„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Dvanáctistěn pana Janečka

Autor: 33 | Publikováno: 22.5.2013 | Rubrika: NÁZORY ČTENÁŘŮ
Ilustrace

Vážený pane Bartoši, se zájmem jsem si přečetl Vaši monografii věnovanou Karlu Janečkovi. Jeho „Pozitivní evoluci“ sleduji s obavami, i když budou asi jiného druhu, než Vaše. Jde totiž o otázku deformace a zneužívání symboliky, což je rovina, ve které bych rád zůstal.

Na str. 31 v pdf verzi textu zmiňujete symboliku pravidelného dvanáctistěnu. Uvádíte, že není známo, proč si jí pan Janeček vybral a že ani on sám se k ní příliš nevyjadřuje, což je podivné, neboť dvanáctistěn byl jedním z ústředních symbolů jeho „pozitivní“ kampaně. Velmi podivné.

Předesílám, že přes všechny podivné fotografie a gesta páně Janečkova se nedomnívám, že by byl skutečně nějak hluboce zasvěcen do esoteriky. Spíše mám dojem, že se pokusil svézt se na momentálně módní vlně New Age a transformovat ji v politický kapitál. Pokud někdo symboliku ovládá a aktivně využívá, není to on sám, jsou to loutkovodiči za ním. Snad ani on sám neví, co za symboly, které použil, ve skutečnosti stojí a na jaké síly se pokouší napojit. V tomto smyslu pokládám pana Janečka za „čarodějova učně“, kdo je jeho duchovním „guruem“ zůstává otázkou.

Tolik tedy na úvod, ale nyní zpět k onomu dvanáctistěnu.

V první řadě jde o platónské těleso, jedno z pěti „dokonalých“ těles, tedy tvarů, kterými lze prostor beze zbytku vyplnit, je tedy jakýmsi nepřímým symbolem všudypřítomnosti Ducha (či ducha, jak si kdo přeje) či Jeho moderního pseudo-ekvivalentu „vědomí“. Takto přímo však používán není a nebyl.

Platon či platonici přikládali dvanáctistěnu význam éteru, pátého živlu, či kvintesenci věci, či jsoucna. Jeho místem byl svět nebeský, supra-lunární, vše pod měsícem bylo tetrasomální, hmotné a víceméně nedokonalé. Éter byl látkou nebes, sférou dokonalých bohů. V tomto ohledu představuje dvanáctistěn čistotu, harmonii, dokonalost a vše nebeské, tedy sféru, které vše dolní podléhá.

Ten, kdo se k dvanáctistěnu hlásí se ukazuje jako nositel vyššího, organizujícího principu.

Je to jakési zosobnění ideálu new-age: odhození všeho, co zatěžuje či zavání jakýmkoliv řádem, odhození všech vazeb a povinností a vystřelení se do „nebe“, odkud lze s pocitem „osvícení“ a „povznesení se“ pozorovat pinožení těch „obyčejných“ „neosvícených“ tam dole.

Kepler ve své vizi struktury sluneční soustavy přiřadil dvanáctistěn zemi, tedy sféře země. To jen pro úplnost. Tato symbolika se však nikde jinde neujala a žádný symbolický systém s ní nepracuje.

V křesťanské symbolice je to obraz Krista obklopeného dvanácti apoštoly. Tuto rovinu ovšem rozebírat nechci, neb s panem Janečkem a jeho aktivitami vůbec nesouvisí. S tím souvisejícími mediálními výkřiky o „Králi Králů“ pana Daniela „Landy“ Landau by mělo smysl ze zabývat v samostatném textu, stejně jako jeho Ordo Lum(p)en Templi.

Dvanáctistěn je také symbolem hranice či ochrany. Vše stvořené je v esoterním chápání obklopeno dvanácti principy, chcete-li znameními, kterým vše podléhá. To je základ astrologie. Toto dvanáctero vše ovládá, vše je takříkajíc „pod hvězdami“ s jejich pozitivním i negativním vlivem. Lze je chápat v dvojím smyslu. V pozitivním jsou ochranou, v negativním vězením.

Zde je smysl výroku „Hvězdy vládnou nad světem, ale Izrael je nad hvězdami“. (To je mj. i význam hvězd na vlajkách, pokud není totéž vyjádřeno jinak.) Jak říká Karol Sidon: „Izrael si Bůh řídí sám“; vlivu osudu (moderně „karmě“), řízeného nebeským dvanácterem nepodléhá.

Kdo se tedy odvolává na dvanáctistěn, dává najevo, že je pod ochranou toho, kdo těmito silami vládne.

Nelze samozřejmě opomenout symboliku zednářskou, kterou lze snadno dohledat v otevřených zdrojích, neprozrazuji tedy nic tajného, co by si nemohl najít kdokoliv, pokud má zájem.

Krásnou ukázkou je obraz lady Friedy Harris, spolupracovnice Aleistera Crowleyho a autorky jeho tarotu, který je předlohou pro lóžový koberec „třetího stupně“. Není podstatné, že tento tapis nepatří stupni třetímu ale daleko vyššímu. Podstatné je, že představuje opevněný tábor, tedy opět sílu připravenou k akci a současně dobře chráněnou.Opět je vše velmi stručné, snad však dostatečně srozumitelné.

Ač se tedy pan Janeček tváří jako new-age nepolitický-politik, který si pohravá s „pozitivní“ a „duchovní“ symbolikou a „čistými nebeskými silami“ (ačkoliv ho podezřívám, že mu neprozradili ani tuto první skrytější rovinu), je ve skutečnosti něčím zcela jiným. Za závojem new-age vidíme jasný vzkaz:

„Jsem chráněncem sil, které vládnou světem a jsem připraven k akci.“

Čekám tedy jen, kdy se pan Janeček projde po Hradčanech v krátkých „královských“ kalhotách.

Nechci si hrát na detektiva, nemohu však odolat citátu svého spolubratra A.C. Doyla: „Jak prosté, milý Watsone...“, že pane Janečku?

Klíčová slova: zednáři  | ilumináti  | Janeček  | Okultismus
7209 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny