„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Totalitní světovláda: Šokující fakta o zotročené společnosti

Autor: Martin Herzán | Publikováno: 7.7.2013 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

V té chvíli se stal mikročip středem zájmu. Zjistilo se totiž, že frekvence sestrojeného mikročipu měla funkční účinek na chování člověka a tak začal výzkum s vyhlídkou úpravy chování. Začalo to pokusy na zvířatech v horách Sacramenta a v Los Angeles v Kalifornii, ale nakonec došlo i k masovým tajným pokusům na lidech. Chovali se k lidem jako k dobytku. Vyhledávali laciný zkušební materiál, na kterém by mohli pod záštitou americké vlády beztrestně zkoumat. Platili bezdomovcům v USA, kteří se rádi za každý dolar podvolili i nelidským pokusům. Jezdili ale i do Indie pod falešnými záštitami humanitární a zdravotní pomoci místním občanům. Jeden z projektu se jmenovat "PHOENIX" a v nem byl mikročip zkoumán na válečných veteránech z Vietnamu. V tomto projektu byl vyvinut mikročip regulující hladinu adrenalinu v krevním oběhu. Zjistilo se však, že mikročipy mohou také přivodit migrénu, sexuální povzbuzení i sexuální ochablost. Především ale změny v lidském chování.

Bylo zjištěno, že pomocí techto mikročipů napojených na nervová centra, lze plně ovládat člověka, jeho tělesné funkce i jeho myšlení a chování. V plné míře to potvrdily právě masové pokusy na lidech. Jakmile byla potvrzena tato skutečnost, že mikročip dokáže manipulovat lidským myšlením a chováním, vláda USA okamžitě investovala 1,5 milionu dolaru na vyhledávání místa na těle, kam by bylo nejvhodnější mikročip voperovat, aby měl maximální účinnost. Byly urceny dva body. Čelo a hřbet pravé ruky. Jak říká Dr.Sanders, funkce mikročipu byla založena na elektronické akupunktuře. Člověk, který měl pak tento mikročip v těle mohl být vlastně robot, bytost zbavená vlastní vůle, za kterou rozhodují jiní pomocí počítače, na který je mikročip napojen. Kdokoliv mohl takovému člověku poručit, aby věřil tomu nebo onomu, aby volil tu nebo jinou stranu, aby nekoho zavraždil nebo byl naopak oddaným beránkem, ci snad jako otrok pracoval kdekoliv a jakkoliv dlouho bez zbytečných dotazů a zdarma. Tvůrci světovlády si byli okamžitě jisti, že to je způsob, kterým světovlády dosáhnou, udrží ji a všechny lidi na světě budou centrálně z jednoho místa ovládat mikročipy. Už chápete tu chronologii od tajných databází o Vašem soukromí, přes platební a identifikační karty, čárový kód až po mikročipy v našich tělech ? To není žádné sci-fi, ale tvrdá realita.

Proč se vláda USA vykašlala na zdravotní program umělých nervů pro onu ženu a přikázala přesměrovat výzkum na ovládání vědomí ? A když se výzkum podařil, proč neeticky místo ukončení vláda USA okamžitě investovala dalších 1,5 milionu na vyhledání nejvýhodnějšího místa v těle pro implantaci tohoto mikročipu ? Protože cílem není pomoc, ale zotročení. Tento mikročip měl 250 000 jednotek a kromě ovládání člověka je zároveň jeho identifikací, nebot v mikročipu jsou zaneseny všechny informace o daném člověku, včetně těch nejintimnejších.

Jak dále říká Dr. Sanders, při práci na tomto projektu si nikdo z pracovníků nevšímal jeho cíle - označit všechny lidi žijící na této planetě. Jednou za ním přišel vládní úředník a řekl, aby si informace o tom, že už je mikročip hotov nechal pro sebe. Šlo o tajný vládní projekt, proti kterému by se okamžitě zvedly po celém světě ty největší protesty.

Doktor Carl W. Sanders byl na jedné světové schůzi, kde se diskutovalo o tom, jak by se dali právě lidé s mikročipem zároven identifikovat. Náhle prišel hrůzný nápad : "Pojdme toto realizovat a na veřejnosti prohlásíme, že je to ve prospěch opuštěných dětí". V tomto duchu probíhala celá diskuse. Bestiálně zneužili tisíce bezdomovců, vězňů, pacientů nemocnic i psychiatrických léčeben a dětí v dětských domovech, zvláště na Floridě, kterým voperovali mikročipy a poté je identifikovali jako dobytek. S tím byly spojeny i nelidské lékařské pokusy na dětech, které měl mít pod ochranou stát. Když se toto provalilo a vzniklo veřejné pobouření, vládní CIA poté prišla s nápadem dát obrázky opuštených dětí na kartony od mléka. Od té doby jsou mikročipy uznávány naivně jen díky nějakým obrázkum. Byl to nechutný útok na soucit veřejnosti. Ale to slouží účelu, je to záměr. Dr. Carl W. Sanders se osobně zúčastnil 17. celosvětových schůzí, kde se toto téma prodiskutovávalo. Schuze v Bruselu a Lucemburku se spojily pro financování tohoto projektu z celého světa. Nikdo proti této bestialite neprotestoval.

Oni budou mikročipy zavádět do těla člověka injekční jehlou nebo jej voperují do těla našich dětí hned po narození pro záměry identifikace a manipulaci naším vědomím. Ostatní by meli dostat mikročipy, at už s tím souhlasí nebo jsou logicky proti. Vlády uvažovaly o projektech, jak by se daly tyto mikročipy zavést do všech lidí bez jejich vědomí a souhlasu. Bylo navrženo, že se tak má stát formou běžných očkování, kdy bude mikročip zaveden tajně v již připravených jehlách do našich těl. Vzpomenme na aféru ve Švédsku. Jsou připraveny i projekty, kdy budou v různých částech světa falešně řízené fámy z vládních kruhů, že tam a tam se vyskytla nebezpečná infekce či epidemie a všichni musí být proti ní očkováni. Tehdy by si človek ze strachu nechal vpíchnout cokoliv. Ale byly vyvinuty i speciální programy únosu lidí a jejich lékařské prohlídky a identifikace mikročipy, aniž by o tom unešení věděli. O tom si ale ještě povíme.

Sám prezident USA Ronald Reagan mel pravomoc podle zákona "Emigration of Control Act" z roku 1986, sekce 100, rozhodovat o tom, jaký typ identifikace lidí bude zvolen. Zda-li to bude neviditelné laserové tetování čárovým kódem nebo elektronický mikročip v těle člověka. Vezměte na vědomí tato fakta, přátelé.

Dr. Carl W.Sanders dále přiznává, že vláda USA uvolnila 500 milionu dolaru pro zaplacení /podplacení/ médií, aby veřejnosti predkládali pouze kladné hodnocení této technologie označení lidí na Zemi mikrocipem a falešne tak manipulovali verejným míněním. Je to celé jeden velký podvod a nejvetší zločin proti lidskosti, který bude kdy spáchán. Bude to nejdokonalejší totalitní systém všech dob.

Přátelé, tato fakta poskytl světu oficiálně a na vlastní riziko prímo Dr. Carl W. Sanders, který měl vyšší pověření v tomto projektu a zodpovídal vládě za sestrojení tohoto mikročipu. Neúčastnil se však už jeho zneužití proti lidstvu v ideálech světovlády a ve svém znechucení nad vzniklou situací podal tyto informace světu.

Lidé se tomu musí postavit. Jde skutečně o nejhorší totalitu všech dob. Vždyt veškeré totalitní systémy v historii "pouze" tyranizovaly občany, ale slušní lidé se mohli stavět proti tomu a ve skrytu duše měli vlastní opoziční pravdu. Jenže nyní to zachvátí přímo myšlení všech. Všichni budou muset poslouchat a všichni to také dělat budou, protože světovláda nebude manipulovat jen našimi životy, ale i myšlením. Už nebude cesty zpět. Nebude nikdo, kdo by nesouhlasil, nebude nikdo, kdo by měl vlastní rozum pochopit pravdu a postavit se proti takovému systému. Naše mozky budou řízeny z jednoho světového centra a naše životy navždy ztraceny. Budeme otroky at se nám to líbí nebo ne a budeme poslušní všichni do jednoho všemu, co nám kdo přikáže. A nejstrašnější je, že to, co se zdá jako nepovedený román nebo hloupý vtip, je tvrdou realitou. Líbí se Vám to ?

Tyto mikročipy jsou součástí globálních snah o totálně poslušné a zotročené lidstvo. Dnes už to snad není takovým tajemstvím jako pred pár lety. V USA je státně patentováno hned několik druhů takových mikročipů určených do lidských těl pro záměr kontroly. Například americký patent č. 5166676 z 24. listopadu 1984 a mnoho dalších.

Všimněte si prosím, že tyto mikročipy ovládající lidské myšlení a chování jsou podporovány vládami po celém světě. Například v USA probíhal dlouhou dobu pokus s temito mikročipy na zdejších vojácích. Těmto americkým vojákům byl voperován do těla mikročip, o kterém již byla zmínka. Ten člověka zbaví vlastní vůle a takový voják poté šel i do toho nejstrašnejšího boje bez jediné morální zásady a strachu. Byl doslova chodící bestií. Odhodlaně šel bojovat proti komukoliv a za jakoukoliv ideologii, pouze na základe rozkazu. Takový voják byl navíc částečně odolný proti různým zraněním, nebot mikročipy, jak známo, neovládaly pouze chování člověka, ale z velké části přímo i jeho tělesné funkce. Přes mikročip tedy bylo možné i jakékoliv vážnejší zranění přinejmenším zbavit účinnosti na nějaký čas. Tito vojáci s vymytým mozkem, kteří byli vlastně roboty, použila armáda USA údajně již ve válce ve Vietnamu. Kdo si však myslí, že se z těchto "nadlidí" staly elitní jednotky americké armády, je na omylu. Armáda tento způsob nikdy nedokázala masově praktikovat, nebot vojáci se často vymykali kontrole a velice často útočili i na vojáky z vlastních řad, ba co více, mnohdy se totálně obrátili proti svému tvůrci. Jenže tato situace se týká konce 60. let a za tuto dobu byl tento systém zdokonalen. Ostatně zprávy o používání vojáků s těmito mikročipy přicházejí i dnes a je zřejmé, že tito vojáci jsou nasazováni do mnoha ozbrojených konfliktů. Příkladem lze uvést rok 1978, kdy Spojené státy společně s Francií potlacovaly v Zairu lidové povstání v provincii Shaba. Po tomto konfliktu byl objeven u několika amerických vojáků v dolní části temene hlavy elektronický přístroj /mikročip/. Nikdo kromě Američanů samotných tehdy zřejmě ješte neznal pravý účel těchto zařízení.

Jistě by bylo vhodnou pietou podotknout, že při pokusech s touto technologií byli zneužíváni proti své vůli vězni, pacienti psychiatrických léčeben, bezdomovci a děti v dětských domovech a nemocnicích. Zvrhlost techto bezbožných pokusu a snah došla tak daleko, že se vážne uvažovalo, zda-li by se nedali případně z věznic najmout osvědčení a špičkoví zabijáci, kteří by at už s mikročipem nebo bez něj, za pouhý příslib svobody a anonymity, tvořili vlivné posily v ruzných konfliktech nebo dle vládou predložených seznamu na vlastní vrub likvidovali nevyhovující jedince uvnitř svého státu. O tom, že nezůstalo jen u vážných úvah si ješte povíme.

V 70. letech se k tomuto účelu používaly mikročipy vyvinuté v projektu "PHOENIX" , které zvedaly v člověku hladinu adrenalinu natolik, že byl chodící bestií. Později tuto funkci nahradily mikročipy napojené přímo na mozkovou činnost a nervová centra člověka.

V roce 1995 se proti temto projektům veřejně ohradil vysoký úredník Ministerstva obrany USA Lawrenc Korb, když prohlásil: "Studie Ministerstva obrany umožní vyrobit armádu zombií".

Ale netýká se to jen vojáků. V roce 1994 guvernér USA za Nové Mexiko, G.Johnson, navrhl vládě, aby byly mikročipy ovládající myšlení povinne zavedeny do mozku všech veznu za úcelem zmeny chování. Tento mengelovský ideál byl nakonec vládě navrhnut ke schválení jako nový zákon Dr. Varnysem v roce 1996. Jenže jak se ukázalo, vládní zpravodajská spolecnost U.S. Intelligence Community nečekala na legalizaci a už v roce 1995 použili tuto technologii na vězních ve Fort Made v Marylandu. Přitom, když to vyšlo najevo a vláda byla žalována za zneužití techto operací, tato žaloba byla ze zcela nelogických duvodu soudem zamítnuta. Taková je demokracie vyšších zájmu.

Před rokem 1998 unikl z bezpečnostního oddělení Intelli-Connection počítačového kolosu IBM dokument označený "Pouze ke čtení: Skupina projektu 7A" a je v něm zdokumentováno testování neurálního mikročipu nazvaného IBM 2020. Tento mikročip byl vyvinut speciálně pro implantaci do věznu a testován byl bestiálním zpusobem ve státních věznicích v Massachussets, Kalifornii a Texasu i soukromých sanatoriích, prestože je to v rozporu s federálními směrnicemi. Podle odhalených dokumentů byli vězni podrobeni testum ve zkušebním ústavu v kalifornském Pelican Bay, ale bylo jim řečeno, že se jedná pouze o běžné lékařské prohlídky. Ve skutečnosti jim byla vpíchnuta nove vyvinutá sedativa a během dalších 60. až 90. minut jim byl do těla tajně implantován mikročip. Do 48 hodin po operaci pacienti trpěli slabým krvácením z uší a nosu, což bylo zpusobeno touto operací. Vězňům bylo však řečeno, že je to důsledek podávaných léků. Po několika týdnech testování jim byly zase mikročipy tajně vyjmuty pod zástěrkou další léčby. Z nic netušících vězňů se staly doslova chodící a mluvící záznamníky podrobené neustálému sledování. Dalším výsledkem bylo, že pokusné osoby upadly do letargie a spaly 22 hodin denně, pokud jim byly jejich mikročipy nastaveny na frekvenci 116 Mhz. Tyto testy nadále pokračují a v Massachussets již začali propouštět vězně s mikročipy do společnosti. Argumenty, že je to z důvodu bezpečnosti jsou jen zlomkem pravdy.

Ve Velké Británii se pracuje na podobném projektu "SOULCATCHER 2025", který se však vztahuje pro implantaci do celé společnosti. Celý projekt zastřešuje British Telecom a probíhá v laboratořích BT Martlesham Heath poblíž města Ipswitch. Toto místo sloužilo už za II. světové války americké armádě, která zde prováděla přísně tajné elektronické pokusy. Tento program "SOULCATCHER 2025" znamená v překladu "chytač duší" a jde o mikročip, který se má lidem umistovat do hlavy za oblast očí. Tento mikročip zaznamenává každou lidskou myšlenku a pocit. Zároveň může člověku vnutit jakýkoliv názor a to takovým způsobem, že ho človek považuje za vlastní úsudek.

Bylo zjišteno, že tyto projekty manipulace s lidským vědomím pomocí mikročipu sahají až před začátek II. světové války a nikoho snad nepřekvapí, že počátky využití této technologie sahají práve k Adolfu Hitlerovi a jeho fašistické etapě ovládnutí světa, kde úzce spolupracoval s Japonci, kteří byli už tehdy nejen spojenci, ale především špičkoví, ale tehdy ještě nedocenění vědci. Tito fašističtí vědci po skoncení války sice podléhali nejtvrdšímu soudnímu tribunálu kvuli zločinum proti lidskosti, ale v rámci tajného projektu "PAPER CLIP" byly vládou USA tajne rehabilitováni a po válce pokračovali ve výzkumu na půdě USA pro americkou vládu. Krome fašistických vědců a lékařů zabývajících se kontrolou vědomí, byli v USA doceněni i odborníci známí z těch největších zvěrstvech spáchaných na nevinných lidech v koncentračních táborech v oblasti genetických manipulací, klonování a dalších nelidských pokusů, o kterých dnes již ví celý svět. O projektu "PAPER CLIP" si ješte řekneme něco později. Rozhodně vidíte, že vlády se neštítí čehokoliv a pokračují i v projektu kontroly vědomí a jeho manipulaci. Jaký je pak rozdíl mezi fašismem a současnými světovládnými ideály ? Snad jen ten, že Hitler to nestihl v praxi uskutečnit. Nebo snad lze nazývat tyto snahy demokratickými ?

Tyto projekty byly utajovány již za II. světové války z pochopitelných důvodů. Po válce se drtivou část fašistických archivu snažila z Evropy získat vláda USA. Vzpomenme na tzv. štěchovický archiv /20 km jižně od Prahy/, kde ještě mnoho let po válce Američané v tajnosti odváželi krabice s dokumentací. Tyto projekty pak kryla i komunistická vláda Československa, jak dokazují uvolněné dokumenty té doby. Bylo to v zájmu Sovětského svazu, který stejně jako USA chtělo získat co nejvíce informací z vědeckých výsledků fašistických projektů, které se odehrávaly i v našem státě. Ostatně vždy zde šlo jen o konkurenci velmocí. A co dnes ? Proč se o těchto zvěrstvech nepíše ? Nyní už se přeci může. Nebo, že by byly důvody k utajování i dnes ? Máme to brát snad jako důkaz, že i dnes se čerpá myšlenek z těch nejtemnějších stránek lidské historie ? Ale vždyt to už přeci dávno víme. Pouze je nám dnes vše obalováno do růžových kontextů. Nechci zažít takový odporný totalitní svět, kde je láska, rozum i cit nahrazován technikou v našem těle namísto naší duše. Nikdo nemá právo zbavit člověka vlastní vůle a ovládat jeho myšlením dle svévole. Proč se ale právě to nyní s požehnáním vlád světa děje ? Co je to za svět a co to bude za civilizaci, kterou se zde snažíme vytvořit ?

Uvědomte si, přátelé, že akce už začala. Tyto mikročipy jsou objevovány v tělech normálních lidí po celém světě už nejméně od 60. let. Ano, na rentgenových snímcích při lékařských vyšetřeních, ale i zcela náhodně. V 80. letech vznikaly až panické situace, když za svými lékaři začali chodit pacienti s tím, že vysmrkali z nosu neznámý předmět. Byl to mikročip, který je tajně zaváděn do hlavy nosní nebo ušní dutinou, aby nevznikala nápadná jizva. Když se tyto případy staly masovými, začalo nejedno vyšetřování /vzpomeňme na aféru ve Švédsku, kde vláda implantovala mikročip prokazatelně 7000 občanům /ve skutečnosti je tedy toto číslo mnohem vyšší/. Jen od 80. let bylo na žádost překvapených pacientů vyoperováno z jejich těl nespočetně mnoho mikročipů a pak počítejme ještě ty, u nichž to nebylo možné z důvodu napojení mikročipu na životně duležité tělesné funkce, míchu nebo mozkovou oblast, kde je jakákoliv operace smrtelným rizikem. A vyjímkou není ani Česká republika. Osobně jsem zkoumal tyto případy v naší krásné zemi a vím, že za oponou je stejně tak prohnilá jako ostatní. Ano i zde bylo odhaleno mnoho mikročipů a mnohé rentgenové snímky leží navždy v archivech nebo jsou již skartovány.

Cílem těchto monstrózních operací a utajování důkazů je vytváření poslušné a vlastní vůle zbavené společnosti. Dnes již neexistuje otázka: "Je to pravda nebo výmysl ?" Dnes jde světem jediná otázka: "Přijde to dnes nebo zítra ?" Bývalý agent vládní CIA Derrel Sims, který dnes vede výzkum mikročipu nalezených v lidských tělech ve výzkumném ústavu v Houstonu prohlásil, že tyto implantáty byly chirurgicky voperovány pacientům, kteří ale nikdy žádný chirurgický zákrok neprodělali. Domnívá se, že jde o monitorovací zařízení. Derrel Sims vedl i operace pacientů, ze kterých byly tyto mikročipy vyoperovány. Měl jsem možnost je vidět. Potvrzuje to jasně již známý fakt, že nás vlády tajně čipují prostřednictvím povinných očkování a dalších injekcí, ale jak bylo mnohokrát prokázáno, byl do lidí implantován mikročip i při jiné operaci, například slepého střeva. Jednoduše se využije momentu, že je člověk v dočasném bezvědomí. Ostatně vzpomeňme, jak byly ve výzkumném zařízení v Pelican Bay v Kalifornii vězňové podobným způsobem zneužíváni, když jim byla vpíchnuta nikoliv očkovací látka, ale sedativa a v dočasném bezvědomí jim byli implantovány lékaři mikročipy. Až se jednoho dne po operaci kolene probudíte v nemocniční posteli a bude Vás bolet ruka nebo budete mít jizvu za krkem, vězte, že nejste první ani poslední obětí těchto zvěrstev. Říkám tomu zvěrstva, ale co bych měl říkat teprve vládním únosům lidí pro jejich zkoumání a nelidské lékařské pokusy, při kterých bývají často také implantovány mikročipy. Ale tyto fakta chci dokladovat v daleko závažnějších souvislostech až o mnoho stran dále. Jistě by ale bylo vhodné použít zde ještě citátu analytika Federace amerických vědců ve Washingtonu, který prohlásil: "Tyto aplikace /mikročipu/ mohou mít strašné důsledky."

Jistě je to tak. Po nelegálním očipování milionu dětí, bezdomovců, disidentů a pacientů, vláda USA zacíná legálne čipovat vězně, vojáky, ale i řadové občany své země. Možná zatím nechodí ulicemi amerických měst zombie, ale kdykoliv mohou. Vždyt vzpomenme na konkrétní pokusy na amerických vojácích a vězních…. Kdykoliv z nás budou bestie i totálně krotké a vládě oddané zombie.

Zbigniew Brzezinski, poradce prezidenta USA ve své studii píše: "Plány vlády pro budoucnost Ameriky jsou přímo spojeny s vlivem technologie a obsahují postupné budování více kontrolované a řízené společnosti. Taková společnost by byla ovládána elitou, nebržděnou omezeními tradičních hodnot. Tato elita /tajná vláda/ by neváhala dosáhnout svých politických cílů použitím své poslední moderní techniky /mikročipu/ k ovlivnování veřejného mínění a udržování společnosti pod přísným dozorem a kontrolou."

Přátelé, tato kapitola se jmenuje Dokonale zotročená společnost. Nejde v ní však pouze o mikročipy. Ty jsou sice cílovou stanicí celé této mašinérie, ale není to jediný způsob vyvinutý a praktikovaný masově na občanech této planety k podmanění se světovládě. O co tedy ještě jde ? Jde o tzv. psychologické signálové ovládání mysli a špionáž člověka. Pojdme se tedy nyní podívat právě na tento způsob ovládání lidstva, který dnes po boku mikročipu a s jejich pomocí ztrhává civilizaci….

Již od II. světové války vědci studovali změny v chování člověka při působení různých radiových, ultrazvukových nebo světelných vln. K tomuto objevu došlo náhodou, když se lidem působících v blízkosti těchto vln delalo nevolno, začali se chovat agresivně nebo naopak znenadání usínali. Po mnoha pokusech bylo jasne specifikováno nejen jaké vlny dokáží v člověku vyvolat změny v chování, ale také v jakých dávkách a jaké přesně výsledky mají být dosaženy. Zjistilo se totiž, že tyto umělé vlny mají při určitém nastavení stejnou frekvenci jako přirozené vlny lidského těla, kterými jsou v našich tělech ovládány nervová centra, smyslové orgány i mozková cinnost. Pokud jsou tyto naše přirozené vlny překryty silnějšími vlnami stejné frekvence, člověk reaguje právě na ně a je tak v podstatě otrokem příkazu od jinud, aniž by to třeba jen trošicku tušil. První, kdo v tajnosti vedl tyto výzkumy byla samozřejmě armáda pro válečné účely. Vlády to zpravidla tolerovaly a omlouvaly strachem ze "železné opony" a nebezpečí napadení. Jenže "železná opona" již padla a výzkumy a manipulace s lidmi pokračují dále a přešly z tajných vojenských základen do vládních výzkumných ústavů pro použití na změnu a regulaci chování společnosti. Pojdme se podívat na některé důkazy.

Tyto psychologické zbraně byly vyvíjeny již po druhé světové válce. Typický příklad jejich použití můžeme vidět na válce v Perském zálivu roku 1990. Tehdy byly použity tyto technologie, které byli založeny na útoku na myšlení protivníka. Američtí vojáci zde vysílali ultrazvukové vlny určité frekvence a síly. Ty při delším působení omezují v člověku soustředěnost, později myšlení a nakonec i sebeovládání. Přitom jsou ale uchem neslyšitelné, přijímá je pouze lidské podvědomí, kde dochází k útoku na mozek člověka. Celý svět byl překvapen, jak z nepřátelských zákopů začali náhle po tisícovkách vybíhat iráčtí vojáci a masove se vzdávali. Nikdo to nechápal, nebot měli drtivou přesilu, profesionální vojsko a zbraně rovnocenné s Američany. Psychologické zbraně učinily své.

Tehdy se vláda USA mohla pyšnit a lidé obdivovat "úžasnou" vycvičenost americké armády. Jenže radost nebyla dlouhá. Krátce poté totiž ruští politikové oficiálne oznámili, že i Rusko vlastní psychologické zbrane. Tehdy vyšla najevo i pravda o použití amerických psychologických zbraní v Perském zálivu. Američané samotní to samozřejmě nikdy oficiálně nepotvrdili ani nevyvrátili. Syndrom války v zálivu, kterým však dodnes trpí všichni zúčastnění vojáci, nevyjímaje české, mluví sám za sebe. Ono zahrávat si s touto technologií v polních podmínkách muže mít práve tyto katastrofální následky. Dobře se podívejte, kam se poděli hrdinové Spojeneckých vojsk, kteří bojovali v zálivu, od Američanů přes Brity, Němce, Francouze až po Čechy, všichni byli izolováni v léčebnách a vlády jim ani jejich rodinným příslušníkum nikdy neřekly, proč jim armády přivezly domu psychické trosky s narušeným zdravím. A tak se první obětí války stala pravda. K této válce se ještě vrátíme v jiné souvislosti.

Psychologické zbraně, jak jsem již uvedl, nejsou už pouze v rukou armády. Zprávy o používání techto psychologických zbraní ovládajících myšlení člověka přichází i z civilní oblasti. Byly například zneužity i proti nevinným civilistům. Za zmínku stojí území Waco v Texasu, kde měla být na příkaz Stevena Killiona /náměstek ředitele vládní FBI/ použita v roce 1993 tato psychologická zbraň proti asi stovce civilistů. Nikdo dnes radši nechce uvažovat o tom, kam až tyto projekty dochází.

Ale ovládání myšlení bylo použito i přímo na vysokých vojenských činitelích různých států, aby byli poslušní jako roboti a celý národ směrovali dle příkazů tajné světové vlády.

Čtěte také:

Světovláda omylem a nebezpečím

Svět směřuje k totalitní globální vládě, tvrdí Havel i Klaus. První tleská, druhý ale varuje

Pohrávat si s myšlenkou globální vlády je nebezpečné

Budoucnost českého konzervatismu? Pravice a svobodní lidé by se měli spojit proti totalitní světovládě – Novému světovému řádu

Klaus: Hrozí nám světová vláda, zánik demokracie a nová totalita

Usáma a 11. září 2001 jako příležitost pro vytvoření totalitní světovlády – Nového světového řádu

Světovláda? Podle Klause tragická chyba. A velké téma

Neototalitní EU je tragikomická, ale Evropa umírá a za pár let už tu nebude. Evropská komise jako soubor kreténů a parazitů

Major americké armády, John D. LaMonthe, který spolupracoval s tajnou vládní zpravodajskou službou DIA, na základě zpracovaných tajných dokumentů v 70. letech uvedl, že výzkum v Sovětském svazu počítá s dálkovým ovlivňováním myšlenek vysokých amerických politiků a vojenských činitelů. Potvrdila to později i sovětská vědkyně Larisa Vilenskaja, která na těchto sovětských vládních projektech pracovala a poté emigrovala do USA. Vilenskaja přiznala, že probíhaly pokusy s dálkovým ovlivňováním televizních projevu vybraných politiku. O sovětských snahách dálkově manipulovat s myšlením lidí se zabývá zpráva tajné americké vládní zpravodajské služby DIA č. PT-1810-12-75.

Po pádu Sovětského svazu a "železné opony" vyšlo mnoho afér na světlo. V březnu 1991 prezident Vědeckovýzkumného sdružení pro studium a výzkum psychofyzikální přírodní problematiky, A.V.K.Brjuchanov, potvrdil existenci vládních technologií pro ovládání mysli a přiznal, že v dubnu 1983 sám pracoval na vládním projektu zaměřeného na manipulaci s myšlením lidí. V této souvislosti se také zmínil o válce v Afghánistánu. Vojáci, kteří odmítali jít bojovat do Afghánistánu, byli odváženi do zvláštního zařízení v Oděse, kde jim byl změněn profil myšlení /vymývání mozku/ a poté byli nasazováni do nejnebezpečnejších akcí. Sověti tedy rozhodně za Američany nezaháleli a je prokázáno, že na těchto projektech spolupracovala se Sovětským svazem i naše Československá vláda a armáda. Kromě jiného přímo na tomto poli pracovala Československá akademie věd v Praze, Univerzita Karlova v Hradci Králové a Psychoenergetický institut v Praze, který měl pod patronací ústřední nemocnice, univerzitní oddělení, státní výzkumné ústavy - zejména Fyziologický institut CSAV, Ústřední institut geologického průzkumu a Výzkumný ústav metalurgický…atd… V Československu byly také prováděny velmi drastické, až brutální pokusy na pacientech právě ve věci ovládání myšlení. Zejména dnes víme o těchto pokusech v nemocnici v Hradci Králové. Bohužel, v ničem jsme nezaostávali za Sovětskými tábory. Pokud vím, Československá armáda, dnes armáda České republiky, nikdy oficiálně tyto pokusy nepřiznala, ale bývalí vojáci, kteří se těchto projektů osobně účastnili již od revoluce mnohokrát oficiálně dosvědčili tyto projekty a média za tu dobu přinesla dostačující důkazy. Kdo nám může zaručit, že tyto pokusy u nás nepokračují ? Když se dodnes vše přísně tají, asi to má svuj účel, ani zákon o svobodě informací, který vláda České republiky schválila začátkem roku 2000 je proti tomu nedobytný. Že by se i současná vláda zajímala o to, jak ovládat myšlením svých občanů ? Zatím to bohužel jinak nevypadá.

Bývalý generál tajné vládní sovětské složky KGB Oleg Kulagin v srpnu 1990 v Krasnodaru oficiálně přiznal, že vláda vlastní nejen zařízení na masové ovládání myšlení obyvatel, ale i k jejich nervovému poblouznění, dálkovému zhypnotizování, až zešílení. Taktéž ale zařízení, které na stejné bázi dokáže vyvolat jakoukoliv emoci od nenávisti, euforie, strachu po naprostou labilitu. Dokáží též roztrhat přirozený biologický obraný mechanismus člověka nebo jej okamžitě usmrtit a to přímo nebo příkazem k sebevraždě. Vznikají veliké obavy, že tyto zařízení hrají velikou roli v ovlivňování voleb, ale i všeobecné nálady v Rusku i jinde ve světě dle chuti kohosi "tam nahoře" /světovlády/. Jde o rozklad osobnosti, který dnes vidíme v praxi pod různými způsoby a důsledky praktikovat po celém světě.

V USA byly sledovány tytéž cíle, vlastně šlo o celosvětový závod, na kterém však paradoxně znepřátelené velmoci horlivě spolupracovaly. Tedy, rozhodně je to důkaz toho, že tyto prostředky ovládající myšlení neslouží k obraně, jak tím byla veřejnost při aférách balamucena, ale k útlaku obyčejných civilistů. Vždyt na koho chtěly velmoci použít tyto psychologické zbraně, když ne na sebe navzájem ? Ano, od začátku zřejmě na nás občany, protože jen vyřazením občanů světa ze hry vysoké politiky přeci vlády budou provždy bez odpovědnosti a mohou si dělat, co se jim zlíbí. Zatímco v ulicích měst budou pochodovat poslušné dělnické zombie.

Jeden z ústředních amerických projektů se jmenoval "MONTAUK". Pojmenován byl podle místa Montauk Point, které leží asi 200 km východně od New York City, na nejzazším výběžku Lond Islandu. Jedná se o vojenskou základnu - Montauk Force Base 0773, kde byl umístněn gigantický radar. Ten za pomoci speciálních generátorů, oscilátorů, cívkových systémů, vysokofrekvenčních zesilovačů, PC a antén /delta-T-konstrukce/ byl používán k masové kontrole chování občanů a to i za hranice USA. Vše bylo drženo v tajnosti. Podezření vzniklo, až když si lidé všimli, že kolem Montauku ztrácí ptáci za letu naprosto orientaci a "bez příčiny" se bezvládně vrhají k zemi. Ostatně všechna zvířata se chovala velmi neklidně a lidé si stěžovali na bolesti hlavy a zvracení. Nakonec vyšlo najevo, že americká vláda zde již od roku 1970 vysílá po území celého státu vlny pro manipulaci s myšlením obyvatel. Na světlo vyšly také fakta, že celá tato propaganda byla řízena bez souhlasu Kongresu. Aby armáda zajistila účinnost radaru, zprvu prováděla jen drobné pokusy, kdy například zaměřovala jednu budovu s pokusnými osobami, nakonec byli masově ozařováni i vojáci na základně a několik desítek milionů nevinných a neinformovaných civilistů v Long Islandu, New Jersey, New Yorku a Connecticutu. A myslíte si, že se tomu zabránilo ? Když vláda vyšetřuje sama sebe, vždy jdou obvinění stranou a tak tyto projekty nadále pokracují a to na mnoha místech světa. Jak jde o podmanění si světa, vlády si nenechají upřít nic a neváhají sáhnout i k největším zvěrstvům, které si jediným razítkem prostě zlegalizují.

V letech 1975-76 byla vypracována pro vládu USA studie s krycím označením NBIT, která byla financována vládní CIA a týká se využití dálkového ovládání mysli občanů. Tato studie byla roku 1979 predložena presidentu USA Jimmy Carterovi, který poté schválil výzkumný program této technologie.

Technologii psychologického ovládání mozku provádí ve velkém i tajná americká vládní NSA. Ta se musí potýkat s neustálými aférami kolem těchto pokusů. V roce 1992 byla proti NSA vedena obžaloba /c.92-0449/, ze které vyplývají důkazy techto praktik hrůzných rozměrů. Píše se zde, že NSA zajištuje a uskutečňuje sledování a manipulaci s myšlením občanů, změny jejich chování a jejich pocity. V sekci 2 se dále uvádí, že personál NSA se může napojit na kohokoliv v zemi a sledovat jeho myšlení 24 hodin denně. NSA provádí tzv. elektromagnetickou stimulaci mozku pro neurální monitorování na dálku /RNM/ a elektronické napojení na mozek /EBL/. Vláda dokáže v kterémkoliv člověku vyvolat halucinaci cehokoliv, může promlouvat přímo do jeho hlavy a ještě vnutit zároveň úvahu, že to vše pochází z jeho vlastní hlavy. Dokáží doslova dostat před naše oči jakýkoliv obraz, mohou nás dálkově zhypnotizovat a poté vyslýchat nebo nám v hypnóze zakódují požadované chování v rámci programování mozku. Přirozené lidské signály jsou jednoduše přehlušeny signály umělými stejné frekvence a lidské tělo reaguje poté právě na ně. Signálové zpravodajství NSA má zvláštní schopnost dálkově a nezjistitelně sledovat informace v lidském mozku digitálním dekódováním elektromagnetických /EMF/ emisí o frekvenci 30-50 Hz a výkonu 5 miliwattu, které jsou mozkem produkovány. I lidské myšlení je v podstatě urcitý fyzikální děj a jako takový je fyzicky nejen zjistitelné /kontrolovatelné/, ale i fyzikálně ovladatelné /lze jej uměle měnit nebo přehlušovat stejnou, ale silnejší vlnovou frekvencí/. Takto lze člověka na dálku sledovat, ale i ovládat, mučit, nechat zešílet nebo i zabít. Kdokoliv se vládě znelíbí, lze jej zdiskreditovat psychickou poruchou a izolovat jej nebo doslova pozabíjet celou opozici, at už přímo nebo umělým rozkazem k sebevraždě. A věřte, že funkčnost těchto projektů nezůstává pouze na papíře. Obžaloba 92-0449 uvádí příklad takového zneužití na osobě pana Plaintiffa, který byl od října 1990 do kvetna 1991 týrán vládní NSA použitím dálkového RNM 3D zvuku přímo do mozku. Plaintiff byl spolupracovník NSA a pracoval na těchto projektech. Když se však nechal slyšet, že tento nechutný projekt odhalí, byl NSA právě touto technologií umlčen. V NSA pracuje téz skupina lidí zvaná Kinnecom, což je asi 100 lidí, kteří pracujících jako otroci 24 hodin denně v sídle NSA ve Fort Made. Všichni jsou podle obžaloby odposloucháváni na úrovni mozku /sekce 5 obžaloby/. Sám jsem měl možnost hovořit s lidmi, kteří jsou taktéž, at už z politických nebo společenských důvodů takto sledováni nebo trýzněni. S trochou nadsázky mohu říci, že psychiatrické léčebny jsou jich plné. Nyní jde o to, kdo je tam z vlastní psychické poruchy a kdo tam byl "dokopán" a psychicky rozložen práve touto technologií. Rozhodně se tomu nevysmívám. Nejde o úvahu, ale o smutný fakt, který dokazují soudně řešené aféry na celém světě. Jenže případy jednotlivců, i když jsou jich celkově stovky milionu, nikoho nezajímají. Pojdme se tady opět vrátit k masovému měřítku.

Existují totiž mnohé vyložene nemorální praktiky s temito psychologickými zbranemi v masovém merítku. Americké letectvo totiž používá tak zvané generátory ELF /Etremely low freqency/, které dokáží vyvolávat davové halucinace. Tyto "ďábelské stroje" dokáží v lidech vyvolat predstavu cehokoliv a to až do vzdálenosti 12 kilometrů od jeho zdroje. Uvádí se, že tyto stroje se používají při rozhánění masových demonstrací, kdy je demonstrujícím občanům vsugerováno, že je vše v pořádku, a že je čas rozejít se do svých domovů. Lidem tak je znemožňováno svobodně se vyjadřovat a vzepřít se proti zlořádu doby. Pakliže by byly do budoucna tyto stroje používány při každém takovém konfliktu, byli bychom brzy schopni provolávat slávu i té nejohavnější totalitě, kterou lze jen zplodit. Bohužel dnes jsou touto technologií řízeny už celé národy. Například totalitní Čína nebo Irák, kteří technologii ovládání mysli získali ještě v rámci pomoci Sovětského svazu, ale i dnešní Rusko. Nebylo Vám nikdy divné, že přestože zde vládne tak tvrdý totalitní režim a neúnosná bída, že lidé neprotestují ? A naopak v masách vycházejí do ulic doslova fanaticky provolávat slávu svým vládním tyranům ? Viděl jsem záběry ze Severní Koreje a bylo mi jasné, že to, co vidím není ani strach z vlády ani opravdová láska k ní, ale uměle vyprodukovaný fanatismus technologie vymývání mozku, přesně jak ji známe z odhalených afér. Připadá mi, že přestože si USA hraje na zachránce světa a některé totalitní státy neustále bombarduje, jiné totalitní státy nechává v klidu. Že by pokusná území pro budoucí použití technologie vymytých mozku pro celý svět ve světovládě ? Nebo jsou v tom jako obvykle jen mocenské a hospodářské zájmy ? Opět lze pouze důrazně varovat před těmito světovládnými snahami manipulovat s lidským myšlením a v návaznosti i chováním.

Představme si město. To mesto žije normálním životem, ale během několika hodin v něm začnou všichni ztrácet sebekontrolu a rozum. Tehdy je muže kdokoliv masove ovládat a vést k čemukoliv a to beztrestně, nebot nikdo neví, proč se tak tito lidé ve městě náhle začali chovat. Kdo by tušil, že je to způsobeno zvukem nebo lépe řečeno ultrazvukem, speciálně upraveným tak, aby šel proti snášenlivosti mozku a plně narušil lidské podvědomí. Představte si jaká katastrofa by se stala, kdyby se takové zvuky pokusil někdo zařadit do vysílání rádia nebo televize, kteréžto média poslouchá a sleduje celý svět. A díky satelitům lze v jediném programu náhle paralyzovat myšlení celého světa a ovládat jím z jednoho jediného zdroje. Je to ideální prostředek pro vyhlášení světovlády, která pak může takto ovládat celý svět. Ale je toto opravdu jen teorie nebo náznak skutečných praktik světovlády ? Pojdme se podívat na důkazy.

Západní zpravodajští odborníci už koncem 70. let s hrůzou pozorovali, na jakých frekvencích probíhá v Sovětském svazu veřejné vysílání. Tato totalitní velmoc prováděla vysílání v nízkofrekvencním rozsahu od 5 do 15 Hz. To je právě ono elektromagnetické spektrum, které uvolňuje psychoaktivní neuronální efekty a ovládání mysli. Američané se zprvu domnívali, že Sovětská vláda se tak snaží pouze udržovat své občany v potřebných ideologických myšlenkových vzorcích. Jak se ale ukázalo, vysílání mělo vliv daleko za hranice tohoto státu.

Před rokem 1978 pak USA zachvátila hotová panika. Nejprve byly zaznamenány nad Spojenými státy velmi neobvyklé vlnové vzorce umělého původu. Později se ukázalo, že tyto signály vysílá sovětská stanice. Tuto informaci krátce poté potvrdila dánská tajná sluzba, která navíc zjistila, ze se jedná o vysílač s výkonem kolem 40 megawattů, umístněný mezi mesty Rigou a Gomelem. Tyto nízkofrekvenční signály ovládající myšlení vyvolávaly v obyvatelích amerických mest Eugene, Portland a Bend, které leží na západním pobreží, a také v Kanadanech z měst Timmins a Kirkland Lake doslova nervy rozkládající bručivé zvuky. Lidé náhle masove propadali psychickým a emočním potížím, ale i bolestem hlavy a nespavosti. Dr. Andrew Michrowski z kanadské Planetary Association for Clean Energy veřejně prohlásil, že tyto nízkofrekvenční útoky sloužily jednoznačně k úmyslnému snížení schopnosti myšlení a obranyschopnosti obyvatel. Sledováním těchto projevů bylo pověřeno kanadské ministerstvo dopravy. Kanadská vláda krátce poté údajně protestovala u Sovětů proti tomuto neustálému ovládání mysli amerických a kanadských občanů.

Uprostřed července roku 1993 se stal ohniskem zájmu veřejnosti švýcarský rozhlas. Po několik dní se při jeho vysílání ozývaly sinusové tóny, které přehlušovaly běžné vysílání. K tomuto problému se tehdy vyjádřila i armáda, ale nikdo dosud veřejně nepřiznal co se zde dělo.

Avšak staly se i daleko odvážnejší a otevrenejší pokusy s manipulací lidského myšlení přes média. Přímo ohromujícím i usvedčujícím triumfem budovatelů světovlády je případ z Velké Británie, kde bylo využito televizního vysílání. Lidé, kteří zde dne 26.listopadu 1977 sledovali televizní vysílání, byli jistě v šoku. Přesně v 17:05 hodin bylo totiž potlačeno vysílání zpráv britské televize "Southern Television" . Zvuk úplně vypadl a obraz byl silně rušen. Mezi tím se však z televize začal ozývat neznámý hlas z neznáma, který začal promlouvat k celému lidstvu. Bylo zde mimo jiné řečeno, že lidstvo se musí sjednotit v jeden celek pod jediného vůdce…. Když tento hlas po několika minutách ustal a na obrazovce naskočilo běžné vysílání, začala masová hysterie. Byly kontaktovány patřičné úřady, aby se k tomu vyjádřily, ale nikdy tak neučinily. Vzhledem k obsahu zpráv a způsobu jejich sdělení, tedy potlačením tak silného vysílání britské televize, je jasné, že v tom mají prsty velmi vlivné skupiny budovatelů světovlády. Měla to být snad zkouška světovlády, jak lidé na její ideologii reagují ? V souvislosti se sovětskými aférami, kde vláda právě do vysílání zpráv ukládala frekvenční vlny ovládající lidské myšlení, napadá mě souvislost s touto aférou z Velké Británie. Také byly zrovna vysílány zprávy a hlas, který zřejmě nedopatřením slyšeli normálně všichni občané, měl patrně pouze promlouvat do lidského podvědomí a utvářet tak uměle veřejné mínění dle potřeby světovlády. Mohu se opírat pri tomto tvrzení o mnoho odhalených případů s politickou manipulací právě skrze podvědomí v televizním vysílání. Pojdme si ještě něco říci o televizním vymývání mozku.

Major americké armády J.D.LaMothe spolu s agentem tajné americké služby L.E.Mairem uvádí ve své 3. studii vypracované pro tajnou americkou službu DIA v bode 6, že Sovětský svaz disponuje elektromagnetickými a elektrostatickými zařízeními k ovlivnování rozhlasových a televizních stanic vyvinutými sovětskou Akademií věd. Přestože tyto dokumenty americká vláda odtajnila až zákonem o svobodě informací, již v roce 1968 odhalily dvě americké zpravodajské novinářky, které byly na misi v Sovětském svazu, že se tam seznámily s projekty, které jsou provádeny ve výzkumných ústavech skrývaných na Sibiři. Tehdy bylo zjišteno, že Sovetský svaz pracoval na projektech, v nichž bylo možné pomocí televizního obrazu a vysílání uvést člověka do hypnotického polospánku a tímtéž televizním programem do něj poté vložit veškeré informace a rozkazy. Smutné je, že i tyto pokusy byly a jsou prováděny zcela veřejně na nic netušících občanech v normálních vysílacích časech. Vláda tak doslova prostřednictvím televize, kterou má doma každý, vytváří uměle náladu společnosti dle libosti a mění vzorce našeho chování a myšlení, aniž by si toho kdokoliv povšiml. Ale vzpomente si, přátelé, stalo se to bezesporu i Vám. Sedíte u televize a v pohodě se díváte. Nejste ospalí a děj Vás zajímá, ale najednou vůbec nevíte, že se na televizi díváte, pouze to podvědomě přijímáte jako skutečnost a po chvíli se proberete a sledujete dál, aniž by jste si toho vy nebo Vaši blízcí všimli. Ne, ted nemluvím o době komunistické totality, kdy jsme na těchto projektech museli spolupracovat i na našem území se Sovětským svazem /záhadné pokusy v československém vysílání v srpnu 1982 na 2. programu a další…/. Hovořím i o současnosti, kterou, když jsme pozorní, vypozorujeme i dnes, respektive zejména dnes, taktika se nezměnila, pouze se provolává sláva nové ideologii /světovládě/.

Televizní podvědomé ovládání a kontrola myšlení nebo chcete-li vymývání mozku má dvě základní varianty. Budto jde, jako ve výše popsaných případech, o použití hypnózy, zvukových nebo elektromagnetických vln nebo jde o tzv. podprahové obrazy a průvodní vizuální jevy. O co jde ?

V této věci se nejvíce angažuje americká vládní CIA a její služby vzorně slouží americké vládě k ovládání mas. Vše je velice jednoduché. Díváme-li se totiž na televizi, lidské oko je schopno rozeznat jako pohyb teprve 24 obrázků. Naše vědomí tedy neregistruje každý z těchto 24. obrázků, ale teprve vše dohromady jako celek. Podvědomě však člověk zaregistruje každý z těchto 24. obrázků. Pokud se tedy mezi těchto 24 obrázků umístí jeden, který tam nepatří, lidské oko jej nepostřehne, ale podvědomí ho registruje. Umístí-li se zde například obrázek lesa, pak člověk náhle myslí na les, aniž by věděl proč. V praxi jsou však používány ideologicky zaměřené obrazy. Například, vsune-li se mezi těchto 24 obrázků obrázek, jak někdo dělá to či ono, člověk jej může následovat, aniž by věděl proč to činí. Takto nás mohou prostřednictvím televize vlády řídit jak chtejí. Mohou nás "nutit" volit určitou stranu, nedemonstrovat, nestávkovat, být po vůli s vládou, stejně jako vést nás k podpoře jakékoliv ideologie. Takto bude světovláda ovládat myšlením většiny světa. Přestože jde o odporné a neetické projekty pro likvidaci demokracie a svobodného lidského uvažování a rozhodování, vlády se tímto usilovně zabývají. Každá totalita, která jde skrýt, je dnes vítána. Není tajemstvím, že tyto postupy zkoumá asi od roku 1984 i vládní CIA, která sama praktikovala několik pokusů v normálních televizních programech na nic netušící diváky. Byl dělán i jeden pokus, kdy CIA vybrala jeden zcela neznámý výrobek. Výrobek zcela nepraktický, nevzhledný a předražený. Jeho fotografii poté dosadili mezi oněch 24 obrázků do normálního programu. CIA pak daný výrobek dosadila do všech prodejen v určité lokalitě. Hned druhý den po odvysílání byly všechny tyto výrobky totálně skoupeny. Přitom je nikdo neznal, nikdo nevěděl k čemu to slouží, byly drahé a ošklivé. Když byla poté dělána anketa s lidmi, kteří si onen výrobek koupili, nikdo z nich nedokázal odpovědět na otázku proč tak učinili. Je to jasný důkaz, že televize nás může přinutit činit cokoliv a obrátit naše myšlení i proti nám.

Ač to může znít velmi drasticky, věřte, že praxe je mnohdy ješte horší. Například ve Francii vypukla před několika lety veliká aféra. Bylo zde totiž odhaleno, že práve touto metodou byla vedena televizní volební kampaň prezidenta F.Miterranda, kterému tak pomohla k jeho druhému zvolení. Jenže Francie určite není jedinou zemí, kde k tomuto způsobu manipulace při volbách a jiných rozhodných chvílích dochází.

Věc je mnohem masovější, než by kdo čekal, nejde už jen o politické a náladové ovládání občanů, ale o naprostý útok, hotovou sprchu vymývání mozku od dětských pohádek pres reklamy, zprávy, filmy, až po seriály. Ne, ted nemluvím o jejich ubohosti, ted hovořím o tom, co je v nich podvědomě uloženo pro manipulaci společností, ale co v televizním programu jistě nenajdete. Tato drastická "výchova" občanů k poslušnosti skutečně zasahuje už i do dětských vysílání. Ostatně jsou to právě děti, které lze nejlépe převychovat k novým světovládným "hodnotám". Opět nejde jen o ideologicky zaměřené pohádky o tom, že jen v jednotě je síla atd... ,ale i o podprahově vložené informace. Japonskem otřásl doslova šok, když se náhle stovky Japonců začaly vrhat v jediný okamžik z křesel na zem a prožívali obdobu epileptického záchvatu. Nic netušící japonské děti, které dne 16.prosince 1997 sledovali v televizi kreslenou pohádku s postavičkou Pikaču byli přesně v 18:50 hodin doslova masově zasaženo zábleskem z televizní obrazovky, po kterém se děti dostali do transu, stavu podobného hypnóze a začali se svíjet jako v záchvatu. Přestože v tento okamžik televize ovládala všechny diváky, nejhuře to odneslo kolem 700 Japonců, u kterých se projevovaly až životně nebezpečné stavy, přičemž ješte 24 hodin po odvysílání této pohádky muselo zůstat v nemocnici ještě 208 z techto 700 lidí. Celkově se oběti počítají na miliony a bohužel právě na dětech. Po incidentu přiznal i programový ředitel TV, Hironari Mori, že při sledování programu se mu tehdy doslova zatmělo před očima. Podle Moriho měli tento incident vyšetřovat nezávislí experti, ale celý případ, pokud vím, byl umlčen.

Televizní manipulace se společností, veřejným míněním a vymývání mozku je snad nejmasovější způsob ovládání myšlení nás lidí. Můžeme si za to tak trochu sami, když každý den doslova žhavíme své obrazovky, abychom si u televize trochu "odpočinuli".

Přátelé, není však zdaleka konec příkladům světovládných snah o zotročení společnosti a manipulaci s jejím myšlením. Právě nyní se dostáváme do velmi závažné sféry. Je to oblast, která byla již od 1.světové války zkoumána a v 50.letech poprvé masove praktikována pro rozložení společnosti a získání kontroly nad vědomím lidstva. Hovořím nyní o drogových programech našich vlád. Představte si, že se podaří vládám, aby se občané stali závislí na drogách. Potom je lidstvo jen bezbrannou loutkou závislou na příkazech mocných, ale také závislou na dalších dávkách drogy, kterou spravuje-li stát, může ji poskytnout za vzorné chování, ale také nevhodným jedincům odepřít a ti zemřou. Tato hororová scéna je samozřejmě zveličena. Je to ale reálná ukázka toho, kde se může ocitnout náš svět v brzké době. Proč ? Protože vlády světa skutečně mají své tajné drogové programy pro ovládání myšlení svých občanů. A důkazů pro toto tvrzení je až příliš, než aby se to dalo přejít.

Americká armáda v roce 1950 zahalila San Francisco a okolí umělým smogem s obsahem bakterií způsobujících pneumonii. Vše bez informování místních obyvatel. Tento pokus trval 6 dní a bylo mu vystaveno 800.000 obyvatel. Armádní generální štáb USA v Pentagonu přiznal v roce 1977, že podobných experimentu vláda USA prováděla v letech 1949 až 1969 celkem 239 a to ve městech New York, Washington, Key West, Panama City, Florida a San Francisco. Tehdy se doslova na desítkách milionu občanů zkoumaly účinky a chování obyvatel pod působením různých chemikálií, včetně drog a psychotropních látek. Vláda tak zkoumala, jak by bylo možné s veřejností nejsnáze manipulovat. Tyto projekty se jmenovaly "MK-ULTRA" a schváleny byly ředitelem vládní CIA Dullesem 13.dubna 1953. Na tento projekt navazoval projekt "MK-DELTA". Ovšem již na přelomu 40. a 50. let vše začalo vládním projektem "BLUEBIRD" ,který byl v srpnu 1951 přejmenován na krycí název "ARTICHOKE". Tehdejší ředitel CIA, Richard Helms, po odhalení těchto projektů nařídil okamžité zničení podstatné části těchto dokumentů. Výbor senátora Churche však tyto fakta odtajnil a obvinil americkou vládu z nelidského porušování práv občanů. Pokusy však nadále pokračovaly.

Ovšem tlak veřejnosti sílil a připojil se k němu i Senát Spojených států a Výbor Kongresu. Tehdy se oficiálně prokázalo, že organizátorem techto bestiálních pokusu byla vládní CIA a vláda USA. Ta pod mnohými halucinogenními látkami a drogami manipulovala myšlením mnoha milionu lidí. Sama pak tajně mezi mladými lidmi a studenty šířila drogu LSD a tyto lidi poté kontrolovala. V odtajněném dokumentu vládní CIA z 26.dubna 1952 se uvádí, že droga heroin je běžně používána důstojníky policie a zpravodajských služeb v rámci běžné praxe. Skrze policii pak vláda také distribuovala drogy do společnosti. Knappova vyšetřovací komise prokázala, že většinu drog prodávaných v newyorských ulicích dodává překupníkům sama policie v New Yorku. Stejní policisté mají na příkaz vlády na svědomí smrtelné dávky heroinu v žilách 8 - 9 letých dětí.

Americká vláda si dala v 50. letech za cíl doslova nacistický ideál. Učinit z národa v následujících letech totálně zdrogovanou společnost závislou na vládě. Jakékoliv policejní razie proti prekupníkum drog se tak zdají být pouhou fraškou pro oko občana. Ve skutečnosti šlo o konkurenční boj s tou částí mafie, která odmítla s vládou spolupracovat a snižovala tak vládě zisky za vlastní prodej drog.

Dne 3. srpna 1977 se dokonce tehdejší ředitel vládní CIA Stansfield Turner veřejne přiznal Státnímu zpravodajskému výboru a Podvýboru pro zdravotnictví, že vládní drogové testy a operace byly provádeny také v nevěstincích a nočních klubech v San Franciscu a New Yorku, kde byli nic netušícím návštěvníkům tajně podány drogy a poté byli zkoumáni v rámci možné změny sexuálního chování, ale i ostatních forem chování. Tyto kontroverzní projekty se jmenovaly "MIDNIGHT" a "CLIMAX". Ředitel CIA také dále přiznal vyšetřovací komisi, že podobných experimentů pro změnu chování a myšlení občanů se zúčastnilo nejméně 185 soukromých vědců a 80 výzkumných institucí včetně univerzit. Hned druhý den tuto zpověd otiskl prestižní deník Daily Telegraph a postaral se o další masový odpor veřejnosti proti těmto vládním zvěrstvům. Ovšem tyto pokusy pokračovaly opět dál, pouze s tím rozdílem, že byly lépe utajovány.

Vláda USA doslova jako nacistictí lékaři masově testovala na nevinných a neinformovaných občanech své nelidské pokusy s cílem ovládnutí národa i světa a myšlení lidí. Jen si srovnejte fakta z koncentračních táborů a snahy hitlerovských lékařů o umělou kontrolu vědomí, která byla po druhé světové válce roku 1945 odsouzena norimberským tribunálem pro válečné zločiny.

Jeden z hlavních vládních spolupracovníků v této oblasti byl vedoucí psychologických výzkumu univerzity v Michiganu, profesor J.McConnell. Ten otevřeně přiznal : "Washington /vláda USA/ sní o dni, kdy bude možno pomocí drog a hypnózy kombinovat ztrátu paměti s důmyslným systémem pobídky a trestu, aby dosáhl absolutní kontroly nad vědomím lidí."

Čím se vlastně liší tyto snahy od slov a činů hitlerovského Německa ? Snad jen tím, že jsou ještě mnohem masovejší a dokonalejší. Americká vláda taktéž testovala tyto drogové preparáty na bezbranných dětech v dětských domovech, pacientech nemocnic a psychiatrických léčeben a nejbestiálnejší pokusy musí snášet vězni.

Přes norimberské zásady a mezinárodní konvence OSN a Ústavu Spojených státu, USA doslova mučí ve svých věznicích laciný pokusný materiál pro změnu myšlení. Nejhorší pověst má věznice v Butneru v Severní Karolíně a starší pokusné zarízení v Marionu ve státe Illinois. Chemoterapie a používání tzv. "chemických klacků" je zde na denním pořádku. Do vězňů se zde láduje torazín, librium a valium. Účelem je uvrhnout vězně do úplné pasivity. Preparátem prolixin jsou u nich vyvolávány naopak deprese, které vedou mnohé vězně až k sebevraždě. Jen v roce 1975 bylo použito nejméně 3600 amerických vězňů pro nelegální vládní pokusy. Vláda na nich doslova jako na morčatech beztrestně zkoumala nové chemické preparáty a účinky drog. Sdružení farmaceutických výrobců USA přiznalo, že 85 procent veškerých testů nových léku je zkoumáno na vězních /přestože je to zákonem zakázáno/. Dalším pokusným místem je věznice San Quentin, která je známá jako místo, kam vláda USA odklízí politické vězně a ideologicky nevhodné. Zde se užívá plynu a tzv. "zastrašujícího prášku" - drogy způsobující strach a depresi. Ve věznici Vaccaville tuto drogu též používají a popisují, že vězni po ní prožívají pocity podobné tonoucímu člověku. Vládní CIA také proplachovala mozky ve věznicích v Atlantě ve státě Georgia a ve městě Bordentown v New Jersey, federální veznici v Alabame a Holmsburgu v Pensylvánii. Ve městě Providance ve státě Rhode Island zase CIA prováděla pokusy s drogami na duševně nemocných lidech. Projekty "BLUEBIRD" a "ARTICHOKE" se prováděli v desítkách amerických nemocnic na nevinných pacientech. Například v New Yorku v nemocnici Mount Sinai, ale i v kanadském Allenove institutu psychiatrie při montrealské univerzitě. Kromě univerzit do toho byla namočená i akademická puda, armádní a policejní složky, vláda USA a zejména ministerstvo zdravotnictví, obrany, školství, sociálního zabezpečení a co je smutné i ministerstvo spravedlnosti. Snad právě proto nikdy nebyly tyto zločiny odsouzeny jako nespravedlivé.

Ale víte co je nejstrašnejšího na celé věci ? Ne snad ani miliony obětí, jako spíše fakt, že tyto bestiální pokusy na lidech prováděli vysokoškolsky vzdělaní lidé, lékaři a vědci, vláda a zákonodárné sbory. Na takovýchto prohnilých základních hodnotách státu a občanské společnosti nemohlo vzniknout nic jiného, než lež, násilí a útlak slušných a obyčejných lidí.

Sám prezident Světové psychiatrické asociace, Dr.Ewen Cameron, byl v 60. letech vládní CIA požádán, aby spolupracoval na vládním projektu s drogou LSD pro rozložení vzorce chování člověka a jeho preprogramování či vymytí mozku. Prezident Cameron se tohoto skutečně ujal. Sám v Allainu v Montrealu testoval z dotací vládní CIA tyto nelidské pokusy. Cameron prováděl tzv. "spánkovou terapii" ,při které uváděl pacienty na celé měsíce do bezvědomí, aby jim poté prováděl silné elektrošoky a dávkoval do nich drogu LSD. Poté byly přidržováni pod silnými sedativy při vědomí a do uší jim byly poušteny v rámci přeprogramování mysli stále obetí dokola stejné informace. Někteří slyšeli tytéž slova čtvrt milionkrát. Jde o doslovné vymývání mozku. Po těchto testech žalovalo mnoho jeho americkou vládu každý po 1.milionu dolaru. Je zvláštní ironií nebo bohužel běžným faktem, že Dr. Cameron přes své bestiální pokusy na lidech, byl ještě předtím členem norimberského tribunálu, který soudil nacistické válečné zločince, kteří páchaly tytéž zvěrstva za II. světové války.

Studie uvádí, že například droga LSD byla jen mezi lety 1949-1959 testována asi na 40.000 pacientech /a to jen v USA/. Odtajnený dokument vládní CIA z 16.listopadu 1953 dokazuje, že vedení CIA objednalo ve Švýcarsku drogu LSD a to v neuveritelném množství 100 milionu dávek, tedy dost na to, aby vláda touto drogou zparalyzovala půlku národa.

Vládní snahy o zdrogovanou společnost prosvítají v praxi na světlo i dnes. Vezmeme si jen statistiku. Podle studie amerického ministerstva zdravotnictví, vzrostla v letech 1992-1995 spotřeba drog u detí 12-17 let o drtivých 78 procent. Počet dětí, kteří berou alespon jednou měsíčně kokain, se zvýšil jen za tyto tři roky dokonce o 166 procent. Mohu se tedy domnívat, že plán vychází ?

Je faktem, ze vládní CIA drogy nejen kupovala, ale i sama v tajných továrnách vyrábí. Bývalý agent CIA prohlásil, že CIA zbudovala několik laboratoří na výrobu LSD v oblasti sanfranciského zálivu. Výroba gigantických rozměrů je však tajena velmi dusledně. S dovozem drog na vládní účet je toho známo více. Senátor USA Bill Cooper v kvetnu 1989 uvedl, že tehdejší prezident USA, George Bush, který je zároveň obchodním ředitelem ZAPATA OIL Company v Texasu, skrze tuto společnost experimentoval s novými technologiemi mimopobřežního výcviku. Uvedl, že prezident Bush dal plný souhlas k tomu, aby byly drogy dováženy do USA rybářskými loděmi z Jižní Ameriky na Bohrinseln a odtud dopravovány do USA zásobovacími loděmi, které nepodléhaly celním kontrolám. Bush přizval podle senátora Coopera ke spolupráci na tomto plánu i CIA. Celý plán funguje údajně dodnes, přestože se během doby přišlo na další a výhodnější metody dopravy drog do země.

Ve skutečnosti neexistuje žádné světové hospodářství. V zákulisí existují pouze dvě celosvětově vládami uznávané platidla - ropa a drogy. Dobře dnes víme, že vetšina válek, které se zúčastnily USA, bylo jen a pouze pro ochranu svých ropných zájmu /Irák aj./. Ostatne bylo to již mnohokrát priznáno vládními ciniteli USA. A stejné je to i s drogami. Například válka ve Vietnamu, kterou oficiálně USA omlouvaly bojem proti komunismu a útlaku obyvatel, měla podle mnoha svědectví jeden jediný záměr, udržení si drogového postavení v této asijské oblasti.

Vládní CIA totiž vyráběla opium v oblasti "Zlatého trojúhelníku" v jihovýchodní Asii. Zisky z obchodu s touto zakázanou drogou vláda USA údajně používala k financování svých válek. Obchod s drogami se uskutecnoval prostřednictvím generála Vang Pao, který s USA bojoval proti severnímu Vietnamu. Výmenou za to mohl generál Vang Pao používat americkou leteckou společnost Air America k přepravě opia ze svého území. Opium se přepravovalo ze "Zlatého trojúhelníku" na obrovskou tajnou americkou základnu Long Tien. Odtud putovalo loděmi přes Francii do USA. Tyto fakta po válce ve Vietnamu potvrdil i největší výrobce opia v této oblasti Khun Sa, když přiznal, že obchoduje se CIA, která skupuje celou jeho úrodu opia. Americký historik Dr. Alfred McCoy potvrzuje, že tyto nelegální příjmy americké vlády a obchodování s opiem bylo záměrně drženo před Kongresem v tajnosti, nebot byly obavy, že by takové operace Kongres neschválil. Americký odborník přes drogové závislosti Allen Ginsberg při senátním přelíčení, které bylo vedeno proti vládní CIA, uvedl v obžalobě před Senátem, že CIA pašovala celých 8 let z Vietnamu drogy /zejména heroin/ v mrtvých tělech amerických vojáků, které byly poté policií distribuovány překupníkům v USA. Faktem je, že po válce ve Vietnamu, jak asi všichni dobře víme, byla americká armáda kritizována za to, že vyvíjí malé snahy o osvobození amerických zajatců ve Vietnamu. Později byla dokonce obžalována z úmyslného maření záchrany svých vojáků. Jak se ukázalo, vláda USA se bála, že tito vojáci vědí až příliš mnoho o drogových operacích armády a CIA, kterých se museli účastnit a bála se, aby doma nepromluvili. Ale oni nakonec mnozí promluvili a celá věc došla v Kongresu.

Tajná vláda však sama o sobe neužívá drog pouze k ovládání společnosti, ale manipuluje s nimi i vládami a nejvyššími představiteli státu, aby je programovala dle svých světovládných zájmů. Americký generál, William Creasy, který v americké armádě vyvíjel programy drogových operací, byl predvolán v roce 1959 pred výbor Kongresu, aby objasnil tyto armádní programy. Tehdy generál Creasy pohrozil Kongresu tím, co by se stalo, kdyby někdo podal drogu LSD členům Kongresu. Reprezentant Kongresu, James Fulton, okamžitě zareagoval slovy: "Vy jste to už někdy zkoušeli i na Kongresu ?" Tehdy generál Creasy pred Kongresem přiznal: "Mohu vás ujistit v jedné věci, armádní chemický sbor to zatím nepovažoval za nutné."

Tím ale přiznal, že armáda USA je připravena kdykoliv ovlivňovat drogami Kongres, potažmo celou americkou vládu. Prvním šokem bylo, že místo toho, aby Kongres zakázal nebo vedl sankce proti těmto pokusům s drogami, krátce po slovech generála Creasyho, schválil Kongres výrazně zvýšený rozpočet pro jeho chemický armádní sbor a drogové programy na lidech. Americká armáda poté založila vlastní vojenské jednotky, které nesly krycí název EA-1729 a šlo o vojáky, kterým byl pravidelně s požehnáním Kongresu vymýván mozek drogou LSD. Byla to armáda zombií. Do poloviny 60. let to bylo 1500 vojáků. Některá z těchto cvičení byla armádou USA dokonce filmována a poté oficiálně představena členům Kongresu. Šokem tedy je, že americký Kongres o tom celou dobu nejen věděl a nic proti tomu neudělal, ale naopak pomáhal těmto zločinům jak jen mohl. Droga LSD se krátce poté stala beztrestným způsobem, kterého policie, CIA i armáda používala při výsleších, ale i k hromadné manipulaci společností. Veškerá demokracie selhala.

Selhala natolik, že vláda USA vyrazila do ulic a jak jsem již psal v začátku tohoto tématu, drogou manipulovala v celých městech desítkami milionu občanů. Cílem bylo připravit dokonale poslušné a smysly zbavené lidstvo na den "D" - den vyhlášení světovlády. Od testů se přecházelo pozvolna k cíleným akcím. Generál armády USA William Creasy přiznal, že pomocí drog vláda USA narušovala pokojné demonstrace, aby lidé nemohli proti ničemu protestovat. Drogy vytvářeli v protestujících iluzi toho, že vše je vlastně v pořádku a není důvod se bránit. Na příkaz prezidenta USA, Nixona, z roku 1969, byl rozšířen tajný plán vládní CIA, která při podobných demonstracích /zejména pod projektem "CHAOS"/ rozprašovala do davu tzv. "svědící prášek" ,což byla droga, která občany přinutila k umělému útlumu. Přitom tentýž prezident Nixon jen rok předtím postavil svoji prezidentskou kampaň na zneužívání drog. At žije demokracie.

Pod tlakem znechucené veřejnosti sice americký Kongres v roce 1977 oficiálně zakázal další vládní výzkum a veškeré experimenty se změnou vědomí, ale hned v dalším roce vypukly další aféry. Byl to pouze zámerný tah k oklamání verejnosti, aby verila, že vše skoncilo. Avšak sám ředitel CIA, R.Helms, po svém odstoupení verejne priznal, že celé tyto vládní projekty na ovládání myšlení lidí byly po tomto zákazu pouze lépe utajovány. Tyto slova se potvrzují dodnes.

Vlády a zejména jejich výkonné složky včetně armády chtějí drogami změnit svět. Bývalý ředitel výzkumu psychické zátěže armády USA, Dr. Wayne Evans, který pri své práci musel drogami manipulovat s lidmi, nakonec v roce 1961 přiznal: "Mělo by být známo, že svět, tak jak bude vypadat za 15 let, leží dnes již na stole ve výzkumných laboratorích." Pro každého z nás se zde najde jiste dostatek drog na to, abychom prohlašovali slávu světovládě a otrockému systému.

V letech 1966-1970 armáda USA testovala ve Vietnamu drogu zvanou BZ, která vyvolává šílenství. Přestože úředníci ministerstva obrany varují, že tato droga hranicí až se smrtelnými účinky, armáda USA si nahromadila více než 50 tun drogy BZ, což je dost na to, aby proměnila všechny lidi na světe v totální šílence. Odtajnená zpráva vládní CIA ze 4. září 1970 přiznává, že tato droga je používána k potlačování různých demonstrací a nabádá k širšímu využití v civilním sektoru.

Generál armády USA pro chemické prostředky, William Creasy, muž číslo jedna v drogovém programu americké armády, veřejně prohlásil, že pokud by vláda dostala drogu do městských vodovodních rezervoáru nebo ji rozprášila formou aerosolu ve vzduchu, všichni lidé daného města, státu nebo kontinentu budou beznadějne sfetovaní. Pod vlivem šíleného plynu se nezmůžou ani na sebemenší protest… Lze tak během jednoho dne ovládnout celý svět…

Ale není to jen teorie, vzpomeňme, jak v roce 1950 vláda USA záměrně v jediném pokusu vystavila 800.000 neinformovaných občanů ve městech vlivu plynu ovládajícího myšlení a chování. Vláda v roce 1977 poté přiznala, že jen mezi lety 1949 až 1969 podobný pokus zopakovala celkem 239 krát a celkový počet testovaných lidí přesáhl půlku národa USA /tehdy přes 100 milionů obyvatel/. Tento případ jsem zde již popisoval před několika stranami.

Tyto masové zločiny, ač byly často odhaleny a odsouzeny /byt jen morálně/, mnohé zůstávají utajeny a jako utajené i dnes pokračují. A fakta o tom, že vláda může jednoduše drogu rozprášit nad městem pak není dokázána pouze oficiálními vládními přiznáními a vyšetřovacími komisemi Senátu ci Kongresu, ale i případy, které dodnes nikdo nevysvětlil….

V roce 1961 zaplavila mesto Rio del Mar v Kalifornii doslova hejna psychotických ptáků. Ptáci, kteří jsou velmi citliví na obsah atmosféry, začali náhle masově vrážet do domu, vráželi do aut a jako déšt padali bezvládně z nebe do ulic. Co způsobilo tento šokující jev není známo. Že by jeden z pokusů rozprašování drog ?

Jednoho večera v roce 1951 doslova zešílelo celé město Pont-Saint-Esprit ve Francii. Všichni občané byli náhle zbaveni mysli. Stovky jich behali po ulicích a křičeli, že je pronásledují šelmy. Jiní se svíjeli jako v epileptickém záchvatu. Mnoho občanů vyskákalo toho večera z oken svých domu. Mnozí občané tehdy zemřeli a ti, kteří přežili, trpěli celé týdny psychickými poruchami. Co se stalo onoho večera v poklidném francouzském městečku ?

Jsou to jen skromné příklady toho, o čem mnozí jen spekulují. Totiž, že není možné, aby se masově stali lidé zbaveni smyslu. At je to město, stát nebo celý svět, cíl se zdá být jediný - světovláda.

Nenechte se mýlit tím, že hovořím většinou jen o USA, je to nejlépe zdokumentované území. Ale je známo, že tyto pokusy dělal i Sovětský svaz, ale i desítky západních a východních státu. V 50. a 60. letech byly drogy LSD podávány britským vojákům, další státy následovaly. Ve východním bloku Sovětský svaz narídil podobné pokusy s drogami všem ideologicky pridruženým státům. Sovětský svaz měl nejdříve plán drogami rozkládat západní velmoci, ale brzy poznal, že by zbytečne plýtval tak drahou surovinou, když ji muže použít na vlastním území k potlačování vzrůstajícího občanského odporu a k prohlubování a udržení si oddanosti občanů.

V těchto pokusech na ovládání myšlení a chování společnosti byla vedle dalších východních států Sovětským svazem přinucena spolupracovat i naše země. To, že Československá armáda také podávala drogy svým vojákum je dnes už věc známá. Málo se však ví, že celá naše vláda byla zapletena, stejně jako vláda USA, SSSR a dalších států, do distribuce drog. Generál Jan Šejna, který byl před rokem 1968 sekretářem Rady obrany Československé republiky, přiznal, že nejvyšší politikové východního bloku včetně Československa jsou zapleteni do distribuce drog. Ty sloužily k vývozu, ale i pro zdejší trh. Drogy měli podle generála Šejny sloužit k rozkladu společnosti. V roce 1967 vlastnila vláda Československa už 2500 svazků o osobách, které je možno vydírat kvuli drogám. Do těchto projektů byla i na našem území kromě Státní bezpečnosti /StB/ zapojena i Sovětská tajná služba KGB. Ostatně, přátelé, nezdá se Vám podezřelé, že tak náhle po celém světě vyvstal po 50. letech celosvětový problém s drogami ? A zrovna tehdy, kdy vlády světa začaly drogy testovat masově na lidech ? Všimněte si, že takřka každá droga, která se od 60. let objevuje na černém trhu, včetne kokainu, heroinu a stovek dalších, byla předtím zkoumána, připravována a testována vědci z armády a vládní CIA. At už tyto drogy vlády vyrobily úmyslně k rozvrácení společnosti nebo jako léčivo, které se ukázalo být omamným a závislým, je potřeba vědět, že drogy nevznikly samy od sebe, ale vecpaly je do chřtánu společnosti naše vlády a věda. Důvod ?!?

Ve světě neexistovaly s drogami žádné mantinely, zvlášte šlo-li o Sověský svaz. Ještě v roce 1955 sice Chrušcov prohlašoval, že použije drogy jako zbraň proti západu, v 60. letech však začaly tyto velmoci spolupracovat. A jak jsem již uvedl, jestliže dva jediní rivalové, dvě jediné velmoci začnou spolupracovat, pak výsledkem jistě není zdrogování sebe navzájem, ale nás obyčejných lidí pro změnu vzorců chování mocenským zájmům. Tato zákulisní spolupráce zajištovala kvalitní přísun testovacího materiálu /lidí/ a zajištění dostatečného množství drog. V roce 1963 dostala vláda Československa příkaz z Moskvy k založení vlastní drogové sítě. Československá vláda spravovala drogovou sít takřka ve všech zemích Jižní Ameriky. V roce 1965 vstoupila česká tajná služba do styku s označenými bankami a konstatovala, že všechny jsou ochotny prát špinavé peníze. Dr. Joseph Douglas, poradce tajné vládní služby DIA, přiznal, že všechny drogové operace sovětské KGB byly předem projednávány se západními bankami. Tedy je jasné, že mezinárodní drogová sít byla sítí skutečně světovou bez politických nebo ideologických předsudků. A jak je to dnes ? Po roce 1989 dostala naše vláda nový znak a vládu. Věří někdo, že tak giganticky rozjetý plán by mel zkrachovat jen kvuli změně systému ? Není to spíše tak, že právě změna systému byla koncem bariér teprve totálního rozmachu ? Nevím, ale podíváme-li se, jak drasticky přišel po revoluci 1989 do naší společnosti drogový problém, v urcitých souvislostech lze jiste hovořit o úspěchu "určitých skupin". Kde se vzalo po revoluci najednou tolik drog a závislých, kteří padali doslova v zástupech do chodu naší společnosti ? Ale dnešek ješte nelze hodnotit objektivně, to udělají až jiní. Jisté je však jedno. Přestože se dnes ví, co se v našem státě dělo, proč se právě o tomto tématu bojí současný režim mluvit ? Proč to neodsoudili jako stovky dalších zločinů komunismu ? Je snad zákulisí stejné jako předtím ? Že jen loutky se vyměnily ? To se mohu domnívat. Patřím totiž mezi lidi, kteří se nespokojí jen s úsměvy politiků z plakátu, ale s faktickými činy.

Pojdme se ale ješte podívat na druhou stránku věci. Totiž výše uvedené případy masového praktikování drog na lidech ve světě jsou bud nelegální nebo legální, ale tajné. Ovšem nyní se podíváme, jak si vlády zahrávají s našimi životy omamnými látkami, které si zlegalizovaly a povinně nám je ze zákona nutí. Nyní hovořím napríklad o fluorování vody, očkování a psychofarmaka s návazností na psychiatrii. Ale začneme postupně - od pojmu fluor…

V 50. letech začaly vlády světa spekulovat o tom, jak by nepříliš drastickým způsobem, ale pritom účinně a trvale dokázaly manipulovat chováním a myšlením lidí. Desítky zpusobu - od elektromagnetických vln, omamné plyny a drogy byly tajeny. Ale jeden způsob se záhadně naopak vládami veřejně propagoval dokonce natolik, že celému projektu byla vytvořena celosvětová podpůrná zdravotnická propaganda, která dodnes propaguje tyto ideály. Jaké ?

Jde o fluorování. Fluor je prudce jedovatá látka, jedovatejší než olovo. Už pouhých 0,3 gramu spolehlive zabije dospělého člověka. V menších dávkách pak vyvolává v těle otravu, krehnutí kostí, rakovinu a celou škálu dalších nemocí. Fluor je ale také základní složkou "léku" ovlivnujících myšlení, které se používají zejména v psychiatrii. A to je důvod, proč vlády světa doslova s fanatickým úsilím verbují občany, aby do sebe všemožnými způsoby polykali fluor.

Sami jiste znáte reklamy na fluorem obohacené výrobky - i u nás je v obchodech prodávána fluoridovaná sůl, mléko, ale také již tolik vžité rady zubařů, že fluor nám vlastně pomáhá proti zubnímu kazu, což ale dosud nikdo spolehlivě nepotvrdil. Zub. Proto si dnes máme čistit s fluorem a jen jakoby omylem poté se slinami polykat skromné dávky fluoru. Vrcholem propagandy bylo, když 22. června 1969 Světová zdravotnická organizace přijala rezoluci, která nařizovala vládám ve světě, aby začaly fluorovat svoji vodu. Ano, každý človek měl pít z kohoutku vládou garantovaný a doporučený jed /prominte - "lék"/. Opravdu věříte tomu, že celé to divadlo bylo děláno jen kvůli boji proti zubnímu kazu ? Tak pak byste měli něco vědět…

Fluor byl zaveden poprvé v nacistickém Německu během nejtvrdších dní II. světové války v koncentračních táborech. Zde zahynuly miliony lidí z duvodu nemocí, hladu a brutality, vedle které byly na denním pořádku i bestiální zdravotnické pokusy a podávání všemožných léku a chemických látek. Nacisté se snažili vytvářet mezi vezni atmosféru strachu a nalezli snadnou metodu, jak ovládat chování táborových vězňů. Opakované dávky fluoru totiž postihují mozek, pozvolna narkotizují a činí člověka labilním. Hitler proto nařídil v koncentračních táborech vymývat mozky přidáváním fluoru do dodávek vody. Fascinováním z účinku této látky byl po II. světové válce tentýž fluor používán i ve vodě v ruských komunistických táborech. Když byl ješte koncem 40. let Hitler přesvedčen o svém vítězství, rozjel výrobu fluoru ve velkém i pro zásobování civilních zdrojů pitné vody v německé říši.

Takže pokud jde o úctu k dějinám, myslím si, že se "nemáme" za co stydět, protože celý svět šel po válce ve stopách ideálu Adolfa Hitlera, když se začalo s masovým zaváděním fluoru do zdrojů pitné vody. Ke konci II. světové války vyslala vláda USA špičkového odborníka Charlese Perkinse, aby prozkoumal techniky hitlerovského ovládání mysli. Ten ve své zpráve vládě USA poté tyto fakta potvrdil a mimo jiné uvedl: "Když se nacisté pod Hitlerovým vedením rozhodli napadnout Polsko, vyměnil si německý a ruský generální štáb vědecké a vojenské projekty, plány i personál a ruští komunisté se poté začali zabývat projektem masového ovládání lidí skrze přidávání fluoru do vody, nebot tento projekt zapadal do plánu na rozšíření komunismu do celého světa."

Jenže USA už tehdy nehledalo důkazy proti Hitlerovým zločinům, ale vlastní účinný zpusob ovládání mysli lidstva. Vždyt i největší hitlerovská továrna v Německu na výrobu fluoru - I.G.Farben ve Frankfurtu, která zásobovala koncentrační tábory, se již dříve spojila s americkými koncerny s vládními zájmy USA. USA už tehdy investovaly do fluorové propagandy milionové sumy. A za zmínku rozhodně stojí, že když ke konci II. světové války Spojenecká vojska bombardovala veškeré továrny hitlerovského Německa, továrny na výrobu fluoru, vcetne I.G.Farben, zůstaly naprosto nedotčeny, a to údajně z nařízení nejvyšších míst v americké vládě, která dala příkaz, aby se všem těmto budovám vyhnuli. Proč ? A proč dostali nacističtí vědci a lékaři, vraždící fluorem lidi v koncentračních táborech, azyl v USA, když se díky americkému vládnímu projektu "PAPERCLIP" vyhnuli poválečným tribunálum pro zločiny ? Je toto nějaká spravedlnost ? Záměr byl nechutnější, než by kdo čekal.

Americká vláda investovala, stejně jako stovky států, obrovské sumy do propagandy fluoru, který se měl tak vetřít do lidského povědomí i praktického života. Tvrdilo se tehdy, že fluor prospívá zubům, což do určité míry lze vědecky podložit. Ovšem připadá Vám logické, proč náhle po válce investoval celý svět miliony dolaru do boje proti zubnímu kazu, zatímco zde nebyl vyrešen problém hladomoru, nemocí, včetne rakoviny, ale i zoufalé chudoby. Snad nevěříte tomu, že to vše učinily vlády druhořadým jen pro naše zdravé zoubky ?

Přestože je fluor prudce jedovatá látka, propaganda tvrdí, že v malých dávkách prospívá zubům. Avšak stejný fluor, který polykáme v tabletách od lékaře, nebo si s ním čistíme zuby, je také hlavní složkou jedu na krysy. Přes propagandu se stále ozývaly desítky vědců a organizací proti tvrzení o prospešnosti fluoru, ale byly vždy doslova umlčeny. Úřední razítka a vládní doporučení pak jen posílila důvěru naivních občanů ve fluor.

V 50. letech však začalo masové fluorování pitné vody /prosím neplette si fluor s chlorem, chlor samozřejmě do vody patří/. Fluorování pitné vody bylo onoho 22. června 1969 nařízeno všem státům Světovou zdravotnickou organizací. USA se tohoto ujaly okamžitě, mnohé státy v Evropě, které však do tohoto vlaku naskočily, fluor zase rychle odmítly vzhledem k nepríjemným statistikám, nulovým účinkům a neefektivnosti. Jenže mocná ruka tajné vlády a propagandou zfanatizované davy udělali své a tak se voda zacala fluorovat po celém světě včetně USA.

Americký Národní ústav pro dentální výzkum /NDIR/ se však ocitl v trapné situaci. Nezávislá analýza jeho zprávy z roku 1988, která se zabývala údaji o chrupu 39107 amerických dětí, prokázala, že ve skutečnosti neexistuje prakticky žádný rozdíl v počtu zubních kazů u dětí s vodou fluorovaných a nefluorovaných oblastí. Navíc fakta jsou mnohem horší, podle zprávy American Assotiation of Poison Control Centers /AAPCC/ behem let 1984 - 1989, tedy jen během pěti let se v USA otrávilo 20132 lidí fluorem. Taková jsou tedy fakta.

Fluorování vody není nic jiného než násilné podávání "léku" celé společnosti. Je to pozvolná otrava organismu, ale hlavně požadovaná kontrola vědomí a chování obyvatel, nebot vodu z kohoutku pije každý.

Odtajněné dokumenty z USA potvrzují, že armáda věděla o nepříznivých účincích fluoru na lidský mozek již v roce 1944. Ale to byl záměr. Už koncem roku 1967 odebíralo fluorovanou vodu 72 milionu občanů USA.

Fluorování pitné vody je doslova vodou do mlýna totalitním systémum, at už skrytým nebo egocentrickým. V Československu se začala voda fluorovat v roce 1958 - 1962 ve městech Tábor a Písek. To byly první testovací města. Jejich občané se staly doslova pokusnými králíky v dávkování tohoto jedu. Následovalo Brno a do roku 1973 byla voda v Československu fluorovaná v podstatě ve všech větších městech a sítích zásobující ostatní obce aj..

Ve vládních dokumentech a odborných publikacích se uvádí, že fluorování pitné vody skončilo v Československu v roce 1988 a od té doby se v tom na našem území údajně nepokračuje. Ale věříte tomu ?

V Praze bylo fluorování vody zahájeno 18. února 1975. Ale už rok předtím, v únoru 1974, byl pro fluorování vody hygienikem schválen a Národním výborem v Praze potvrzen fluorokřemičitan sodný, přestože byl tehdy podle platných předpisů zařazen mezi jedy. Stačilo jedno razítko a jako zázrakem se z jedu náhle stal "lék". Zajímavé, že ? Vláda po celou dobu věděla, že je nám do pitné vody přidáván jed, její snahy nevedly k zabránění tomuto zločinu, ale k utajování pravdy a rozširování falešné propagandy o blahodárných účincích fluoru. Je pravda, že v březnu 1988 Ministerstvo zdravotnictví přikázalo zastavit fluorování pitné vody, dokud se neobjasní škodlivost fluoru /trochu pozdě nemyslíte ?/. Jenže například Magistrát hl.m. Prahy povolil teprve v září 1995 zrušení fluorování pitné vody v Praze /4 Podolí/. Místo fluorizace vody Ministerstvo zdravotnictví nyní propaguje potraviny s umělým obsahem fluoru - sůl, mouka, mléko, minerální vody, tablety s fluorem, aj…

Pokud úřady neklamou, v současnosti nám z kohoutku v České republice neteče fluorovaná voda, není pro to ostatně ani legislativní podklad. Ale ve světě se fluoruje s plným nasazením stále dál. Ale ještě chci něco zmínit. Propaganda fluorování v Československu byla velmi násilná. Lékaři přijíždeli do škol ládovat dětem neznámé léky, protože by jim to rodiče u lékaře nikdy nedovolili. Doslova šokem však jsou naprosto lživá, až zločinná čísla, kterými se vláda oháněla v oblasti dávkování fluoru v Československu. V oficiální učebnici pro lékařské fakulty z roku 1980, které Ministerstvo školství schválilo pod číslem: 24 698 / 78-31 ze dne 23.8.1978 se píše následující… Smrtelná dávka fluoru u dospělého člověka je zde uvedena 3,5 až 5 gramu, zatímco ve skutečnosti je u dospělého smrtelná dávka už 0,3 gramu. Dále zde vláda naší vlasti schválila, že pro dítě je smrtelná dávka 1 gram /což je asi 7 zubních past/. Ale dnešní čísla hovoří o 0,1 gramu /a 1 zubní pastě/. Takže naše vláda veřejnosti nejen lhala, ale vystavovala ji doslova smrtelným dávkám, které by porazily i slona. A tragédií je, že tyto informace léta sloužily a možná slouží dodnes našim budoucím lékařům v lékařských fakultách. Tak to je, přátelé, ta propaganda o našich zdravých zubech. Nechává Vás to klidnými ? Mě tedy ne.

Nic jsme si nezadali s nacistickými tvůrci fluorového média. Přestože mnohé státy chápou zločinný podtext fluorování vody a nekteré se tomu vzeprely, ostatní až fanaticky fluoru využívají, ale i zneužívají. Přitom Americký úřad pro potraviny a léky považuje fluor za neschválenou látku, o jejíž nezávadnosti nebo účincích neexistují důkazy. Tentýž úřad také potvrdil, že fluor vubec není nezbytnou složkou výživy, jak nám vládní propagandy neustále tvrdí.

Ve Velké Británii pije fluorovanou vodu kolem 5,5 milionu obyvatel. Obsah fluoru, který vláda přidává v Británii do vody je 1,5 ppm. A to i přesto, že by jeho koncentrace ve vodě neměla přesáhnout 0,5 ppm. Ale pozor. Podle zprávy Floridské mezinárodní univerzity stačí už 0,45 ppm roztoku fluoridu sodného ke zpomalení reakcí člověka. Podle odborníka na fluor I.E.Stephese, bývalá britská premiérka, Margaret Thatcherová, v polovině 80. let zvětšila rozpočet na fluorování v Severním Irsku, což nebylo způsobeno náhlou starostí o zuby tamnějších obyvatel, ale snahou zkrotit zdejší lid, který žádá odtržení od Velké Británie. Fluor, jak je známo je základní složka psychiatrických a zklidňujících a sedativních léků. Vězni v koncentračních táborech byli fluorem neustále udržováni v mentální pasivitě, aby neprotestovali a poslouchali příkazy bez dotazu. Až zase půjdete do obchodu nakoupit nějaké jídlo, dobře se podívejte na jeho složení, v dnešní době si nemužete být jisti ničím.

Jenže fluor není jediný způsob hromadného, ale přitom vládami přímo a otevřeně propagovaného zpusobu změny chování. Vlády celého světa totiž mají uzákoněny zdravotní programy, v nichž povinně každý člověk musí během života podstoupit různé, státem garantované očkování. Dokonce člověku, který odmítne přijmout toto očkování, hrozí vysoký trest. Vlády a zejména ministerstva zdravotnictví tvrdí, že očkování je pro naše dobro, a že zmenšuje rizika nákaz, infekcí a nemocí.

Nikdo neupírá vládám fakt, že díky hromadným očkováním se předešlo v historii mnoha, dříve masovým, nemocím, epidemiím a zdravotním problémům. Očkování proste do našeho života patří jako jeden ze způsobů prevence našeho zdraví.

Jenže, co vše skrývá také pozadí projektu určených "pro naše zdraví" ? Už jen fakt, proč jsou očkování nařízena vládou a lidem není dána v zákoně volba toto očkování odmítnout, jasně ukazuje, kdo je zde v roli oběti. Vlády do nás mohou ládovat beztrestně v podstatě cokoliv, od skutečných očkovacích látek, až po nejruznejší chemikálie a omamné jedy, pod záminkou zdravotního očkování. Základní listina práv a svobod sice dává občanu výhradní právo na své tělo a tudíž je jen na jeho přání, zda jakýkoliv zákrok na sobě připustí, ale také dobře víme, že v tomto světě už dávno neplatí právo, ale zákony a ty si dělají vlády samy.

Zákony nutící lidi k podstoupení očkování hranicí až s fanatismem nacistického Německa, kdy lidé též museli polykat a nechávat si injektovat všemožné látky, kterým se už tehdy říkalo očkování. Že na toto "očkování" zemřeli v rukou Dr.Mengeleho a dalších v koncentračních táborech tisíce nevinných lidí, to už nikdo nepovažuje za důležité.

V celém světě obvykle platí, že očkování jsou zákonem a vládou lidem pouze doporučovány, ale nejsou přikazovány. Kupodivu státy, které se nazývají demokratické, mezi ně zpravidla nepatří. Ve všech státech USA je očkování povinné. Přes protesty občanů, pouze v Západní Virginii a Mississippi, mohou občané ze zákona odmítnout očkování z náboženských důvodů. Vláda v USA postupuje velmi tvrdě. Neočkované děti prožívají v této zemi doslova peklo. Vláda jim upírá mstivě mnohé výhody a doslova je šikanuje, že se vzepřeli jakémusi očkování. Neočkované děti zde mají problémy dostat se na školu či do jiných státních institucí - do knihoven, na přednášky, je jim upírán řidičský průkaz a dospělí zpravidla přichází o zaměstnání a mají problémy najít si jiné. Všude jsou bráni jako chronické chodící nákazy a protistátní živlové. Přitom jde o lidi, kteří si prostě očkování nemohou finančně dovolit nebo jej zcela rozumně v některých případech z morálních nebo zdravotních důvodů odmítli. Takovéto státní pronásledování lidí z přesvědčení a jejich diskriminace je na denním pořádku.

Ale Česká republika není o nic lepší. V naší zemi platí zákon - paragraf c. 4 vyhlášky 91/1984 Sb. z roku 1986, podle kterého je i v České republice očkování povinné a jsou zde tvrdé sankce za neuposlechnutí.

Proč takový násilný nátlak ? Je to jen tvrdá ruka v dobré snaze likvidace nemocí ? Rád bych řekl, že ano, ale stále se zde vnucuje tentýž problém - aspekt kontroly vědomí a chování lidí. Že bychom byli očkováni nejen pro fyzické zdraví, ale skryte i mentální vzorce chování ?

Všimněte si prosím, že většina očkovacích látek má své vedlejší účinky a mezi ty nejčastější patří právě poruchy mozku, myšlení, orientace a spánku. Je to náhoda nebo něco více ?

V roce 1992 byla v České republice provedena studie neurologických komplikací po očkování ADTP, které se ládovalo do našich dětí. Při této studii bylo sledováno 100 dětí, které měly v rozmezí let 1977 - 1998 komplikace po tomto očkování. Po tomto očkování zcela zjevně docházelo ke stavům poruchy vědomí, epileptickým záchvatum, až stavům bezvědomí.

Americký odborník a konzultant pres očkování, Dr. Harris Coulter, přiznává, že mnoho očkovacích látek, přestože jsou legální, vyvolávají lehké poškození mozku. U člověka se snižuje adaptace na výchovný proces a nastávají poruchy myšlení a chování.

Když se začalo ve světě s očkováním Pertusse, neboli dávivého kašle, vypukly mezinárodní protesty proti této ockovací látce. Očkování dávivého kašle dosahuje takových rizik a dramatických příznaků, že bylo toto očkování na nátlak verejnosti v mnoha zemích zakázáno /napr. Švédsko, Velká Británie…/. V USA dokonce Kongres schválil zákon o odškodnění všech lidí poškozených tímto očkováním. U nás je dávivý kašel ockován pravidelně od roku 1951 dodnes a pochybuji, že by lékaři informovali občany o těchto nebezpečích. Ti by totiž zákonitě museli takováto svinstva odmítnout. Snad právě proto musí jezdit lékaři po školách a děti si očkují v této státní instituci bez přítomnosti rodičů, protože rodiče by to nikdy u lékaře nedovolili. Reakce na vakcínu proti dávivému kašli vyvolávala rapidní změny v myšlení, psychickou retardaci i smrt. Někomu tam nahoře se ale právě takovéto vedlejší účinky hodí, jak jinak už si to vysvětlit ? Není tím cílem změna lidského myšlení a vědomí, pozvolné zkrocení lidstva do poslušných nemyslících robotu ? Vzpomínám si, že když jsem byl malé dítě, také u nás ve škole se konaly takové lékařské "přepadové" akce. Náhle přišel lékař, my se museli vysvléci a přímo ve třídě začalo více než povinné očkování. Jedno z těchto očkování bylo velmi podivné. Všechny děti totiž u něj museli povinně stát a nahlas číst z tabule nějaké věty a stále do kola. Nikdo z nás nevěděl proč. Dnes už vím, že to mohla být součást vymývání mozku. Copak jste nekdy slyšeli, že se musí při očkování nahlas číst stále do kola tytéž věci ? Byli jsme pokusní králíci v bezmoci stěn školy. Skoro všem se z toho motala hlava. Nějaký čas po tomto očkování si vzpomínám, že byl taktéž ve třídě zkoumán náš postřeh a mentální reakce na pohyb. Tyto prapodivné očkování skutečně smrdí záměrnou manipulací s vědomím. Myslím si, že pohled do očkovacích průkazů nás lidí musí přivádět zasvěcené lidi do mdlob. Jsme chodící chemikálie s nálepkou "zdraví".

Není pochyb, že očkování, které nám stát nutí, mění naše vzorce chování a myšlení. V jakém rozsahu, to závisí na dávce a odolnosti organismu. Tentýž stát si schvaluje vlastní normy, jaké dávky jsou přípustné a jaké ne. Tak si muže stát jako legální dávku odsouhlasit i tu, která nám už poškozuje myšlení a to jen proto, že má o zlomek větší úspěšnost vůči případné nemoci /jestli vubec/. Není pochyb, že toto povinné očkování mnohdy nejen poškozuje naše zdraví, ale hlavne naše lidská práva. Vzhledem k odhaleným aférám ale mám právo také říci, že vlády nám neříkají vše o vedlejších účincích očkovacích látek. Přitom každá očkovací látka má své vedlejší účinky, přičemž mnohé vedlejší účinky poškozují tělo více, než případná nemoc, proti které je očkování preventivně vedeno. Jsme stále pokusnými králíky. Myslím si, že kdyby si zákon v této zemi hleděl občanů a ne ochrany státních zájmů, či byrokratické džungle EU, každý bychom dnes měli právo stát pred soudním tribunálem a předkládat oprávněně jednu žalobu za druhou. Jenže nezbývá však nic jiného, než zvracet nad našimi očkovacími průkazy, protože jejich obsah je skutečně mnohdy k omdlení. Já vím, že situace dnes není už tak násilná jako před rokem 1989, kdy nám lékaři fackovali v ordinacích děti, že nechtěly být očkovány a dospělí byli vyhazováni ze zaměstnání, ale copak žijeme stále v klecích utajovaných skutečností ?

Je jisté, že státy /stejně jako u fluoru/ zneužívaly své lékaře k šíření falešné propagandy o blahodárných účincích očkování, podvržené a prikrášlované statistiky, umlčování úmrtností nebo výmluvy na jiný druh nemocí, jako bychom to neznali…. Mohu uvést ukázkový příklad….

Za II. světové války německá vláda očkovala své občany proti záškrtu. Ovšem hned, jak se začalo s očkováním, záškrt se zvýšil o 17 procent a úmrtnost dokonce o 600 procent. Po válce bylo očkování zastaveno a případy onemocnění záškrtu samy poklesly a to i navzdory totálně podvyživeným a strádajícím občanům.

Není povinné očkování přežitek z koncentračních táborů ? Nejen svými následky, ale i svým násilným uplatňováním ? Proč jsou jeho skryté účinky na ovládání myšlení a chování lidí tajeny ? Proč mají být přitom všichni lidé očkováni ? Nejsou zde zamlčovány jednodušší a přírodní způsoby pro záměrné užívání chemikálií ovládajících myšlením ? Nebylo by to poprvé…. Vypadá to, že první obětí těchto vládních projektu se stala pravda.

Každý máme právo požadovat po lékaři, aby předložil veškerou dokumentaci a státní schválení očkovací látky, kterou nám chce implantovat a informoval nás o všech vedlejších účincích. Každý máme právo jakékoliv očkování odmítnout a stejně tak zastupovat i své děti. To je právo dané mezinárodními smlouvami o lidských právech. To je tedy právo. Avšak zákon, ten nám jde po krku, nebot na rozdíl od práva zastupuje pouze vládní zájmy daného státu. Podle Ústavy CR, cl. 10, jsou však veškerá lidská práva, včetně Základní listiny práv a svobod občanů, nadřazena jakýmkoliv ostatním zákonům. Klidně se tedy v ordinaci hádejte, lékařům jde pouze o body, Vám o zdraví. Zvažte však dobře, které očkovací látky jsou ty liché.

Nyní bych rád přešel k podobnému, ale více diskutovanému problému. Začneme se totiž točit kolem tématu psychiatrie a ovládání myšlení lidí léky.

Mnohé léky, které jsou nám předepisovány, ač mají tlumit různé nemoci, zpravidla jsou u nich mnohé vedlejší negativní účinky. Zajímavé je, že takřka u každého léku je jako vedlejší úcinek snížená pozornost lidí, zhoršená orientace poruchy spánku nebo myšlení. Při takovém chemickém kouzelnictví by se to snad ješte dalo prejít jako skutecne nechtené vedlejší príznaky. Přesto platí pravidlo, že rozdíl mezi lékem a jedem je pouze v jeho podaném množství. Útok na lidské svobody tedy nemusí být pouze v léku určeném pro změnu chování, ale i v obyčejném léku. Bohužel, platí zde totéž co u očkování - můžeme věřit nebo být přesvedčováni sebevíce o prospěšnosti předepisovaných léků, ale jejich skutečné složení a veškeré účinky asi v návodu nenajdeme. Mnohdy jsme tak vystavováni takovým vedlejším příznakům, že kdybychom to předtím věděli, nikdy bychom tyto léky nepolykali. Když jsem byl malé dítě a stonal jsem s těžkou horečkou, vzpomínám si, jak mi lékař predepsal nejaké léky. Když byl otázán, jestli to nemuže mít negativní účinky, lékař se zarazil, ale poté chlapsky na rovinu přiznal, že on sám by svým dětem nikdy nic takového nepředepisoval. Co myslíte, není podobná situace každodenním rituálem v ordinacích našich lékařů ?

Ale já nyní nechci spekulovat o úcincích bežných léku, chci se zaměřit přímo na léky, které jsou určeny v psychiatrii pro změnu myšlení, chování, utlumení temperamentu nebo uvržení do lability. Pakliže by byly takovéto léky používány pouze v psychiatrických ústavech, s veškerým vědeckým garantem a v souladu se zákonem, pak by mě téma zmeny myšlení v této věci nechalo klidným. Ale fakta jsou, zdá se, zcela jiná. Zdá se, že státní programy netouží léčit duševně choré v psychiatrických léčebnách, ale spíše učinit z nás všech blázny a labilní bytosti. Toto zdánlivě přehnané, až diagnózní nařčení však má své faktické důkazy na to, aby obstálo. Půjdeme se tedy podívat, jak naše státní programy ve světě vychovávají novou společnost….

Doufám, ze tím už nejsem nudný, protože je to věc velmi závažná - totiž vzpomente na snahy fašistického Německa o manipulaci s lidským myšlením a chováním, vzpomente na fanatické projevy Adolfa Hitlera a ještě zfanatizovanější davy, které mu doslova v uhranutí hajlovaly. Vzpomeňte na vězně v koncentračních táborech nadopované psychiatrickými preparáty pro zlomení a uklizení jejich osobností. Tyto zločiny se odehrávaly za ostnatým drátem pod krvavou vztyčenou rukou Adolfa Hitlera. Dnes se vynořují fakta o podobných světových programech a snahách o psychiatrické dopování celé společnosti, ale nikdo proti tomu dnes neprotestuje. Jsme už tak zapomětliví a zatuplí nebo vidíme zlo pouze tam, kde se motá ostnatým drátem ? Jsme bytosti věřící úředním razítkům jako zdroji a záruce pravdy, byt je schvalovali a razili lidé s rukama stejně krvavými. Pojdme si o tom tedy něco říci.

Zneužívání psychiatrie a psychofarmak je věcí známou i po době fašistické éry. Bohužel mnohdy jen z totalitních komunistických lágru a zemí nevalné povesti. A snad proto všichni prehlíželi, že i v demokratických zemích se pod lékařskými plášti skrývá plán na podkopání celé společnosti do vzorců a norem požadovaných vládami. O takovémto politickém zneužívání psychiatrie toho bylo již mnoho napsáno. Prvními obětmi se staly naše děti, jako materiál nejlépe převychovatelný, nebot nemají dosud plně vyvinutý intelekt. Lék, který se zapsal do jejich duší, a který zná celý svět, se jmenuje ritalin a právě ritalin se stal zjevně modlou světových mozků o převýchovu k nové robotizované lidské společnosti.

Ritalin je doslova ládován do našich dětí po celém světě. Děti ani nemusí být duševne nebo psychicky nemocné, jakmile dítě projevuje jen nadprůměrný temperament, neposednost, nesoustředěnost nebo špatný školní prospěch, lékař nasazuje ritalin pro "zklidnění".

První protesty proti ritalinu vyvstaly, až když se rodiče zhrozili nad chováním svých dětí. Dříve zlobivé, ale čilé, bystré, hravé a veselé děti, se náhle nemotorne motaly po pískovištích, nedokázaly si hrát, ignorovaly kamarády a ve škole zcela bezduše zíraly skrze spolužáky. Jejich strojově přednášené odpovědi a totální ignorování citu, pozice rodičů a lásky, dávaly jasný důvod k obavám, co se vlastně děje….

A pak vyšly fakta na povrch. Ritalin je lék používaný už od 40. let, přičemž až v 80. letech se z něj stal doslova celosvětový a masový lék podávaný našim dětem pro každou hloupost. Přestože bylo prokázáno a výrobce to veřejně přiznává, že ritalin je látka způsobující závislost a působí spolehlivěji než droga, přesto je s podporou národních zdravotnických programů ládována do našich dětí.

Budujeme zde otrockou a totálně oddanou generaci labilní společnosti. Každý dobře ví, komu je to ku prospěchu a proč.

Jenže ritalin nejde zničit, stal se obrovským byznysem. Jen v roce 1992 bylo v Německu prodáno téměř 100.000 balení. Už v roce 1986 se obrat z prodeje ritalinu vyšplhal k částce 75 milionu dolarů a i nadále stoupá. V samotném Německu je obrat z prodeje ritalinu odhadován na více než 1.000 000 marek ročně. Tento smrtelný byznys vede k tomu, že je ritalin předepisován i naprosto zdravým dětem, kterým je uměle upravena diagnóza. Jen v roce 1992 bylo na ritalin vydáno téměř o 50 procent více předpisů než předtím. Jsou to naprosto hrozivá čísla.

Ritalin, tato droga likvidující spolehlivě lidskou osobnost, už opustila i brány lékařských ordinací. Například v německých mateřských školkách a školách jsou dětem tyto léky podávány učiteli a vychovateli, kdykoliv se jim uzná za vhodné. Domu si tak zpravidla rodiče odnáší mentálně zlomené děti, což jim ale vyhovuje, protože doma zasednou do rohu a nezlobí. Vychovatelka Ute Sanderová z mateřské školy v Hamburku je jedna z těch, která se staví proti temto státním programum. Prohlásila: "Nikdy bych svému dítěti ritalin nedala. Viděla jsem případy dětí předávkovaných ritalinem a je to hrozné. Je to stejné jako jim dát drogy. Děti po ritalinu už nejsou tak štastné, nehrají si, nejsou normální."

Nechci nyní hledat návaznost s fašistickým Německem, ale hrozivým faktem je, že v Německu je téměř každé třetí dítě pod psychofarmaky. To jsou strašná čísla. Například hessenská zemská vláda zpracovala svoji studii, která byla veřejnosti zveřejněna v září 1990. Z této studie vyplývá, že každé 9. dítě v hessenských základních školách spolkne denně nějaký lék na mentální vývoj a dokonce každé čtvrté dítě mezi 6.-10. lety bere denně léky psychofarmatické léky pro zvýšení výkonu a koncentrace. To je až neuvěřitelné, je to doslova společnost chodících robotů.

Německá vláda přiznala v polovině 90. let pouze 4500 dětí, kterým měl být ritalin předepsán. Jenže podle studie profesora Gerharda Nisena, lékařské kapacity z Würtsburku, bylo za jediný jen za jediný rok dětem v lékárnách vydáno pres 1.400 000 tablet ritalinu, což ostre kontrastuje s vládní zamlžovací verzí. Celým prípadem se dokonce zabýval Zemský kriminální úřad a Zemský úřad pro opiáty. Podle dalších šetření vyplynulo, že okolo 20 až 30 procent dětí v Německu je pod pravidelným nebo občasným vlivem psychofarmak.

Světová organizace proti porušování lidských práv CCHR jiz mnoho let bojuje proti zneužívání psychiatrie i léku ritalin a odhalila mnohé státní aféry. Vládám se to samozřejmě nelíbí. Není tajemstvím, že od ledna 1995 bylo schváleno podávání ritalinu i v České republice. To i přes odpor veřejnosti a zasvěcených odborníků. Sám ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv, MUDr. Milan Šmíd Csc., prohlásil v dubnu 1995, že ritalin v sobě skrývá mnohé nebezpečí a dlouhodobé účinky tohoto léku nejsou ješte prostudovány. Ale ritalin není v naší republice nic nového, vystřídal pouze do té doby užívaný lék aponeuron. Každopádně ritalinové nebezpečí putuje světem jako hrozba svobodnému vývoji a rozhodování nás lidí.

Tajný dokument č. TM-SW 7905.1, komentovaný americkým senátorem W.Cooperem, o jehož obsahu zde již byla řeč, uvádí jako jeden z utajovaných cílu tajné světové vlády, pod krycím názvem "FAKTOR 3.- MATKA" uvádí, že musí vzrůstat trend odlučování dětí od matky, at už do jeslí, mateřských škol nebo ústavu, aby se zabránilo citovému rozvoji jedince a nebyla to matka, ale stát, který bude vychovávat tyto nové děti. Doslova se zde píše tato zajímavá věta: "Naočkování drog pro změnu chování - ritalin, může urychlit přechod dítěte - povinné."

Je-li toto realita zákulisí našich vlád a lékařských pláštů, je to jen dalším potvrzením již známých faktu. Státní útoky na vědomí společnosti však mohou mít nejen plošný, ale i individuální rozměr, např. proti určité rase, ideologické skupině či společenské vrstvě. V USA jsou takto napríklad diskriminovány černošské děti.

Černošským 6 - letým dětem se ve školních posudcích prisuzuje zpravidla automaticky "potenciální" agresivita a sklony k násilí a mentálně podprůměrná zaostalost. Mnohým je bezdůvodně vnucováno psychiatrické vyšetření. Milionům školákům se zde skutečně bezdůvodně podává ritalin nebo jiné amfetaminy, jen kvuli predsudkum proti cerné pleti. Zatímco z celkového počtu amerických školáků jsou za takto postižené považovány 3 procenta, ve skutečnosti je klamnou diagnózou postiženo kolem 30 procent školáků patřících k utiskovaným menšinám. Menšinám je zde pak na základě těchto klamných diagnóz upíráno studium na školách a jsou považováni za nevychovatelný dělnický odpad společnosti. Ale více si o tomto řekneme až v souvislosti s celosvětovým vylidňovacím procesem o mnoho stran dále.

Nyní už bych rád opustil omezené téma psychiatrických léků a rád bych se podíval na psychiatrii jako celek….

Zneužívání psychiatrie je vec velmi diskutovaná. Od historie po současnost je zaznamenáváno po celém světě kvantum případů politického nebo jinak ideologického zneužívání psychiatrie. Zde bych s ukázkovými případy z německých koncentračních táborů asi neuspěl. Největší znepokojení vyvolaly až psychiatrické aféry v totalitním Sovětském svazu, které obletěly svět a doslova přehlušily ostatní státy. Možná, že vyzdvihování zneužívání psychiatrie v Sovětském svazu prospívalo druhé velmoci, USA, od které tak svět odvracel pozornost k Sovětskému svazu. USA totiž na tomto poli vůbec nezaostávalo a další státy také dobře ví, o čem je řeč.

Kdokoliv se totiž znelíbí své vládě, muže být označen za duševně nemocného a může být takto beztrestně izolován od společnosti v psychiatrické léčebně, ač je ve skutečnosti naprosto zdráv. Pobyt v léčebně má totiž dokázat sledováním Vaši poruchu nebo normálnost. Ale kdo se nedostal do psychiatrické léčebny jako blázen, z toho tam blázna lehce udelají. Léky, které jsou povinně podávány v těchto léčebnách, totiž mohou totálně měnit vzorce chování a myšlení lidí. Mohou nás dočasně i trvale přeměnit v naprosto psychotické nebo zcela labilní, pomočující se bytosti. A to uvádím jen obecný souhrn tisícovek odhalených a souzených případů ve světě.

Praxe je po celém světě taková, že stačí, abyste se znelíbili svému sousedovi a ten na Vás pošle psychiatra nebo policii s tím, že jste blázen. Můžete se obhajovat sebevíce, at už tituly nebo svědectvím blízkých, ale zpravidla putujete k ponižujícímu psychiatrickému vyšetření. Je jen ve svévoli psychiatra, jestli z Vás udelá blázna nebo ne, taková je realita. Psychiatrie zná totiž diagnózu na jakýkoliv stav člověka, stačí, abyste oprávněně zvýšili hlas na psychiatra za jeho neoprávněné nebo dotěrné otázky či celkový přístup a jste rázem nebezpeční a psychopatičtí jedinci ohrožující společnost. Naopak, když jste klidní, jste obyčejní labilové ohrožující svoje zdraví a chod společnosti svojí nepríčetností. A co nedokáže diagnóza, to dokáží psychiatrické léky a injekce. Je to dokonale uzavřený systém. Nikdy jsem u psychiatra nebyl, ale jako ochránce lidských práv je zneužívání psychiatrie na mém stole na denním pořádku a z výslechu mnoha svědků vím, že kdo se jednou dostane do spáru psychiatra, není pro něj už úniku. I kdyby byl totiž propušten jako v soucasné dobe vylécený, jeho posudek a zdravotní záznamy, které svědčí, že onen člověk měl co dočinění s psychiatry, mu pořádně zkomplikuje život, od nalezení vhodného zaměstnání, může mu být odepřena výchova dětí nebo v podstatě rozložena celá rodina a osobní život ve společnosti. Opět vím o čem mluvím. Čím více se človek brání, že není blázen, tím více je pokládán za blázna. Je to jako hon na čarodejnice. Dokud budeš lékařům tvrdit, že nejsi blázen, budeš pokládán za blázna a lháře. Až přiznáš, že jsi blázen, budeš jenom blázen, ale v obou případech se můžeš těšit na pohled na svět skrze zamrížované okno.

Nelze samozřejmě upírat psychiatrii svuj význam a přínos, zvláště moderně chápaná psychiatrie založená na méne lécích a větší volnosti pohybu pacientů, přináší skutečne pozitivní léčebné výsledky skutečně nemocných. A nelze ani psychiatry házet do jednoho pytle, znám mnoho těch, co by pro své pacienty udělali vše. Považuji za nutné to v této souvislosti říci, protože si budeme i nadále povídat o věcech, které by Vás mohly jinak od psychiatrie vyloženě odradit….

Každý totalitní systém, ale bohužel i takřka každý demokratický stát, používá psychiatrické léčebny pro odstranění ideologicky nevhodných lidí. Nevhodní lidé totiž jsou v psychiatrických léčebnách izolováni od spolecnosti a pod všemožnými omamnými látkami, léky a psychiatrickým nátlakem jsou převychováváni k obrazu potřebné ideologie. Lidé takzvaně nepřevychovatelné nečeká zpravidla nic jiného než trvalé chirurgické poškození mozku a doživotní koma nebo smrt, kterou lze v těchto zařízeních lehce a legálně nafingovat. Navíc člověk prohlášený za blázna ztrácí svéprávnost a práva běžného občana. Je neevidovaný a zcela ve svévoli státu, který jej může jako údajně psychicky nemocného tiše zničit. Toto se zdárně a masově užívalo za komunistické vlády i u nás, to všichni dobře víme. Všichni ale také víme, že psychiatři byli jedni z těch, které v podstatě nepostihoval lustrační zákon a stejní psychiatři dnes nadále v těch samých léčebnách pokračují. Máme věřit tomu, že jim pouhá zmena politiky ve vláde zmenila všem celou osobnost a morálku ? To bychom byli teprve asi blázny… .

Nový režim po roce 1989 totiž přinesl tzv. bodovací systém zdravotnické péče. Čím více jsme nemocní nebo čím více zákroků na nás lékař provede, tím více bodu, a tedy peněz, za Vás dostane. To však vede k tomu, že mnozí lékaři doslova vymýšlí falešné nebo přehnané diagnózy, aby na nás co nejvíce vydělali. Je to obyčejný kapitalistický byznys, stejně jako podávání léku. Konkurenční boje farmaceutických kolosu doslova vmetají na naše recepty zbytečné léky, jen protože za jejich předepsání lékař dostane větší peníze do své kapsy. A o to více to platí v programech duševního zdraví. Jsme-li prohlášeni za blázna, pak pobyt v léčebně a doslova stovky léků, které se do nás perou, jsou výdělkem do kapes bílých pláštů. Takzvaná falešná diagnóza není pojem neznámý, vzpomenme jen na odhalené aféry u nás i ve světě. Skutečnost je taková, že existují průměry a dané normy, kolik bláznů za dané období bude léčeno. Tak se stává, že jsou z čistě ekonomických důvodů blázni doslova vyrábeni. Představte si psychiatrickou léčebnu se 300 lužky a dva blázny v ní. Taková léčebna by zkrachovala a doplatí na to jen samotní psychiatři. Jediná "záchrana" je vytvořit 298 bláznů pro pokrytí kapacity a nákladu placených pojištovnou. Je nesporné, že i dnes musí do psychiatrických léčeben odcházet i lidé, kteří jsou bud zcela duševně zdraví nebo jejich stav nepřekračuje jen přirozený stres nebo jinou formu přitěžujícího, ale přirozeného stavu.Otázka pak nezní, jestli je to od státu spravedlivé nebo ne, ale zní - jsme zneužíváni jen pro peníze nebo se nás někdo snaží vyřadit ze hry ? A to zde nechci odbočovat z tématu kontroly vědomí k tolik známým sexuálním zneužíváním pacientů, násilí a mučení, jakož i testování nebo předávkování léky za zdmi psychiatrických léčeben.

Jedno je zcela jisté, psychiatrické léčebny jsou státem zřízeny proto, aby měnily naše chování. Jestli k dobrému nebo k horšímu, to je ve svědomí státu a lékařů. Můžeme též doufat, že jakékoliv zneužívání je přinejhorším ojedinelé. Pakliže by jednoho dne obletělo svět nařízení pro plošnou změnu vzorců chování nevyhovujících lidí nastupující světovládě, mohou být tyto již dnes funkční izolační střediska použita k masové izolaci, převýchově i likvidaci oponentů, jak známe z totalitních státu. To není teorie, to je zveličený fakt vztažený na celý svět. Ale o tomto globálním aspektu likvidace oponentu bude řeč až o pár stran dále.

Nyní se už ale pojdme podívat na některá fakta - opět se nechci zabývat případy jednotlivců, musel bych uvádět statisíce případů /a to jen odhalených/, podíváme se proto na masové vládní manipulace společností skrze psychiatrii.

V bývalém Sovětském svazu, dnešním samostatném státě Ukrajina, ve městě Dněpropetrovsk, existuje psychiatrický ústav, kde jsou dodnes násilně drženi především politicky a nábožensky nevhodní lidé, byt jsou mnohdy naprosto zdrávi. Praktiky z této léčebny již dávno obletěly svět a protesty proti ní se zvedají na mezinárodních úrovních. Ukrajinský Dnepropetrovsk není pouze táborem izolačním, nýbrž jsou zde dělány i pokusy na převýchovu lidí na státní ideologii. Je zde operativně i medikamenty měněn vzorec myšlení a chování obvykle způsobem tolik známým. Tento tábor. Ale to není vše, tyto projekty neustávají. Například v polovině 90. let byla vedena žaloba č. 92-0449 ve Washingtonu D.C. proti vládní NSA /Národní bezpečnostní agentuře/. Hned v prvním bode obžaloby bylo uvedeno, že vládní NSA vytvořila tajnou sít nazvanou "DOMNIT" a ta je celosvětově znám jako nejstrašnější v daném resortu. Lidé jsou zde doslova pokusnými králíky ve svévoli a zároven nezájmu státu. Většina drívejších oponentu a disidentu totalitního systému prošlo právě nápravným léčením a vymýváním mozku v Dněpropetrovsku, aby byli odklizeni a stali se neškodnými, či dokonce přímo povolnými systému.

USA jen dohánělo svuj protipól. Vládní CIA měla již po válce k dispozici látky schopné trvale poškozovat mozek. Ale vláda si nechtěla mnohdy špinit ruce likvidací nevhodných a tak toto přenechali psychiatrům, kteří mohli takto likvidovat masy přímo ze zákona. Když se dostaly v USA podle zákona o svobode informací na verejnost dokumenty vládní CIA, v nekterých techto materiálech bylo prímo vládní CIA navrhováno uvádět vybrané jedince do stavu šílenství prostřednictvím psychologického nebo farmakologického ataku a potom je umístnit do psychiatrické léčebny už jako zlomené a skutečně nemocné. Podle těchto vládních dokumentů mapujících situaci v USA v 50. a 60. letech, bylo velké množství lidí nedobrovolně umístováno do psychiatrických ústavů, včetne lidí, o kterých se i ve zprávách CIA hovorilo jako o duševně zdravých. Je tedy jasne dokázáno, že vláda zneužívá psychiatrie proti nevyhovujícím občanům. Ale to není vše, tyto projekty neustávají. Například v polovině 90. let byla vedena žaloba č. 92-0049 ve Washingtonu D.C. proti vládní NSA /Národní bezpečnostní agentuře/. Hned v prvním bodě obžaloby bylo uvedeno, že vládní NSA vytvořila tajnou sít nazvanou "DOMNIT" a ta provádí skryté kontrolní psychologické operace proti určeným lidem, jejichž výsledkem je, že človek je diagnostikován jako duševně chorý.

Už v roce 1977 statistiky odhadovaly, že v psychiatrických léčebnách v USA je 169.000 pacientů proti své vůli. Když znepokojení Američané protestovali u vlády za svá občanská práva, dostalo se jim oficiálního prohlášení Dr. Jima Johnsona, vládního komisaře pro duševní zdraví, který se doslova vysmál demokracii, když rekl, že kvuli občanským právům přeci nebudou lidé umírat na ulici hlady. Přiznal tedy, že psychiatrie jsou plné duševně zdravých lidí, ale omlouval to tím, že kdyby byli propuštěni, žili by v bídě. Jak by také ne, vždyt když jsou zbaveni svéprávnosti, práci si jen těžko najdou. Otázka je, kdo je svéprávnosti zbavil a z normálního života vytrhl a izoloval v těchto zařízeních a pro jaký záměr. Tyto otázky nepotřebují otazníky.

Po Sovětském svazu /dnešním Rusku/ a USA, je další baštou zneužívání psychiatrie "demokratická" Velká Británie. Zde platí tzv. "zákon o psychicky nenormálních delikventech" z roku 1959. Článek 65 tohoto zákona dává právo britskému ministerstvu vnitra /tedy i policii/ beztrestně a zcela bez udání důvodu umistovat lidi do psychiatrických léčeben. Tak chutná demokracie.

Ale psychiatrie nejsou pouze léky a psychiatrické léčebny. Nejtemnější stránky psychiatrie jsou bezesporu psychochirurgické zákroky přímo na mozku lidí, tak zvané mozkové lobotomie. Lobotomie je v podstatě chirurgická operace mozku, pri které se záměrně odstraní nebo poškodí části mozkové tkáně, aby se tak zvláště silně depresivní a agresivní pacienti stali pouze ležícími a přežívajícími "mrtvolami". Lobotomie je operace nenávratná, člověk po ní už navždy zůstává labilní a nemyslící ležící loutkou. A tyto operace jsou velmi často zneužívány i na zcela zdravých občanech, aby se z nich vytvořili neškodní a němí blázni. Lobotomie se stala světovou metodou pro likvidaci politicky nevhodných, jejich ideologickou paralyzaci, ale i zesměšnění v očích veřejnosti a blízkého okolí. Je to snad ta nejstrašnejší z věcí, kterou se představilo 20. století.

Neznám stát na světě, který by lobotomie nevyužíval a zároven nezneužíval pro mrzačení nevinných, slušných, ale názorově odlišných občanů. Přestože tyto praktiky byly norimberským tribunálem pro zločiny II. světové války odsouzeny jako zvěrstva proti lidskosti, po válce se na ně pozvolna navázalo a dodnes jsou lobotomie mozku prováděny po celém světě, včetne České republiky. Kdo dal právo z rozhodnutí státu změnit násilně druhým lidem myšlení nebo je jakéhokoliv myšlení navždy zbavit ? Nehledě na to, že při této řezničině umírá na sále průměrně každý třetí člověk. I kdyby lobotomie měla smysl, každý slušný lékař by ji mel už jen pro toto obrovské riziko úmrtí odmítnout. Ale lékař, který je schopen násilně zbavit lobotomií člověka rozumu, zřejmě pacienta chápe pouze jako materiál, ke kterému nelze brát morální ohledy. Ale mužeme se divit temto praktikám ? Vždyt po II. světové válce svět klečel u kolenou poraženým nacistům a prosil je o výsledky svých vědeckých a lékařských pokusů z koncentračních táboru. Také víme, že stovky techto nacistických bestií z koncentračních táborů dostalo po válce azyl v USA /ale i v Sovětském svazu/, kde poté legálně pracovaly pro vládu USA v rámci projektu "PAPER CLIP". Jak máme navíc hovořit o lidské poválečné psychiatrii, když i sám prezident Světové psychiatrické asociace, Dr.Ewen Cameron, od 60. let pracoval pro americkou tajnou vládní složku CIA, kde osobně prováděl na množství pacientů silné elektrošoky, dávkoval je drogami, uváděl lidi na mnoho měsíců do bezvědomí a poté je při vědomí pod silnými sedativy mučil a vymýval jim mozek v rámci vládního programu změny chování /tento případ je zde popsán detailně před několika stranami/. Tentýž prezident Světové psychiatrické asociace byl po II. světové válce členem norimberského tribunálu a odsuzoval nacisty za zvěrstva, která sám poté s pomocí vlády USA prováděl a to i přes svoji pozici. Ale nebyl sám, existují důkazy napojení vlád na psychiatry, jejichž úkolem je doslova lobotomií likvidovat vybrané jedince nebo je izolovat od společnosti jen pro jejich myšlení, které vládě nevyhovuje. Lobotomie a chirurgické poškození mozku se tak zřejmě stává masovým vládním postnacistickým ideálem. A hned se o tom pojdme dále přesvědčit.

Například americký doktor Randolph Crepson ze Somersetu v roce 1975 přiznal, že on sám na příkaz americké vlády provedl několik takových operací. Přestože v říjnu roku 1977 zemřel, zanechal po sobě následující oficiální přiznání:

"Provedl jsem pět techto operací na lidech - na čtyřech mladých mužích a jedné mladé ženě, kteří se zdáli být naprosto zdraví. Operace se skládala ze dvou částí. Pacientům bylo odstraněno centrum pro sexuální chování, čímž jim byl odstraněn pohlavní pud a byla jim také odstraněna osobnost. Po těchto "úpravách" uposlechli jakýkoliv příkaz bez dotazu. Vlastně to byli skuteční myslící roboti.

Uvědomil jsem si, že to, co jsem dělal, bylo velice neetické a velmi ostře jsem proti tomu protestoval, ale bylo mi řečeno, že tyto operace byly životně důležité pro bezpečnost země.

Nikdo mi ve skutečnosti neřekl, že tito pacienti byli použiti na špionáž, ale tento dojem jsem nabyl. Bylo mi přikázáno podepsat Státní tajemství….

Přesto jsem měl zřetelné výhrady k tomuto aspektu mé práce. Brzy bylo zřejmé, že po me bude požadováno, abych delal více operací, včetně operací na zdravých lidech…možná mnohem víc… a tehdy jsem se rozhodl odejít.

Neměl jsem v úmyslu v následujících třech letech jít do penze, ale vlivem okolností jsem se k tomuto kroku odhodlal."

Tolik tedy odhalení doktora Crepsona.

Koncem 70. let poté svět pobouřila aféra, kdy byla ve Velké Británii ve hrabství Nottinghamshire odhalena tak zvaná - tajná nemocnice Rampton. Zde se na naprosto zdravých lidech provádeli psychochirurgií zmeny vzorcu chování, což z člověka činilo závislou bytost určenou doslova k plnění cizích rozkazů. Této aféry se v polovině roku 1979 ujala Evropská komise za lidská práva ve Štrasburku. Ta shromáždila údaje celkem o 801 takto poškozených lidech. Tím to ovšem skončilo. Nikdo se tímto nechce příliš zabývat. Ročně jsou zde po celém světě vytvářeny možná i desetitisíce "otroků" pro neznámé vládní účely a dokonce v neznámých zařízeních po celém světě. Vytváří si snad světovláda svůj občanský dělnický personál ? Myslím si, že je důvod, aby nás to zajímalo.

Ve Švédsku vypukla v dubnu 1998 velká aféra, když se zjistilo, že veřejnost byla záměrně klamána. Švédští lékaři totiž podrobili nuceným operacím mozku /lobotomiím/ více pacientu, než bylo priznáno. Vyšetřování odhalilo, že jen v letech 1944 - 1963 byla lobotomie provedena u 4.500 lidí. O těchto nelegálních a masových zvěrstvech věděli i hlavní vládní strany ve Švédsku, ale veřejnost se nesměla nic dozvědět. Důvod, proč byly tyto případy v dubnu 1998 veřejnosti odhaleny byl ten, ze ve Švédsku se lobotomií zneužívalo proti politicky nevhodným.

Americká vláda a její CIA mají v této věci také ruce od krve. Jeden z odtajněných dokumentů vládní CIA hovoří o tom, jak lze částečnou lobotomií vytvořit společnost, které bude všechno jedno, ztratí veškerou iniciativu i city, ztratí též vzpomínky na predešlý život a lze tak přizpůsobovat lidi jakémukoliv novému myšlení a politické vůli. Dokument CIA ze 7. února 1952 se zabývá problémem provádění skrytých lobotomií, které by se prováděly tenkým ostrým nástrojem nezanechávajícím prozrazující jizvu na hlavě a šlo by tak i v terénu, třeba u Vás doma, udělat z Vás naprostého blázna. Tentýž dokument se opírá při tomto tvrzení o výsledky jednoho konkrétního psychiatra z Washingtonu D.C. . Má z nás být snad vytvořena labilní společnost jdoucí do náruče vlád či světovlády ?

Než prišla na radu spolecnost, lobotomie byly testovány na vojácích, ze kterých se dělali nemyslící vražedné chodící loutky a na vězních, kteří tak byly ležícími a bezproblémovými "mrtvolami". Před rokem 1982 probíhala tajná jednání v podvýborech Senátu USA a Sněmovny reprezentantu Kongresu, které obsahují informace o provádění lobotomií na vězních bez jejich souhlasu v rámci vládního projektu "kontroly chování". Ale utajit se to nepodařilo. Kdosi totiž poslal všechny tyto materiály komisi OSN pro lidská práva….

Není také bez zajímavosti, že když v roce 1960 propukly v USA masové demonstrace lidí /zejména černochů/ pro svá lidská práva, vláda začala vyhlašovat v mnoha místech vyjmečný stav a hledala zpusoby zkrocení. Psychiatr Louis Jolyan West, tehdejší ředitel Neuropsychiatrického institutu /NPI/ Kalifornské univerzity v Los Angeles podal návrh, aby demonstranti byly vládou pochytáni, ošetřeni u psychochirurga /lobotomie/ a poté dokonce kastrováni. Každý si jiste domyslí sám, dle zdravého úsudku, která z těchto dvou stran je ve skutečnosti psychopatická.

Ale přátelé, jak jsem již uvedl, vládní snahy o změnu chování společnosti, či snad dokonce vyšlechtění společnosti nové pomocí psychiatrie a lobotomií, není jen otázkou vládě nevyhovujících nebo čistě pokusných jedinců. Ten útok je veden i zcela slepě a masově na celou společnost, jak jsme se mohli přesvědčit. Přísné utajení těchto projektu nám nedává zjistit zcela celou pravdu, ale i to, co již veřejnost ví, stačí na to, aby se vlády otřásly pod tíhou svého svědomí.

V celé šíři knihy srovnávám tyto projekty kontroly mysli s nacisty a jejich autentickými postupy i cílovým ideálem nacistického Německa. Zejména pak případy z koncentračních táborů. A také již v mnoha místech byla řeč o projektu americké vlády "PAPER CLIP". Sliboval jsem, že se k tomuto tématu ješte vrátím, tak tedy….

Vláda USA s tichou podporou ostatních spojenců po válce r. 1945 dostala z Německa na své území nacistické zločince, zejména vysoké vojenské činitele, vědce a lékaře z koncentračních táborů, páchající nejvetší zvěrstva v dějinách, aby se vyhnuli odsouzení a nabídla jim azyl v USA, když budou pokračovat ve svých projektech pro americkou vládu. Tento odporný projekt na přesun těchto bestií se jmenoval "PAPER CLIP" a na jeho průběh dohlížela i vládní CIA. V tomto projektu americká vláda hromadně přesunula z Německa pres 600 nacistických zločinců, vědců a lékařů. Celý projekt "PAPER CLIP" /v překladu - Kancelářská spona/ byl pojmenován podle tajného znamení, které sehrálo hlavní roli při útěku těchto nacistů. Po vpádu a účtování spojeneckých vojsk, byly nacističtí zločinci stíháni a odsuzováni zpravidla k trestu smrti nebo na doživotí /byt byly za nedlouho propuštěni/. Ovšem američtí vojáci dostali příkaz, aby každý nacista, který bude mít svůj osobní spis sepnut kancelářskou sponkou /na pravém místě/, což bylo tajným znamením, byl propuštěn a vypraven na vládní náklady do USA. Ostatní osobní spisy nacistu byly spínány odlišným zpusobem. Takto uniklo spravedlnosti jen pro vládní mocenské zájmy přes 600 nacistických zločinců nejtemnější doby historie, aby mohli navíc dál pokračovat ve svých plánech. To je ta nejodpornější tečka II. světové války a je velmi smutné, že ji učinili právě spojenci, které všichni považovali za jedny z osvoboditelů. To, že zde slídili za tajnými nacistickými projekty a doslova závodili se Sovětským svazem, kdo posbírá více nacistických vědeckých poznatků, to se v učebnicích asi nedočtete. Nicméně je to tak a jedním z hlavních motivů osvobození Evropy byly ve skutečnosti konkurenční boje velmocí o získání vědeckých, lékařských /přiznejme, že špičkových/ poznatků nacistické éry a hlavně získání plánu hitlerovské superzbraně, kterou vyhrožoval Hitler světu a proti které je atomová bomba jen čertíkem za oponou. Byly to jen chladné mocenské zájmy, vzpomenme si, jak v prvních letech války USA zásobovalo fašistické Německo zbraněmi a armádní technikou. A ke konci války dokonce britský premiér Winston Churchil uvedl, že byl připraven plán, v němž byla připravena obrovská akce s dodávkami zbraní i vojáků nacistickému Německu západními státy, pokud by se Sovětský svaz a jeho příchozí osvoboditelská armáda snažila překročit jednotkami i vlivem dál na západ. Ano, to je realita trápící historiky i politiky mnoha zemí, ale naše děti to trápit nemusí, protože v učebnicích je jen ta pravda, která se momentálně nejvíce hodí. Nacističtí zločinci sloužící budování dnešní světovlády, tak jak sloužili budování světové říše Adolfu Hitlerovi, dnes v klidu dožívají v USA v luxusních rezidencích, hodně jich dnes žije také v Jižní Americe, zejména v Argentině, nekteří dopadli hůře, když byli po válce zavlečeni do Ruska opačnou stranou osvoboditelů a museli sloužit jim. Dobře víme, že i mnoho nacistických zločinců působících v našem Československu si dnes zcela bez soudu dožívá v německých vilách. Nikdy se proti jejich zatčení důrazně nevyslovila ani komunistická poválečná vláda. Naopak, jak dnes již víme z dokumentu odhalených po revoluci v r. 1989, komunistickému totalitnímu režimu od konce války po rok 1989 vyhovovalo ututlávat tato fakta a dokonce sama některé fašistické zločince kryla. To jsou fakta. Spekulací však je, že to bylo patrně i proto, že i naše republika po válce ukořistila část nacistického tajemství i personálu a ten pracoval po nějaký čas pro naši vládu. Vzpomenme na štechovický poklad - tuny nacistických dokumentů, plánů i vědeckých studií, po kterém u nás po válce slídilo mnoho tajných vládních služeb východu i západu a američtí vojáci si sami ve 45. roce odváželi ze Štěchovic mnoho krabic z tohoto archivu. Dodnes po něm slídí USA, Německo i naše České orgány. Ale ani dnes, po revoluci v 89.,kdy máme údajně demokratickou vládu, naše vláda jedná pouze o odškodnění obětí nacismu, ale vůbec nestíhá nacistické zločince, kteří se doslova vysmívají spravedlnosti, když si ve svých rezidencích v Německu pořádají večírky s německými politiky a jsou z nich velicí byznysmeni. Má snad i naše vláda důvod pokračovat v utajování těchto skutečností ? Jestli ano, proč ? Jestli ne, proč tak činí ? Je mi moc líto, co nyní řeknu, ale už i ta komunistická totalitní vláda alespon trošičku šla temto nacistickým zločincům po krku. Vždyt tehdy vznikla i Československá vládní komise pro stíhání nacistických válečných zločinců, jak zní přesný název této vládní instituce. Když ale po revoluci r. 1989 komunistická totalita padla a přišla nová a údajně demokratická vláda, jedna z prvních věcí, kterou tato vláda udělala bylo to, že 26.března 1990 zrušila tuto vládní komisi pro stíhání nacistických válečných zločinců. Proč ? Má důvod naše současná vláda krýt nacistické zločince a nedovolit toto vyšetřovat ? Jak už si jinak vysvětlit tyto podivné snahy a zároven utajování ?

Když byla americká veřejnost po odhalení vládního projektu "PAPER CLIP" právoplatně rozhořčena a protestovala u vlády, aby vše odtajnila, omluvila se a spravedlivě odsoudila tyto nacistické bestie, které pokračovaly s americkou vládou na zdokonalování projektu kontroly chování a myšlení obyvatel, Vrchní soud USA v roce 1985 povolil vládní CIA, aby držela jména nacistických vědců, kteří se na těchto projektech s kontrolou vedomí podíleli, v tajnosti. Vláda USA tak nadále kryje tyto zločince, přestože to byly nebo snad právě že to byli oni, kdo započali v boji o hitlerovskou světovládu své masové psychiatrické, lékařské a vědecké pokusy a projekty na změnu myšlení obyvatel světa /psychofarmaky, drogami, lobotomiemi, fluorem a dalšími způsoby, jejichž funkcnost získala na váze v koncentračních táborech na milionech nevinných lidech/. Přečtěte si prosím sami a důkladně zprávy o praktikách z koncentračních táborů, at víte o jaká zvěrstva se jednalo.

Díky projektu "PAPER CLIP" byli tito zločinci zapojeni do amerických vládních, vojenských, vědeckých i politických projektu a mohli diktovat své ideály dále. Americký generální štáb uzavřel například ihned po válce pracovní smlouvu s celkem 34. nacistickými vědci a lékaři, kteří byli přiděleni na vojenskou základnu USA v San Antoniu v Texasu. Další nacističtí zločinci pracovali například na základně v Edgewoodu a dokonce armádní výzvědné službě USA ve Fort Holabirdu , obě místa v Marylandu. Šéf 3. správy gestapa v nacistickém Německu, Willi Schulze, pracoval po válce pro tajnou vládní službu Velké Británie. Nacistický generál Heller se stal po válce dokonce šéfem první německé vládní tajné služby, kde mimochodem zaměstnal mnoho svých fašistických kolegů a válecných zločinců. Šéf nacistického Hitlerjungen, Siengfried Zoglmann, se stal poslancem německého parlamentu a blízký spolupracovník dlouholetého premiéra Helmuta Kohla. Dalo by se pokračovat do nekonečna…. Podobné to bylo za II. světové války i s japonskou tajnou jednotkou c. 731, která páchala stejné lékařské a psychiatrické zvěrstva jako jejich nacističtí spojenci. Celé jednotce byla po válce navržena americkou vládou beztrestnost, když se podělí o své poznatky s americkými vědci. Velitel této jednotky 731 a zároven vysoký generál - Shiro Ishii též unikl jakémukoliv soudu a v 50. letech už jako americký občan a milionář pomáhal vládě USA ve válce v Koreji s biologickými zbraněmi.

A proč o tom všem mluvím právě v souvislosti s tématem lobotomií ? To, že nacisté prováděli také masové lobotomie, to je známo, stejně jako psychiatrické, drogové a všemožné chemické pokusy pro zmenu chování lidí, aby byli povolní nastupující Hitlerově říši, která se měla stát světovou. Dnes je světovláda budována stejnými prostředky, stejnými zločinci a stejným cílem - zbavení lidstva vlastního rozumu, kontroly jejich myšlení a jeho zotročení. Na dalších stránkách si rozebereme důkazy o opravdu světovém a masovém používání mentálních manipulací vládami pro dosažení tohoto cíle.

Kromě toho, že nacističtí vědci a lékaři stáli u zrodu americké vědy, ekonomiky, kosmického programu i rozvoje lékařství, není pochyb. Ale změna vlády, pro kterou nyní pracovali, pro ne neznamenala změnu myšlení a chování. Od 2. světové války tak stíny koncentračních táborů obcházejí nejvyšší vládní místa a jejich nacistické, sadistické a nekompromisní jednání vidíme v mnoha aspektech našeho života. Plány na uchvácení světa a totalitní kontrolu myšlení a chování obyvatel, to je jeden z těch nejohavnějších plánů, ke kterým dostali nacisté po válce nejen možnost, ale přímo rozkaz spolupracovat se současnou tajnou světovou vládou. Oběti psychiatrických léčeben, lobotomií, doslova nacistických pokusů s fluorem, drogami a chemikáliemi na světové společnosti, mikročipy, označení lidí jako dobytka vytetovanými čárovými kódy na rukou /obdoba identifikačního tetování v koncentračních táborech/, to vše napadlo světovou demokracii jako epidemie. Epidemie, která kvete už jen pod pláštěm demokracie k našemu zotročení.

Jeden z nejstrašnějších projektů od konce II. světové války, který je dodnes naplňován, je projekt únosu lidí. Ano, že se nám po celém světě ztrácí lidé, na to jsme si již zvykli, mnozí se stali prostě obětí kriminálního činu, jiní prostě zmizet chtěli. Když však v 50. letech vyšly na povrch první podezření na tzv. politické zmizení, veřejnost to značně znepokojilo.

O případy tzv. zmizelých se začala zabývat v 70. letech i světová organizace pro lidská práva Amnesty International. Je zcela evidentní, že po celém světě jsou vládními složkami, zvlášte totalitních státu, vybíráni vládám nepohodlní jedinci, kteří jsou uneseni a poté vězněni, mučeni nebo zabiti. Jenže když Vám řeknu, že tyto vládní únosy se konají i v demokratických zemích, na zcela nevinných a náhodně vybraných lidech a to doslova po milionech, pak byste tomu jistě nevěřili.

Projekt vládních únosů lidí, o kterém budu nyní hovořit, je součástí celosvětové tajné sítě, skutečně profesionálně organizované a podporované armádou, policií a tajnými službami vlád. Řeč bude o nacistických přežitcích osvětové zákulisní politiky.

Vše to začalo v 60. letech, kdy zachvátila celé USA, ale posléze i celý svět aféra za aférou. Tehdy tomu bulvární tisk začal říkat "únosy do UFO". Na policii se náhle začali obracet lidé, kteří tvrdili, že byli uneseni a zneužiti pro neznámé lékarské experimenty, ale jejich útržkovité vzpomínky nebyly moc přesvědčivé. Když se však tyto případy hromadily a dosahovaly za krátký cas tisíce svědectví, začalo vyšetřování. Policie tyto lidi dosti dlouho považovala za chronické spiknutí lhářů, ale když se tento syndrom rozrostl v takřka epidemickou záležitost a všechny výpovědi, at byly z USA, Evropy, Asie nebo zapomenutých ostrovu, všechny měly stejný průběh, dávalo to nedobrou předtuchu. Dnes už i renomovaní vědci a psychiatři uznávají, že k temto záhadným únosum dochází. Zatímco odborníci zkoumali tyto unesené, veřejnost se předhánela s fantastickými vysvětleními těchto únosů. Na základe útržkových výpovědí a trochy nevědomé fantazie tak snílkové ihned začali hovořit o únosech do UFO. Ale jsou to jen snílkové.

Vláda USA dobře věděla o co jde, prostřednictvím armády a CIA byly unášeni masově lidé a to doslova odkudkoliv, z opuštěných silnic, ze svých aut, práce i bytu a pod psychotropními látkami a drogami byli prevezeni do výzkumných laboratoří /vše zpravidla v nočních hodinách/. Zde byly oběti vysvléknuty a byly provedeny mnohdy až bestiální lékařské testy, mnohdy i odběry částí těla a to vše za bdělého stavu unešeného, který byl pomocí kombinace narkotik a hypnózy schopen komunikovat s únosci. Po celém procesu, trvajícím zpravidla několik hodin, ale i dní, byli tito lidé nalezeni bud v místě svého únosu nebo i o stovky mil dále, jak zmateně bloudí a neví, co se s nimi stalo. Mnohdy jsou vráceni přímo do svého auta nebo postele, aniž by cokoliv poznali. Obvykle po procitnutí považují vše jen za noční můru. Ale mnozí si všimnou nevysvětlitelné ztráty času, kterou prošli. Jdou po ulici, je 8 hodin a pak si pamatují jen to, že se ve čtyři hodiny odpoledne probudili, jak leží odhození u lesa 100 kilometrů od města s viditelnými jizvami na těle. Zní to možná až hrůzostrašně, lépe to považovat spíše za scénu z hororového filmu, ale taková je realita.

Když znepokojená veřejnost, ale i lékařští a vědečtí odborníci a zdravá část politiků, kteří nebyli informováni o zapojení vlády do techto experimentu, kontaktovali vládu USA, aby celé věci kolem únosů svých občanů prošetrila, ta opravdu zrídila nekolik komisí, které však jen více lidem zamotaly hlavu. Jak se později ukázalo z odhalených vládních dokumentu na základě zákona o svobodě informací, vláda USA o těchto únosech moc dobře věděla a byla to ona, kdo ve skrytu šířila propagandu a mediální bludy o tom, že tyto únosy provádějí mimozemštané a UFO. Sama pak na veřejnosti lhala, že tají o UFO mnoho věcí, což občany jen utvrdilo v tom, že tyto únosy mají na svědomí jacísi mimozemštané a tudíž záhadní nepolapitelní tvorové. V té době by Vám to připadala jako stupidita prvního kalibru, ale sami si všimněte, jak se tato propaganda ujala, dobře přeci víme, kolik seriálů a ubohých filmu je dnes točeno o UFO, kolik knih bylo napsáno. Věřím, že je to součást propagandy nebo reakce na ni z pozice lehce zmanipulovatelných tvůrců. Vláda USA tak od sebe odvrátila pozornost a tyto bestiální pokusy na lidech byly vykrývány báchorkami o UFO. UFO ale odborná veřejnost považuje za směšný výmysl a tak se každý unesený, který chtěl promluvit, předem zdiskreditoval. Tato kontroverzní vládní propaganda kryla vlastní únosy lidí, nikdo neobviňoval náhle vládu z únosu, dělali to přeci "ufoni". Jakákoliv vyšetřování tak vždy zaručeně skončila na mrtvém bodě, jak chcete žalovat mimozemštany ? Všichni unesení, pokud se rozhodli o svých případech hovořit, byli zpravidla posíláni na psychiatrii jako blázni a každý unesený proto radši žil v naprostém ztišení a musel očekávat i další únosy.

Fikce to byla skutecne profesionální. Každý unesený člověk si i v hypnóze u psychiatra vzpomínal na to samé, viděl doslova příručkový příběh o šedých bytostech s černýma ocima, které ho zparalyzovaly a odnesly do létajícího talíře, kde ho ošetřují a poté vrátí zpět. Psychiatři brzy uvěřili, že tito lidé nejsou lháři, desítky tisíc jich v hypnóze souvisle a přesně vyprávělo to samé a v hypnóze přeci člověk lhát nemůže !?! Proto se ze snílků o UFO stali rázem ufologové a nový odborný směr pátrající po aspektech únosu ve spojitosti s UFO. Plán dodnes vychází perfektně. Ale ted už si pojdme říci pravdu a pěkně do hloubky.

Vláda USA, jak již víme, od konce války ve spolupráci s nacisty vytvářela projekty na kontrolu vědomí. Už v 60. letech dokázala armáda USA vytvořit v človeku halucinaci a vidinu čehokoliv formou drog, plynu nebo psychologických zbraní, a to vše aniž by to nepovažoval za realitu. Víme, že tyto zařízení jsou schopna i masových halucinací, doslova mohou vytipovaným lidem nadiktovat jako film přesně to, co oni chtějí a co Vy budete považovat za realitu. Tyto technologie jsem zde již popisoval.

Každý unesený člověk je nejdříve ochromen narkotiky a elektromagnetickými vlnami pro jeho mentální ochromení a tělesnou paralyzaci. V tomto stavu je jim ještě dokonale proprán mozek a to za účasti špičkových psychologů, kteří unešeným vsugerují, že to vše je únos do UFO a vloží do mozku obrazy podobné sci-fi. Ale to vše je jen tzv. pamětová clona, která má zabránit tomu, aby si člověk vzpomněl na jinačí fakta, než která vláda chce. Díky této hypnotické cloně je každý unesený, který je zhypnotizován, schopen vyprávět i v hypnóze pouze o únosu do UFO. Ne, on nelže, prostě říká co vidí a vidí to co mu bylo při vládním únosu vsugerováno. Tyto pamětové clony se začali užívat približně v 60. letech, jako reakce na mnohé aféry, kdy od počátku 50. let začali lidé v hypnóze popisovat po svém únosu vojáky americké armády a podzemní základny, kde na nich vědci dělali pokusy. A skutečně, zajímavé je, že od 60. let, jako mávnutím proutku, už všichni unesení nevidí vojáky, ale mimozemštany, nevidí podzemní základny, ale UFO a nevidí mnohdy ani bestiální pokusy, jen ošetřování. Právě tyto počáteční léta únosů svědčí o mnohém, ale veřejnost přijala senzační propagandu UFO a výpovedí o UFO únosech. Až o mnoho let později vyšla pravda najevo.

Pravda se ukázala, když se u některých unešených lidí vyskytly komplikace a někteří unešení si začali vzpomínat i v této době na skutečný průběh únosu. Nikdo tomu nechtěl věřit. Pak ale nezávislí psychiatři šli dál. Znovu zhypnotizovaly občany údajně unesené do UFO a opět vyslechly příběhy o mimozemšťanech. Ale tehdy šli dál a vědomi si podezření, překročili pamětovou clonu, za kterou se skrývalo strašné odhalení. Lidé začali v hypnóze náhle vypovídat, jak k nim vtrhli maskovaní vojáci a nějací lidé v oblecích /agenti/, okamžitě je paralyzovali a transportovaly bud do připravených nákladních automobilu /pojízdných operačních sálů/ nebo do obrovských vojenských podzemních základen. Tam byly provedeny nelidské lékařské pokusy, které by dokázaly jen zručné ruce nacistu z koncentračních táborů. Tyto bestiální zlociny by totiž vláda nemohla provádět ve státních klinikách. Unesení si pamatují, že kromě vojáků v uniformách jsou přítomni i lidé v kravatách, kteří mají hlavní velení a lidé v bílých pláštích, jejichž úkolem je praktické testování na těle uneseného. Unesení si také vzpomínají, jak při závěru únosu seděl u jejich hlavy zpravidla muž v bílém plášti a snažil se je hypnotizovat a hovoril o jakýchsi únosech do UFO /vytvářel pamětovou clonu o UFO únosu/. Taková je realita. Proč o tom ti UFO snílkové nepíší ? Bojí se, že jejich pravda bude mít vředy ? Honí se za pravdou, ale stále se topí ve lži a jdou jako voda do mlýna vládním zamlžovacím snahám a diskreditující propagandě. Vím, o čem mluvím, protože jsem k této propagandě určitou dobu také patřil, aniž bych to byl tušil.

Mnoho unesených je jasným důkazem, že tyto masové a globální únosy UFO jsou ve skutečnosti jednou z nejvetších konspirací všech vlád. Nejsem první, kdo to říká, o tomto tématu se vedou už i vládní spisy a vědci, psychiatři, každý slušný člověk už prostě žádá pouze jedno: "Vlády nelžete nám a nechte nás být". Jedním z největších důkazů vládní konspirace je to, že do těl unesených lidí byl takřka ve všech případech umístněn mikročip. Ten měl obět sledovat v dalších letech po únosu jak v pohybu, tak v životních funkcích a takový človek byl mentálně upraveným jedincem dle vzorce vlády. Tyto mikročipy se poté objevily na rentgenových snímcích, stejně jako již zmiňované a zcela shodné mikročipy našich vlád, které nám bez našeho vědomí zavádí do těla pro naši identifikaci, sledování a ovlivňování myšlení. To vše už zde bylo dokázáno.

Senátor USA, Milton William Cooper, přiznává zcela otevřeně v jedné ze svých knih, že vláda USA tajne vytváří umělé veřejné mínění o existenci únosu do UFO, aby tak zakryla vlastní zvěrstva páchaná na nevinných civilistech. Jsem moc rád, že tyto názory se dnes již objevují i v českých médiích.

Nechci však tvrdit, že na existenci UFO i UFO únosu nemuže být kousek pravdy, jen hovořím o aspektu vládních konspirací s tématem UFO únosu. Ale ty nazývejme prosím pravými jmény.

Co je cílem těchto vládních únosů ? Jak jsem již rekl, státní kliniky nemají tak dokonalý mechanismus, aby v nich vláda mohla donekonečna ututlávat tak masové a nelidské projekty páchané na lidech. Proto jsou lidé unášeni a pod projekty změn vědomí navráceni zpět do normálního života, aniž by si za normálního stavu cokoliv pamatovali. Možná jste to zažili i Vy. Náhle se probudíte a máte pocit, že nejste v místnosti sami, podíváte se na hodiny, chcete vstát. Ale zjistíte, že se nemužete pohnout, jste naprosto zparalyzovaní, následuje casový výpadek nekolika hodin, vy se probouzíte, bolí Vás hlava, jste zmatení, na perine mužete mít zbytky zaschlé krve, máte divně opálenou kůži na určitých místech nebo tam kůže chybí úplně /kvůli vzorkům DNA/. Časté jsou i jizvy, následné zdravotní problémy a pravidelné noční probouzení v určitou noční hodinu, které si neumíte vysvětlit. Zažili jste to někdy ? Když jsem před pár lety ješte pracoval v jedné mezinárodní ufologické organizaci a pohyboval se v předních řadách tehdejší ufologie, vím, že každý druhý člověk zažil někdy něco podobného, ale zpravidla se bojí o tom mluvit. A zažil jsem to nekolikrát i já, takže tyto lidi plně chápu.

Tyto únosy slouží vládě ke kontrole vytipovaných, ale i zcela náhodných jedinců, kteří jsou podrobeni násilné lékařské prohlídce a jsou na nich testovány i mnohé lékařské experimenty, též jsou odebírány vzorky, o cem svědčí nejen jizvy, ale i lékařské zprávy. Tyto postnacistické projekty jsou dnes celosvětovou záležitostí a zkoumal jsem tyto případy i v České republice. Nikdo z Vás si nemůže být jistý tím, že nebude unesen. Bohužel, mnoho z unesených o svém únosu neví ani po jeho provedení.

Vzpomínám si, jak za komunismu v 70. až 80. letech kolovaly mezi lidmi fámy o černých dodávkách, které byly viděny na území Československa v místech, kde se poté nenávratně ztráceli lidé. Tytéž černé dodávky, ale i helikoptéry bez jakéhokoliv označení jsou popisovány zcela shodně i v USA, Rusku, na celém světě a vždy skutečně v místech, kde se poté náhle ztratí lidé. Jsou uneseni. Slouží jako pokusní králíci ve svévoli tajných složek státu /mnohdy ani vlády samotné o tom neví/. a jsou poté bud vráceni zpět do normálního životního chodu nebo zmrzačeni ci nalezeni rozkucháni na poli bez orgánu /jsou-li vubec někdy nalezeni/. Vzpomínáte si ješte na paniku, která zachvátila USA ? Nejen těla lidí, ale i doslova celá stáda dobytka byla nacházena na polích rozkuchána po stovkách. Podle lékařských ohledání musely být operace na nich prováděny špičkovými chirurgy. Všechny zvířata navíc nesly známky pádu z vysoké výšky. Svědci se shodují v tvrzení, že zpravidla den před nálezem viděli nad pozemkem létat černé neoznačené helikoptéry. Znepokojeným farmářům se dokonce podařilo několikrát nafilmovat, jak je zmrzačený dobytek shazován z těchto helikoptér zpět na ranč zcela rozpitvaný/. Úřady se bojí proti tomu cokoliv podniknout a dávají ruce pryč. Jak se ukázalo z míst přistání, neoznačené helikoptéry jsou pilotovány vojáky americké armády, neoznačené černé helikoptéry svědčí o tom, že jde o přísně tajnou vládní misi. Bylo zaznamenáno i mnoho pronásledování svědků a střílení z těchto helikoptér do svědků, kteří se přiblížili do inkriminované zóny. Některé případy jsou popsány v situační zprávě z ledna 1988 označené jako -Důvěrné- . Prokazuje se zde, že jde o členy zvláštního týmu armády USA plnící tajné úkoly. Snad nejznámější vlna zmrzačení dobytka proběhla v letech 1976 - 1978 v USA poblíž městečka Dulce ve státě Nové Mexiko. V tomtéž místě také údajně leží tajná podzemní základna americké vlády. Thomas Castello, který na této základně pracoval jako bezpečnostní důstojník do roku 1979, kdy základnu opustil, oficiálně vynesl na světlo, co tam vláda tají. Castello přiznal, že tam viděl spoustu lékařských zákroků na dobytku, ale co je hrozné, viděl tam i stovky uvězněných lidí, z nichž mnozí již byli mrtví a plavali ve skleněných nádržích naplněné jakousi tekutinou. O tomto a dalších odhalení si ještě podrobněji povíme.

Co se týká únosů a mrzačení lidí, existuje skutečně jedna velmi pravděpodobná, ale pro někoho možná príliš silná teorie. Totiž, že si tak vlády vytváří vlastní otroky, kteří sehrají v den "D" hlavní roli jako nemyslící úderné síly a zároven ideologičtí tvůrci převzetí světovlády. Nechci tomu věřit, spíše se přikláním pouze k verzi lidských obětí vládních pokusu /ale co ten mikročip ?/. Promiňte prosím, že stále říkám slovo "vládních" ,přestože o tom mnohdy skutečně neví ani jeden z ministru dané vlády, jako spíše osoby za nimi a tajné služby dané vlády a armádní tajné služby. Nemůžete se zlobit na své vládní představitele, když Vám vše zapřou, mnohdy se nesnaží nic utajovat, ale skutečně o tom nic neví, jsou jen loutky, to vše je zejména v rukou těch, kdo mají skutečnou moc ve státě a kteří zpravidla tahají za nitky ze zákulisí.

Pojdme se podívat na trochu statistiky. Pakliže jsem říkal, že případy únosu lidí jsou masovou záležitostí, myslel jsem tím skutečně závratná čísla. Podle oficiální ankety, kterou počátkem 90. let prováděla v USA Rogmerova organizace /renomovaný ústav pro výzkum veřejného mínění/, bylo urceno celkem 3,7 milionu lidí, kteří měli být vystaveni lékařským pokusům a změnám myšlením při těchto únosech. I kdyby 99 procent těchto lidí byli lháři, pak stále ještě zbývá 37.000 prukazných lidí a to jen v USA, kterých se tento výzkum týkal.

V celosvětovém měřítku se pocet takových obětí může vyšplhat na desítky až stovky milionu obětí. A to už se nedá hovořit jen o náhodných pokusech, ale úmyslném útoku na myšlení a chování lidstva s cílem kontroly jeho tělesných funkcí a zejména jeho myšlení. Jak si ale podrobněji ukážeme, nejdůležitějším aspektem techto únosu je genetické inženýrství a vytvorení nové rasy lidí. Ale k tomuto závažnému tématu dojde až o mnoho listů dále. Nyní zpět ke statistikám.

Přestože je světově odhadován počet unesených na desítky milionu, jak jsem již řekl, ve skutečnosti toto číslo bude asi závratně vyšší. Mnoho lidí totiž fakt, že byli uneseni a zneužiti, vubec neví nebo se o tom bojí mluvit, aby nebyli považováni za blázny. Možná je to skutečně každý druhý člověk, kdo ví ?

Kromě případu lidí, kteří jsou z únosu vráceni do svého života, aniž by si toho měli povšimnout, jsou evidovány i případy lidí unesených a navždy nezvěstných. Těmito případy se zabývalo ve Velké Británii v 70. letech mnoho odborníků. Tato země byla totiž tímto jevem obzvláště poznamenána.

Nejhrozivějším se ukázal být rok 1977. Dobře si tento rok zapamatujte, tehdy se totiž začali zcela náhle a masově po celém světě ztrácet lidé. Lidé se ztráceli vždy, ale co se dělo po roce 1977 a zvláště toho roku, to svědčí proti našim vládám. V roce 1977 se objevilo náhle ve světě mnoho případů lidí, kteří se náhodně ztratili, a když byli nalezeni, měli zpravidla jizvu na hlavě a diagnóza zněla jasně - provedená lobotomie. Jiní lidé zase trpěli ztrátou paměti - typickým projevem vládních únosů. Pojdme se podívat na záhadný rok 1977….

Vše začalo v srpnu 1977 v Anglii, kdy byla zadržena dívka mezi 16.-20. lety, jak se zcela nepříčetně prochází nemočnicní budovou v Holloway. Nevěděla kým je a co se s ní dělo. Navzdory dvoutýdenním výslechům policie, lékařů i speciálních agentů, zůstala její minulost a totožnost záhadou. Tentýž měsíc 1977 byl zadržen policií muž kolem 35. let potulující se bezvládně po golfovém hrišti poblíž Hapendenu. Stejně tak policie v Manchesteru zadržela asi 20. letého mladíka se ztrátou paměti. Během jednoho měsíce, srpen 1977, se objevilo zcela náhle veliké množství lidí s tímto problémem. Vyskytli se v tentýž čas v Anglii, Německu, Francii, Itálii, USA i Kanadě. Všichni byli fyzicky zdraví a evidentně zcela normální, až na to, že nemají tušení kdo jsou a kým byli. Celý svět se tázal, co se děje. Onoho léta 1977 šokovaly svět naopak i další hromadné únosy lidí /náhoda, nemyslíte ?/. Těsně před světovou epidemií nálezu lidí se ztrátou paměti se totiž odehrála zcela jiná světová epidemie, případy hromadných únosu lidí. Vše jednoho léta roku 1977….

V pondělí 13.června 1977 v ranních hodinách se na Novém Zélandě v rekreační oblasti North Island's Bay of Plenty, poblíž Taurangy, odehrál následující případ. V místním rekreačním středisku a parkovišti pro kamiony náhle totiž zmizelo více než 200 lidí, včetně 12 zaměstnanců parkoviště. Vše zůstalo na svých místech, nebyly zde dokonce ani sebemenší známky násilí nebo boje. Náhle bylo prostě uneseno /zřejmě pod narkotiky/ přes 200 lidí. Nikdo už je nikdy nespatřil.

Jen den poté, 14. června 1977, byl v USA podobný případ. V 15. hodin odpoledne se dva plne naložené autobusy mladými výletníky /prumerného věku 19 let/ vydaly na výlet z Casperu ve Wyomingu. Naposledy byly spatřeny, jak jely směrem na Cheynne. O 7 hodin později byly oba autobusy nalezeny prázdné na okraji osamělé silnice. Na místě byl nalezen fotoaparát, brýle a dívcí kapesník. Všech 76 mladých lidí už nebylo nikdy nalezeno.

V ten samý den, 14. června 1977, dokonce jen o hodinu a půl pozdeji, v 16:30 odpoledne, vyjela z Barcelony ve Španělsku osobní loď Amelio se 165. lidmi na palubě. Cílem byl nedaleký Tunis. Naposledy byly spatřeni jižně od Baleárských ostrovů. Přestože bylo nádherné letní počasí, naprosté bezvětří a klidná voda, všech 165 lidí včetně posádky prostě z lodi zmizelo a nikdy nebyly objeveni.

Připadá Vám to jako náhoda ? Během těchto dvou červnových dní 1977 bylo takto hromadně /a to jen v popisovaných prípadech/ ztraceno přes 440 lidí. A už v srpnu 1977 byly hlášeny z celého světa náhle zprávy o nalezení neznámých lidí s operativně nebo chemicky vyvolanou ztrátou paměti, mnohdy viditelně lékařsky zneužity. A nemluvím prosím o africké džungli, ale o vyspelých demokratických státech.

Může toto někdo vysvětlit ? Přiznají se nám vlády ke svým činům nebo máme věřit a čekat, že se zítra ztratí naši blízcí nebo si prostě černé neoznačené autobusy napříště znarkotizují a odvezou celé sídliště ? Něco tady hodně smrdí. Jen pro zajímavost, ve Velké Británii se ročně ztrácí kolem 5000 lidí, v USA je to strašlivé číslo. Statistika v USA se týká jen dětí. Poslouchejte dobře - v USA se každý jeden den ztratí neuvěřitelných 2300 dětí, to je téměř milion dětí ročně a připočteme-li dospělé, lze si jen dávat ruce do tváří. V České republice bylo k polovině 90. let pohřešováno podle Policejního prezidia asi 20.000 lidí.

Koncem 70. let zachvátila Velkou Británii a USA aféra nemající obdoby. Vědci a politikové se rozhodli promluvit na veřejnosti. Vyšlo najevo, že vlády skutečně unášejí své občany a to v mezinárodní organizované síti. Tento projekt se jmenuje "ALTERNATIVA 3". Předem říkám, že těchto projektů může být více a každý pro odlišné záměry, ale Alternativa 3 byl tím projektem, který zachvátil celý svět.

Když se právě koncem 70. let začali množit ve Velké Británii a USA hromadné únosy lidí, ale i vědců a renomovaných kapacit, rozhodlo se zdravé jádro těchto projektů promluvit a odhalit tyto zločiny veřejnosti. Nezávislým vyšetrováním byly zjištěny šokující fakta o projektu Alternativa 3. Když byl poté na základě těchto skutečností natočen dokumentární film a byl připraven k odvysílání v televizi, nikdo nevěřil, že to půjde tak hladce. Když byl poté 20. června 1977 odvysílán tento dokumentární pořad s originálním názvem Alternativa 3, kde uznávané vědecké kapacity odhalovaly tyto zlocinné projekty našich vlád, celý program byl cenzurován. Z nátlaku vyšších míst musel být několik dní poté prohlášen za spekulaci. V USA a Sovětském svazu byl tento pořad totálně zakázán. To, proč to zakázaly zrovna tyto dvě velmoci, navenek krvervoucí konkurenti, je jasný důkaz propojenosti těchto zákulisních vládních gangu. Když britský spisovatel, Leslie Watkins, koncem 70. let napsal knihu, taktéž s názvem Alternativa 3, a odhaloval tam tyto vládní únosy lidí, celá záležitost se dostala až do parlamentu, kde se dva poslanci pokoušeli vydat vládní nařízení bránící jejímu vydání. Přestože kniha nakonec vyšla, musela být na vládní příkaz viditelně označena nápisem SPEKULACE. Proč se vlády tolik bojí odhalení těchto věcí ? Vlády zprvu drasticky zasahovaly proti odhalením, ale tím na sebe jen upoutaly pozornost. Proto začaly celou věc zesměšňovat, ale přitom zároveň důsledně cenzurovat a označovat za spekulace. Ale pravda se utajit nedá.

Poslanec parlamentu Velké Británie Michael Harrington-Brice, byl jeden z poslanců, který měl oči otevřené. Po odvysílání skandálního pořadu Alternativa 3, přijímal ve Sněmovně deputace vyžadující, aby vláda vydala oficiální popření techto projektu Alternativa 3. Tento poslanec si stejně jako ostatní poslanci uvědomoval, že kdyby toto vláda popřela, utišilo by to pochopitelné obavy jejich voličů a byl by klid. Jenže v té dobe už měl poslanec Harrington-Brice takové důkazy proti těmto vládním snahám, že se rozhodl jít dál za pravdou. Jak poslanec říká: "Také jsem se snažil hovořit o těchto záležitostech soukromě s ministry a bylo mi neustále opakováno, že o projektu Alternativa 3 nejsou připraveni diskutovat". Poslanec Harrington-Brice dále prohlásil: "Nabyl jsem silného dojmu, že se za oponou děje něco skutečně neobvyklého, že my v Británii jsme na periferii nějakého tajného riskantního podniku řízeného supervelmocemi". Poslanec dále přiznal: "Nepřímo mi řekli, že by pro me bylo rozumné, abych se touto věcí přestal zabývat".

A tyto vládní výhružky jsou odůvodněné. Spolu s poslancem Harringtonem-Bricem se do vyšetřování vládních projektu únosu lidí Alternativa 3, zapojil i další poslanec britského parlamentu - Bruce Kingslade. Ten se pustil do oficiálního vyšetřování a začal prošetrovat údaje na nejvyšší vládní úrovni. Byl připraven ukázat veřejnosti tu nejstrašnější pravdu a žalovat vládu z těchto zločinů. Krátce poté, 6. července 1977, byl tento poslanec zabit v Kensingtonu, kde do něj najel automobil. Oficiální verdikt zněl "neštastná náhoda". Auto, ani jeho řidič, nebylo nikdy vypátráno. Kdyby oběma poslancům nebylo vládou vyhrožováno, jiste bych mohl verit tomu, že to byla neštastná náhoda.

Jedno je jisté, jakmile se provalila aféra kolem projektu Alternativa 3 a vládních únosech lidí, současně se skutečnými masovými případy únosů lidí a zmizení mnoha národních představitelů, vlády byly nuceny nezbytnou část faktu přiznat. Co je tedy onen projekt Alternativa 3 a jak vznikl ?

V roce 1957 se konala světová konference v Hutsville /v americkém státě Alabama/, které se zúčastnili špičkoví vědci z celého světa. Celá konference se týkala globálních problémů lidstva a jejich řešení. Závěry byly velmi znepokojující. Konference potvrdila možný velmi brzký pád této planety nebo alespon katastrofu vedoucí k hlubokému úpadku a ochromení života na této planetě v důsledku politických rozepří, ekologického aspektu a všech dusledku z prelidnení. Od té chvíle probíhalo vše v naprosté vážnosti a za prísného utajení z obavy před jistou hysterií z masy obyvatelstva. Americký senátor, M.W.Cooper, však již v roce 1989 odhalil mnoho ze zákulisí této konference. Priznal například, že po této konferenci pověřil tehdy sám prezident USA, Eisenhower, skupinu nazvanou "Jason Schollars" ,aby sestavila návrhy případné záchrany obyvatelstva. Tehdy byly vypracovány a vládě předloženy celkem 3 alternativy "záchrany" obyvatelstva. První však byla krátce poté zamítnuta jako nerealizovatelná. Alternativa 2 se začala postupně v celosvětové spolupráci naplňovat. Šlo v ní o vytvoření obrovských podzemních základen a doslova celých samosprávných měst, které měli sloužit pro vybranou elitu provládních lidí v případě přírodních katastrof nebo masových nepokojů /o tom bude ještě řeč/. Alternativa 3 počítala s tím, že vlády v tajnosti určí, kteří lidé jsou vhodní proto, aby byli doslova upravenými lidmi v nové civilizaci. Tato alternativa uvažovala o únosech špičkových vědců /které se koncem 70. let staly skutečností/ a doslova masových únosech obyčejných lidí, kterým se říkalo "hromadné zásilky" ,a kterým bylo změněno myšlení formou lobotomie ci jinak a museli jako otroci pracovat pro vládní zájmy v Alternativě 2, dělnické zombie v podzemí a případne chodící a nemyslící úderné jednotky. Alternativa 3 a její únosy počítaly dále s rozsáhlým lékařským aspektem unešených lidí, kdy určité skupiny měli být podrobováni lékařským a především genetickým experimentům pro vyšlechtění nové rasy "nadlidí" odolných proti nemocím a přírodním vlivům. Existují důkazy i o klonování lidských bytostí a manipulace s myšlením. Je-li to skutečnost, pak stojíme na prahu budování skutečně nové civilizace - té nejstrašnější tyranie. Takový je projekt "Alternativa 3" schválený vládami k realizaci po konferenci roku 1957. Vzpomínáte ještě na případy únosů ? A vzpomínáte, jak vlády doslova ututlávaly odhalení o "Alternativě 3" a jak i poslanci britského parlamentu, kteří ji vyšetrovaly, byly umlčeni ?

Kromě obou britských poslanců, amerického senátora Coopera a dalších, proti "Alternativě 3" vystoupil i další důležitý svědek. Jeden z předních světových vědců, Dr. Carl Gerstein, který se tehdy v roce 1957 konference v Alabame přímo účastnil a v 70. letech se stal jedním ze svědků světového spiknutí únosu lidí, přiznal, že vlády uvažovaly o plánu využití tzv. "nadbytečných lidí" ,kteří měli být zotročeni jako dělníci. Doslova o jednom návrhu z konference řekl: "Bylo to děsivé, jak to měli všechno propracované. Tyto pracovní čety otroků měly dělat všechnu tu těžkou práci pod zemí /alt.2/. Chování těchto pracovních skupin bylo upravené… bud chirurgicky nebo chemicky, aby tito lidé spokojeně přijali své nové role. Byly zahrnuti, jak to nazvali, do "hromadných zásilek".

Co se to děje s unešenými ? Projekt "Alternativa 3" má hned několik tříd pro unesené. Zvláštní skupinou jsou vědci, lékaři a myslitelé, kteří jsou přinuceni nebo podplaceni spolupracovat na tomto zhoubném plánu. Ano, otevrene ríkám, že zhoubném, protože to nemá nic společného se záchranou lidstva, jako spíš s jeho zotročením /ostatně vzpomeňte, jak "zachraňoval" svět Adolf Hitler/. Za krátké období se toto zmizení týkalo ve Velké Británii 24 vědců. V téže době se také začalo ve Velké Británii hovořit o syndromu "odliv mozků". Během 12 let do prosince 1975 odešly z Velké Británie 4 miliony lidí, přičemž více než třetina z nich byla z vrstev odborníků a manažerů. Mnozí odešli neznámo kam, většina údajně dostala podivné nabídky prestižních pracovních míst v USA a dalších zemích. Jejich rodiny o nich však nemají žádné zprávy, firmy, u kterých měli v zahraničí nastoupit, o nich vůbec nic nevědí, jako by se mnozí vypařili z povrchu země. Je to poněkud veliká shoda "náhod". Tyto fakta jsou natolik nepříjemné, že není divu, proč se to snaží vlády tajit.

Alternativa 3, ale i další oddělené vládní únosy lidí, mají kromě stále omílaných důvodů i jeden důvod, který nebyl dosud plnohodnotně zmíněn. Jedná se o genetické experimenty a klonování lidí. To je patrně ten nejpodstatnější cíl únosu lidí.

Jak možná víte, takřka všichni lidé se syndromem unesených, kteří podstoupili hypnózu a psychologické vyšetření, popisují, že kromě ostatních lékařských pokusů na nich byly páchány odběry vzorků tkáně za účelem zjištení DNA a následnou manipulaci. Unesení také shodně tvrdí, že mužům bylo násilně odebíráno sperma a naopak ženám jejich vajícka, popřípadě jim bylo do dělohy zaváděno nějakým způsobem upravené sperma. Toto jsou stěžejní úkony na unesených, o kterých existuje už i odborná literatura v českých překladech.

Tyto genetické fakta potvrzují ty nejčernější domněnky o tom, proč jsou lidé vládami unášeni.

Dne 13.března 1992 byla veřejnosti odhalena šokující aféra. Týkala se psychiatrického ústavu Montes de Oca v blízkosti Buenos Aires v Argentině. Po protestech občanů a mnoha závažných podezřeních vůči tomuto ústavu, vykonal sám prezident Argentiny Menen nečekanou kontrolu v tomto zařízení. Vyšetřováním se zjistilo, že v roce 1990 z tohoto ústavu zmizelo záhadně 110 pacientů, které již nikdy nikdo neviděl. Zároven zde bylo odhaleno, že zde bylo obchodováno s lidskými orgány, pacientům násilně odebírána oční rohovka a obchodovalo se zde i s krví pacientů, která z nich byla pravidelně bez souhlasu doslova odsávána. Zmínených 110 pacientu bylo patrne uneseno tajnými složkami státu a rozkucháno na "náhradní díly" nebo použito k nelegálním psychiatrickým nebo genetickým pokusům.

Někteří odborníci zasvecení do vládních výzkumných projektu promluvili a dosti znepokojili veřejnost svědectvím toho, co zažili. Obrovské tajné základny /zpravidla podzemní/, kde byly nuceni pracovat. Věci, které tam viděli, ty je vedly k tomu, aby nemlčeli. Tajné gigantické prostory, kde jsou zavření lidé v celách, nekteří křičí, mnozí jsou bez vlastního vědomí, obrovské lékařské sály a podivné lidské bytosti, očividne geneticky nebo chemicky upravené. Těch svědectví je hodně a rozhodně nejsou výtvorem pro bulvár, důkazy předkládají skutečné kapacity, které riskují svuj titul i pověst jen, aby lidé znali pravdu.

A my nyní navážeme v další kapitole na tyto odhalení a ukážeme si realitu bez cenzury.

pokračování příště

www.euportal.cz

Klíčová slova: konspirace  | světovláda  | NWO
20858 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaV tomto půlbilionovém plánu EU se skrývá naprosto fantastický korupční potenciál...

euPortal.cz

Dominik Hašek se rozhodl stát českou Čaputovou a už teď je pro smích celému národuNež naporcoval svoji milovanou, tak mu Švédsko upíralo azyl, pak mu ale rovnou dali občanství

Eurabia.cz

IS: „Vzhůru na křižáky! Aláh je potrestal koronou!“A starejte se! 137 imigrantů připlulo na Lampedusu. Další na cestě

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ParlamentniListy.cz

„Ať si ODS vzpomene sama na sebe.” Analytička o Xaverovi a Lipovské. A o vedení ČT, redaktorech, Kalouskovi a ŠarapatkoviPrší a venku se setmělo, tato noc nebyla krátká. Šlachtovo politické angažmá budí ze snů. Jde o vysoké politiky. Modré, oranžové, rudé
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny