Znalí se vesele pochechtávají, neboť je to zřejmý odkaz na Christiana Rosen-kreutze a Rosenkruciánské hnutí, jehož horlivými stoupenci byli i náš „slavný" Zimní král Fridrich Falcký a Učitel národů, Jan Amos Komenský.

Jak píše můj kolega, bloger Jiří Mika, který ve svém článku ono desatero cituje v češtině, první přikázání hovoří o redukci obyvatelstva na maximálně 500 miliónů, další o vytvoření jednotné světové vlády, sjednocení lidstva novým živým jazykem a.t.d.. Co se má stát se zbylými 6 miliardami, které jsou dle tohoto plánu už dnes nadbytečné?

Popustil jsem tedy uzdu své fantazii a vytvořil Cyber-punkovou verzi naší budoucnosti.

Nejprve zlikvidujeme krále a císaře, jenž svým majestátem stojí v cestě. Začalo to Francouzskou revolucí, nejvíce práce bylo odvedeno za 1. světové války, kdy se povedlo rozvrátit dohromady tři mocné trůny. Němečtí Hohenzolernové, rakouští Habsburkové byli zbaveni trůnů, ruští Romanovci rovnou vyvražděni.

Jedna říše se ocitnula okleštěná a ve stavu bídy a anarchie, která nakonec dala světu Hitlera.

Druhá říše byla rozparcelována na malé státečky, téměř neschopné sebeobrany.

Třetí z říší byla ovládnuta lumpenproletariátem a její inteligence i prostý lid systematicky vyvražďován dalším z krutovládců, Stalinem, jehož krvavý spár jsme také na krátký čas osobně pocítili..

Během těchto let byla ve velké části světa soustavně ubíjena inteligence, samostatnost a iniciativa, lid byl přetvářen do tupé a poslušné masy, závislé na Státu. Celé národy byly po dvě generace degenerovány, projídaly dědictví předků a nakonec, když už byl majetek dostatečně znehodnocen, přišla „Svoboda" a s ní i „Kapitál". Nikoliv kdosi, kdo myslí na budoucnost a další generace, a v potu tváře buduje hodnoty, ale nájezdník, který ve jménu Efektivity, Produktivity práce, zvyšujícího se Zisku za sebou zanechává rozpadlé montovny a nezaměstnané. Nikomu než Kapitálu odpovědné Supermarkety převáží z jednoho konce kontinentu na druhý rajčata, brambory, mléko, máslo, maso.. Silou svého kapitálu odírají zemědělce a likvidují malé a střední obchodníky, pekaře, řezníky a další, kdož by ještě byli schopni nakrmit národ. Motorem toho všeho je ropa, která hoří v motorech kamiónů, ze které jsou vyráběny obaly, hnojivo, chemické postřiky proti stále choulostivějším zemědělským plodinám.

Zemědělci nakonec zkrachují, jejich půdu lacino skoupí Korporace..

Pod praporem Humanismu a Multikulturalismu se v celých národech vypěstují celé generace lidí, které nevytváří žádné hodnoty, protože ve jménu Efektivity a Produktivity už jejich práce není třeba. Sociálními dávkami, sedřenými ze zad, těch, kteří ještě nějakou práci mají, je podpoříme, aby zplodili co nejvíce dětí, které také nebudou pracovat, ale o to hlasitěji se budou dožadovat svých práv.. Zvyšující se kriminalita a terorismus ospravedlní radikální okleštění lidských práv a svobod, budeme se radovat, že už nemusíme nosit klíče od bytu a peněženku, neboť vše za nás zařídí čip, voperovaný do našeho těla.

Jednoho dne, až bude společnost dostatečně zdegenerována a vše podstatné zkoupeno či ovládnuto, se stane ropa tak drahou, že už nebude možno lacino přivézt do Prahy rajčata z jižního Španělska a do Berlína brambory z Ukrajiny. Nastane bída a hlad. Zemědělci už nebudou, pole s řepkou a dalšími plodinami, patřící Novému Zemědělskému Velkokapitálu bude hlídat armáda a policie, a hladová lůza se vrhne na zahrádky a políčka těch posledních staromilců, kteří odmítnuli zkrachovat a jít na nákup do Supermarketu. Kdo se postaví na odpor bude zabit, ubrání-li se, bude uvězněn za nepřiměřenou obranu a jeho majetek zkonfiskován,  nebo prostě zemře hlady spolu s těmi, kdož vydrancují jeho půdu a dům.

A máme snadno a rychle redukovánu populaci na oněch žádoucích 500 miliónů a ani jsme nemuseli použít atomové bomby, které přece tak zamořují životní prostředí..

Jak by se vám to líbilo?! Opravdu to tak chcete?

richardpech.blog.iDNES.cz