„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

K volbám prezidenta. Pár slov pro katolické věřící

Autor: Marek Cigánek | Publikováno: 23.1.2013 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace

Četl jsem článek z Katolického Týdeníku. Nebudu ale psát, koho volit nebo zda nevolit vůbec. Na celé té prezidentské mediální kampani mě ani tak nezajímají samotní kandidáti, ani to, kdo bude zvolen. Zajímavější je pozorovat chování lidí kolem, zejména křesťanů, katolíků, a hlavně kněží, biskupů (zkrátka ne laiků). Bez ohledu na to, koho volit či nevolit, si kladu tyto otázky:

1. Jak chápat pojem „morálně fundovaný “ nebo širší pojem „morální autorita“.
Kdo je oprávněn označit někoho za takovouto autoritu a naopak, druhému toto označení upřít? Kterýkoliv člověk, sebe v to počítaje, má sklony morální hodnoty pouze přizpůsobovat svým představám. Takže buďme opatrní při používání pojmů morálně fundovaný nebo morální autorita.

2. Jak může pan kardinál Vlk veřejně prohlásit, že ..."věřící člověk nemůže volit nějaké mafiány, kteří usilují jen o svůj osobní prospěch. Spojují se s politiky a stranami, kteří vzbuzují jasné podezření, že by usilovali o ještě silnější plíživý návrat komunismu do našeho života. Je tady naše zodpovědnost ve svědomí...“, když se on sám (tedy spolu s Karlem Schwarzenbergem) s komunisty spojuje, coby zakládající člen (!) v obskurní, Rockefellerem financované, organizaci CRF - Rada pro mezinárodní vztahy - viz seznam zakládajících členů české pobočky: http://www.rmv.cz/cz/o-nas/zakladajici-clenove/

Kromě pana kardinála (dole na seznamu) zde figurují i osoby spjaté s komunismem (a nejsou to jenom řadoví členové): Marian Čalfa, Jiří Dienstbier (později působil v disentu), Jiří Kunert (spolupracovník StB – http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Kunert), Richard Salzman (1966-1970 člen KSČ). Jak si tedy vysvětlit výše uvedená slova pana kardinála? Tak kdo se s komunisty spolčovat smí a kdo nesmí?

3. Jak může někdo, navíc kněz a dokonce emerití arcibiskup a kardinál, chcete-li i morální autorita, veřejně a bez důkazů ONÁLEPKOVAT někoho jako mafiána? A jak může vědět, že druhý kandidát, citace kardinála Vlka: "...nepotřebuje usilovat o nějaký osobní prospěch, ale je zárukou, že bude mít jako prezident na zřeteli dobro společnosti a že do ní bude vnášet duchovní hodnoty..."?

Měl snad pan kardinál nějaké vidění? Nebo to je myšleno s nadsázkou? Potom se však vystavuje nebezpečí, že své bratry a sestry uvede v omyl, pokud se sám mýlí. Pan kardinál a kněží obecně by raději neměli říkat vůbec NIC a netahat politiku do kostelů. Měli by jenom apelovat na to, aby křesťané volili takové politické představitele, kteří se řídí principy pro křesťana závaznými, a kteří o nich jenom nemluví.

Je neetické označit někoho, nebo jeho okolí, za mafiána či mafiánské, a to bez důkazů. Stejně tak to platí, pokud někoho, nebo jeho okolí, označíme za zednáře či zednářské. Avšak známe rčení "podle skutků poznáte je".

Skutky pana Zemana i pana knížete jsou veřejně známy, pokud lze beze vší pochybnosti uvěřit, že nebyly mediálně zveličeny, zmanipulovány nebo naopak ututlány. Tak, jak je známo Zemanovo krátké členství v KSČ a v jiných stranách po listopadu 1989 nebo v různých volených funkcích, není zcela známo členství pana Schwarzenberga v různých mezinárodních organizacích a funkcích nevolených. Ani ne proto, že by to bylo výslovně tajné, média hlavního proudu však o nich cudně mlčí. Proč asi? Není tajemstvím, kým se oba kandidáti obklopují. Zeman má Šloufa a několik pochybných lokálních podnikatelů, blasně i ten slavný Luk Oil, libo-li nálepkovat, tedy mafiánů a prý směřuje na Východ. Kníže se zas obklopuje globálními hybateli, ti mají zase pod palcem filmy Schell a mnoho dalších (aby to bylo s těmi ropnými společnostmi vyvážené), jimž Šlouf nesahá ani po kotníky a podnikateli formátu Rockefellera a jemu podobnými, kterým mohou být Zemanovy mafiáni tak akorát k smíchu.

A co ten Západ a Východ? Dá se úspěšně pochybovat, že Zeman bude Východ (Rusko) nekriticky adorovat, nejspíš se k němu pouze neotočí zády, což je správné. Naopak bude (muset) chtě nechtě poklonkovat opačným směrem. Co je však špatného na dobrém vztahu s Východem? Podívejme se, odkud a kam vlastně v posledních 150 letech přišlo skutečné zlo? Kde vznikl komunistický manifest? Odkud jel Lenin v zapečetěném vlaku a kam? A odkud vlastně do Ruska přišel komunismus? Kde vznikl nacismus? Kde vznikl ateismus? Kdo začal 1. i 2. světovou válku? To už není jenom náhoda! Okupace 1968 sem tak úplně nepatří, ta byla přímým důsledkem do Ruska naexportovaného komunismu a navíc by nebyla možná bez tichého souhlasu Západu, neboť je známo, že když se za Studené války pohnulo divizemi, hrozila válka horká.

A co k nám přichází ze Západu dnes? Evropská unie, v níž vládne nikým nevolená komise (jmenování členů komise nezaměňovat s volbami do Evropského parlamentu). EU vycházející z hodnot, které se programově odmítají hlásit ke křesťanství. Západ, jenž vede nevyhlášenou válku proti nenarozeným dětem a starcům (K.S. je alespoň proti eutanázii, i když, jak víme, u potratů a reg. partnerství se jeho slova rozcházejí s činy). USA a EU jsou již přes 20 let ve válečném stavu, který začal v Iráku a Kuvaitu a dosud neskončil. Nyní mají v plánu vyvážet demokracii do Sýrie a Íránu. Co je na tomto morálního a křesťanského? Zamysleli jsme se vůbec někdy nad tím, odkud k nám přichází skutečné nebezpečí? Je to opravdu jen z Východu?

Kníže Karel hovořící a spící (a hlasující) stylem „no tak, když už to tak je, tak to zlegalizujeme“.

Pokud tedy jde o základní principy a postoje, z nichž nesmí křesťan slevit, tam se oba prezidentští kandidáti neliší, bohužel v tom negativním slova smyslu. Rozdíl mezi nimi je v tom, že jeden je hlásá otevřeně a na rovinu, zatímco druhý svými verbálními postoji budí dojem správného katolíka, v praxi však činí pravý opak.

Zde několik případů:

1. Schwarzenberg schvaluje zákon o registrovaném partnerství (také pod demagogickou záminkou „. . .když je homosexualita povolena, je správné vytvořit normy, které této skutečnosti odpovídají.

http://www.karelschwarzenberg.cz/dotaz-131.html

Podporuje také adopce dětí homosexuálními páry.

http://www.praguepride.com/index.php?page=karel-schwarzenberg

2. Katolík Schwarzenberg, který sice zastává nenarozený život, pak ale hlasuje pro zákon umožňující potraty i cizinkám, liberalizuje průmysl smrti, nejspíš také pod demagogickou záminkou ve stejném duchu jako výše: ...když už k nám ty Polky na potraty stejně jezdí, tak je správné vytvořit normy, které této skutečnosti odpovídají.

 

Schwarzenberg mlčí k otevřené prosbě zastánců života, aby se zasadil o neudělení povolení pro potratovou pilulku.

http://www.prolife.cz/file.php?id=103

http://www.prolife.cz/?a=72&b=2&id=2101

http://www.prolife.cz/?a=72&b=2&id=2115

3. Katolík, který uznává prokazatelně mafiánské Kosovo také pod demagogickou záminkou: „stejně už ten stát je. Tak jsme ho uznali“, jak nedávno prohlásil v přenášené prezidentské debatě. Nebo viz video: „...když tam Albánci udělali pořádek, tak splňují podmínky pro uznání.“ Asi myslel ordnung, neboli genocidu srbského obyvatelstva a vydrancování pravoslavných kostelů a klášterů.

4. Katolík Schwarzenberg podporuje výstavbu muslimských mešit. "Je-li v dotyčném městě dostatečný počet věřících, tak by měli mít možnost pořídit svou svatyni, nezávisle na tom, jestli je to kostel v muslimské zemi, či mešita u nás," řekl například.

 

5. Katolík Schwarzenberg se nijak nezastává pronásledovaných křesťanů a pronásledované křesťany přirovnal k eskymákům. Na výzvu předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, aby se česká diplomacie nesoustředila jen na kubánské či barmské disidenty, ale aby se začala zajímat o práva pronásledovaných křesťanů ve světě, odpověděl, že tradicí české diplomacie je zabývat se lidskými právy v univerzální rovině. "Česká republika se tradičně zasazuje o lidská práva ve světě a bude i nadále, a to ať už jsou oběťmi pronásledování křesťané nebo Židé, cikáni, eskymáci či kdokoli jiný," řekl Schwarzenberg.

 

6. Katolík Schwarzenberg také překvapivě schvaluje znesvěcování kostelů a Bohorouhačství, když několikrát veřejně podpořil aktivistickou ruskou kapelu Pussy Riot.

 

Kníže má vždy stejné aliby, ať jde o potraty, registrované partnerství či Kosovo: „no tak, když už to tak je, tak to zlegalizujeme“


***

Nic z výše uvedeného nejsou účelové pomluvy, soudy a už vůbec ne odsuzování, které „jakoby náhodou“ vyplavalo před volbami. Toto jsou ověřitelná fakta, známá již dávno před tím, než kníže vstoupil do boje o Hrad. Je to jen uvedení zkreslených a zatajených informací na pravou míru.

Hodnoťme osobu Karla Schwarzenberga nejen podle víry, ale i podle skutků. Nemáme právo hodnotit jeho skutky soukromé, ale máme právo, ba povinnost, hodnotit jeho skutky veřejné, protože dobrovolně kandiduje do funkce také veřejné.

Další užitečný zdroj: http://www.katopedia.cz/index.php?title=Karel_VII._Schwarzenberg


P.S. Zajímavý úkaz manipulace v Katolického týdeníku. Jak je možné, že se pod titulkem „Osobnosti podporují Schwarzenberga“, ocitl i článek Michaely Freiové, který rozhodně nevyúsťuje v podporu Karla Schwarzenberga? Přesto je zařazena mezi jeho podporovatele.

Michaela Freiová, publicistka a překladatelka

Křesťanské hodnoty“ jsou pojem natolik vágní, že se pod něj vejde téměř cokoli a díky tomu se na něj před volbami odvolává prakticky každý. U veřejného činitele by se mělo mluvit spíše o prosazování křesťanské morálky a sociální nauky církve ve veřejné sféře. Benedikt XVI. I i předchozí papež naléhali, resp. naléhají na to, aby veřejní činitelé zaujímali jasná stanoviska v antropologických otázkách – tedy hájili manželství a rodinu a bránili lidský život.

Tady mám s Karlem Schwarzenbergem problém. Je sice katolík a chodí do kostela, ale současně hlasoval pro registrované partnerství, podpořil rouhavou exhibici Pussy Riot v chrámu Krista Spasitele, angažoval se v neomarxistické Straně zelených… Kvůli tomuto názorovému mišmaši je pro mne těžko předvídatelný. Když ho – jako ministra zahraničí – vyzval lidovecký předseda Bělobrádek k silnějšímu angažmá Česka pro pronásledované křesťany, reagoval vlažně. Není mi také známo, zda se někdy vyjádřil k nebezpečí islamizace Evropy.

Miloš Zeman se za katolíka zřejmě nepovažuje, takže nemá smysl ho tímto metrem poměřovat.

17.1.2013

5058 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny