„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Zkáza Slovanů (3) Disraeli

Autor: Rudolf Vrba | Publikováno: 23.2.2013 | Rubrika: HISTORIE

Největší říše světa, anglické imperium jest zmítáno obrovským sociálním zápasem, stávkou horníků, jichž jest 11 milionu. Za nedlouho připojí se asi k nim železničáři a lodní dělníci. Účinky tohoto sociálního zápasu na celou britskou říši budou rozsahu strašlivého. Anglie podniká tímto zápasem, který jí byl vočkován moskevskými bolševiky, boj na život a na smrt se socialisty, kteří se dali pod komando moskevských Židů. Krasin a soudruzi se za tím účelem usadili v Londýně.

Britské imperium má rozlohu 30,372.246 čtverečních kilometrů a 425,701.448 obyvatel dle sčítání r. 1914.

Anglie sama má rozlohu jen 317.915 čtv. km a 46 milionů 573.037 obyvatel. Nad touto říší vládla přes 50 let královna Viktorie. Tato měla skorem půl století u sebe ministra předsedu Žida Disraeliho, který obdržel titul hrabě Beaconsfield. Životopis Benjamina Disraeliho vydala londýnská firma nakladatelská John Murray o 6 svazcích. Disraeli se vyšinul na premiera ministra pomocí žen. Sepsal řadu románů, Coningsby, Egremont a Enagmian, ve kterých románech popisuje postavy žen, které ho přivedly k slávě a moci. Když nastoupila královna Viktorie vládu, dostal se Disraeli do dolní sněmovny jako poslanec za okres Maidstone. Okres ten zastupoval dosud Žid Wyndham Lemis.

Poslanec ten zanechal obrovský majetek 100 tisíc liber. Jeho vdovu si Disraeli vzal za ženu. Disraeli byl o 15 let mladší. Na volby vydal Disraeli spoustu peněz, které si vydlužil a hrozil mu z toho kriminál. Touto ženitbou se zachránil a vyšinul se. Nelitoval nikdy, že si vzal starší bohatou vdovu. Vdova ta byla vyučenou modistkou. Sám se jí přiznával, že si ji vzal pro peníze. Žena ta starala se pečlivě o Disraeliho, hleděla, aby měl doma, když přišel unaven z parlamentu, veškeré pohodlí. Ženu svou vylíčil Disraeli v románu »Sibyl«.

Druhá žena, s kterou měl Disraeli styky, byla Židovka Bridges Willyams, též vdova po obchodníkovi, s velikým bohatstvím. Žila v obci South Devon u mořských lázní Torquay. Byla dcerou španělského Žida Mundez da Costa. Willyamsova dopsala Disraelimu, aby se ujal právní záležitosti pro ni a její dvě dcery. Disraeli předal záležitost tu jednomu advokátu v Londýně. Od toho času ztrávil Disraeli část prázdnin parlamentních na zámku Willyamsové v Mount Braddonu. Stará tato dáma za několik let zemřela a odkázala obrovské své jmění Disraelimu.

Disraeli, obrovský boháč, stal se vdovcem. V pokročilém věku měl dvě známosti. První byla hraběnka Braceford, stará 55 let, druhá hraběnka Chesterfield, které bylo dokonce 70 let. Starý Žid pokoušel se o přízeň Bracefordové. Milostné dopisy posílal jí z parlamentu. V té době meškal často Disraeli u dvora, jelikož si královna Viktorie přála, aby ji všude doprovázel. — Tímto způsobem byl Žid Disraeli na ostrově Wightu a v zámku královském Balmoralu. Stalo se, že starý Disraeli onemocněl a byl upoután na lože; královna Viktorie nemeškala a sama navštěvovala nemocného státníka. Z počátku se královna Viktorie i její manžel princ Albert obávali a štítili Žida míti u dvora. Disraeli se vychloubal, že má královnu Viktorii úplně ve své moci. Jak této chloubě bylo rozuměti, těžko se dá vylíčiti.

Disraeli prohlásil Viktorii za císařovnu Indie.

Matka císaře Viléma byla dcerou královny Viktorie.

Disraeli vládl nad celou britskou říší plných 50 let. On byl nejmocnějším zakladatelem světové aliance židovské. Chápeme proto, proč Židé vládnou v Londýně. Někteří angličtí státníci, kteří ještě nezapřeli víru křesťanskou, se stydí za Lloyda Georgea. Dlouholetý ministr Bonar Law odstoupil a zřekl se Lloyda Georgea. Zda tento zmizí konečně od vládního stolu, není dosud jisto. Nástupce Bonara Lawa, ministr Austen Chamberlain, je muž svérázný, energický, který si nedá od Lloyda Georga nic líbiti.

Stávka horníků postaví anglického předsedu ministerstva a celou vládu do těžkého boje, z něhož třeba Lloyd George unikne jen s největší námahou. Vláda zatím prohlásila výjimečný stav. Zda dělníky zdolá, kdož ví.

z knihy R. Vrby Zkáza Slovanů (1924)

čtěte také:

Zkáza Slovanů (2) Mezinárodní pomoc Rusku

Německo a bolševici

Klíčová slova: Velká Británie  | historie
4792 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny