„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Jde hlavně o děti?

Autor: Martin Leschinger | Publikováno: 23.9.2012 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace

Ve vášnivě vedené diskusi, které jsme svědky v posledních dnech ohledně přijetí či nepřijetí novely upravující zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zejména po tom, co předloženou novelu vetoval prezident Václav Klaus a vrátil ji do Poslanecké sněmovny, proti sobě stojí v bojovém šiku dva  homogenní tábory.

Ačkoliv se všichni – předkladatelé a zastánci novely, i její odpůrci – zaštiťují těmi nejušlechtilejšími úmysly, tedy dobrem dětí, které nedobrovolně vyrůstají mimo svoji biologickou rodinu, je třeba říci, že tento spor má i svoji finanční rovinu. Jde totiž o poměr peněz, kolik z finančního koláče určeného na výchovu těchto dětí ukrojí kojenecké ústavy spolu s dětskými domovy a kolik pěstouni spolu s nově budovanou sítí podpůrných služeb náhradním rodičům. Zatím se neví, kolik takových služeb bude třeba, jak se budou ve výsledku využívat a kolik to vlastně bude stát.

V současnosti odtéká výrazně více peněz do segmentu ústavní výchovy dětí. Za což Česká republika sklízí kritiku na otevřené scéně od mezinárodních institucí. Ale i od řady tuzemských odborníků pracujících s malými dětmi, například speciálních pedagogů, lékařů nebo psychologů. Nejen slavný český pediatr profesor Zdeněk Matějček popsal negativa ústavní výchovy dětí do tří let věku. Nedostatky citové vazby (attachment) se projevují deprivací, která je pro osoby vyrůstající v tomto období v dětském domově celoživotním hendikepem. Tuto skutečnost nezpochybňuje nikdo. Rozumným řešením je proto umísťování co největšího možného počtu dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů do náhradních rodin. Přes všechna úskalí náhradního rodičovství se šance, že z dětí, které spojí svůj osud s pěstouny či osvojiteli, nevyrostou nevyrovnaní jedinci bez stabilního zázemí popřípadě zkušenosti s ním a s pravděpodobným předpokladem dalšího nevyrovnaného vývoje, který může směřovat až k sociopatologickým jevům, oproti pobytu v dětských domovech zvyšuje.

Z tohoto pohledu se diskutovaná novela stává přínosem a může sehrát roli čerstvého větru v celé oblasti české péče o ohrožené děti. Dokonce neobsahuje původně zmiňované konkrétní omezování ústavní výchovy (rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů) spolu s kvótami nově připravených a řádně proškolených pěstounů, jejichž dosud nenápadnému postavení ve společnosti jde novela naproti se vzkazem, že za kvalitní a náročné poslání, které pro společnost odvádějí, dostanou spravedlivější ohodnocení než dosud. Novela by tedy neměla být přímým ohrožením kojeneckých ústavů a dětských domovů, které dění okolo tohoto zákona bedlivě sledují s ohledem na svoji další existenci. Jde o zaměstnání spousty lidí. Předpokládá se totiž, že více dětí v náhradních rodinách může v budoucnu znamenat méně peněz pro tyto instituce.

Lze si stěží představit, že by český prezident pro ohrožené děti preferoval ústavní výchovu před náhradními rodinami. Za jeho vetem stojí něco jiného. Již odmítnutí této novely v Senátu ukázalo, že je celá věc komplikovanější. Na desetiletí budovanou síť českých kojeneckých ústavů a dětských domovů lze pohlížet jako na přežitek společnosti, která se dosud nedokázala pravdivě popasovat s fenoménem ohrožených dětí a je na pomyslné špici v Evropské unii co se pobytu dětí do tří let věku v ústavní výchově týče. Tato síť je ovšem jistotou, jak se domnívá pan prezident, že se u nás dosud nesetkáváme s dětskými bezdomovci, a zároveň základnou pro postupné zvyšování počtu dětí, které se dostanou do náhradních rodin nebo vrátí do svých původních biologických (byť žijících v tíživé situaci), na které novela v podobě větší snahy podpořit co největší možné setrvání dětí v biologických rodinách myslí také (i přes tíživou ekonomickou nebo sociální situaci těchto rodin).

Emoce, které novela vyvolává, souvisí s institutem připravovaného profesionálního pěstounství, jimiž se někteří pěstouni zavážou ke specifické podobě svého povolání. Stanou se pěstouny na přechodnou dobu. Jde o období mezi pobytem nejen novorozeněte v porodnici a nalezením vhodné náhradní rodiny. Stále dokonalejší poznatky v péči o děti totiž uvádějí, že takováto raná pěstounská péče na přechodnou dobu je pro dítě mnohem šetrnější než pobyt v kojeneckém ústavu. Je pravdou, že v této době jde o každý den, který rozhoduje nejen o psychické stránce budoucí osobnosti takto ohroženého dítěte. Pro tyto pěstouny jde ovšem o úplně nový pohled na profesi náhradních rodičů. Přechodná péče předem vylučuje pevné navázání vztahů a pout, profesionální náhradní maminka si musí být dopředu vědoma, že je pouhou chůvou a to jen na omezený čas v životě jejím i dočasně přijatého dítěte. Na druhou stranu svou přítomností umožňuje dítěti zažít zkušenost s přímým vztahem, kterou v budoucnu může zopakovat již trvale. Zastánci tohoto pokroku odmítají, že by mělo jít o experiment a dokládají, že tento systém úspěšně funguje ve Velké Británii i v jiných státech.

Síť profesionálních pěstounů by měla kopírovat věkové rozmezí dětí a všem dětem by v prvé řadě měla být dána možnost pobytu zde oproti ústavní péči. Nepůjde ale jen o kojence. Profesionálním pěstounům na přechodnou dobu by se tak měli doma čas od času objevovat i děti větší a hlavně děti, jejichž pobyt v jiných náhradních rodinách z nejrůznějších příčin ztroskotá. Zde již zkušenosti ze zahraničí tak veselým jazykem nehovoří, protože mluvíme-li u nás dosud o deprivaci z dětské ústavní výchovy, je dost pravděpodobné, že se v budoucnu budeme setkávat i s deprivací z pobytu v příliš mnoha rodinách a s neschopností s navazováním pevnějších mezilidských vztahů...

Veto pana prezidenta jako současný náhradní táta šesti dětí beru sportovně. Je dobré vědět, do jak revolučních změn se celý český systém péče o ohrožené děti pouští. Měl by při tom myslet na zadní kolečka a hlavně nezdůrazňovat jako hlavní motivaci pro budoucí pěstouny finanční stránku věci.

Mimo diskusi okolo novely totiž zůstávají mlčky stát opodál osvojitelé (adoptivní rodiče), jejichž starosti s výchovou svých nebiologických dětí bývají mnohdy na úrovni starostí rodičů vykonávajících toto poslání jako pěstounskou péči. Přičemž adoptivní rodiče za své úsilí nevidí ani korunu. Je jim to ke cti. Jsou zlatem pro své přijaté děti i celý národ. Jako kdysi jeden tesař, v Nazaretě. Měl slavného syna. Nebyl jeho. Přesto s ním a jeho matkou vytvořili nejslavnější rodinu na světě. Dodnes se jí říká svatá... O to by mělo jít. Věřím, že o to většině lidí, kteří se do náhradního rodičovství pustili nebo teprve pustí, jde.

Martin Leschinger

nakladatel a pěstoun

fletna@fletna.cz

Klíčová slova: Česká republika  | stát  | rodina
3723 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny