„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Měla by ČESKÁ pravice podporovat Izrael?

Autor: Lukáš Karel Václav Petřík | Publikováno: 17.2.2013 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace

V souvislosti s hlasováním o uznání státu Palestina v OSN se znovu připomněla otázka: měla by být česká pravice a česká zahraniční politika (nadále) proizraelská?

Odpověď se zdá být triviální a primitivní, ale pouze zdánlivě: ne, česká pravice i česká zahraniční politika by měla být pročeská!

 

Pomáhejme státům, které pomáhají nám

Podle výhodnosti pro naši zemi a náš národ je nutné posuzovat zahraniční spojenectví s ostatními zeměmi. Český pravičák či český politik obecně by tedy neměl být proněmecký, proamerický, proruský, proslovenský, proizraelský, nýbrž pročeský. Pokud je nějaké spojenectví výhodné pro náš stát, mělo by pak být podporováno.

Proto na otázku, zda by měla česká pravice a český stát podporovat Izrael, nemám apriorní odpověď. Ano, pokud taková spolupráce pro nás výhodná a Izrael nám bude naši pomoc oplácet. Pro apriorní bezpodmínečnou podporu Izraele nevidím žádný důvod, stejně jako pro apriorní bezpodmínečnou podporu jakéhokoli státu na světě kromě toho našeho.

 

Oplácí nám Izrael naši podporu?

Oficiální zahraniční politika české vlády je pročeská jen částečně a Izrael bezvýhradně podporuje. Ptejme se ale, zda je to pro nás výhodné a zdá nám to Izrael nějak oplácí.

Dostáváme za to podporu izraelského státu pro české firmy a jejich export do Izraele? Dodává Izrael České republice technologicky vyspělé zbraně, a to nejlépe se slevou? Dal by nám Izrael poznatky ze svého jaderného programu, kdybychom chtěli sestrojit s vlastními velmi slušnými zásobami uranu jadernou zbraň? Můžeme odtamtud levně dovážet suroviny? Co pro nás vlastně udělal na oplátku Izrael, kromě toho, že sem jezdí jeho delegace na návštěvu?

Abych pravdu řekl, tak nevím. Sleduji Eretz.cz poměrně pravidelně, ale o nějakém materiálnějším konkrétnějším vděku od Izraele jsem se nedočetl. Třeba jsem špatně informovaný, ale o ničem nevím.

 

Judaistická sekta se odtrhla od pravého náboženství Bible

Neokonzervativci a křesťanští sionisté říkají, že musíme Izraeli pomáhat, neboť je součástí židovsko-křesťanské civilizace. Musím uznat, že i já jsem tento pojem mylně používal. Do té doby, než jsem se na věc podíval blíže a hlouběji.

Pojem židovsko-křesťanská civilizace je nesmysl, rozhodně tedy judaisticko-křesťanská civilizace. Tento pojem vznikl tak, že se poukazuje na „židovský“ základ Starého zákona. Avšak Starý zákon a starozákonní proroci nevyznávali judaismus. Vyznávali to náboženství, kterému se dnes říká římsko-katolické křesťanství. Starozákonní proroci a ti, kteří bohabojně uctívali Hospodina, s nadějí očekávali příchod Mesiáše, kterým je Ježíš Kristus (což tehdy nevěděli, ale nyní vědí a patří v nebi na Boha v jeho Trojjedinosti. Oni jsou naši „starší bratři“, nikoli talmudističtí judaisté), byli katolíky před založením Katolické církve.

Ti Židé, kteří odmítli Ježíše jako Mesiáše, Spasitele, Bohočlověka, se stali židy a založili judaistickou sektu, která se odtrhla od jediného pravého náboženství Nového a Starého zákona (které tvoří jednotu zjevení). Navíc pokud se podíváme na židovský Talmud, který vznikl později, tak řada jeho pasáží příliš nevypovídá o tom, že by judaističtí židé nějak stáli o nějakou společnou judaisticko-křesťanskou civilizaci a solidaritu. Spíše naopak.

 

Izrael hájí své národní zájmy. Buďme v tom jako on

Na druhou stranu je fakt, že Židé, kteří zakládali Izrael, pocházeli v drtivé většiny z prostředí euro-americké civilizace a přijali západní myšlenku zastupitelské ústavní vlády a národního státu. Na Izraeli je mi sympatické jeho vlastenectví a to, že to není postmoderní stát vzdávající se suverenity, ale stát, který podobně jako Rusko své národní zájmy a suverenitu hájí. V tomto smyslu říká i americký paleokonzervativec Pat Buchanan, že bychom se měli od Izraelců co učit.

Bavil jsem se jednou s jedním poměrně vysoce postaveným českým politikem židovského původu, se kterým se přátelím, o tom, zda a jak jsou Židé-Izraelci proameričtí. A on mi odpověděl, že Židé jsou především prožidovští. V tom bychom si od nich měli vzít příklad, jak jsem již učinil na začátku článku. Češi by měli být pročeští.  

Rovněž oceňuji negativní izraelský postoj k arabskému jaru a „demokratickým“ bojovníkům v Sýrii. Skoro by nakonec možná bylo na místě se ptát, zdali pro Izrael nebude výhodnější spojenectví s Ruskem, které vystupuje proti destabilizaci, radikalizaci a islamizaci celého regionu.

 

Když se bude chovat Izrael dobře ke křesťanům, můžou se k němu chovat dobře oni

Nu dobře, já jsem člověk velmi přátelský, tolerantní a smířlivý, široce nakloněný spolupráci. Pokud se židé omluví za justiční vraždu a ukřižování Ježíše Krista a pronásledování a vraždění prvních křesťanů, mohla by začít o možné upřímné spolupráci nějaká řeč. Křesťané se již za pogromy v minulosti omluvili dostatečně.  

Pokud by zde měla existovat nějaká rovná a spravedlivá židovsko-křesťanská spolupráce, tak by mě zajímalo, jak se stát Izrael chová ke křesťanům, kteří žijí na jeho území. Musím se přiznat, že jsem četl několik článků, podle nichž se s nimi nezachází zrovna dobře.

A ptám se: pokud požaduje Izrael solidaritu ze strany křesťanů ze Západu, pomáhá on křesťanům, kteří trpí pod tyranií islámu v zemích severní Afriky a Blízkého východu? Poskytuje jim hromadně azyl? Pohrozil nějakému islámskému státu odvetou za to, že perzekuuje křesťany? Také jsem se o tom nic nedočetl.

Já si samozřejmě vážím článků Benjamina Kurase, v nichž upozorňuje na utlačování křesťanů v muslimských zemích (včetně Velké Británie a Francie). Jsem i rád, že na demonstraci proti útlaku křesťanů přišel ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Ale aby zrovna toto zásadně ovlivnilo základní orientaci české zahraniční politiky, je při veškeré úctě k oběma pánům poněkud málo.

 

Islám ne hrozbou na Blízkém východě, ale v Evropě

Podobně někteří pravicoví či křesťanští aktivisté argumentují, že Izrael je našim spojencem ve střetu civilizací proti islámu. Tato myšlenka je také chybná. Ne, že bych si nemyslel, že islám je hrozbou a nebezpečným náboženstvím. Tím je zajisté. Ale hrozbu pro nás představuje především v podobě imigrace. Islám je pro nás hrozbou v Evropě. Střet civilizací se odehrává v ulicích Evropy, nikoli na Blízkém východě a severní Africe.

Já se domnívám, že bychom se měli chovat k islámu ve stylu: žít a nechat žít. Oni by se neměli usazovat u nás a předělávat Evropu dle svého náboženství, my bychom zase neměli podnikat invaze do muslimských zemí a učit je demokracii. Nedivím se, že jsou pak naštvaní.

V principu vzájemného laissez faire by mohl být modus vivendi. A i když se s muslimy patrně vzájemně moc nemilujeme, můžeme dělat obchod. V řadě jejich států jsou pragmatici, kterým jde také o to, aby se měli dobře, a nemusejí permanentně vyvážet islám. Naopak Američané permanentně trockisticky vyvážejí svou postdemokracii, destabilizují region a pomáhají nakonec nastolení islamistických režimů.

Pak bychom se měli pragmaticky ptát, zdali naše spojenectví s Izraelem, nepoškozuje naše obchodní a politické vztahy s muslimskými státy a zdali nám Izrael případně tyto škody nějak kompenzuje.

Poněkud trapný argument také je, že kvůli holokaustu, přesněji šoa, musíme židovskému státu pomáhat. Český stát Židy nevyvražďoval, žádný pocit viny bychom cítit neměli. Ať se případně snaží Němci, ne my.

A heslo „padne-li Izrael, padne i Evropa“, je též mylné. Kauzalita je opačná a možná by to spíše mělo motivovat Izrael, aby podporoval v Evropě vlastenecká antimultikuturní protiimigrační uskupení.

Na druhou stranu zase nesnáším nějaké apriorní odsouzení Izraele a "sionismu". Pokud budeme chápat sionismus jako izraelský nacionalismus (a ne snahu o židovskou nadvládu nad světem), tak k tomu musím říci, že nacionalismus, nikoli šovinismus, každého národa je mi sympatický. Třeba Mojžíš byl poměrně dost velký izraelský nacionalista.

Navíc neřeším, zda podle ortodoxního judaismu je Izrael legitimním státem, či není. To ať si Židé vyřeší mezi sebou. Prostě stát Izrael je fakt a jeho zánik by podle mě způsobil větší zlo. Prostě vznikl. Tečka. Realita. Ať se nám to líbí, nebo ne, nakonec vždy určuje právo ten, kdo na to má sílu, a ne nějaké mezinárodní deklarace o lidských právech.

 

Já pán, ty pán. Rovnocenné partnerství výhodné pro oba

V mezinárodních vztazích pocity nemají nic moc dělat, ale Izraelci jsou mi osobně rozhodně sympatičtější než takzvaní Palestinci. A vždy jsem uznával právo Izraele stejně jako každého jiného suverénního státu na sebeobranu.

Znovu říkám, já nejsem apriorně proti spojenectví s Izraelem, vůči v Česku žijícím Židům, ani vůči Izraelcům žádnou apriorní zášť necítím (s řadou Židů i židů se znám a spolupracuji). Ale jakékoli spojenectví musí být na bázi já pán, ty pán, a ne, že se budeme před někým kořit, plazit a bezpodmínečně ho podporovat.

Čili pokud by spojenectví  ČR s Izraelem mělo mít pro nás nějaký smysl, museli by nám Izraelci poskytovat nějakou materiální či diplomatickou protihodnotu a pokud chtějí solidaritu od křesťanů, měli by se dobře chovat ke křesťanům žijícím v Izraeli a pomáhat těm utlačovaným v sousedních muslimských zemích. Rozhodně by se ale Izrael podobně jako USA neměl vměšovat do našich vnitřních záležitostí, zda u nás budou pochodovat homosexuálové ano, či ne.

Pokud by nám Izraelci nechtěli oplácet naši dobrotu, tak si myslím, že by se Česká republika neměla do konfliktu na Blízkém východě vůbec vměšovat.

 

Pseudopravičáci hájící cizí zájmy

Bohužel jsou u nás rádoby-pravičáci, kteří se neohlíží na to, zda je něco v ČESKÉM zájmu, či ne. Za každou cenu podporují tu Evropskou unii, tu Německo, tu USA tu Izrael bez ohledu na to, zda je to pro Českou republiku výhodné. Jsou to v podstatě zahraniční agenti a je pak na místě se ptát, zda by tak neměli být posuzováni dle trestního práva a ti, kteří mají i jinou vlast, zda by neměli být vyhoštěni.

Český pravičák či politik obecně by tedy neměl být proněmecký, proamerický, proruský, proslovenský, proizraelský, nýbrž pročeský. Pokud je nějaké spojenectví výhodné pro náš stát, mělo by pak být podporováno. Česká pravice i česká zahraniční politika by měla být pročeská! V obhajobě národní suverenity a národních zájmů bychom si měli vzít od Izraele příklad.

www.euportal.cz

Klíčová slova: Česká republika  | Izrael  | sionismus
3556 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Sluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikneZrušte WHO

euPortal.cz

Řecká vláda zakazuje 22 pro-migračních neziskovek za nesplnění nového zákonaPotvrzeno: Miliardář Soros platil hnutí Black Lives Matter, které v USA rabuje obchody, zapaluje budovy a policejní auta. Uvnitř video: “Jak jsem udělal Havla prezidentem”

Eurabia.cz

Video: Imigrant ve vlaku brutálně zaútočil na ženuNikdy nedovolím experimenty s (homo)sexualizací dětí: Prezident

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Patrušev, Putin a PandemieMožná s těmi pomníky zbourají i naši civilizaci. Pokrokáři s naší evropskou civilizací hodlají zatočit stejně jako tenkrát Lenin

ParlamentniListy.cz

Witowská mimo kamery? Mrazivá zkušenost z roku 2007. Tehdy se po boku Zuny a Zounara postavila jako soutěžící. Doteď si to většina štábu pamatujePsycholog Brančík rozebral mladého chvilkaře od Xavera: Naivita, chybí vědomosti. Posunul bych plnoletost na 21 let
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny