Nacista Heidegger – podle některých „největší filosof 20.století“ -  nebyl jediný, kdo odmítal parlamentní demokracii. Vlastně je tenhle názor mezi kulturní elitou stejně běžný jako rýma. Podívejme se na pár nejkřiklavějších příkladů.

 

SARTRE

Jean Paul Sartre je po Heideggerovi největším představitelem filosofie existencialismu. Čirou náhodou tento velikán ducha byl také milovníkem totalitních režimů. Dospěl k názoru, že jediným východiskem z existenciální prázdnoty je rázná ruka diktátora, která udělá pořádek. Filosof přechází od slov k činům a prosazuje teror. Tak to také vysvětlil v „Kritice dialektického rozumu“ (1960). 

Když v 50.letech alžírští separatisté (FLN) začali vraždit francouzské civilisty v Alžíru, Sartre pochvalně přikyvoval. Podepsal dokonce Manifesto 121. Sartre schvaloval, když palestinští teroristé zabili izraelské olympioniky (Mnichov 1972). Prý je to legitimní způsob boje palestinského lidu proti utlačovatelům.

Rok poté, co Fidel Castro uchvátil moc, ho Sartre navštívil na Kubě. Vůdce filosofovi osobně udělal prohlídku. Dali si spolu limču. Filosof se také skamarádil s Che Guevarou. Označil ho za „nejplnější lidskou bytost naší doby“. Nejplnější lidská bytost řídila věznici La Cabaňa, kde měla na starosti popravy odpůrců režimu.

V roce 1952 Sartre navštívil Moskvu a po návratu se rozplýval, že v SSSR každý má naprostou svobodu. A dušoval se, že ruská životní úroveň do roku 1960 předežene Západ. V roce 1956 se ostře pustil do Chruščova za to, že se zřekl Stalina a odhalil jeho zločiny. 

Pak svůj obdiv zaměřil na maoisty. Například v předmluvě ke knize o Maoismu v roce 1972 napsal: „Díky své anti-autoritářské praxi jsou maoisté jedinou revoluční silou, která se dokáže přizpůsobit novým formám třídního boje v období organizovaného kapitalismu.“ (zdroj) To psal v době, kdy Čína měla za sebou zvěrstva kulturní revoluce (1966), kdy se například likvidovaly celé knihovny jako přežitek buržoazní minulosti.

Přitom mělo toto individuum plná ústa ideálů jak je svoboda, humanismus, odpovědnost.

Kambodžský diktátor Pol Pot a ostatní lídři Rudých Khmérů se seznámili se se sartrovskou filosofií, když studovali na universitě v Paříži kolem roku 1950. Paul Johnson ve WSJ píše: „Události v Kambodži v 70. letech, kdy bylo zavražděno či zemřelo hlady kolem pětiny až třetiny národy, byly celé dílem skupinky intelektuálů, většina z nich byli žáci a obdivovatelé Jean Paul Sartra [1905-80] – říkám jim „Sartrovy děti“.

Kdyby Sartre byl ještě naživu 11.září 2001 při útoku na Světové obchodní centrum, asi je vám jasné, komu by fandil. Sartre ale zemřel v roce 1980 a jeho odchodem teroristé a vrahouni tohoto světa ztratili věrného přítele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Uprostřed na pohovce filosof J.P. Sartre. Vpravo revolucionář Che Guevara.


G.B. SHAW

Dalším příkladem je spisovatel G.B.Shaw, autor znamenitých a důvtipných divadelních her. Jeho Pygmalion asi znáte z televize, protože byla zfilmována jako muzikál My Fair Lady. Jeho politické názory jsou ale zarážející. 

V roce 1931 na Stalinovo pozvání přijel do Moskvy. Když se vrátil, odmítl hrozné zprávy o Gulagu. Tvrdil, že jsou to rekreační tábory. Proč se odtamtud nikdo nevrátil? Prý proto, že na táboře je tak krásně, že se odtamtud nikomu nechce. Takovým lidem jako Shaw říkával Lenin "užiteční idioti."

Shaw byl také zastánce eugeniky, která byla tehdy společensky váženou módní disciplínou. Asi jako dnes environmentalismus. Byl znepokojen znečištěním. Znečištěním v podobě podřadných lidí, jako jsou mrzáci, kriminálníci, lenoši apod. kteří zaplevelují společnost. Má-li se vytvořit utopie, ráj na zemi, tak se prý těchto podlidí musíme zbavit. 

„Eugenická politika by přinesla rozsáhlé vyžití pro komoru smrti. Existenci mnoha lidí by bylo třeba ukončiti prostě proto, aby se nemrhalo časem ostatních lidí, kteří se o ně jinak musejí starat.“   ( George Bernard Shaw, Lecture to the Eugenics Education Society, Reported in The Daily Express, March 4, 1910) 

V roce 1934 v jednom časopise uveřejnil „výzvu k chemikům, aby vynalezli humánní plyn, který zabíjí okamžitě a bezbolestně. Zabíjející, avšak humánně a bez krutosti.“ (The Listener (London), February 7, 1934) 

Shaw zemřel až 1950, takže s dojetím mohl sledovat, že tuto jeho myšlenku Němci uvedli v život (sic) v podobě plynových komor. Možná byl ale zklamán, že jeho samého nikdo do komory smrti nezavřel. 

V „Průvodci inteligentní ženy po socialismu a kapitalismu“ Shaw píše: „Za socialismu by byla chudoba zakázána. Donutili bychom vás, abyste byli nakrmeni, oblečeni, ubytováni a vyučováni a zaměstnáni, ať se vám to líbí nebo nelíbí. Kdyby se zjistilo, že nemáte dost charakteru a píle, abyste nám stáli za takové výdaje, mohli byste být zkrátka humánně popraveni. Pokud by vám ale bylo dovoleno žíti, žili byste si dobře.“ (Zdroj

Zní vám taková utopie lákavě? Degradovat lidské bytosti na chovná zvířata jako kůň nebo kráva. Dostali byste nažrat a když byste dosloužili, udělali by z vás třeba salám nebo mýdlo. Ten Shaw byl ale snílek, že?

 

H.G. WELLS 

Spisovatel H.G.Wells proslul jako autor skvělých sci-fi (Stroj času, Válka světů). V roce 1934 po audienci u Stalina napsal pro The New Statesman: „Nikdy jsem nepotkal člověka upřímnějšího, čestnějšího a rovnějšího. Za nespornou prestiž, které se v Rusku těší, vděčí právě těmto vlastnostem. Není za tím nic nadpřirozeného či temného… Než jsem ho uviděl, napadlo mne zprvu, že se možná dostal tak vysoko, protože z něho mají strach. Ale nyní chápu, že za své postavení vděčí tomu, že se ho nikdo nebojí a že mu všichni  důvěřují.“ 

Wells měl ale daleko grandioznější politické představy než nějaký stalinismus. Jak napsal v knize „Nový světový řád“ (New World Order) z roku 1940, snil, že jednou celá planeta bude jediný stát s jedinou vládou. A samozřejmě s centrálním plánováním, jak jinak. Slabá Liga národů ho ale zklamala. V roce 1932 na Oxfordské universitě v přednášce pro Mladé liberály vykládal, že progresivní lídři musejí být „liberálními fašisty“ čili „osvícenými nacisty“. Jen tak lze nádhernou světovládu docílit. Utopické cíle realizovat autoritářskými prostředky, diktátem osvícené elity. Tím myslel samozřejmě sebe.

 

FABIÁNSKÁ SPOLEČNOST

Wells byl členem Fabiánské společnosti stejně jako Shaw. Fabiánská společnost chtěla vytvořit světovou centrálně plánovanou utopii nerevolučními prostředky (bez násilného puče). Nazvána je po římském generálu Quintu Fabiovi, který proslul strategií vyčkávání. Počkal si, až bude protivník unavený a vyčerpaný a pak ve vhodnou chvíli udeřil.

Tahle strategie má cosi do sebe. Stalin s Hitlerem zazářili jako meteor a zmizeli. Kde je jim dnes konec? Ale kluby jako Fabiánská společnost či Římský klub jsou tu stále. Nepozorovaně nahlodávají společnost jako termiti.

Vlk někdy přichází v rouše beránčím. Pologramotné hajlující primitivy potetované pravopisnými chybami sleduje policie, kdykoli někde slaví Adolfovy narozeniny.  Je to snadné, jsou hluční, zdálky je nejde minout. A mezitím za našimi zády, bez povšimnutí a v tichosti, v nějaké kavárně pár milých sympatických lidí plánuje, jak s námi všemi zatočí.

 

REFERENCE:

Joe Scanlan. George Bernard Shaw’s Eugenics: A Psychopath in his own Words. http://www.sovereignindependentuk.co.uk/2012/11/15/george-bernard-shaws-eugenics-a-psychopath-in-his-own-words/

Philip Coupland. H.G.Wells’s Liberal Fascism (Journal of Contemporary History, říjen 2000) http://jch.sagepub.com/content/35/4/541.abstract + http://anti-democracy-agenda.blogspot.cz/2010/02/article-hg-wellss-liberal-fascism.html

George F.Will. Cuba's Castro learns what most of us already knew (19.9.2010) http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/17/AR2010091703511.html

Paul Johnson. Heartless lovers of humankind (5.1.1987, WSJ) http://www.fortfreedom.org/h11.htm

http://www.sartre.org/BookReview/SartreThePhilosopheroftheTwentiethCentury.htm

Jonah Godlberg Beware the liberal fascists - the leaders who aim to 'save' us by controlling everything we do (Dailymail 4.1.2009) http://www.dailymail.co.uk/news/article-1104687/Beware-liberal-fascists--leaders-aim-save-controlling-do.html

http://www.conservapedia.com/George_Bernard_Shaw#Eugenics

http://kremlik.blog.idnes.cz