Maďarská občanská unie (FIDESZ) drtivě zvítězila ve volbách roku 2010 po katastrofální politice předchozích vlád, která vedla k rozvratu ekonomiky a slepému směřování do EU. Jejich mandát je tak silný, že umožnil i schválení nové ústavy, jež omezuje moc nadnárodního kapitálu a bank. Ostatně, už to představovalo silný důvod bruselského úřednictva a médií ústavu odsoudit jako „nedemokratickou“. Ano, za demokratické se dnes považuje hlavně zaprodání národních a občanských zájmů zájmům cizím. Mezi některé z kroků Orbánovy vlády patří např. přepočítání hypoték občanů z cizích měn na forint, což zabránilo vlně osobních bankrotů a exekucí obydlí. I přes hysterický povyk cizích „maďarských“ bank žádná z nich „kupodivu“ nezkrachovala. Daly by se jmenovat i další opatření, která z programu FIDESZ neučinily jen lživou reklamu, jak se to děje v případě planých slibů našich loutkových stran.

Dále viz.: Co se doopravdy děje v Maďarsku?

Přesto by se v našem prostředí našly dvě strany, které mají s touto politikou něco společného- každý z jiného konce: Svobodní a Suverenita. Avšak ani strana Petra Macha, ani strana Jany Bobošíkové nemají potenciál se stát takovým společenským hybatelem jako FIDESZ. Suverenita je příliš spjata s osobou Jany Bobošíkové, která má stigma oportunistky schopné se spojit třeba s komunisty. Svobodní se zase příliš vymezují proti sociálním otázkám, což sice hodnotím jako autentický a nepopulistický program, ale předem ho odsuzující k nezdaru. Dnešní společnost je natolik spojena pupeční šňůrou ke státnímu přerozdělování, že Svobodní mohou najít odezvu jen u skutečně pravicových voličů, což ale znemožňuje jakýkoliv společenský konsenzus na tom ji učinit významným vládním aktérem. Nehledě na to, že ani jeden z nich neřeší neblahý stranický diktát zakotvený v naší veskrze špatné ústavě, k němuž cítí odpor podstatná část veřejnosti. Potenciál přímé demokracie, omezující moc kmotrovských stranických vazeb, tak rovněž zůstává zcela oslyšen.

Následující volby bezpochyby vyhraje levice v čele s úředníkem okresního formátu Bohuslavem Sobotkou. Až tehdy naivní voliči pochopí, že ani ČSSD není schopna realizovat v zásadě jiný program než Nečasova vláda. Ve skutečnosti nás ČSSD i kvazipravicový obskurní spolek TOP09 mílovými kroky ženou k evropské bankovní unii, která bude znamenat další ožebračení úspor lidí. Ženou nás ke stabilizačnímu fondu a přijetí eura, čímž jako návdavkem získáme povinnost ručit v rozsahu 350 mld. korun z kapes nás všech za vazalské dluhy cizích zemí vůči nadnárodním bankám. Toto skutečně chceme?

Jsem přesvědčen, že každý člověk si přeje mít reálnou možnost ovlivňovat dění v naší zemi a jeho obci a podpořil by tedy instituty referenda, omezení politických stran a odvolatelnosti politiků. Jsem přesvědčen, že mnozí z nás by podpořili omezení lichvářských praktik nadnárodních bank a systému mafiánských exekucí, které nemají s právy člověka cokoliv společného. A nepochybuji, že velká část lidí by nesouhlasila se zavedením eura, které znamená konec samostatné finanční politiky a další napojení na bezohledný globální systém monopolů. Řada lidí by také hlasovala pro vystoupení z Evropské unie, včetně mě.

Politická strana, která by nabídla níže uvedený program, může být silou, která změní špatný směr naší politiky, jež se ukázal být slepou uličkou odpočátku:

- Konec dalšímu předávání národních kompetencí do rukou nikým nevolených bruselských byrokratů, kteří rozhodují o nás bez nás, navíc bez jakéhokoliv demokratického mandátu. Návrat pravomocí určovat si svou hospodářskou, finanční a zemědělskou politiku s ohledem na místní podmínky a potřeby. NE zavedení eura a pokud odpor EU znemožní realizaci rozumného programu, tak referendum o vystoupení z EU. (Švýcarsko rovněž není členem Unie a díky přímé demokracii má velmi stabilní a transparentní politický systém, nedávající prostor pro korupci. Kromě toho Island se vymanil z připravovaného dluhového zotročení země, přijal novou ústavu, ukončil směřování do EU a potrestal viníky finanční katastrofy).

- Zavedení prvků přímé demokracie a omezení moci politických stran. Každý kandidát by byl volen sám za sebe, žádná hromadné kandidátky v režii stranických sekretariátů, které nikdo nemůže ovlivnit. Zástupci musí být odpovědni svým voličům, nikoliv vůli stran a občany také odvolatelní. Každý vrcholný politik by měl být osobně (i majetkově) zodpovědný za svá rozhodnutí. Toto by měla zakotvit nová ústava, aby to nikdo nemohl dle libosti pokrucovat.

- Vyrovnané hospodaření, národní vlastnictví strategických surovin jako nerostného bohatství, energetiky apod., kde cenu by neurčovaly burzovní spekulace s komoditami či propojení eneregetické soustavy, včetně nesmyslných eurokvót na obnovitelné zdroje.

- Konec zadlužování ve prospěch bankovních oligarchií. Emise národní měny musí fungovat stejně jako emise dluhopisů. Může-li vláda emitovat dluhopisy, může také emitovat prostředky na splacení dluhu. Je omylem se domnívat, že to musí vést k inflaci. Když utratím peníze získané z dluhu, má to stejný efekt jako peníze emitované bez dluhu. Dluh sice musím splatit a o to méně mám na budoucí utrácení, avšak dluh v následujících letech je ve skutečnosti opět vyšší, protože obsahuje položky na splácení dluhu (nebo jen úroků z dluhu).

- Konec odvádění zisků do zahraničí. Daně se musí platit tam, kde je místo podnikání. Konec exekutistánu a lichvy. Banky a finanční instituce musí nést přiměřené podnikatelské riziko a ne aby půjčily téměř komukoliv s vidinou, že se kdyžtak mnohonásobně napakují ať už dlužník splácí či nesplácí. To by vedlo pouze k větší opatrnosti věřitelů, nic víc. Založení státních bank pro podnikatelskou sféru by mohlo nastavit taková pravidla, aby se systém nutných úvěrů pro inovace apod. nezadrhl a zároveň aby podnikatelské sféra nebyla dušena drakonickým odváděním většiny zisku na splácení dluhu, což jsou náklady, které nadnárodní oligopoly většinou nenesou a dále je to zvýhodňuje proti místním firmám.

***

Toto považuji za základní pilíře, které dávno měl někdo pojmenovat a nabídnout k řešení. To, že to současné strany nečiní, je důsledkem dvou okolností: Jednak politické strany opanovaly loutky, které efektivně naplňují cizí zájmy, a to díky dominantní roli, které u nás strany mají. (Mimochodem, je velkým zjednodušením se domnívat, že pouze další legislativní opatření omezí korupci. Korupci umožňuje právě současná nadvláda stran). A jednak média, téměř kompletně vlastněná cizím kapitálem, nemají zájem na ničem jiném, než nás přesvědčovat, že jiná cesta než směrem k rozpuštění se v Evropské unii neexistuje. Přesvědčují nás, že cokoliv jiného je extrémismus. Nikoliv, extrémismus je současný stav.

Maďarský FIDESZ sice nemá v programu vše výše řečené, ale aspoň začal upřímně řešit některé oblasti, které naše parlamentní strany nejen neřeší, ale stále zhoršují. Čekám tedy na rozumnou politickou sílu, jejímž programem bude selský rozum, a která nebude váhat ve jménu přímé demokracie třeba i omezit sebe sama. Konečně bych měl důvod jít k volbám.

http://vorovka.blog.idnes.cz