V článku je sice uvedeno, že Řecko je geologicky nejméně prozkoumanou zemí EU a že to teprve teď našli, ale to o čem se článek logicky nezmiňuje je, že existují i nepřímé způsoby, jak provádět geologický průzkum, aniž by muselo docházet k drahému vrtání na jádro. Mám na mysli zejména termosnímkování země z kosmu, kdy podle změn vyzařovaného tepla lze orientačně zjistit, co se nachází pod zemským povrchem, protože pokud se pod povrchem nachází rozhraní typu pevná hornina – tekutá matérie (nemusí jít jen o ropu, ale například i o podzemní zásoby vody), povrch země vykazuje jiné vyzařování tepla (koneckonců lidé žijící v krasových oblastech vědí, že tam, kde se v zimě nedrží sníh nemají nic stavět, protože absence sněhu indikuje dutinu v podzemí). Druhou metodou, která se běžně používá je seismický geologický průzkum. Ten se dělá tak, že se pár metrů pod povrch umístí nálož běžné průmyslové trhaviny a pár kilometrů od ní se rozmístí seismografy, které zaznamenávají seismické vlny způsobené odpálením nálože (každou horninou se seismické vlny šíří jinak, na každém rozhraní dvou geologických vrstev dojde k odrazu vln). Takto záskáte profil geologických vrstev a jejich pravděpodobné složení na omezené ploše do hloubky pár set metrů. Jsem přesvědčen, že za podobným účelem jsou vyhodnocovány záznamy seismografů přirodních zemětřesení, kdy ovšem zdroj seismických vln není pár metrů pod povrchem ale např. 10 km hluboko a energie otřesů je neporovnatelně vyšší, tedy i rozsah informací, které lze z takového otřesu získat je podstatně větší, a lokalizace ložisek může být díky tomu, že seismografické stanice jsou v sítích po celé Zemi  velmi přesná. Opět platí, že ostrá rozhraní hornina – tekutina nebo dokonce hornina – prázdná dutina (např. jeskyně) je na takovémto snímku daleko lépe čitelná než např styčná plocha vrstev dvou různých hornin. Dosavadní oficiálně zmapované zásoby představují v případě ropy 26 miliard barelů v severní a západní části Egejského moře (průzkum ale pokračuje v jižní části Egejského moře a v Krétském moři). Dále článek uvádí, že pod mořským dnem mezi Řeckem, Kyprem, Izraelem a Egyptem se nachází 15 biliónů metrů krychlových plynu. V otázce zlata se australští a kanadští těžaři vyjádřili, že budou schopni zvýšit těžbu ze současných  16.000 uncí za rok na 425.000 uncí (cca 13,2 tun) v roce 2016

Proč to celé uvádím? Vzhledem k tomu, že finanční rozvrat Řecka začal koncem devadesátých let,  jsem přesvědčen o tom, že kriminální finanční oligarchie o těchto ložiscích velmi dobře věděli. Dříve, než kolaborující řečtí politici, o národu ani nemluvě. A proto bylo Řecko vybráno při uvažování o tom, která země bude finančně rozvrácena, aby mohly politické loutky jako Mao el Barroso a mokrý hadr van Rompuy začít prosazovat konečnou fázi likvidace národních států a přechod na totalitní Evropu coby jeden ze správních celků světové vlády. 12.9. Barroso přednesl projev, který zcela demagogicky bez pojmenování skutečných příčin krize volá po federaci, evropských daních a nevolené Evropské komisi coby jednotlivým vládám absolutně nadřízenému orgánu.  (zde, zde nebo zde). Podle zásady „zabij víc much jednou ranou“, tedy zároveň Řecko v postavení naprosto podřízeného státu (Protektorat Greichen und  Kreta) bude nuceno toto národní bohatství nechat vyplundrovat předem (a hlavně nikoli Řeky) vybranou zájmovou skupinu.  Nějakou tu Standard Oil nebo Royal Dutch Shell případně British Petrol či Exxon Mobile podle toho, jak se páni dohodnou mezi sebou.

Je to zábavné i smutné zároveň, že nakonec vždy zjistíte, že je to pořád jedna a ta samá hra. A je to spíše smutné, jak ti, kteří tyto procesy spouštějí používají pořád těch několik obehraných mechanismů a veřejnost jim to opakovaně spolkne i s navijákem. Války nebo vstup do nich spouštějí operacemi pod falešnou vlajkou (Sarajevo, parník Lusitania, Gliwický vysílač, Tonkinský záliv, 911, a poslední odtajňované dokumenty ukazují, že i Pearl Harbor byl vyprovokován a japonské přípravné akce posléze ignorovány vládou Franklina D. Roosevelta, ač o nich byla informována). No a přístup k přírodním zdrojům získávají bankovní teroristé finančním rozvratem států, na jejichž území se nerostné bohatství nachází, až té zemi nezbude nic jiného než dát své zdroje v plen mezinárodnímu kapitálu. Toto platí zejména tam, kde má obyvatelstvo země negativní postoj k imperiálnímu chování (v minulosti GB dnes USA) a místní politici tedy nemohou v klidu předat koncese korporacím, které jim byly oligarchy nařízeny. Tato charakteristika o Řecích, jak je znám, platí stoprocentně. Jendá se o historicky zakořeněné povědomí. Proto také Řekové vědí moc dobře, že nyní byli obětováni, aby nejbohatší a nejmocnější lidé na této planetě byli ještě bohatší a mocnější.

http://moucka.blog.idnes.cz

čtěte také:

Sunnitský kazatel: "Rusko je největším nepřítelem muslimů"

NATO – strážce drogových stezek

Izrael: Laboratoř chaosu