„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Je mu devadesát a celý život se pídí po pravdě. Teď píše, k čemu došel: Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl II.)

Autor: Václav Komrska | Publikováno: 14.9.2012 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace

Při posuzování okolností kolem vzniku bolševického SSSR jsem nemohl přehlédnout postoj tehdejších západních velmocí, které na jedné straně veřejně bolševismus kritizovali, ale vojenské akce fakticky nepodpořili. Konečně i náš prezident Masaryk dal legiím pokyn nevměšovat se, ačkoliv legie tehdy v oblasti magistrály představovaly největší vojenskou sílu.

Sovětský svaz vznikl, ovládali jej komunisté vedení Leninem a Trockým spolu s převážně židovským vedením, zdálo se, že vše fungovalo tak, jak si to ti, kteří jeho vznik podpořili, představovali, zdálo se, že plán vyšel. Až sem vše fungovalo zřejmě podle plánu, ale po smrti Lenina prohrál Trockij svůj zápas o moc se Stalinem. To znamenalo nejen konec NEPu a jeho nahrazení pětiletkami, ale i politický obrat v komunistickém hnutí, již je nevedl Lenin s Trockým, ale Stalin. Psala se léta 1927-1929. Rusko se začalo měnit ve velmoc, ale nikoli ve velmoc kontrolovanou svými zakladateli.

Samozřejmá otázka po přečtení napsaného:

Do jaké míry byli Lenin a Trocký opravdovými socialistickými revolucionáři?

Moje odpověď je zcela nepřijatelná pro přesvědčené komunisty, protože zní ne, šlo o stejné lokaje, jaké dnes najdeme ve všech vládách světa, i když jejich tehdejší úkol a role byla nesrovnatelně těžší a riskantnější.

A opět v případě účasti amerických firem na NEPu, jsem nemohl nevidět rozdíl mezi mocí formální (státní), která SSSR neuznávala a mocí skutečnou ve státech , které se na NEPu podílely.

Krátce jsem se zmínil o nežidovském kapitálu. V té době Rockfeller byl se svým Standard Oil králem naftařů, Ford králem automobilovým, v bankovnictví, lépe řečeno co do disponibilních finančních prostředků snad Vatikán, ale patřil sem i baptista Morgan. Z lehce dosažitelných historických materiálů lze zjistit, že tato skupina se na bolševické revoluci nepodílela, ale naopak pokládala nově vzniklý bolševický stát za nepřítele číslo 1. A protože tu bolševický stát byl a navíc pod vedením, což této skupině nemohlo uniknout, nástrojů židovských bankéřů z Wall Streetu Lenina a Trockého, nutně musila hledat a podporovat jiné jí více vyhovující řešení a tím tehdy bylo jedině válečné ovládnutí SSSR.Takže jsem zjistil, že existuje i nežidovský kapitál, i když tehdy méně v bankovnictví, převážně ve výrobní sféře.

Snad každý mohl zaregistrovat, že porážka Trockého Stalinem v průběhu dvacátých let minulého století, která skončila v létech 1927 – 1929 Trockého emigrací, měla politické důsledky uvnitř komunistického hnutí. Celosvětově došlo postupně k přeměně vedení komunistických stran na vedení stalinská. Nešlo to všude lehce, i u nás řada intelektuálů a literátů z KSČ vystoupila, když místo Šmerala nastoupil Gottwald, ale posuzováno světově, mnohem významnější důsledek se týkal Číny. Narazil jsem na to během svých pátrání více méně náhodně. Historici, aspoň ti mně známí, se nezmiňují o tom, že Sunjatsenovo politické hnutí Kuomingtan, které po svém vzniku úzce spolupracovalo s KS Číny a chystalo se s ní spojit, se po porážce Trockého, lépe řečeno po vítězství Stalina v Rusku ze dne na den stalo pro čínské komunisty nepřítelem č. 1 a více méně mimochodem budoucí šéf Kuomingtanu Čankajšek tehdy opustil Moskvu, kde studoval vojenskou školu.

Pro mne byly tyto události potvrzením názoru, že Leninem vedená KSSS byla něco podstatně jiného než KSSS vedená Stalinem, měla naprosto jiné cíle, spojence i nepřátele. To vedlo k mému prozření, že změnu vedení v SSSR v roce 1957 je třeba chápat jako návrat do doby, kdy SSSR vedli Lenin a zejména Trocký.

Po porážce Trockého v Moskvě se velmi rychle mezi podporovateli Německa a hlavně Hitlerovy strany NSDAP objevuje i židovský kapitál. Proč? Vysvětlení pro mne již bylo jednoduché, Sionisté pochopili, že svou vlastní hru v SSSR tj. vnitřní ovládnutí KSSS a tím i vlády v SSSR, porážkou Trockého prohráli, a nemohli nechat bez své účasti, nežidovským kapitálem připravované válečné tažení proti Stalinovu SSSR, když navíc v KSSS a ve státním vedení SSSR stále bylo skryto velké množství stoupenců Trockého, já je pracovně nazývám jeho dědici.

Takže k těm, kteří podporovali Hitlera již v době jeho neúspěšných pokusů v Mnichově, přibyl na konci dvacátých let i židovský kapitál, jak se lze dočíst v literatuře, která se zabývá otázkou, kdo podporoval a zejména financoval Hitlera, z amerických autorů na příklad prof. Sutton , ale je jich celá řada. Hitler v té době měl ve své pracovně jen portrét Fordův, ale tehdy ještě asi ani nebyl veřejně antisemitou.

Německo bylo po 1. světové válce zničené a proto se mu nejprve musilo ekonomicky pomoci, a pak podpořit politické hnutí, které by válku proti SSSR jako jeden ze svých cílů přijalo a vytipován byl, jak jsem uvedl dříve, Hitler s jeho NSDAP. Mimo techniku financování západním kapitálem doporučuji se zajímat i o pozoruhodné souputníky Hitlera, zejména o pološvéda bankéře Hjalmara Schachta a poloameričana, spolužáka prezidenta Roosevelta na Harvardu Hafenstaengla, zvaného Putzi. Tito dva , zejména „Putzi“, pro mne znamenali v mém pátrání nesmírně mnoho. Jistě je pozoruhodné, že Hitlerův bankéř Schacht byl norimberským tribunálem osvobozen a Hafenstaengel skončil válku na straně Američanů.

Tato zjištění, mám nyní na mysli přípravu vojenské akce proti SSSR, znamenalo u mne další prozření. Remilitarizace Porýní a plebiscit v Sársku zřejmě na povzbuzení německého sebevědomí a popularity Hitlera, a zejména následující Anschluss Rakouska a Mnichovská dohoda se závěrečným zřízením Protektorátu Čechy a Morava, to vše probíhalo se souhlasem těch, na něž jsme jako na své spojence spoléhali, nikoli proti jejich vůli. V mém pátrání jsem nemohl pominout, že na Mnichovské konferenci reprezentoval Francii její tehdejší premier Daladier , který v roce 1929 zajistil Trockému povolení pobytu ve Francii, když jej Turecko přestalo trpět na svém ostrově Prinkipo a nemohl jsem si nevšimnout, že tentýž Daladier se pohyboval v Moskvě kolem Chruščova v době jeho boje o moc.

Zničení a obsazení ČSR německou armádou, které jsme pokládali za zradu západních mocností, způsobenou jejich vojenskou slabostí, bylo jen krokem k přiblížení se Německa k hranicím SSSR, nešlo o zradu, ale podle mého nově vzniklého pohledu o plán.

Navíc zmíněné akce na podporu Hitlerova Německa, zejména pak Mnichovská dohoda, nám ale i veřejnosti celého světa byly vylíčeny jako akce tehdejších velmocí na záchranu míru, i když na jejich počátku byla jednání soukromých institucí a korporací, nikoli států, které Hitlerovi finanční prostředky poskytovaly. Z tohoto oficiálního vysvětlení pro mne vyplynulo, že státní orgány jednotlivých států svojí interpretací zejména Mnichovské dohody, plnily přání, nebo pokyny existujících nevládních korporací.

Pokud jde o mne, sem patří i změna mého hodnocení role prezidenta Beneše v roce 1938. Nově mi došlo, že se ocitl v rozporuplné situaci, musil přednostně jako člen zednářských loží (o zednářích bude řeč později), které pomohly v roce 1918 založit ČSR, splnit jejich pokyn a jednat proti svému vrozenému češství a pomoci k pokud možno bezproblémové likvidaci ČSR. Něco podobného se mu ostatně stalo znovu v roce 1948.

Na základě již uvedeného a s předpokladem, že Stalin nebyl hlupák, mi došlo, že Stalin musil brzo pochopit, co se chystá, zejména pak po Hitlerově převzetí moci v Německu. Z  již napsaného je zřejmé, že musil vědět, co se mělo pod vedením Lenina a Trockého stát ze SSSR a kdo to měl režírovat a on na to reagoval emancipací od židovského kapitálu, ale toho si musili být vědomi i ti, kteří plánovali válku proti SSSR. Musili mlžit a předstírat snahu o vytvoření protihitlerovské koalice. Postupně jsem pochopil, že proto probíhala úmyslně protahovaná jednání anglofrancouzské koalice v Moskvě již od roku 1938, a že jejich smyslem nebylo vytvořit spojenectví se Stalinem proti Hitlerovi, ale odvracení Stalina od pokusů o jiná řešení a snaha kontrolovat Stalinovy kroky. Pátrání po skutečných plánech Stalina nepřinášelo zřejmě žádané výsledky, což dedukuji z Benešových pamětí, v nichž se zmiňuje o svých opakovaných dotazech na tehdejšího československého vyslance v Moskvě Fierlingera (Sověti jej nechali fungovat v Moskvě i po zřízení Protektorátu v roce 1939), zda Sověti nevyjednávají s Hitlerem. Fierlinger opakovaně Beneše ujišťoval, že nikoli, dokonce poslední takové ujištění poslal týden před napadením Polska.

Když si Hitler se Stalinem v září 1939 rozdělili Polsko, pochopili všichni zainteresovaní, že Hitler udělal v roce 1939 totéž, co udělal Stalin zhruba o 15 let dříve, že se totiž rovněž od západního kapitálu, teď již spojeného, emancipoval. A začala druhá světová válka.

V této souvislosti, mám na mysli důvody podpory a financování Hitlera, cituji na tehdejší dobu velmi přesný a věcný slogan německých Trockistů, žijících v emigraci:

Kdyby nebylo Stalina, nebylo by Hitlera", který by se mi při starém způsobu myšlení a hodnocení tehdejší politické situace, musil jevit jako nepochopitelný . Tento slogan jsem objevil samozřejmě se značným snad dvacetiletým zpožděním.

pokračování příště

předchozí díl:

Rolí zednářů a sionistů se zabývá od roku 1953. Zde je výsledek: Jak se penězoměnci zmocnili vlády nad světem (díl I.)

Klíčová slova: zednáři  | historie  | Hitler  | SSSR  | válka  | ilumináti  | sionismus
10231 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny