad 2/ Jak se Stalin vzbouřil proti Kaganovi.

 

Je pravda, že Kaganovič snad jako jediný Žid přežil Stalinovy čistky zaměřené na Trockisty – Židy ve vedení strany a státu po vyhnání Trockého a vydržel až do roku 1957, kdy byl jako člen „protistranické skupiny“ z vedení KSSS odstraněn. Možná je i jeho aktivní účast v byru KSSS v souvislosti s čistkou v armádě, končící procesem s maršálem Tuchačevským. Ostatně za start k tomuto oslabení armádního velení SSSR byla některými historiky pokládána údajná Benešova indiskrece prostřednictvím českého vyslance v Berlíně Mastného. Podle těchto verzí by tedy Kaganovič i Beneš chtěli docílit stejné, tj. oslabení sovětské armády před tehdy, finančními elitami připravovaným útokem Hitlerova Německa na SSSR.

Zužování problematiky na ovládání Stalina Chazarem Kaganovičem vede k umělým a nedoložitelným konstrukcím, zejména při popisu role maršála Žukova, což na mne působí jako vlastenecká touha autora najít ruského národního hrdinu.

 

Stalin podle mého názoru používal Kaganoviče, jako ostatně i ostatní členy byra, a když jej přestal potřebovat (XIX. sjezd 1952), tak se jej zbavil. Za vysvětlení by ovšem stála skutečnost, že Kaganovič, ale i Molotov se svou židovskou manželkou, se v roce 1957 ocitli mezi členy „protistranické skupiny“, tedy skupiny prostalinské.

 

Ad 3/ Role maršála Žukova

 

Nesouhlasím s popisem Žukova a jeho role při svržení Stalina. Odstraněním Stalina se přece zachránila právě židovská lobby v Rusku. Je možné, že se stalo to, co říká Uškujnikov při likvidaci Beriji. Ale příkladně zcela doložitelné je, že Žukov se v roce 1956 stal členem Chruščovova byra a v této funkci skončil několik málo měsíců po likvidaci „protistranické skupiny“, z čehož pro mne vyplývá, že jej Chruščov tehdy potřeboval při likvidaci zbytku Stalinců a po vyhrané bitvě odhodil. Uškujnikov o této roli Žukova neříká ani slovo.

 

Myslím, že Uškujnikov roli Žukova přeceňuje. Ostatně z jeho závěrů je patrné, že svoji práci napsal v sedmdesátých letech, protože o několik málo let později již bylo postavení sionistů – dědiců Trockého v SSSR podstatně viditelnější.

 

Souhlasím s Uškujnikovem, že v roce 1917 nebyl nadnárodní kapitál ještě sjednocen a že rothschildovské finanční elity tehdy při prosazování svého cíle v Rusku využily vše, co bylo možné využít, tedy i ruské zednářské organizace.

 

Závěrem

 

Jak jsem uvedl na počátku, myslím, že je dobře, že Uškujnikov knihu napsal, protože jde o popis období, které by mělo být historiky prozkoumáno jako první pokus části finančních elit o ovládnutí světa, což si zřejmě myslí i Uškujnikov. Možná má pravdu v posuzování počátečního vlivu Kaganoviče na Stalina, ale konec tohoto vztahu byl prokazatelně jiný.

 

JUDr. Václav Komrska, 91 let, vystudoval práva, v roce 1949 zatčen, v roce 1960 při tehdejší první politické amnestii propuštěn z věznice Bytíz. Po roce 1970 pracoval jako podnikový právník, od roku 1992 pak jako advokát až do svých 85 let.

 

čtěte také:

 

Hodnocení procesu se Slánským

 

Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl VIII.) Závěr. Jak se bránit?

Klíčová slova: historie  | SSSR  | sionismus
13602 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny