Největší prostor pro manipulaci je logicky v době, kdy je urna s hlasovacími lístky mimo dohled volební komise. V noci. Byly doby, kdy komise ve volební místnosti přespávala a zapečetěnou schránku hlídala. Pak se to ale nechalo jen na policii, která hlídkuje někde venku. Volební zákon ovšem říká, že volební komise „zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh“. Jak může dozírat na řádný průběh celého hlasování a na to, že se s hlasy nemanipuluje, když spí doma v posteli? Volební místnosti jsou přitom často ve školách nebo v jiných budovách, kde se večer schovat nebo kam v noci nějak proniknout zvenčí nemusí být až tak obtížné.

Ano, volební schránka má být přes noc zapečetěná... To prý byla urna v Tatrovicích také. A jak takové „zapečetění“ vypadá v praxi? Zamkne se obyčejným zámkem, od kterého dokonce mohou někde existovat i další klíče, a přelepí jakousi samolepící páskou. Tu odlepit horkým vzduchem (fénem apod.) zřejmě není až tak velký problém. Páska je opatřená pouze podpisy, takže pak ji stačí šikovně přilepit, možná s pomocí lepidla, zpět na stejné místo. Nic technicky nemožného – a je na to čas celou noc. Není tu žádné skutečné zapečetění, které by se manipulací nevratně zničilo. Podobně se zajišťují i vstupní dveře do volební místnosti (viz foto).

A jak to dopadá, když chce aspoň jeden ze členů volební komise hlídat před volební místností a řádně tak plnit svou dozorovou povinnost po celou dobu voleb? Tedy i v čase přerušení hlasování, kdy pod rouškou noci hrozí největší riziko manipulace s volební schránkou? Je pod hrozbou násilí vyveden Policií České republiky. Tak, jako se to stalo teď při senátních volbách 12. října 2012, v základní škole v Londýnské ulici v Praze:

Rozhodně neříkám, že volby se u nás falšují běžně. Příklad Tatrovic však ukazuje, že riziko manipulace skutečně existuje, a co je horší, je zabudované přímo v systému voleb. Nechci být paranoidní, a tak budu věřit, že ne úmyslně.

Co se s tím dá dělat? Volební komise by měly zásadně dozírat nad urnou po celou dobu voleb, včetně času, kdy je hlasování v noci přerušeno. Nebo se konečně přidejme k civilizovanému i méně civilizovanému světu a pořádejme volby - pod nepřetržitým dohledem volební komise - pouze v jediný den. Na Wikipedii najdeme přehled více než 100 voleb konaných ve světě v roce 2012. Kromě Česka se déle než jeden den pořádaly pouze volby v Číně, Egyptě a Papui-Nové Guinei a referendum v severním Kosovu.