„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Vítězové studené války prosazují ideály radikální levice

Autor: Michal Semín | Publikováno: 3.11.2012 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace

Členské státy EU a USA hlasovaly v OSN proti rezoluci o pozitivním vztahu tradičních morálních hodnot a lidských práv, již iniciovalo Rusko.

Dle zprávy C-FAM Rada OSN pro lidská práva přijala v září rezoluci potvrzující pozitivní vztah mezi tradičními morálními hodnotami a lidskými právy. Výslovně se v ní uvádí: „Lepší pochopení a zhodnocení tradičních hodnot sdílených všemi lidmi a zakotvených v obecných listinách věnovaných lidským právům přispívají k podpoře a ochraně lidských práv a základních svobod na celém světě.“

Zajímavé je, že iniciátorem rezoluce bylo Rusko. V tématu neorientovaný člověk by si mohl myslet, že Západ, s nímž je idea lidských práv nejvíc spojovaná, tuto skutečnost přivítal. Ty ostatní však nepřekvapí, že to byly právě členské státy Evropské unie a USA, jež vystoupily proti rezoluci a hlasovaly proti jejímu přijetí.

view counter

Evropské a americké delegace si stěžovaly, že „tradiční hodnoty“ je vágní pojem používaný k ospravedlnění násilí a diskriminaci žen, lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů a vyjádřily obavu, že rezoluce bude použita k obraně přirozené rodiny, čímž se zkomplikuje proces akceptace homosexuálního životního stylu ve světě. Této události se však česká média navzdory jejímu významu vůbec nevěnovala a může posloužit ke krátké úvaze o dvojím pojetí lidských práv.

Dvě konkurenční pojetí

Spor o pojetí lidských práv je starý jako lidstvo samo. V jistém smyslu spočívá v samotných základech biblického příběhu o pádu andělů a prvního lidského páru, odmítajících uznat závaznou autoritu Stvořitele při stanovení mravního řádu lidského života. „Budeš jako Bůh,“ svádí pokušitel Evu, odmítne-li uposlechnout Bohem daný zákaz jíst ze stromu „poznání dobrého a zlého“.

V tomto smyslu hovoří konzervativní myslitel a sžíravý kritik Francouzské revoluce Joseph de Maistre o Luciferovi jako o zakladateli liberalismu definovaného pojetím svobody, jež se necítí být vázaná na lidské vůli nezávislým mravním řádem. Hovoříme-li o civilizaci, pro niž je biblická zpráva o pradávné rebelii tvorů proti řádu Stvořitelově konstitutivní, utvořily se v jejím rámci dva základní konkurenční pohledy na lidská práva.

První pohled rozvíjený starověkou a středověkou filozofií a teologií uvažuje o lidských právech v souvislosti s Bohem stvořenou lidskou přirozeností. V tomto kontextu má člověk právo pouze na to, co odpovídá této přirozenosti, co koresponduje s povinností svobodně volit jen takové cíle a prostředky, jež nejsou v protikladu s přirozeným a zjeveným Božím zákonem.

V protikladu k tomuto pojetí se v novověku zformovalo učení o mravní autonomii člověka, jehož plodem je i komunistický režim s ateismem jako jeho úhelným kamenem. O tomto pohledu na svobodu a lidská práva hovoří v encyklice Libertas papež Lev XIII.:

„Po vzoru Lucifera, který vyřkl rouhavá slova ‚Nebudu sloužit‘, usilují mnozí pod jménem svobody o absolutní bezuzdnost. K těm patří stoupenci tak široce rozšířeného a vlivného způsobu života, kteří odvozují své jméno od svobody (libertas) a chtějí být nazýváni liberály. Podle povahy věci to jsou jako ve filozofii naturalisté a racionalisté, tak v oblasti morálky a občanského života stoupenci liberalismu – od naturalistů vytýčené zásady přenášejí do mravů a praktického života. V základní myšlence celého racionalismu je vláda lidského rozumu nejvyšší. Rozum odmítá povinnou poslušnost božskému a věčnému Rozumu, prohlašuje se za nezávislý a navrhuje tak sebe za nejvyšší princip, za původce a soudce vší pravdy. Stejným způsobem popírají liberálové jakoukoli božskou moc, kterou bychom měli v životě poslouchat, tvrdíce, že každý je sám sobě zákonem. Podle toho hlásají mravní nauku, kterou nazývají nezávislou. Ta zprošťuje, pod zdáním svobody, vůli od podřízenosti pod božské příkazy a snaží se přinést pro člověka neomezenou bezuzdnost.“

Nikoli ke svobodě, ale do otroctví

Z této naturalistické líhně znemožňující z principu jakýkoli racionální odpor proti svévoli státní či jiné svévoli pochází i mnoho „lidsko-právních“ iniciativ, občanských či státních, jež přiznávají člověku právo na životní styl odporující přirozenému mravnímu zákonu. Jakkoli máme zažitou představu, že sovětský komunistický režim a jeho satelity představovaly z hlediska lidských práv antitezi západních liberálních demokracií, při podrobnějším zkoumání nalezneme mezi oběma systémy víc shody, než jsme si ochotní připustit.

Z praktického hlediska je samozřejmě rozdíl, má-li na svévoli monopol stát (Východ) či se o něj dělí s jednotlivcem (Západ). Z hlediska principů v tom však žádný rozdíl není. Člověk, potažmo stát, neuznávající nad sebou vyšší zákonodárnou autoritu, než je on sám, nesměřuje v posledku ke svobodě, ale do otroctví. I tak zní poselství éry započaté osvícenstvím a Francouzskou revolucí.

Hodnoceno optikou tohoto zamyšlení o dvojím pojetí lidských práv můžeme tedy s překvapením konstatovat, že to ruské se víc blíží křesťanskému pojetí svobody a lidské důstojnosti. A že establishment evropských států a USA razí cestu k sociálnímu inženýrství a revoluční přeměně společnosti, za kterou by se nemuseli stydět ani Vladimír Iljič Lenin a Lev Davidovič Trockij.

Nechci se dopustit zjednodušené interpretace, jež převrací černobílá hodnotová znaménka z doby studené války. Nemohu si však odpustit poznámku, že ideálům radikální levice se dnes mnohem víc daří v táboře jejích vítězů než poražených.

http://www.ceskapozice.cz

čtěte také:

Evropa se stále víc odklání od svých duchovních kořenů

Ideová odluka státu od církve se uskutečnit nesmí

Byla za útokem na prezidenta skupina s politickým programem?

Klíčová slova: politická korektnost  | Rusko  | konzervatismus
4166 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

V případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaV tomto půlbilionovém plánu EU se skrývá naprosto fantastický korupční potenciál...

euPortal.cz

Panna Marie se naklonovala a Ježíš byl transsexuál, objevili v pokrokovém ŠvédskuŽerte brouky, vyhlašuje nová pokroková potravinová politika EU prosazující méně masa a více alternativních proteinů

Eurabia.cz

Vláda Itálie odsouhlasila Kataru ideologickou kontrolu nad muslimskou komunitou ve své zemi ...Před pár dny Česká televize v dětském vysílání vyzvala děti, aby oslavily islám

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Skryté záměry pomníkové válkyZdeněk Hřib by Emanueli Moravcovi udělal radost...

ParlamentniListy.cz

Drtivá nálož zahraničnímu zpravodajství ČT: Co nám kdy ukázali z Číny nebo Ruska? A Trump a Johnson jako šílení blonďáci...Liberální řečičky fungují, jen když svítí slunce, myslí si Petr Štěpánek. Novolevičácké třeštění, diktatura menšin. Když herečky s brunátnou tváří vyřvávají o pravdě a lásce...
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny