„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Bývalý Generální tajemník NATO přiznal, že skupina Bilderberg určuje globální politiku

Autor: Paul Joseph Watson | Publikováno: 8.2.2013 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Bývalý Generální tajemník NATO a účastník Bilderbergské konference Willy Claes zcela zesměšnil popírače, kteří tvrdí, že tato utajovaná organizace se nezabývá politikou. Během svého rozhovoru pro belgický rozhlas Claes ozřejmil skutečnost, že účastnící zasedání Bilderberg group mají za úkol uskutečňovat rozhodnutí, která jsou vypracována loutkovodiči Bilderbergu během jejich každoroční konference.

V průběhu svého vystoupení pro belgický portál zpráv Zonnewind Claes vysvětlil moderátorovi Koenu Filletovi, že skupina Bilderberg skutečně rozhoduje o tom, jaká bude politika v následujícím roce.

Claes je zcela jistě v postavení, kdy toto může dobře posoudit vzhledem k tomu, že byl sám dvakrát účastníkem konference Bilderberg group a v letech 1994 a 1995 působil jako osmý Generální tajemník NATO.

Claes objasnil, že každému z hostů na Bilderbergu je dáno obvykle 10 minut na to, aby přednesl svůj proslov a poté je na základě prezentací jednotlivých hostů vypracována zpráva.

Podle Claese „se od účastníků schůzky zcela očividně očekává, že tuto zprávu použijí při prosazování politiky v té oblasti, v níž působí a mohou ji ovlivnit.“

Moderátor poté Claese požádal, aby toto své neslýchané přiznání ještě zopakoval, což Claes učinil a ještě k tomu dodal, že žádnému z hostů konference není dovoleno během jednání sedět vedle jedné a téže osoby vícekrát než jednou, aby takovýmto způsobem došlo mezi účastníky schůzky k co nejširší výměně názorů o důležitých tématech.

Toto Claesovo přiznání představuje nezvratné potvrzení toho, co jsme již věděli, jelikož jsme v minulosti měli, díky únikům informací, možnost pozorovat, jak po jisté době dochází k uskutečňování agendy, která byla původně, zcela nedemokratickým a ilegálním způsobem, vypracována na Bilderbergu v ústní podobě.

I přesto, že se Claes jako belgický ministr zahraničí osobně zúčastnil setkání skupiny Bilderberg v roce 1994 v Helsinkách a ve svém rozhovoru potvrdil to, co je očividné, a sice skutečnost, že představitelé skupiny Bilderberg vytvářejí na zasedáních této skupiny mezi účastníky konference konsensus, který je později v podobě politiky uváděn do praxe, tvrdila v minulosti celá řada skeptiků, že během těchto schůzek jde pouze o řečnění, které nemá žádný vliv na globální jeviště světa.

Ian Hollingshead z London Telegraph napsal samolibý článek, ve kterém popisuje Bilderberg group jako „skupinu chvástajících se starých pánů, kteří mezi sebou pouze navzájem poměřují svoje ochranky a sní o časech, které dávno minuly.“ Toto je ovšem naprosto chybné zhodnocení, i vzhledem k tomu, že se konferencí Bilderbergu běžně účastní úřadující ministerští předsedové a prezidenti, kteří mají z toho důvodu velkou moc a nacházejí se v postavení, kdy mohou ovlivnit aktuální události.

Hollingshead tvrdí, že vzhledem k tomu, že je tato skupina dnes známější než byla dříve, její přitažlivost se proto zmenšuje. Hollingshead zcela pomíjí skutečnost, že fakt, že skupina Bilderberg vešla v obecnou známost, je zásluha skvělé práce aktivistů a skutečných novinářů, kteří strávili celá desetiletí tím, aby donutili vykastrovaná média k tomu, aby o této události informovala. Nicméně lidé jako je Hollingshead jsou s to o této skutečnosti pouze dětinsky žertovat, anebo dokonce stále ještě popírat pouhou existenci tohoto uskupení.

Takovýmto „skeptikem“ je rovněž i Chip Berlet, který pracuje pro skupinu, jež se nazývá Political Research Associates (PRA), která je částečně financována Fordovou nadací. Fordova nadace byla založena Edselem Fordem, synem nechvalně proslulého Henryho Forda, který obdržel vyznamenání od Hitlera, protože podporoval vojenský stroj nacistů a otrocké práce.

Fordova nadace není ničím jiným, než bojovým psem, jehož používá mezinárodní elita prostřednictvím svých poboček jako je PRA, aby mohla být jakákoli kritika jejího počínání démonizována jako extremismus a antisemitismus, což je, pokud si uvědomíme minulost této nadace, docela silná káva.

Berlet sám postavil svoji kariéru na představě, že byť jen samotná myšlenka, že mocní lidé tohoto světa se spolu scházejí a během svých setkání diskutují jakými cestami by bylo možné ještě posílit svoji moc, musí být nutně výplodem skupiny šílenců, kteří se pohybují na okraji společnosti.

Z tohoto důvodu příliš nepřekvapuje, že Berlet v rámci svého vystoupení pro televizni stanici Russia Today, během kterého koktal a poté uváděl vzájemně si odporující snůšku výmluv, nakonec tvrdil, že Bilderberg group vlastně nemá žádnou moc, že tvrdit něco jiného znamená opakovat staré a únavné klišé a že každého, kdo vyjádří starost o to, že se za zdmi bezpečnostních sil se schází, bez jakékoli demokratické kontroly, skupina 200 nejmocnějších osob světa lze, s největší pravděpodobností, označit jako rasistu.

Berlet tvrdí, že stránky American Free Press (stránky založené investigativním novinářem Jimem Tuckerem, který zkoumá setkání skupiny Bilderberg již po několik desetiletí a má v rámci tohoto uskupení tajné informátory – p.p.) byly založeny tím největším antisemitským, neofašistickým konspiračním teoretikem na světě. Toto tedy skutečně sedí, pokud si uvědomíme, kým byla založena firma, která nyní, prostřednictvím Fordovy nadace, financuje PRA-tedy Henry Fordem-jedním z největším podporovatelů Hitlera.

Berlet se snaží démonizovat tvrzení, že by skupina Bilderberg mohla mít jakýkoli vliv na světové dění, nebo že by dokonce mohla pracovat ve směru k Novému světovému řádu jako „snůšku nesmyslů a podvod lidí, kteří věří uměle vykonstruovaným pohádkám, jakým způsobem dochází na světě k výkonu moci.“

Poté si Berlet ještě sám naprosto protiřečí, když tvrdí, že na Bilderbergu se sice “hovoří o politice“, nicméně jedním dechem dodává, že „tato organizace sama o sobě žádnou moc nemá.“ A Berlet poté ještě dodává: „Politické strategie, které se tam vypracovávají, nemají vůbec žádný význam v zemích, z nichž pocházejí lidé, kteří na tato jednání přijíždějí. Tito lidé jedou zase zpátky do své země a třeba tam mohou poznamenat, hele, tohle jsem slyšel na jednání Bildergerg group. Co si o tom myslíte? A národní shromáždění nebo mocní dané země poté řeknou, myslíme si, že se jedná o snůšku nesmyslů, s tím se můžeš zase pakovat. Tedy myšlenka, že by se zde jednalo o plán, který by měl být prováděn a implementován ve 30 či ve 40 zemích, je naprostý nesmysl.“

Skutečně? Podle Berleta tedy jede ministerský předseda Španělska či španělská královna znovu domů, kde jim „ti mocní“ objasní, že, ať už bylo na schůzce Bilderberg group projednáváno cokoliv, mohou si to opět zabalit a pakovat se s tím? Titíž lidé, kteří jezdí na Bilderberg jsou těmi mocnými! To jsou ti lidé, kteří řídí zemi. Berlet se pravděpodobně domnívá, že existují mocní lidé v zemi, kteří jsou mocnější, než je ministerský předseda Španělska či španělská královna a ti jim poté objasní, co mají dělat – to vypadá dokonce jako ještě větší konspirační teorie, než ta, kterou se Berlet snaží vyvrátit.

Berlet samozřejmě ví moc dobře, že Bilderbergu se účastní ti nejmocnější lidé světa a je buďto naprostý ignorant, anebo úmyslně lže, když tvrdí, že tato skupina nemá žádný vliv na politiku.

Pokud, byť i jen povrchně, prozkoumáme tvrzení, že skupina Bilderberg nemá žádný vliv na politiku, jeví se toto tvrzení i tak zcela směšným. Je to jako bychom tvrdili, že čtyřdenní setkání zástupců severoamerické baseballové ligy nemá žádný vliv na budoucnost baseballu. I přesto, že se mnozí politici začali tomuto setkání již raději vyhýbat kvůli špatné pověsti této skupiny jako zákeřné a úskočné fronty pro antidemokratické elity, která se stále více dostává na oči veřejnosti, stačí jen jeden pohled na seznam lidí, kteří se zúčastnili letošního setkání.

Šéfové firem jako je Bill Gates (Microsoft) a Erich Schmidt (Google) se nesetkávají s těmi nejvýše postavenými bankéři jako je Marcus Agius z Barclays anebo Peter Sutherland z Goldman Sachs, jakož i s prezidenty a ministerskými předsedy či s vlastníky velkých novin, se zástupci evropského parlamentu a s úředníky americké vlády proto, aby se pobavili o počasí. Nesjíždějí se na čtyři dny a neobklopí se nedobytným prstencem bezpečnostních sil proto, aby probírali televizní pořad Amerika hledá superstar. Tito lidé jsou na konferenci Bilderberg group za tím účelem, aby dospěli ke konsensu a tento konsensus mají poté za úkol implementovat ve sféře svého vlivu. Je to přesně tak, jak tvrdil Claes během svého vystoupení v rádiu.

Apologeti jako Berlet se snaží za použití klamu a zavádějící sémantiky tvrdit, že Bilderberg group nemá žádnou moc jen z toho důvodu, protože se na těchto setkáních nepodepisují žádné smlouvy, ani se na nich nepřijímají žádné zákony. Ve skutečnosti se ale na Bilderbergu dohaduje globální konsensus pro agendu, která bude poté zaváděna v domovských zemích účastníků tohoto setkání. Tento proces v sobě koncentruje ještě větší moc, než by znamenalo podepsání určité smlouvy. Bilderbergové stanovují konsensus, který se rozprostírá přes celé spektrum politiky – od ropy, přes životní prostředí, války, až po hospodářství. Toto nebylo potvrzené pouze bývalým Generálním tajemníkem NATO a účastníkem schůzek Bilderberg group Willy Claesem v rámci jeho rozhovoru pro belgické rádio, ale bylo to rovněž jednoznačně potvrzeno na základě analýzy následně implementované politiky, která byla předtím vypracována na schůzkách skupiny Bilderberg.

Základy Evropské unie a posléze rovněž i evropské jednotné měny byly vypracovány v polovině 50. let během tajných setkání skupiny Bilderberg. Dokumenty Bilderbergu, které unikly na veřejnost, jasně dokazují, že agenda pro vytvoření jednotného evropského trhu a jednotné měny byla vypracována skupinou Bilderberg v roce 1955.

Jak jsme již informovali v roce 2003, byl investigativnímu týmu BBC umožněn přístup k materiálům Bilderberg group. Tyto dokumenty potvrdily, že EU, jakož i měna euro jsou výtvorem této skupiny.

Tyto dokumenty rovněž odhalují plán skupiny: „v co nejkratší možné době době dospět k co nevětšímu možnému stupni integrace. Začít je třeba se společným evropským trhem“.

O dva roky později, tedy v roce 1957, došlo k vytvoření Evropského hospodářského společenství (EHS), kdy Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko a Holandsko vytvořily společný trh. EHS se postupně rozšiřovalo po několik dalších desetiletí, až došlo k vytvoření Evropského společenství, jednoho ze tří pilířů Evropské unie, která byla oficiálně založena v roce 1993.

Apologeti jako Barlet se budou pravděpodobně ještě snažit namítat, že myšlenka společného evropského trhu již v 50. letech cirkulovala, a že na Bilderbergu se tato aktuální politická idea pouze diskutovala.

Totéž nicméně nelze tvrdit o evropské jednostné měně, které do ledna 2002 neexistovala ještě ani v podobě mincí či bankovek, jejichž zavedení bylo poprvé kodifikováno v Maastrichtské smlouvě z roku 1992. Dokumenty potvrzují, že členové Bilderbergu připravovali zavedení eura již před 40 roky.

Ve zprávě je, mimo jiné, uvedeno toto: „Jeden z evropských mluvčí vystoupil s myšlenkou, že je zapotřebí, aby došlo k vytvoření jednotné měny a poukázal na to, že bude za tímto účelem, podle jeho mínění, nezbytné vytvořit centrální politický úřad“.

Jak bylo možné očekávat, došlo k zavedení evropské měny, eura, teprve poté, kdy došlo k vytvoření centrálního politického úřadu, tedy samotné Evropské unie.

Tyto průkazné příklady, jakým způsobem skupina Bilderberg zformulovala jedny z nejdůležitějších politických opatření 20. století, nepocházejí ani z nějakého tajného úniku, jež by se takovouto cestou dostaly k novinářům, ale pocházejí přímo od předsedy skupiny Bilderberg a z interních dokumentů skupiny.

Úniky informací ze zasedání skupiny, které byly zveřejněny prostřednictvím nezávislých novinářů rovněž potvrzují, že skupina Bilderberg má nesmírný vliv na politická rozhodnutí.

Früher NATO-Generalsekretär räumt ein, dass Bilderberger globale Politik feststellen, zkrácená verze článku, který vyšel v německé verzi na propagandafront.de, překlad pro freeglobe.cz, R. Václav.

čtěte také:

Dominikán P. Filip M. Štajner: Bilderberg je nejtvrdší zednářskou a mocensko-židovskou organizací

O Schwarzenbergově prezidentství bylo možná rozhodnuto už v roce 2008. Na Bilderbergu

Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl VIII.) Závěr. Jak se bránit?

Klíčová slova: konspirace  | EU  | světovláda  | Bilderberg  | NWO
11692 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s Rusy

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůRusko je dnes svobodnější než „svobodný svět“

Eurabia.cz

Maďarsko vetovalo účast EU na summitu demokracií pořádaném USAVe Varšavě je plánováno setkání konzervativních stran EU

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ParlamentniListy.cz

Když Pirát přejde od slov k činům, je to naprostá katastrofa. Drtivý rozbor jejich plánů od starého pravičáka„Další fake news pravověrných covidových zvrhlíků odhalena?“ Komentátor sledoval společné vystoupení Babiše a Fialy. Má jasno
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny