„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Přelidnění: lživá agenda eugeniků

Autor: Melissa Melton | Publikováno: 22.11.2012 | Rubrika: ZDRAVÍ
Ilustrace

Téměř každý den nás média hlavního proudu zásobují novými články, které nám vnucují představu, že lidé zamořují zemi, přelidňují ji jako paraziti a vysávají z ní veškeré její zdroje. Magické číslo 7 miliard, které je neustále zmiňováno, zní jako obvinění a jako kletba, jakoby pouhý fakt, že takovýto počet lidí nyní žije na planetě, znamenal automaticky rozsudek smrti pro svět a pro vše, co na něm žije.

Ve svém článku “Nulový populační růst=zdravější planeta” uvedl Bryan Walsh z časopisu Time, že skutečnou obětí přelidnění je životní prostředí. Tim Wall z Discovery News napsal: “Stabilní počet lidí na planetě ještě nutně neznamená menší dopad na životní prostředí. Ale jistě to pomůže“. Autorky, zabývající se změnou klimatu, Mary Allen Hart a Anne Erhlich, koordinátorky strategie Stanfordského centra pro konzervační biologii, si položily v LA Times tuto otázku: “Jaký je největší světový problém?“ Na tento dotaz si samy odpověděly: “Příliš mnoho lidí.“ Nina Chestney z agentury Reuters nedávno napsala, že do roku 2030 zemře díky antropogenické změně klimatu 100 milionů lidí, kteří přinášejí zkázu naší planetě, i když ve stejné době jsou emise uhlíku ve Spojených státech na dvacetiletém minimu.

Jeden ze čtenářů Washington Post dokonce napsal: “Žít v rámci našich možností bude vyžadovat radikální snížení počtu populace na zemi. Začít je třeba ihned.“ A Washington Post považoval tento výrok za vhodný pro zveřejnění.

V těchto článcích to jejich autoři nepřiznají, ale skutečným záměrem zde není vzdělávat lidi o životním prostředí. Skutečný plán je naprogramovat nás, abychom akceptovali populační kontrolu. Skutečný účel, který se skrývá za tím?

Eugenika.

Klesající míra porodnosti

Média hlavního proudu nám vždy předkládají velké množství obšírných, ale vágních konceptů o tom, jak je svět přelidněný a jak to naprosto devastuje životní prostředí, jako by toto byla jednoduše všeobecně akceptovaná a nepopiratelná skutečnost.

Opravdu se nalézáme v tak zoufalé situaci? Stala se země skutečně tak přelidněná díky neustále se množící lidské populaci, že naše planeta nemá daleko k tomu, aby se zřítila ze své oběžné dráhy?

Ne, a ani se k tomu ani náznakem neblíží. Pokud vezmeme v úvahu aktuální data, jediná věc, která dnes klesá, a to rychle, je míra porodnosti lidí.

Mnoho zemí má dnes nulový nebo dokonce negativní populační růst, kdy se porodnost nalézá pod mírou, která je nezbytná pro reprodukci obyvatelstva.

V současné době vykazují západní, evropské země jako je Německo, Holandsko, Belgie, Španělsko, Itálie a Švédsko celkovou míru plodnosti, jež se nalézá pod mírou, která je nezbytná pro reprodukci. V Dánsku se v roce 2011 narodilo o 4.400 dětí méně, než v roce 2010 a výhled na rok 2012 ukazuje, že tato země bude mít nejnižší míru porodnosti od roku 1988.

Míra porodnosti v Kanadě klesla v roce 2002 na 10,5 na 1000 osob, na nejnižší úroveň od roku 1921. Nové údaje z roku 2011 ukazují, že míra porodnosti poklesla ještě více, na úroveň 10.28 na 1000 obyvatel. Míra porodnosti v Austrálii poklesla za posledních 20 let tak znepokojivě, že vláda zavedla “extenzivní změny“ v daních a v dávkách, aby pomohla rodinám a povzbudila tak míru porodnosti.

Čína, země, která bývá obvykle (nesprávně) jmenována v souvislosti s pokračujícím strmým populačním nárůstem, jenž bývá přirovnáván k množení se králíků, zaznamenala pokles míry porodnosti z 16.12 na 1000 obyvatel v roce 2000 na 12.31 na 1000 obyvatel v roce 2012. Populační exploze Mexika je dnes rovněž pouhý mýtus. V roce 2010 uvedl časopis The Economist, že porodnost v zemi “padá strmě dolů.“

Míra porodnosti Ruska byla v roce 2012 jen 10.94 na 1000 obyvatel, což je nižší úroveň, než míra úmrtnosti, která nyní činí 16.03 na 1000 obyvatel. Rusko má druhou nejvyšší míru úmrtnosti na světě.

V roce 2009 Světová zdravotnická organizace (WHO), uvedla, že Jižní Korea měla nejnižší míru porodnosti na světě druhý rok po sobě. Severní Korea vykazuje rovněž strmý pokles porodnosti, z 20.43 na 1000 osob v roce 2000 na 14.51 na 1000 obyvatel v roce 2012. Japonská vláda nyní odhaduje, že pokud bude porodnost nadále klesat stejným způsobem jako v minulých dvaceti letech, populace v zemi se sníží do roku 2060 o 30 %.

V Maroku, v Sýrii, v Saudské Arábii, ve všech těchto zemích poklesla míra porodnosti v průměru o 60 procent. Porodnost Singapuru klesla na tak nízkou hodnotu v roce 2012 (1,2 na 1000 obyvatel), že ministerský předseda země vydal o tomto problému zprávu pod názvem “Naše populace, naše budoucnost“.

Míra porodnosti v Indii rovněž všeobecně poklesla, nicméně porodní statistiky holčiček klesají daleko strměji, než chlapců. Polsko má nyní rovněž jednu z nejnižších měr porodnosti na světě.

A nakonec, míra porodnosti ve Spojených státech poklesla na nejnižší úroveň od Velké hospodářské krize. V roce 2011 byla míra porodnosti na nejnižší úrovni, která byla kdy V USA zaznamenána.

Nejvyšší míra porodnosti je v afrických zemích, v Nigeru a v Ugandě, nicméně tyto dvě země mají rovněž jednu z nejnižší očekávané délky života - 54, respektivě 53 let. V USA, či ve Velké Británii je očekávaná délka života téměř o 30 let vyšší. Podle studie o růstu populace, která byla provedena profesorem ekologie, Clarencem Lehmanem na  Minnesotské univerzitě, “Růst populace prudce změnil směr“. Tento růst nyní zpomaluje a v průběhu příštího století dojde k jeho ustálení.

Stoupající míra nemocnosti

Pokud obě hodnoty, jak míra porodnosti, tak i plodnosti, klesají en masse, jiné hodnoty naopak stejně rychle narůstají.

WHO odhaduje, že Alzheimerova nemoc a další choroby, které vedou k demenci, postihnou 24.3 milionu lidí v rozvojových zemích, a že tato čísla budou, podle WHO, dále narůstat. WHO oznámila, že předpokládá, že se toto číslo bude zdvojnásobovat každých 20 let. Statistiky autoimunních chorob se dostávají zcela mimo běžné standardy. Celiakie – autoimunní porucha, která způsobuje, že tělo samo útočí na tenké střevo, jehož primární funkcí je absorpce živin – nyní postihuje 5x více Američanů, než tomu bylo v 50. letech. Podle Americké asociace diabetiků se zvýšil výskyt diabetu 1. typu jen v letech 2001-2009 mezi americkou mládeží o 23 procent. Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) ve své studii, která byla zveřejněna na počátku roku přiznalo, že autismem je nyní postiženo jedno z 88 dětí.

“Jasně to ukazuje, že, pokud se týká signifikantního nárůstu těchto nemocí, jsou zde ve hře faktory životního prostředí,“ objasnila Virginia Ladd, prezidentka a exekutivní ředitelka Americké společnosti pro výzkum nemocí, které jsou odvozovány od autoimunních onemocnění (AARDA). “Geny se za takový krátký časový úsek změnit nemohou.“

Zabíjíme my životní prostředí, nebo životní prostředí zabíjí nás?

Ale z jakých faktorů životního prostředí by mohli být lidé tolik nemocní? Existuje tak velké množství velmi pěkných možností, ze kterých si lze vybrat.

Nemohly by to snad být vakcíny doplněné těžkými kovy a formaldehydem? Nezdá se vám ironické, že nám veřejné služby nepřetržitě oznamují, že kouření je pro nás špatné, protože cigarety obsahují formaldehyd, který je rakovinotvorný; před tím nás varuje dokonce i Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), nicméně dávat dětem injekce, které obsahují formaldehyd ve vakcínách, je zcela akceptovatelné? Aplikovat dvouletým dětem očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, invazivním hemofilovým nákazám, hepatitidě B a proti obrně, v jedné injekci, znamená vpravit přímo do krevního oběhu dětí 200 miligramů formaldehydu, a to se jedná pouze o první dávku vakcín. Dítě v Americe by mělo během prvních pěti let života obdržet očkování 36x.

Ale možná jsme nemocní díky konzumaci geneticky modifikovaných organismů (GMO), které se nalézají v našich potravinách. Jak prokázala celá řada studií (nikoliv těch, které sponzorovala firma Monsanto), způsobují GMO všechny možné typy nemocí, od neplodnosti, přes nemoci jater, až po tvorbu nádorů a mohou způsobovat rovněž i smrt, všechno toto se souhlasem velkých agrárních společností, stejných společností, které nám přinesly DDT a Agent Orange.

Anebo by snad za tím vším mohlo být geoinženýrství, jinak známé pod názvem chemtrails? Údajně by to měla být odpověď vědy na podvod antropogenického globálního oteplování. Geoinženýrství zahrnuje letadla, která rozprašují chemickou směs stroncia, barya a částeček hliníku do atmosféry. Ve svém dokumentu o chemtrails What in the World are they Spraying? (Co to, proboha, rozprašují?), Michael Murphy poznamenává, že účinek těchto chemikálií, které jsou na nás rozprašovány bez našeho souhlasu, je devastující jak pro plodiny, tak i pro zdraví lidí. Nejnovější návrh na geoinženýrství naší planety by nás měl stát pouhých 5 miliard dolarů ročně, a i když existují důkazy, že tyto programy jsou provozovány nejméně od 90. let, úředníci jejich existenci tohoto stále odmítají potvrdit. Média hlavního proudu nám to budou muset nejprve prodat.

Jako by nestačil otrávený vzduch a otrávené jídlo, je do naší pitné vody přidáván umělý fluorid, (který je přidáván rovněž téměř do všech zubních past – p.p.). Jedná se chemický odpad, jenž je odpadní látkou, která vzniká při výrobě hliníku a fosfátů umělého hnojiva. Tato látka je sypána do veřejných zdrojů pitné vody po celých Spojených státech a po celém světě. Voda v nacistických koncentračních táborech byla rovněž záměrně fluoridována a není zrovna pravděpodobné, že by měl Adolf Hitler obavy o zdravé zuby vězňů. Mnoho studií prokázalo, že fluorid má negativní dopad na všechny měkké tkáně v těle. Fluorid je dáván do souvislosti s poškozením ledvin, s artritidou, s onemocněním štítné žlázy, s kalcifikací epifýzy, s endokrinními poruchami, s neplodností, s rakovinou kostí, s kardiovaskulárními onemocněními, s poškozením kloubů, s nemocemi trávicího traktu a se snížováním IQ. A co je ještě nepochopitelnější? Pokud chtějí Američané odstranit umělý fluorid z veřejných vodních zdrojů pitné vody, musejí v mnoha případech svádět boj s vlastními městskými radami.

Ale možná jsou lidé nemocní díky tolika lékům, které berou. Jen v USA zabijí léky na předpis, jak se odhaduje, o 300 procent víc lidí, než ilegální drogy! Americká asociace lékařů (AMA), přiznává, že nepříznivá reakce na léky, které byly schváleny FDA, zabije každý den téměř 300 lidí – a způsobí tak přes 106.000 úmrtí v USA za jeden rok. To znamená, že farmaceutické léky zabijí více Američanů, než většina typů rakoviny (s výjimkou rakoviny plic), víc než zabije Alzheimerova choroba, diabetes, Parkinsonova choroba, víc, než mají na svědomí nemoci ledvin, jater; léky na předpis mají na svědomí víc úmrtí, než způsobí dopravní nehody a násilí. A to jsou všechno statistiky pouze odsud, ze Spojených států.

Přelidnění je mýtus

Tato depopulační agenda je lidem vnucována prostřednictvím “zeleného“ hnutí, tedy díky něčemu, kvůli čemu mohou mít lidé velmi dobrý a hřejivý pocit, protože se domnívají, že něco dělají pro životní prostředí; odvrácenou stranou této mince je konečná agenda elit, které usilují, pod rouškou záchrany země, o smrt v masovém měřítku.

Podle výzkumného institutu pro populaci (PRI) byl mýtus přelidnění lidem předhazován během několika posledních století stále znovu a znovu. Cílem toho je vystrašit lidi, aby akceptovali eugenickou agendu.

Mnoho zdrojů, od PRI až po Roberta Kunziga z časopisu National Geographic, tvrdí, že pokud by se to všechno dobře propočítalo, mohla by být každá jednotlivá rodina, která dnes žije na zemi, ubytována ve svém vlastním domě s dvorkem na území, které odpovídá velikosti Texasu.

Texas má o něco méně, než 269,000 metrů čtverečních, celá země má 57,5 milionů čtverečních pevniny. Možná, že by na takovémto území chyběly zdroje, aby uživily takové množství lidí, ale to není v tomto ohledu důležité, v tomto kontextu jde o to, že se to mohlo uskutečnit.

Britský badatel Thomas Malthus (1766-1838) vytvořil originální teorií o populačním “růstu“, která byla ve skutečnosti pouze záminkou pro populační kontrolu. Malthus tvrdil, že nárůst populace povede k hladomorům a k chudobě. Malthus se rovněž domníval, že nižším sociálním třídám by měla být regulována velikost jejich rodin. Ve své autobiografii se Darwin přiznal k tomu, že jeho teorie přirozeného výběru se zakládala na Malthusově práci.

Nyní se rychle přesuňme do současné doby. Dnes tu máme eugenické miliardáře s dostatečným množstvím peněz na to, aby mohli vyvolat změnu na globální úrovni, jako je bývalý viceprezident Al Gore, který tvrdí, že stabilizace počtu populace je jediná cesta, jakou lze bojovat proti globálnímu oteplování. Bill Gates nám dává přednášky o tom, jak bychom mohli zachránit práci pro 10 učitelů, pokud bychom přestali poskytovat zdravotní péči pro babičku na konci jejího života. Zakladatel CNN, Ted Turner, (který má sám 5 dětí), hovoří o tom, jak by všichni ostatní měli být donuceni akceptovat politiku jednoho dítěte, aby bylo možné snížit za 100 let počet obyvatel na planetě na 2 miliardy.

Paniku šířící Gore se připravuje na to, že vydělá miliardy na svých iniciativách, které se zakládají na daních globálního oteplování, pokud bude tento zákon schválen. Sám Gore přitom létá soukromými letadly a utrácí 30.000 dolarů ročně za elektřinu a plyn ve svém dvacetipokojovém domě. Gore se v podstatě snaží prosadit daň z dýchání pro zbytek obyvatelstva. Gatesova “charitativní“ nadace si dala za úkol “naočkovat celou planetu“ – očkování, jak přiznal sám Gates, by mělo snížit počet světové populace o 15 procent. Tato Gatesova hrdinná mise zanechala nedávno v Indii paralyzovaných téměř 48.000 dětí. Ve svém nedávném vystoupení Turner poznamenal, že se domnívá, že je “dobře“, že rekordní počet U.S. vojáků páchá sebevraždu.

Všimněte si, že všichni tito lidé prosazují redukci populace, ale žádný z nich se osobně nehlásí, že půjde příkladem.

Al Gore, Bill Gates, Ted Turner a další jim podobní, užívají svoji moc, majetek a vliv k tomu, aby si hráli na Boha, ale bohové nejsou, jsou pouhými lidmi, kteří se, díky své moci a majetku domnívají, že jsou nadřazeni všem ostatním. Domnívají se, že jen oni jsou s to činit rozhodnutí o tom, kdo je dostatečně hodnotný na to, aby mohl žít a kdo by měl zemřít. Eugenická agenda žije dál a koupená a kontrolovaná média na nás dál chrlí propagandu, v níž nám tvrdí, že musíme zemřít, aby země (elita) mohla žít.

Každý den jsme otravováni, okrádáni a obelháváni v masivním měřítku. Musíme informovat ostatní o tom, co se skutečně děje, dřív než bude příliš pozdě.

 

Overpopulation Is a Eugenic Agenda Lie, vyšel 1.11. na infowars.com, překlad pro freeglobe.cz R. Václav

čtěte také:

Válka proti lidstvu a vznik globální ekologické civilizace

Nový svetový poriadok – návrat k nevoľníctvu!

Videotrailer o Novém světovém řádu, čipové totalitě a FEMA: Gray State

Klíčová slova: světovláda  | technologie  | zdraví  | eugenika
8070 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny