„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Bankéři prohlásili území Evropy a Spojených států za dobyté

Autor: Paul Joseph Watson | Publikováno: 30.7.2012 | Rubrika: SVĚTOVLÁDA
Ilustrace

V televizním klipu CNBC, jenž byl nedávno uveden, přiznávají finanční analytici divákům, že Amerika je kontrolována skupinou centrálních bankéřů, kteří právě vytvářejí světovou vládu. Tento klip je usvědčujícím vhledem do skutečnosti, že establishment již vzdal jakékoli pokusy zastírat svoji agendu, která se nachází krátce před svým završením.

Během tohoto videa se ptá moderátor hostů “pracujeme tedy nyní všichni pro centrální bankéře – je toto konečně světová vláda – je toto jeden svět-s centrálními bankéři v čele…nežijeme a neumíráme všichni pro to, co dělají centrální banky?”

Jeden z hostů odpovídá - “pokud mám odpovědět na vaši otázku, tak jsme naprostými otroky centrálních bank.”

“Jsme závislí na tom, co činí centrální bankěři a politici spíše než na základech naší ekonomiky,” dodává druhý.

Toto je pouze jeden z příkladů, kdy se nám nyní říká zcela otevřeně, že bankovní elita vytváří světovou vládu na účet amerického lidu.

Po celá desetiletí, kdy toto establishment nazýval “konspirační teorií”, došlo nyní k odstranění závoje. Cílem toho je donutit Američany, aby bez řečí akceptovali to, co pro ně bylo po celou tu dobu plánováné.

Globální vláda je nyní energicky prosazována jako řešení všech druhů problémů, ale obzvláště jako řešení finančních krizí. Myjí nám mozky, abychom akceptovali předpoklad, že centralizovaná moc v rukou úzké elity je jediným východiskem, a že zavedení jedné světové měny je nezbytné.

Když vrcholila minulá ekonomická krize, člen Bilderbergu a sloupkař Gideon Rachman tvrdil, že “vše je připraveno” na to, aby mohlo dojít k ustanovení diktátorské světové vlády řízené technokratickou elitou. Rachmanův požadavek z roku 2008, aby autoritářští technokraté uchopili kormidlo světové ekonomiky jako přípravu na oficiální zavedení globální vlády je nyní, v době, kdy jsou ekonomiky Francie, Irska, Belgie, Itálie, Ŕecka, spolu s MMF a Evropskou centrální bankou pod okupací bankéřů z Goldman Sachs, krátce před svým naplněním.

Tito technokraté se neostýchají otevřeně hovořit o tom, co činí.

Předtím, než byl Herman van Rompuy dosazen v roce 2009 do funkce prezidenta EU, vyhlásil, že finanční krize a snahy bojovat proti globálnímu oteplování byly záměrně vybrány proto, aby mohly předcházet “globálnímu managementu naší planety.” Rompuy rovněž vyhlásil rok 2009 “prvním rokem globálního vládnutí.”

V témže roce se k van Rompuyovi připojil i papež, který se rovněž vyslovil pro to, aby “světové politické autority” řídily globální ekonomiku.

Prezident světové banky a elitista Bilderbergu Robert Zoellick během svého projevu v předvečer summitu G20 rovněž otevřeně přiznal, že existuje plán na eliminaci národní suverenity a na zavedení globální vlády.

Volání po tom, aby se jedna světová měna stala klíčovým komponentem globálního vládnutí, slyšíme neustále.

Ve svém projevu z roku 2000, člen výkonné komise ECB, Sirrka Hämälainen uvedl, „na závěr bych se rád vrátil k proroctví Paula Volckera. Mohl by mít pravdu, jednoho dne bychom skutečně mohli mít jednu světovou měnu. Na evropskou integraci by možná, ve stejné míře jako na regionální integrace, mohlo být nahlíženo jako na krok směrem k ideální situaci světa, jenž je plně integrovaný.“

Ve svém projevu pro CFR z roku 2010 minulý prezident ECB Jean-Claude Trichet objasnil, že Globální ekonomické setkání /Global Economy Meeting/ (GEM), které probíhá v centrále BIS (Banky pro mezinárodní vyrovnání) v Baselu, se stane „hlavním seskupením globálního vládnutí mezi centrálními bankami.“

Trichet rovněž dodal, že setkání BIS ho ujistila o tom, že „systém se pohybuje rozhodným způsobem směrem k opravovému globálnímu vládnutí.“

Trichet poté pokračoval v objasňování toho, jakým způsobem bude globální vládnutí fungovat.

Existuje bezpočet definicí globálního vládnutí. V ekonomice, ve finanční sféře navrhnu, aby globální vládnutí sestávalo nejen z nadnárodních institucí – včetně mezinárodních finančních institucí – ale rovněž z neformálních skupin, které se postupně objevily na globální úrovni. Tato neformální fóra (G7, G10, G20, atd.) jsou klíčem pro zlepšení globální koordinace ve všech oblastech, v nichž proces rozhodování stále zůstává na národní úrovni – ať už jako pomoc pro vypracování sjednaných opatrnických standardů a kódů, anebo aby pomáhala, tam kde je to vhodné, při koordinaci ekonomické makropolitiky.“

Mnoho dalších členů politického establishmentu otevřeně podpořilo agendu vytvoření globálního vládnutí a to nejen jako odpověď na finanční krizi, ale rovněž jako odpověď na člověkem způsobenou změnu klimatu.

V roce 2009, generální tajemník OSN Ban Ki- moon potvrdil, že uhlíkové daně, uvalené ve jménu boje proti globálnímu oteplování, budou vybírány právě prostřednictvím této instituce.

Ustanovíme strukturu globálního vládnutí, abychom mohli monitorovat a řídit zavedení této daně“, prohlásil Ban-Ki-moon.

V úvodníku pro New York Times pod názvem „Můžeme to dokázat“, Ki-moon rovněž poznamenal, že snahy zavést restrikce na emise CO2 „musí zahrnovat rozšiřující se strukturu globálního vládnutí.“

Další globalista a environmentalista David De Mayer Rothschild v interview pro Bloomberg news rovněž odhalil agendu globálního vládnutí.

Dnes je třeba jednat. Z dějin však dobře víme, že prosadit agendu globálního vládnutí v těchto záležitostech je velmi obtížné...i s těmi nejlepšími úmysly je velmi obtížné tuto agendu aktivovat“, poznamenal Rothschild.

Podobně i Al Gore prohlásil ve svém projevu v roce 2009, že snahy regulovat emise CO2 budou řízeny prostřednictvím „globálního vládnutí a globálních smluv.“

Projekt OSN z roku 2010, jenž má za cíl vrátit tuto organizaci do popředí zájmu s ohledem na globální vládnutí, odhalil alarmující agendu, jejímž cílem je přeměnit problém globálního oteplování na problém „přelidnění“. „Přelidnění“ by mělo být poté použito jako prostředek ke zničení střední třídy prostřednictvím „globálního přerozdělování bohatství“ a zvýšení imigrace by mělo oživit agendu jedné světové vlády.

Na klimatickém summitu OSN v roce 2011 v Durbanu předložili úředníci návrh smlouvy o klimatické změně, jenž byl nejvíce drakonický, nejvíce ztřeštěný a bláznivý v celé dosavadní historii této organizace. Tato smlouva by zavazovala Západ respektovat práva matky Země a splácet „klimatický dluh“, jenž by byl poté použit jako prostředek pro financování všemocné světové vlády.

V březnu letošního roku vyšel článek v časopise Scientific American, který byl nazván, Na odvrácení klimatické katastrofy bude zapotřebí efektivní světová vláda. V tomto článku se tvrdí, že globální management planety je jediným prostředkem pro boj proti globálnímu oteplování.

I když agenda globální vlády na nás dnes cení své zuby zcela otevřeně, následující citáty, které sahají daleko za poslední dvě dekády, potvrzují, že plán globální vlády je realizován po dlouhou dobu.  

Lidé v Americe by dnes byli pobouřeni, kdyby do Los Angeles vstoupily jednotky OSN, aby tam sjednaly pořádek. Zítra nám budou lidé vděčni. Až dojde k tomuto scénáři, lidé se ochotně vzdají svých osobních práv výměnou za své bezpečí, které jim bude garantované světovou vládou.“

Henry Kissinger

Jsme vděčni Washington Post, The New York Times, časopisu Time, jejich skvělým publikacím i jejichž ředitelům, kteří se zúčastnili našich setkání a respektovali slib mlčení po téměř 40 let. Náš plán pro svět by nebylo možné rozvinout, pokud bychom byli během těchto let vystaveni světlu veřejnosti. Svět je nyní vyspělejší a je připravený na to vydat se směrem ke světové vládě. Nadnárodní vláda intelektuální elity a světových bankéřů nad světem je jistě vhodnější, než národní sebeurčení, praktikované v minulých staletích.“

David Rockefeller

V příštím století budou země, tak jak je známe dnes, zastaralé; všechny státy budou vyznávat jednu globální autoritu a pochopí, že národní suverenita pro ně nebyla až tak dobrým řešením.“

Strobe Talbot

Potřebujeme novou, globální dohodu – velké ujednání mezi zeměmi a kontinenty tohoto světa.“

Gordon Brown

Mnohým z nás připadá, že pokud bychom se měli vyhnout možnému katastrofálnímu světovému konfliktu, musíme posílit Spojené národy jako první krok směrem ke světové vládě. Tato vláda by měla být naší vlastní vládě vzorem v legislativě, exekutivě, v soudnictví a v činnosti policie a měla by mít možnost vynutit si mezinárodní právo a udržet mír. Aby bylo možné tohoto dosáhnout, budeme, my Američané, ovšem muset odevzdat něco z naší suverenity. Pat Robertson napsal ve své knize před několika lety, že bychom měli mít světovou vládu, nicméně jedině poté až dojde k příchodu Mesiáše. Doslova napsal, že jakýkoli pokus dosáhnout světového řádu dříve musí být nutně práce ďábla. Tedy, přidejte se ke mě, rád se zde posadím po pravici satana.“

Walter Cronkite

 

Toto je globální vládnutí v procesu tvoření. Nicméně, musíme souhlasit s tím, že přijmeme závazné povinnosti.“

George Papadreou, dřívější ministerský předseda Řecka

Poprvé v dějinách ustanovuje lidstvo opravdový nástroj globálního vládnutí. Od nejútlejšího věku bychom měli učinit environmentální uvědomění velkým tématem vzdělávání a velkým tématem pro politickou debatu, dokud nebude úcta vůči přírodě stejně tak zásadním tématem jako je ochrana našich práv a svobod. Pokud budeme jednat společně při budování tohoto bezprecedentního nástroje, prvního komponentu autentického globálního vládnutí, budeme pracovat pro dialog a pro mír.“

Jacque Chirac

Po více než sto let využívají ideologičtí extremisté na obou stranách politického spektra takových událostí, jako je například mé setkání s Castrem k tomu, aby útočili na Rockefellerovu rodinu kvůli tomu, že má, jak tvrdí, přílišný vliv na americké politické a ekonomické instituce. Někteří dokonce věří, že jsme součástí tajného společenství, které pracuje proti nejlepším zájmům Spojených států, když charakterizují naši rodinu a mě jako internacionalisty, kteří konspirují s dalšími po celém světě za účelem vybudování integrovanější, globálně politické a ekonomické struktury – jednoho světa, pokud to tak chcete nazvat. Pokud jsem z tohoto obžalován, pak se ke své vině přiznávám a jsem na to hrdý.“

David Rockefeller, ve své vlastní knize, Memoirs (Paměti).

Paul Joseph Watson & Alex Jones

Bankers Declare U.S. and Europe Conquered, vyšel 19.07. na www.infowars.com a www.prisonplanet.com, překlad pro Freeglobe.cz R. Václav

čtěte také:

"Aby se to už neopakovalo." To, co vypadá jako naprostý nesmysl, je ve skutečnosti pečlivě naplánováno

Klaus: Globální vlády se bojím více než Al Kaidy

Světovláda omylem a nebezpečím

Klíčová slova: Wall Street  | světovláda  | Rockefeller  | NWO  | peníze
7848 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Evropský parlament je přesvědčen, že by všem Evropanům bez diskriminace mělo být přiznáno základní právo na na "pěkné počasí"...Čtenáři a přátelé Eportalu, podpořte nás prosím, nebo ukončíme činnost

euPortal.cz

Náhoda? Bill Gates „předpověděl“ čínský koronavirus, ve které má zemřít 33 milionů lidí za 6 měsícůDonald Trump je prvým prezidentom, ktorý sa zúčastní Pochodu za život: Nikdy nás neunaví brániť nevinný život - ani doma, ani v zahraničí

Eurabia.cz

Zásadní střet se sluničkařskou mediální totalitou! Volby do Rady ČTFacebook přiznal cenzuru a boj proti šíření informací o TOM JEHOŽ JMÉNO NESMÍTE VYSLOVIT

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Kdo je dnes víc? Vláda a stát nebo ČT?V politice máme i Piráty. Lze klesnout ještě níž?

ParlamentniListy.cz

Roztržka ve studiu ČT: „Skáčete nám do řeči, dokud neřekneme, co chcete slyšet!“ Moravec přivedl do varu FilipaMarkéta Šichtařová: V Davosu poslouchají nedovzdělanou nedospělou holku, jak jim vypráví o svých klimatických obsesích. Žádné fórum, snobárna!
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny