„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Bordel v počasí (1) Mraky jako ožralé, oblačnost se točí opačně

Autor: Jaroslav Krejčí | Publikováno: 16.4.2013 | Rubrika: KLIMA
Ilustrace

Otevřete knihu o počasí, podívejte se na mapy proudění nad kontinentem nebo se podívejte na celý archiv synoptických map (od roku 1871) na stránkách Wetterzentrale.de. Všude uvidíte, že tlakové níže na severní polokouli se mají vždy otáčet v protisměru hodinových ručiček. Tohle vám potvrdí každá synoptická mapa, každá kniha o počasí, každý normální meteorolog. Tlakové níže a pochopitelně i oblačnost, kterou „nesou“, se na sever od rovníku točí v protisměru, na jih od rovníku po směru ručiček. Tak to vždycky bylo a nenajdete v minulosti případ, kdy by se čistě od přírody toto proudění „přehodilo“ do opačného směru. Tak jako je jasné, že ve dne bude světlo a v noci tma, bylo to vždy pravidlem.

 

Coriolisova síla vždycky platí...

 

To díky tzv. Coriolisově síle vzniká efekt, kdy se tlakové útvary na severní a jižní polokouli otáčejí tak, jak bylo popsáno.

 

Wikipedie o Coriolisově síle:

 

Významné a jasně viditelné jsou projevy Coriolisovy síly v meteorologii. Na severní polokouli se otáčejí tlakové níže vždy doleva a tlakové výše doprava, na jižní přesně opačně. Coriolisova síla má vliv i na mořské proudy.“

 

Stejně hovoří i internetová encyklopedie fyziky (http://fyzika.jreichl.com/) - uvádím i s podobnou úpravou vzhledu, jaká je na stránce o troposféře:

 

Vzduch v tlakové níži má tedy tendenci proudit do jejího středu, tj. do míst nejnižšího tlaku. V důsledku existence Coriolisovy síly se změní směr pohybu vzduchu a ten začne kolem tlakové níže rotovat. Na severní polokouli rotuje proti směru hodinových ručiček, na jižní ve směru hodinových ručiček. Tomuto proudění se říká cyklona.

 

Vždy se ale směr rotačního pohybu vzduchu řídí Coriolisovou silou.“

 

Takže Coriolisova síla platí vždy a v atmosféře má významné zastoupení, jak autor na svých výše uvedených stránkách i zvýraznil barevným proužkem... Ale ta oblačnost tlakové níže na severní polokouli, o které také budu v tomto článku psát, se stejně zatočila opačným směrem. No není to hlavolam?

 

Stejně to někdy vypadá, že v meteorologii už Coriolisova síla neplatí

 

Dříve vždy byl frontální systém (jeho oblačnost) pevně vázaný na tlakovou níži a nemohl si putovat libovolnými směry, protože jeho směr určovalo plně proudění v tomto tlakovém útvaru. Oblačnost frontálního systému se vždy otáčela na severní polokouli v protisměru hodinových ručiček, protože tak se vždy točila i níže podle Coriolisovy síly. Když se zvýraznila tlaková níže, zvýraznil se i frontální systém. Když slábl systém, slábla níže. Jednoduché a prosté.

 

Jenže dnes jsou vidět nejen na satelitních snímcích, potažmo v předpovědích počasí, zajímavé věci. Třeba 4. 4. 2013 na ČT. Kdo aspoň trochu ví, jak se má chovat zemská atmosféra, musel se při pohledu na animaci satelitních snímků podivit. Nad východní Evropou je vidět výrazná, nepřehlédnutelná oblačnost. Souvisí podle synoptické mapy s nevýraznou tlakovou níží či dokonce jen s brázdou nízkého tlaku! Oblačnost je nepřehlédnutelná svou rozsáhlostí, vzhledem i tím, že se „jakoby“ otáčí úplně opačným směrem než jak vždy bylo pravidlem. Respektive: ona se ta oblačnost, navzdory tomu, jak je mohutná, ani příliš neotáčí. Spíše se bezvládně a podivně překlápí k východu nebo severovýchodu a střed tlakové níže související s touto oblačností není kupodivu v oblačnosti vůbec vidět. Jako by bylo úplně nepodstatné, kam celá níže a její střed směřuje, kde se nachází a jak je níže (ne)výrazná. Velká část zmiňované oblačnosti na východě směřuje mimo polohu samotného středu tlakové níže, částečně i do rozsáhlé tlakové výše na severu Evropy (tlakové výše obvykle přitom přináší slunečné počasí a odráží frontální oblačnost). To vše je v rozporu s přirozenými pravidly, které jsem krátce popsal v prvním odstavci tohoto podtématu...

 

Je to nepřirozený bordel v atmosféře, který nikdo znalý jen tak nemůže přehlédnout. Ale moderátora Michala Žáka to nezajímá. Ten sice poctivě upnul pozornost diváků na frontální systém, který je pro nejbližší počasí v Česku důležitější, ale ani slůvkem se nezmínil o oblačnosti, která byla od začátku na snímcích mnohem výraznější a extrémně odporuje přirozeným pravidlům v atmosféře... Rozhodně víc než ta, na kterou celou dobu ukazoval.

 

Na zmíněnou předpověď počasí se lze podívat zde. Jedině tam je dobře vidět (na pohyblivé animaci satelitních snímků), jak se oblačnost podivně „otáčí“.Níže přikládám jeden satelitní snímek (obr.1) se zakroužkovanou oblastí, o kterou se jedná.

 

Obr.1: I tady na obrázku si můžete všimnout, jak je oblačnost rozsáhlá – ale navzdory tomu není absolutně vidět střed otáčení! Namísto toho, když se podíváte podrobněji, uvidíte, jak je oblačnost jaksi rozdělená do několika rovných pásů, které protínají východní Evropu od severozápadu k jihovýchodu. Tyto naprosto rovné pásy také nejsou v souladu s pravidly meteorologie, čemuž se ještě budeme věnovat dále.

 

Jestliže se podle meteorologie tlakové níže na severní polokouli otáčí vždy v protisměru, a je přitom zachycený opak, není to vůbec přirozené a je to nanejvýš divné. Oblačnost, o které mluvíme, ale skutečně má v prostoru Ruska tendence otáčet se opačným směrem a ani nerespektuje střed tlakové níže, kolem které se má údajně otáčet. Je to vidět dobře přímo v předpovědi počasí z 4.4. na iVysílání České televize. Celý pohyb je velice podivuhodný a nepochopitelný. Rozhodně je to věc, která si zaslouží velkou pozornost a nikoliv ostentativní ignoranci, jak to udělal v předpovědi pan Žák. Při pohledu na pohyb zmiňované fronty totiž má člověk pocit, jakoby ta Coriolisova síla nějak selhávala. Což je ale nesmysl, protože to je podobné, jako kdyby vymizely Newtonovy zákony o gravitaci.

 

Aktuální otázka ale pořád je, proč se oblačné systémy neustále chovají nepřirozeně – když Coriolisova síla samozřejmě platí?

 

Nejen divná rotace, ale i divný vzhled všech front

 

Kdyby bylo možné sehnat družicové snímky a animace staré tak 15 nebo více let, a kdybychom je porovnali se snímky dnešní doby, je možné, že i leckterý laik by viděl podivné změny v tom, jak se frontální systémy otáčely a jak postupovaly tehdy a nyní. Také vzhled mraků se v uplynulých letech dosti změnil, což lze samozřejmě pozorovat i ze země. Čte-li tento článek někdo i relativně mladého věku a aspoň někdy v dřívějších dobách se během svého života se zájmem díval na mraky, měl by i tento člověk vidět změny. Atmosféra Země se mění a něco se s ní děje.

 

Divné patvary jednotlivých oblaků (ze země) i celých frontálních systémů (z družice) jsou v posledních letech úplně běžnou záležitostí. Ze země často můžeme vidět, jak šedavá oblačná clona brání po celý den slunci, aby se naplno rozzářilo. Můžeme vidět i tvary, kdy jsou cirrovité či i kupovité mraky jako by „nalajnované“ do přesných řad (v důsledku toho se často stává, že na jednom místě prší moc a celý den a kousek odtud nic po celý den). Na družici je zase vidět, jak se celé fronty dokážou narovnat do přesné řady. Stává se, že se vytvoří přesná oblačná „čára“, rovně jdoucí jako poslušný vojáček, dlouhá stovky a někdy i tisíce kilometrů (viz. obr.4). A někdy jsou tvary oblaku vyloženě extrémně nepřirozené (viz. obr.3 a 4). Pryč jsou i ta od přírody daná pravidla, že když jde studená fronta, nemůžou se jednotlivá patra oblačnosti křižovat způsobem, jaký je také zobrazený na obrázku 4. Tlakové níže se také otáčí způsobem, který byl dříve nevídaný, ale o tom jsem se rozepsal výše.

 

Obr.2: Následující satelitní snímek Evropy z 5.dubna ráno, o den později než ten předchozí. Všechny fronty se za tu dobu samozřejmě posunuly na jiná místa. Tento snímek ukazuje, že výše zmiňovaná oblačnost nad východní Evropou jako by měla nad Běloruskem snahu točit se konečně správně. Jenže ta „nápadnost“ víru je naprosto zanedbatelná (ani to jako vír zatím vůbec nevypadá), zatímco většina související oblačnosti v klídku odchází dál úplně mimo na východ a pořád se v Rusku částečně zatáčí druhým, špatným směrem. Frontální systém se rozchází skoro na všechny strany a jako by nezávisel na tlakové níži, s kterou je podle předpovědí a synoptických map spjatý. Jestli tomuhle se říká frontální systém, tak je naprosto rozložený a nefunguje jako systém! Mimo to se přímo nad střední Evropu nasunula další oblačnost. I ta se chová nepřirozeně, protože například rovný pás oblačnosti natažený od Moravy až téměř po Černé moře přirozený není.

 

Obr.3: Toto je satelitní snímek České republiky v jiném spektru, z přibližně stejné doby jako vedlejší snímek. To, co je zejména po zvětšení na obrázku vidět, je něco neskutečného. Celá oblačnost, která ČR v tu chvíli ovlivňovala, byla plná jakýchsi „teček“ a „vlnek“, což je taková nehorázná podivnost a nepřirozená hrůza, že ji nedokážu ani slovy pořádně vyjádřit. Stejně tak – přesný půlkruh nad Rakouskem a Slovenskem je přinejmenším směšný. Zajímalo by mě složení těch mraků; všechno, co v nich je, protože tohle nikdy dříve nebývalo a rozhodně to není normální! Zde se přitom jedná o jinou frontu než na východě Evropy a má opět velice divné chování. Zdroj snímku: ČHMÚ

Obr.4: Satelitní snímek z 31.3.2013, 15.00 UTC (obrázek jde opět zvětšit): 1. Dlouhý oblačný pás v prostoru studené fronty jihozápadně od Pyrenejského poloostrova; tento pás pokračoval daleko na jihozápad, není tedy ZDALEKA vidět celý!!! 2. Podivné křižování se této oblačnosti s oblačností nižšího patra, vysoká oblačnost (bělejší pás na témže místě) jakoby nerespektovala polohu samotné studené fronty – hlavně na levém okraji snímku. 3. Nevysvětlitelný obří půlkruhový útvar, jehož hranice je dobře vidět po zvětšení na severu Alžírska - a velmi podivný tvar oblačnosti nad Alžírskem.

To jsou ty mraky, co se nám dnes a denně honí nad hlavami. Znatelně svůj vzhled změnily oproti těm, které jsme mohli vídat dříve. A já se ptám proč?

Myslíte si, že takovou lajnu může vytvořit sama příroda? Připadá vám to normální?

 

Všechny tyto záhady v atmosféře mají zřejmě jedno společné vysvětlení

 

Kde hledat vysvětlení, pokud se zdá, že mraky jako by se nechovaly přirozeně?

 

Není lepšího zdroje než oficiálního. Takže jak si odpovědět na skutečnost, že sama Světová meteorologická organizace (WMO) na svých stránkách nejenže přiznala člověkem řízené manipulace počasí, ale zpřístupnila dokumenty, kde vysvětluje, jak se manipulace počasí (jinak také „geoinženýring“) provádí? Zde stručná zpráva o těchto dokumentech a tam přímé odkazy na dokumenty WMO v angličtině. Materiály Světové meteorologické organizace o modifikacích počasí Byly časy, kdy fungovaly všechny odkazy...

 

Internetem kolují různé konspirační teorie o manipulacích počasí, ale lidmi je to přijímané různě. Koneckonců, jak jste se postavili k souborům WMO, které sice zmizely, ale před tím se o nich dost konkrétně psalo? Oficiální zdroj je oficiální, je to tak?

 

Co to nadávání na cenzuru v médiích? Pořád se to šíří?

 

Kdo z čtenářů věděl, že už v 70. letech 20. století byla podepsána mezinárodní smlouva, prostřednictvím které si státy světa až do roku 1997 zakázaly manipulace počasí a životního prostředí? Ta smlouva dnes jde ještě nalézt a bez problému stáhnout z internetu: Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques

 

Dnes se manipulacemi počasí zabývá i OSN. (OSN je naléhavě žádáno, aby zastavilo geoinženýrské projekty na úpravu klimatu)

 

V Harvardu mají v úmyslu rozprášit tisíce tun chemikálií z výšky 24 km a tím ochladit planetu: Nedozierne dôsledky: Vedci chcú do vzduchu rozprášiť tisíce ton chémie!

 

Pokud se informace o úpravách počasí objevují už i na takových místech jako je Světová meteorologická organizace, OSN, Harvard, nebo dokonce přijdete na to, že už před takřka 40 lety byla jaksi bez vědomí veřejnosti podepsána mezinárodní smlouva s tématikou právě úprav počasí a životního prostředí, nelze důležitost a pravdivost teorií o manipulacích s počasím jednoduše bagatelizovat! Protože i informace z důvěryhodných, oficiálních institucí, mluví jasně v prospěch těchto teorií...

 

Jde přitom o riskantní projekty, které nabourávají citlivý a velmi komplexní klimatický systém Země a mění jeho přirozenou povahu. A proto se vždycky může stát, že se něco zle pokazí, protože lidi často víc blbnou než myslí. Zvláště ti, co vidí jen peníze a moc a pro přírodu nemají absolutně žádné pochopení. Nikdo nemůže tušit, jaké dlouhodobé důsledky tyto projekty mohou mít nejen na klima, ale na všechno živé – neboť díky počasí a neustálému transportu vody přes oceány a kontinenty existuje život! A nikdo nemá právo ohrožovat takto razantními zásahy do přírody celý svět!

 

Také ta neoficiální teorie chemtrails by mohla leccos vysvětlovat. Nebe je velmi často prošpikované podezřele výraznými čarami po letadlech, které vytváří oblačnost, a pokud do mraků hodíte látky, které do nich nepatří, co se může stát? Změní se jejich vzezření. Mají mraky divný vzhled? Mají. Jsou ale i další způsoby, jak počasí zmanipulovat, ale v médiích se o tom takřka nemluví. To už se víc mluví o tom, že nám podle vědecké studie padá nebe od roku 2000 na hlavu a že za to může legendární globální oteplování: Padá na nás nebe kvůli oteplování, zjistili vědci

 

 

Vážně globální oteplování? Není spíše možné, že oblaka klesají, protože v nich jsou cizí látky? Je přece zásadní otázka, nakolik vlastně je globální oteplování skutečný problém a do jaké míry výhodný zástupný problém, který se dá využít i k různým cílům, od kauzy s emisními povolenkami až třeba právě po ospravedlnění samotných útoků na zemskou atmosféru. Ostatně, jedním z údajných cílů chemtrails má být kromě účelové manipulace počasí právě i boj proti globálnímu oteplování, kdy uměle vysypané aerosoly v atmosféře mají zabránit slunečním paprskům, aby tolik zahřívaly Zemi. Ale i kdyby to byla nakrásně pravda, proč to dělají, když GO vlastně nikdy nebylo oficiálně potvrzené a v posledních letech, jak je známo, už podle grafů k žádnému oteplení nedošlo – spíše naopak? V době, kdy je i mimořádně nízká sluneční aktivita a nedochází ani k oteplení, riskuje pár bláznů, že se pro změnu ochladí příliš. Vsadil bych se, že kdyby ta kauza s úpravami počasí praskla, tak výmluva na globální oteplování by byla to první, co by nám vypadlo z telky, z rádia, novin...

 

Média baví, manipulují, ale neinformují

 

Když média pořád chrlí zástupné problémy a zástupná vysvětlení (a lidé to chtějí), jak logické potom je, že o těch manipulacích nikdo neví, a jak pochopitelné také je, když zastánce takových teorií hned vypadá pro společnost jako blázen. Dokud lidé ale budou odsuzovat a zesměšňovat bez zamyšlení autory konspirativních článků, aniž by sami mysleli logicky a v souvislostech, osobně myslím, že nemůže pravda o řízených úpravách počasí, stejně jako pravda o spoustě dalších zákulisních projektech a hrách, nikdy vyjít na povrch.

 

V médiích se už ale také párkrát objevily zprávy o tom, že lidé v různých zemích příležitostně používají manipulace počasí. Jde však o to, že údajně „příležitostně“ a jen „některé země“. V rámci politické korektnosti se občas něco vybere a zveřejní, ale tak, aby tato věc vrhala špatné světlo na tu kterou zemi. Takže my můžeme slyšet o manipulacích s počasím v Rusku, v Číně, v Saudské Arábii, ale o Americe, Evropě a Česku pokud možno nic. A přesto, když se v Česku podíváte na nebe (furt mlha nebo kouřmo), uvidíte jasné znaky, že jakési experimenty probíhají i tady. A ne příležitostně, ale neustále.

 

Hlavně, že je krize, ale na financování tak nákladných projektů jako rozsáhlé manipulace počasí, peníze zřejmě jsou.

 

A co stromy a rostliny? Taky zvěř a hlavně – co lidé? Co je ve vzduchu a ve vodě a jak příroda na to může v dlouhodobém horizontu reagovat?

 

Pokračování v 2. části

 

čtěte také:

 

Petr Hájek (nejen) o chemtrails...

 

Pohled z druhé strany: Racionálně o chemtrails

 

Materiály Světové meteorologické organizace o modifikacích počasí (v USA může modifikovat počasí kdokoli)

Klíčová slova: globální oteplování  | klima  | chemtrails
16877 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny