„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Poslední papež: 900 let staré proroctví o zničení Říma a konci světa

Autor: Mac Slavo | Publikováno: 18.2.2013 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace

V roce 1139, katolík Sv. Malachiáš prohlásil, že během své pouti do Říma měl vizi. Tuto vizi následně zaznamenal v písemné podobě jako dokument, obsahující 112 krátkých frází. V rámci tohoto dokumentu Sv. Malachiáš popsal všechny papeže, kteří povedou katolickou církev, jak budou po sobě následovat. I když toto proroctví není oficiálním katolickým dogmatem, či katolickým učením, věštba papežů je dobře známa vedoucím představitelům Vatikánu díky tomu, že se toto proroctví ukázalo být obdivuhodně přesné při jmenování posledních 111 vůdců jednoho z nejstarších a nejvíce rozšířených náboženství světa.

Podle řady badatelů, teologů a evangelických učenců, jednotlivé fráze, které Malachiáš použil, nabízejí vhled do „charakteru, jména, osudu, či hlavního znaku“ každého jednotlivého papeže, jak po sobě následovali. Tento seznam je ukončen jmenováním 112-tého papeže.

Před několika dny papež Benedikt XVI., žertovně nazývaný v některých kruzích boží rottweiler, oznámil, že se vzdává svého úřadu. Tento, v Německu narozený, 111. papež je v rámci Malachiášova proroctví nazýván Gloria Olivae, neboli „Sláva Olivy“. To má podle některých interpretů proroctví poukazovat na řád Benediktýnů, který je rovněž základem papežova jména. Tito mniši bývají také nazýváni Olivetští a mají ve znaku větev olivovníku. Z toho tito vykladači proroctví vyvozují, že Sv. Malachiáš měl opět, i v tomto případě, pravdu.

Nyní se, podle tohoto proroctví, do čela církve postaví 112. papež a jeho jméno bude podle Malachiáše Petrus Romanus, tedy Petr Římský. Ať už jste katolického, či jiného křesťanského vyznání, anebo třeba nevyznáváte žádnou víru, je skutečnost, že se 900 let staré proroctví chýlí ke svému konci, něčím velmi neobvyklým. Ať už se ukáže být proroctví pravdivé, či nikoliv, bude ukončeno příštím papežem.

Toto proroctví popisuje posledního papeže katolické církve jako někoho, kdo bude působit v nové éře. Tato éra má být charakterizována velkým strádáním a ničením.

Během extrémního pronásledování římské církve bude na stolci sedět „Petrus Romanus“ (Petr Římský), který bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný soudce bude soudit svůj lid. Konec.“

Proroctví o papežích – připisované Sv. Malachiášovi, přibližně v roce 1139 n.l.

V rámci Knihy zjevení, jež bývá také nazývána Janovou apokalypsou, najdeme rovněž zmínky o tom, že město na sedmi pahorcích (Řím) bude zničeno a po mnoha trápeních bude lidstvo před posledním soudem vystaveno vzestupu Antikrista, poté sedmi letům soužení a pak konci všech dní.

K tomu jen dostačuje dodat, že je-li toto proroctví přesné, bude svět brzy ponořen do bitvy mezi dobrem a zlem.

Myšlenka, kterou zastávají někteří katolíci, že příští papež na seznamu Sv. Malachiáše je ohlášením začátku „velké apostáze“ (odpadnutí od Boha -p.p.), jež bude následována „velkým strádáním“, vytváří jeviště pro bezprostřední rozvinutí apokalyptických událostí, tedy něčeho, co je očekáváno rovněž i mnoha lidmi, kteří nejsou katolického vyznání. Tyto události povedou podle Knihy zjevení k situaci, kdy hlavní představitelé světových náboženských komunit přivítají politického vůdce, který bývá označován jako Antikrist.

Mnoho katolických kněží v dějinách – mnoho z nich je dnes již po smrti – se vyjadřovalo překvapivě otevřeně o tom, co vnímali jako nevyhnutelné nebezpečí, které se rozrůstá uvnitř katolické církve jako výsledek satanistických a „iluminátsko-zednářských“ vlivů. Tito kněží tvrdí, že mají znalosti o multinacionální a okultní hierarchii, která působí na nadpřirozené úrovni a operuje prostřednictvím globálně politických machinací. Mezi tato tajná společenství patří zlověstní, falešní katoličtí infiltrátoři, kteří dobře chápou, že vzhledem k tomu, že katolická církev představuje šestinu světové populace a polovinu křesťanů, je její ovládnutí nezbytné pro kontrolu budoucích globálních dějů, jak ve ve věcech církve, tak i státu, a to z důvodu naplnění ďábelského plánu, jenž bývá nazýván „Alta Vendita“. Tento plán předpokládá kontrolu papežství a má pomoci falešnému proroku svést věřící světa (včetně katolíků), aby uctívali Antikrista.

Jak uvádí Dr. Michael Lake na začátku své bezpříkladné zprávy, katoličtí a evangeličtí učenci se tohoto okamžiku obávali po celá staletí. Bohužel – jak zjistíme v průběhu následujícíh 90 dní, čas proto, abychom se vyhnuli Petrovi Římskému, právě vypršel.

Proroctví začíná v roce 1143 volbou papeže Celestýna II., jenž je v latině popisován jako Ex caltro Tiberis, neboli Ten z hradu na Tibeře. Celestýn se narodil ve střední Itálii, ve městě, které se nachází na břehu řeky Tibery.

Papež Jan Pavel II. je v rámci proroctví nazýván De labore solis, neboli Z námahy slunce. Jan Pavel II. byl jediným z papežů, který se narodil v den zatmění slunce a v den zatmění slunce byl rovněž pohřben.

Existuje mnoho takovýchto paralel mezi proroctvím a papežem, což tomuto proroctví dodává na důvěryhodnosti a posiluje jeho platnost.

Ve své poslední předpovědi hovoří Sv. Malachiáš o papeži, jenž je nazýván Petrus Romanus jako o pastýři, jenž bude pást své stádce, což ale nutně nemusí znamenat, že papež bude stát na straně lidí, nebo dokonce na straně Boha. Podle Thomase Horna, autora knihy Petrus Romanus: Poslední papež, sice tento papež sám nebude Antikristem, ale klidně by mohl být falešným prorokem, který Antikrista lidem představí – toto je mrazivá představa pro miliardy katolíků a křesťanů po celém světě.

Důležitým faktem je toto: příští papež, který bude následovat po Benediktu XVI., jenž se rozhodl abdikovat ze zdravotních důvodů, bude podle proroctví starého 900 let papežem posledním.

Tak si uvědomte, jak historický je tento okamžik s ohledem na biblické proroctví konce věků.

Mimochodem, toto proroctví nám říká, že to bude falešný prorok biblické proslulosti, jenž napomůže vzestupu Antikrista.

Záložka(Mezi žhavými kandidáty na nového papeže je rovněž ghanský kardinál Peter Turkson, jenž se, mimo jiné, zasazuje za zjednodušení světového finančního systému a hovoří o nutnosti vytvoření jedné globální bankovní instituce pro celý svět - p.p.)

Petrus Romanus: 900 Year Old Prophecy Says Next Pope Will Oversee End of Days, vyšel 11.02. na SHFTplan.com, překlad pro Freeglobe.cz, R. Václav.

čtěte také:

Kdo skutečně podrazil Benedikta XVI.?

Zamyšlení o modernismu v katolické církvi...

Rezignaci Benedikta XVI. považuji za symbolickou součást příznaků konce epochy

Klíčová slova: zednáři  | světovláda  | církev  | ilumináti
26856 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny