Vzpomněl jsem si na příspěvek policejní psycholožky Doc. PhDr. Ludmily Čírtkové, CSc. „Domácí násilí na mužích z pohledu teorie a praxe“. Ta zde hovoří o tzv. převráceném domácím násilí: „Nespokojená, zpravidla osobnostně nezralá, často histriónsky disponovaná žena provokuje různé domácí incidenty a nakonec obviňuje partnera z domácího násilí, vyhledává pomoc poradenských míst i policie, přičemž se stylizuje do role oběti.“

Položil jsem proto na tiskové konferenci otázku, proč se Avon věnuje dané problematice tak jednostranně. Proč vidí pouze násilí na ženách (které samozřejmě existuje), ale nevidí už násilí na mužích (které také existuje) a zejména falešná obvinění, jimiž ženy poškozují muže. Ti jsou pak vykazováni ze svých domovů a ztrácejí kontakt se svými dětmi.

Odpovědi byly zajímavé. Podle Daniely Peštové sice existují ženy – potvory, ale rozhodně to nejsou ty, jejichž příběhy oni prezentují. Podle Zdeny Bednářové se k nim skutečně chodí ženy zaštiťovat „domácím násilím“ a chtějí to použít k rozvodu. Takové však prý oni velmi brzy poznají a pošlou je pryč. Pokusy těchto žen o křivá obvinění však policii nehlásí...

Nejzajímavější však byla následná snaha jakéhosi manažera Avonu, „aby se tohle neopakovalo“. Myslel tím otázku položenou na konferenci! Přitom i odkryl karty: „Avon je kosmetická firma zaměřená na ženy a z toho důvodu i v charitě cílíme na ženy. ... Charita je samozřejmě součástí našeho marketingu.“

Takže aby Avon prodal více řasenek a rtěnek, neštítí se podílet na jednostranném pohledu na problematiku domácího násilí. Aby ještě více nespokojených žen, o kterých mluví docentka Čírtková, získalo inspiraci k rozbití rodiny a k odstavení otců od dětí. Vždyť peníze přece nesmrdí...

Více z tiskové konference můžete zhlédnout na přiloženém videu:

Publikováno na portálu Střídavka

čtěte také:

Katolíci napadeni feministkami při obraně katedrály

Ruští anti-gay aktivisté poslali Madonně oficiální předvolání k soudu

Najvyššia úmrtnosť žien - v dôsledku potratov