„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Lichvářský stát

Autor: Branislav Michalka | Publikováno: 31.10.2012 | Rubrika: ZISKY & ZTRÁTY
Ilustrace

Povaha systému, ve kterém se ráčí jeho veličenstvo lid, suverénní to pán a vládce nad svým demokratickým osudem (pomni, že veškerá moc pochází z lidu!), momentálně nacházet, byla dojemně dokumentována tiskovou zprávou ze dne 21. října l. P. 2012. Redakční ťululum a budižkničemu v jedné osobě, patentovaný žlab na ideové splašky tekoucí shora dolů, nám s bohorovným klidem sdělovalo, že ceny tepla a energií se budou od nového roku přece jen zvyšovat. Primární radost nad tím, že svými nicotnými penězi podepřeme sloupy na chrámu Demokracie, byla následně přehlušena veselostí nad zdůvodněním onoho kroku: ceny tepla se budou zvyšovat, protože klesla spotřeba energií následkem toho, že lidé šetří, méně topí a ještě i zateplují svoje domy.

Ó, ty skvělá a krásná bohyně Demokracie! Jaké krásné je přebývat v tvém stanu. Co z toho, že tě pomlouvali takoví podřadní drápalové jako Platón, Aristotelés, Hérakleitos, Aristofanés, sv. Augustin, sv. Tomáš Akvinský, Dante, Suarez, Hobes, Leibnitz, Goethe, Schopenhauer a ještě pár dalších vrtáků, nebudeme to natahovat, to nic, nás hřeje pocit, že mocně třímáme vládu ve svých rukách. Vůle lidu je svatá.

Je to krása! Lichvářská světová i lokální banda je rozhodnuta z vás ty peníze prostě vyždímat, i kdyby vám měli zpoplatnit každé zakopnutí na chodníku. Však oni vám ukáží trucovat! Šetřit se vám zachtělo, rozvratníci! Copak nevíte, že ekonomiku je třeba nastartovat? A že bez neustálého konzumu to nepůjde? Chcete snad, aby nám naše drahá Unie padla? Nebo aby snad soudružka bankéřka nemohla jít otisknout své půlky do písku na Riviéře? A co nové Maserati? To si ho má soudruh manažer kupovat na splátky, nebo co? A soudružka poslankyně Flašíková-Beňová, má snad v europarlamentu sedět zadarmo? Demokracii si rozvracet nedáme! Však vy došetříte. Vaše pohodlnost, znemravnělost a degenerace jsou nejlepší zárukou toho, že bude co zpoplatňovat.

Je to tak roztomilé. Nejprve vám nabulíkují, že máte obkládat domy polystyrenem – s dovětkem, kolik tím ušetříte – založí si firmy na zateplování a výrobu umělohmotných srágor; no, a když už se nabalili na vaší hlouposti, tak vám oznámí, že žádné šetření nebude.

Arogance, s jakou dávají naší liberálně-demokratičtí vládci (a to nemáme namysli jen a právě politiky, ti jsou spíše dobře placenými figurkami) najevo své úmysly, které se skví svým lichvářským pozadím, nás informuje o jejich žulovém sebevědomí. Pevně usazení na vrchu této kupy hnoje, která se nechává nazývat Demokracií, když šlape chodník kolem pekelného bordelu, pevně věří, že je nic nemůže ohrozit, že pyramida kanálií poroste až do nebe. Své zisky si ohlídají, trochu přitáhnou otěže a co si do piva brblá daňová ovce, z toho si smotají kornout na krkání.

Co nám sdělují podobnými zvěstmi? Vždy totéž. Jemnou monotónní melodií, která tu zní, zpívají svou píseň finanční bludičky: nám neuniknete, nám neuniknete… Omotali jsme chapadly svět, budeme vás vysávat pomalu, tolerantně, humánně, svobodně a bratrsky. Jakýpak hněv, jaképak vrásky? Copak jste si to všechno sami svobodně nezvolili? Časy patriarchální péče jsou pryč. Přece nechcete, aby vás někdo vodil za ručičku. Nějaký nedemokratický vládce, kterému byste se museli poníženě klanět. Ukradl by vám svobodu, zničil vaši osobnost, začlenil vás do národa, stavu, rodiny a jiných strašných otročin. Buďte svobodní – a plaťte.

Není to, pravda, nic nového. Je za tím ten starý, obehraný a zároveň věčně zelený protestsong, nazvaný dědičný hřích. Protestuje se samozřejmě proti Bohu a za sladkou svoboděnku. Končí to otroctvím. Bylo to tu tisíckrát; starý Řím měl krásně vypracovaný systém lichvy. Platební neschopnost vyvrcholila ztrátou svobody a propadnutím do otroctví ručitele. Křesťanství nám to trochu narušilo. Otroctví se nám jaksi vytratilo. Legitimního dědice, inovátora a reformátora pohanské lichvy, bloudícího žida, krátícího si čas čekání na antikristovské mesiáše finančním odrbáváním křesťanů, Církev poněkud vytlačila na okraj společnosti. Avšak evidentně ne dostatečně. Poslední osvícené století nás přivedlo zpět ke kýžené pohanské svobodě. Je tu však ta nutnost platit; spolu s vyhlídkou na vesele nám mávající otroctví v mlhavých dálavách. Ve 21. století? Otroctví? To se přece nemůže stát. Pokrok, humanita, tolerance, láska…

Tato kombinace svobody a lichvy má samozřejmě i ve střední Evropě dlouhou tradici. Křesťan měl zakázáno půjčovat na úrok. Pak si do Uher pozval levantské školitele, později renesancí osvícené Taliány a reformací povzbuzené Němce. To byly však jen první vlaštovky. Masově k nám lichva zavítala až s osvícenstvím. Již koncem 18. století se hromadně pouštěli z Haliče do Uher první židovští pionýři, aby nám zvěstovali své sladké evangelium svobody a lichvy. Mentalita drogového dealera slavila svůj první triumf. Je to jednoduché: dáváte nejprve něco zdarma, případně za dumpingové ceny. Když si ovce zvyknou a nedokáží bez toho žít, tehdy jim zvednete ceny. Samozřejmě, že tomu může, či musí, předcházet nejedna kampaň nebo sociální otřes, jehož účelem je zničit patriarchální a agrární způsob života. Ten je vůbec nepřítelem pokroku. A lichvy. Dělá člověka nezávislým na distribuci potravin, neumožňuje vytrhnout ho z komunity, rodiny, stavu a hnát ho s ostatním planktonem do tlamy Leviatana. Opak je však cílem. Člověk svobodný, osamocený, bezprizorní, navyklý na všechny omamné látky demokracie, hekající nad každým omezením svých pudů, migrující z jednoho urbanistického megapelechu do druhého, ten musí být na konci našeho snažení. Opilý svobodou svých prasečin a zapletený do nerozmotatelných kliček utíkání před Bohem a Jeho přikázáními, je donucen platit. A platí. Návrat k Bohu a řádu by byl tak těžký, že bolí o něm jen zapřemýšlet. Nezbývá tedy nic jiného, než platit.

Po prvních hebrejských pionýrech přišli křesťanští učni. Pilně se učili, všechno pochopili, mistry nezradili. Solovjevova slova o tom, že doba je židovská ne proto, že židé jsou mocní, ale proto, že křesťané zžidovšteli, vrhají záplavu světla na dnešní časy. Z tohoto pohledu rozumíme i tomu nekonečnému volání po smíření se “staršími bratry”, jak nám ho servírují koryfejové koncilní idolatrie. Bodejť bychom se nesmířili, když duše, srdce i rozum piští jednohlasně a skutečně rozpoznávají “bratra” v úmyslech, touhách i skutcích. Mistr si podržel vysoké učení, avšak i učně podrobně zasvětil. Myriády malých lichváříčků se nám rozutekly do světa. Vymysleli nám liberální demokracii, měkký rošt, na kterém nás pomaličku opékají, chlazený hrami a uctíváním rozkroku.

Genialita tohoto koktejlu spočívá v jeho přirozenosti. Akceptuje všechny lidské touhy, v celé jejich pluralitě; tolerantně vás pošle rovnou do Pekla a chce jen vaše peníze. Co byste mu chtěli vyčítat? Vždyť vás osvobodil. Vzpoura je nemožná. Řekněme, že budete chtít potřít tuto sladkou svoboděnku zbraněmi. Kdo vám je bude dodávat? Kdo to bude všechno platit? A co za to bude chtít, až bude po všem? Těch revolucí, co jsme viděli, a převratů. A když hladina opadla, vždy se zase ten starý lichváříček vynořil jako pozlacený Nautilus. Protiví se vám násilí, ó něžný pacifisto, a chcete bojovat jedině zbraní ducha? A kdo bude propagovat ty vaše duchovní vejšplechty? Kdo kolportovat? Kdo sežene klaku, která se utleská k smrti na mávnutí za oponkou? Tvrdíte, že jste mazaní, že s nimi pak zatočíte, až bude po všem? Nuž, jen se podívejte, jak s nimi všichni zatočili – a chystejte si peníze na nové ceny tepla a energií. Chtěli byste, tak jak vám to našeptává vaše pohanská dušička, jen trošku se povrtat ve státní mašince, něco tam reformovat a zničehonic se lichváříček sám rozplyne pod paprsky pokroku? Jenomže, co už se v té ojeté kraksně navrtali všelijací univerzitní švábi, červi, ohlodávači teorií, porodní asistenti receptů na hromadné vylepšování lidstva. A výsledek? Bankovní unie vás srdečně zdraví s přáním hojného zdraví a platební schopnosti.

Jen jedné věci se bojí, jak vidno z jejich průhledných reakcí – zastavení křečka konzumu v jeho nekonečném otáčení v kole. Můžete plácat co chcete, jen kupujte, konzumujte, užívejte. I to křesťanství vám dopřejí, to sladké, sentimentální, tolerantní, neškodné. Vždyť již přes 150 let patří k hlavním producentům devocionálií právě židovské firmy. Vidíte tu toleranci. Dopřejí vám ten růženec, medailku, křížek, i když tím pohrdají, ale musíte zaplatit. To bylo křiku před dvěma lety, když kurie vydala nařízení, aby u chrámu sv. Petra v Římě nebyl trpěn prodej devocionálií, neboť je to sakrální prostor. Stánky se musely stáhnout až za náměstí. A kdo protestoval? Římská Židovská náboženská obec. Že je to diskriminace. Kdo by to jen tušil, kolik anonymních ctitelů růžence máme mezi nekatolíky, to by i doktoři Rahner a de Lubac valili oči.

Ne, je jen jediná cesta: omezit se, přestat konzumovat, sáhnout si na pohodlíčko. Jen tak zlomíte moc lichvy. Kroky, které budou chtít následně přijmout, aby odvrátili kolaps svého lichvářského státu, nebudou stíhat. Nezvládli by masovou askezi. Řetězová reakce krachů by na sebe nenechala dlouho čekat. Dušička ale piští, vzpírá se, nechce se jí do toho křesťanství, do té askeze. Bez toho to ale nepůjde. Pravděpodobnost něčeho takového se, pravda, blíží nule. S takovým materiálem, jaký dnes běhá kolem nás, se dá vzít útokem akorát tak nový supermarket. Útokem lehké kavalérie nákupních vozíků v čele.

Ale ať si nikdo nemyslí, že by v boji proti lichvě šlo o boj za Svobodu. Ne. Člověk má na výběr jen mezi dvěma formami otroctví: buď budeme sloužit Bohu svému Otci, a ten se k nám bude chovat jako otec: laskavý, ale i přísný a spravedlivý, nebo budeme otročit ďáblu a jeho lichvářským nohsledům. Obdobné je to i ve světském státě. Buď budeme mít patriarchálního křesťanského vládce, nebo promyšlené ďáblovo kopyto a plácání jeho ocasu na pohánění osla našich pudů. Pudů, pravda, osvobozených, jen s maličkým zádrhelem: neovladatelných. Ale ovládajících. Tak si vyberte.

Dielňa svätého Jozefa – združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho.Překlad: K. I. Š.

http://www.stjoseph.cz

čtěte také:

Evropská nová pravice ve službách Izraele

Dělejme opak toho, co nám říká současný hospodářský systém. Rozhovor s Peterem Chojnowskim

Klíčová slova: euro  | Wall Street  | dluhy  | banky  | peníze
5084 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Koronavirus jako chřipka, neomarxismus jako morV případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena

euPortal.cz

Rusko představuje léčbu COVIDU-19 s pomocí léku proti maláriiPUTINOVO POSELSTVÍ NÁRODU

Eurabia.cz

Imigrant v Norsku podpálil kostelKoronavirus: Mocenská elita se stará jen o sebe, obyčejní lidé ať klidně chcípnou

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

ČT v nejvyšším vzepětí své nestrannosti. Zatím vystoupili herec Mádl, kněz Halík, sportovec Hašek a dramatik Svěrák. Další podobní jsou připraveni...Pomoc Ruska a nepomoc NATO a EU Itálii...

ParlamentniListy.cz

EU předvedla, jak je odtržená od reality. Obejmi svého Číňana, a virus se vesele šířil. Nejlépe to zvládly státy za „železnou oponou“, všiml si Černý z TrikolóryHrozí tragédie, varuje hejtman-exprimář. A naštval se na ODS: Co to hrajete? Máte to z Číny?
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny