„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Schwarzenbergův otec: antisemita a fašista

Autor: Adam B. Bartoš | Publikováno: 26.1.2013 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace

Že byl Schwarzenbergův otec Karel VI. členem fašistické Vlajky, se všeobecně ví. Pravda je ale možná ještě trochu jiná. 

Členství Karla VI. Schwarzenberga v prvorepublikovém fašistickém spolku Vlajka, vydávajícím stejnojmenný časopis s antisemitskými texty, popsal ve své knize "Torzo díla" literární historik Martin C. Putna už roku 2007.

Schwarzenberg podle něho vstoupil mezi Vlajkaře v roce 1934 (15. března), pokoušel se skupinu propojit s jinými konzervativními kruhy kolem časopisu Řád, což se nepovedlo (říjen 1934), ve svých denících prý glosoval setkání s Vlajkaři jako pitky po hospodách s debatami, které pro něho nebyly dostatečně na úrovni, což později přispělo k tomu, že se ve spolku stále méně a méně angažoval, až ho opustil docela. Putna se snaží vykreslit obrázek Schwarzenberga jako někoho, kdo z Vlajky poměrně záhy odešel a kdo s Vlajkou protektorátní, ryze kolaborantskou, neměl nic společného.

Redakce Prvnizpravy.cz má ale k dispozici materiál z Ústavu pro studium totalitních režimů, který dokládá, že Schwarzenberg patřil mezi Vlajkaře ještě v roce 1937-1938.

Jedná se o dokument, který vypracovala poválečná (nekomunistická) Státní bezpečnost a který na několika stranách hodnotí činnost Vlajky od jejího vzniku až po konec války.

Materiál popisuje například obsazení ústředního vedení Vlajky pro funkční období 1937-1938. A je překvapivé (ve srovnání s Putnovými tvrzeními), že zde Schwarzenbergovo jméno stále ještě nacházíme, i když podle literárního historika a obdivovatele současného ministra zahraničí měl být už Schwarzenberg dávno pryč.

Podle dokumentu tak byl Karel Schwarzenberg zahraničním referentem Vlajky v období 1937-1938, přičemž ve stejnou chvíli byl tiskovým referentem i Jan Rozsévač-Rys, později nechvalně známý kolaborant s nacisty. Není tedy pravda, jak Putna naznačuje, že tito lidé se vpodstatě míjeli a ve Vlajce se vystřídali - a že - Putnovými slovy - Schwarzenberg nechtěl s Rysem sedět za jedním stolem.Materiál dále popisuje, jak od roku 1937 vyvíjela Vlajka zvýšenou protižidovskou činnost.

Vlajka byla podle dokumentu až do roku 1938 vedena spíše ve fašistickém duchu, až poté začali Vlajkaři hlásat, že Československo musí vést politiku shodnou s politikou Německa

"Vlajka se nezastavovala ani před nezákonnými činy: pumové atentáty na židovské obchody, černé vysílání ve Vídni, akce pro odtržení Slovenska," vypočítává dokument, proč byl spolek později pro podvratnou činnost 11. 11. 1938 zastaven. Podle ministerstva vnitra ohrožoval klid a bezpečnost v zemi.Kandidatura na prezidenta?

Vlajka po zákazu pracovala ilegálně. Vlajkaři se dále scházeli a vypracovávali postupy, jak převzít moc a zavést fašistickou diktaturu. Měly sestaveny seznamy nespolehlivých osob, připravené koncentrační tábory.

Ve světle tohoto materiálu můžeme poněkud jinak vnímat Putnovu informaci, že v říjnu 1938 vyhlásila dokonce Vlajka Schwarzenbergovu kandidaturu na prezidenta - ano, tato informace má dnes trochu pikantní nádech. Otec současného kandidáta sám kandidoval na prezidenta, za fašistickou organizaci.

Putna vše zlehčuje tím, že o tom Schwarzenberg nevěděl a že Vlajkaři tuto kandidaturu vyhlásili bez jeho souhlasu, podobně jako prý o pár dní později totéž učinila nacistická vysílačka ve Vídni. Dost možná, že Schwarzenberg tehdy nebyl Vlajce ještě tak ideově vzdálen, jak se Putna snaží naznačit...

Schwarzenberg antisemita

Že se antisemitismus Vlajky nevyhnul ani Schwarzenbergovi samotnému, vyplývá z celé řady jeho spisů. Intelektuálně založený Schwarzenberg byl neobyčejně psavý a v každém období svého života psal úvahy, historické exkurze a filosofické traktáty. Je proto logické, že během členství ve Vlajce do jejího časopisu přispíval. Putna toto období vymezuje lety 1934-1935. Ve stejné době psal i do dalších konzervativních revue, například do Řádu (v letech 1934-1942).

Z té doby pochází řada citátů, ve kterých prezentuje své protižidovství (viz rámeček).

Schwarzenberg se sice později (po válce a zvláště v 70. letech) propracoval až k sionismu, ale v některých svých korespondenčních stycích (například s bývalými Vlajkaři) o sobě sám mluví jako o "antisemitovi", "vyučeném antisemitovi" či "starém antisemitovi" (Putna, s. 70).

Schwarzenbergovo členství ve Vlajce ani jeho citáty nijak nehodnotím. Jsem jen přesvědčen, že by bylo fér znát celou pravdu.

CO NAPSAL KAREL VI. SCHWARZENBERG:

"Neboť i v Anglii je židovská otázka - ač se o tom na pevnině neví. V Anglii ovšem Žid není jako třebas ve Francii agentem levice a revoluce, nýbrž naopak je význačnou složkou oné kapitalistické smetánky, která právě svou existencí, činností a způsobem života revoluci provokuje. V Anglii, jak známo, Židé se vetřeli i mezi panstvo..."
(ze samostatné publikace vydané pod jménem Bojna ve dvou svazích nákladem Národní výzvy v Praze v letech 1936 a 1937)

***
"Tak také do svého domu spíš pozvu svého německého bratrance nežli kolemjdoucího náhodou černocha. Ale nesmím černocha zotročit; a nesmím vzít Židu právo na život, a dáti mu méně, než lidskost a spravedlnost menšině přiděluje. Naopak Žid nesmí se vyskytovat v místech, příslušejících státnímu národu. Jestliže totiž jsme varovali Židy, aby se vůbec příliš neukazovali, dvojnásob musí se vystříhat, aby se neukazovali na místech neočekávaných. Nic tak nevzbuzuje antisemitism, jako když člověk prohlíží nějakou oficiální instituci své vlasti, nebo politickou organizaci svého národa, a z ničehonic se zrakům objeví gestikulující postavička Asiata. A pak nechať se Židé neukazují v prvých řadách boje proti nacionalismu. Nepomohou si tím, a právo na to nemají, dokud nesprovodí ze světa židovské "kde domov můj" - nesrovnatelný žalm ´U řek babylonských´."
(Řád IV/1937, s. 170-176)

***

"Nejenom to, avšak s hrůzou pozorující tyto plody naší krve, budeme méně náchylní přičítati všem Židům židovské zločiny. Zde ovšem je pravda, že sama židovská soudržnost ztěžuje nám klidné rozsuzování. Je jistě nepřípustno činiti každého Žida odpovědným za hladomor na Ukrajině; ale mnohem snáze se vyhnu této chybě, až objevím nějakého Žida, který bude Trockému nadávat a litovat Wrangelovy porážky..."
(Řád IV/1937, s. 170-176)

***

"Určitý sklon k protižidovství, jakožto obranná reakce nedůvěřivosti, je zajisté nutnou součástí tradicionalistické mysli. To jest důkaz docela přirozený, tedy zdravý."
(Řád IV/1937, s. 170-176)

www.prvnizpravy.cz

5372 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny