„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Konference RIO+20. Presstitutky a alarmistická agenda OSN o zániku světa

Autor: Alex Newman | Publikováno: 27.6.2012 | Rubrika: SVĚTOVLÁDA
Ilustrace

Ve stejné době, kdy se vlády a diktátoři na celém světě připravují na nadcházející schůzku na nejvyšší úrovni OSN (schůzka proběhla ve dnech 20.-22. 06. –p.p.), Rio+20, předhánějí se média establishmentu v prezentaci pochybné zprávy OSN, v níž je uvedeno, že selhání lidstva při realizaci tak zvaného programu „udržitelnosti“ by ohrozilo planetu.

Mezi sporné požadavky této globální instituce patří: méně konzumu, „změna životního stylu“ a posun směrem k novým hodnotám.

Podle nedávno zveřejněné zprávy Spojených národů, která se nazývá „Výhled na globální ochranu životního prostředí“ (GEO-5) je země v nebezpečí – a jako obvykle, je to samozřejmě vaše vina. Lidstvo je nepřítel. Na planetě žije příliš mnoho lidí, kteří spotřebovávají příliš mnoho zdrojů a díky tomu dojde, jak je uvedeno ve zprávě, k obrovské katastrofě.

Nicméně, pokud by se obyvatelstvo na celém světě okamžitě podrobilo nesmírnému množství požadavků OSN, bylo by stále ještě možné svět zachránit.

Toto samozřejmě není snadné, ani laciné. Podle zprávy OSN musí dojít k omezení osobních práv, k omezení autonomie národní suverenity a ke snížení počtu osob na planetě – tím mají na mysli vás a vaši rodinu.

Ti šťastnější, kteří poté ještě zůstanou naživu, budou konzumovat mnohem méně než dnes – budou výrazně chudší, aby dosáhli statutu, pro který OSN užívá výraz „udržitelný“.

Afrika, Asie, Pacifik, Latinská Amerika a Karibik, tyto všechny oblasti mají totožné problémy spojené se zvyšující se spotřebou“, uvádějí ve své zprávě Spojené národy, jež se takovýmto bizarním způsobem snaží označit ústup úrovně chudoby jako „problém“, který je třeba vyřešit prostřednictvím této globální instituce.

Mezitím je třeba ještě více chudoby rovněž v industrializovaných zemích. „Evropa a Severní Amerika fungují nadále na takové úrovni, která není udržitelná“, uvádí se k tomu ve zprávě OSN.

Aby se zakryla skutečnost, že globální, centrálně plánovaná opatření, pokud by byla zavedena, by učinila každého mnohem chudším s výjimkou elity a byrokratů OSN, doporučuje se ve zprávě, aby nebyly nadále používány tradiční metody měření hopodářského růstu a blahobytu jako je hrubý domácí produkt (HDP). Namísto toho musí být zavedeny nové indikátory měření blahobytu:“Nové definice bohatství...ve směru udržitelnějšího systému měření“, uvádějí Spojené národy.

Vědecké důkazy ukazují, že planetární systém je již na samém okraji svých možností, přičemž existují důkazy, že bude této hranice brzy dosaženo, a že v některých případech již dokonce došlo k jejímu překročení... Mezinárodní spolupráce má rozhodující význam, protože problémy životního prostředí se nezastaví na národních hranicích.“

Jinými slovy: Svět je odsouzen k zániku, pokud se jednotlivé země nepodrobí Spojeným národům – a to s okamžitou platností.

A namísto toho, aby se svého úkolu zhostil světový tisk svým tradičním, skepticky orientovaným způsobem – právě nyní, když máme co do činění s velkým množstvím na totalitu zaměřených mocipánů, kteří chtějí doslova přetvořit celou lidskou civilizaci a vytvořit jeden všemocný planetární režim – velká část světového tisku jednoduše pouze papouškuje tato hysterická tvrzení Spojených národů.

Ať se jedná o propagandu komunisty kontrolovaného aparátu čínských diktátorů, či o stále více zdiskreditovaná západní média, nepředstavuje žádný článek, který se týká aktuální zprávy OSN a v ní obsažených divokých požadavků nic víc, než pouhý přepis verze tiskové zprávy Spojených národů. Tato zpráva bývá pouze doplněna jmény příslušných redaktorů.

Poté, co se důvěrohodnost Spojených národů zhroutila dech beroucím způsobem v důsledku diskreditace jejích teorií o globálním oteplování – jež se nyní z PR důvodů nazývá rovněž „klimatická změna“, přišly nyní Spojené národy s novým heslem – „udržitelnost“.

OSN se díky svému alarmismu, jenž se týká oteplování země, již natolik zesměšnila, že se organizátoři konference Rio+20 rozhodli tomuto tématu raději úplně vyhnout.

Nicméně, namísto toho, aby tisk zpětně analyzoval důvody zhroucení hysterické kampaně Spojených národů ohledně oteplování země a namísto toho, aby se zabýval zprávou IPCC, která obsahuje tolik zásadních omylů a dezinformací, že se od ní hodnověrní vědci již dávno distancovali – bere světový tisk tuto globální instituci stále za slovo. Tisk vyprodukoval velké množství aktuálních zpráv, v nichž jsou alarmistická tvrzení 525-stránkového dokumentu označována jako „fakta.“

Spojené národy uvedly, že tato zpráva byla zveřejněna záměrně krátce před začátkem konference. Kritikové se domnívají, že to OSN udělala z toho důvodu, protože se domnívá, že média budou tato hysterická tvrzení jednoduše opakovat a skuteční vědci nebudou mít dostatek času na to, aby mohli tato tvrzení rozcupovat na kusy. To by sebralo diktátorům z celého světa a vládám nezbytné politické ospravedlnění pro to, aby mohli světové populaci vnutit globální program „udržitelnosti“.

Pokud by měly aktuální trendy nadále pokračovat, pokud by měla těžba a spotřeba zdrojů pokračovat nadále stejným tempem, pokud by nedošlo k otočení a „přerušení“ tohoto trendu, budou mít vlády co do činění s bezpříkladnou úrovní škod a rozpadu“, toto je upozornění zastupujícího výkonného ředitele programu pro životní prostředí, Achima Steinera z jeho nejnovějšího prohlášení pro tisk.

GEO-5 upomíná účastníky konference Rio+20, světové vůdce a vůdce jednotlivých zemí, kteří se účastní této konference, proč je bezpodmínečně nutná transformace směrem k zelenému hospodářství, které výrazně omezí CO2, bude efektivněji využívat přírodní zdroje a vytvoří nová pracovní místa“, uvádí Steiner, který ale pozapomněl dodat, že pod „zeleným hospodářstvím“ rozumí Spojené národy, podle vlastních oficiálních dokumentů, světovou vládu a centrální plánování.

Rio+20 je okamžikem, kdy můžeme udržitelný rozvoj proměnit z fáze ambicí a jen občasných pokusů o jeho realizaci na skutečnou cestu ve směru pokroku.“

V rámci zprávy GEO-5 zkoumaly Spojené národy a jejich vědci množství témat a dospěli k závěru, že tam, kde se vlády drží jejich doporučení, je patrný dobrý pokrok. Dále Spojené národy uvádějí, že pokaždé, když byla „mezinárodní ujednání“ ignorována, hrozilo planetě akutní nebezpečí, že se promění v pustinu.

Nicméně, nejsou to pouze špatné zprávy“, uvádí v prohlášení pro tisk Program pro životní prostředí Spojených národů. „Zpráva GEO-5 uvádí, že „ambiciózních cílů OSN lze dosáhnout do poloviny století, pokud dojde ke změně aktuální politiky a aktuální strategie.“

A během toho, kdy masmédia toto vše přijímají jako holá fakta, byla tato propaganda i řešení, jež jsou nabízena OSN, atakována alternativními médii. Susanne Posel napsala ve své analýze pro ActivistPost:

Během toho, co byla tato nevědecká tvrzení o celosvětové ekologické krizi, o mizející biodiverzitě a o přelidnění prezentována prostřednictvím OSN jako stále naléhavější problémy, byla ke zprávě, ve vší tichosti, přidána mezinárodní vláda jako řešení všech celosvětových problémů.“

V popředí kontroverzní konference o udržitelnosti, která proběhne tento měsíc v Riu de Janeiru byly vydány nejrůznější další oficiální dokumenty OSN, z nichž se dají odvodit detaily plánu o udržitelném rozvoji. Tyto zprávy ukazují zcela jednoznačně, že pokud by tato globální instituce dosáhla svých cílů a podařilo by se jí vytvořit „eko-hospodářský“ režim, použije státního monopolu k tomu, aby nepředstavitelným způsobem změnila lidskou civilizaci.

Na konferenci Rio+20 – nyní pod předsednictvím komunisty Sha Zukanga – bude OSN nejprve usilovat o nevídané rozšíření svých pravomocí jako globální instituce. Na programu jsou celosvětové daně, přesuny miliard US dolarů, jakož i realizace množství programů po celém světě, které mají šířit vzdělávání podle představ OSN, na programu jsou dále zdravotní otázky a rovněž témata, která se zabývají rozdělením zdrojů a chudobou.

Transformace směrem k zelenému hospodářství vyžaduje fundamentální změnu ve způsobu, jakým myslíme a jednáme“, stojí ve zprávě. Zpráva poté dodává, že náklady na toto vše budou tak velké, že bude pravděpodobně zapotřebí zavést jednu celosvětovou měnu, aby bylo možné potřebné finance odčerpávat postupně z bohatství celé světové populace.

Takzvané vzdělávací programy, které jsou kritiky označovány jako mytí mozků, jsou podle OSN „rozhodující pro celosvětové snažení změnit individuální a kolektivní chování.“

Nové, „zelené hospodářství“ je ale, podle OSN, nezbytné centrálně plánovat, samozřejmě z důvodu „udržitelnosti“. Skutečnost, že prostřednictvím centrálního plánování byly napáchány ty největší škody na životním prostředí v lidských dějinách, v této zprávě samozřejmě chybí. Autoři rovněž pozapomněli poukázat na očividný fakt, že takovéto centrálně řízené hospodářské systémy vedou obvykle k masovým vraždám, hladomorům a k úplné ztrátě svobody (mimo jiné Sovětský svaz a Severní Korea).

Při přechodu k zelenému hospodářství musí být veřejná politika použita k tomu, aby došlo k novému uspořádání spotřeby, investic a další hospodářské aktivity“, uvádí se rovněž ve zprávě. V podstatě se ve zprávě pomocí líbivých slov popisuje, že by lidé měli být kontrolováni prostřednictvím donucovacích prostředků. Ještě nádavkem k tomu všemu, jak rovněž vyplývá ze zprávy, by se vlády na všech úrovních měly podrobit agendě Spojených národů. Komunistická Čína, se svojí brutální politikou jednoho dítěte a se svým nevyzrálým, státně kontrolovaným hospodářstvím, by měla jít příkladem.

Nicméně, nehledě na všechny tyto grandiózní plány, které mají Spojené národy připravené pro lidstvo, začínají nyní Američané stále silněji vzdorovat. Americký stát, Alabama, zakázal ze zákona nyní nechvalně proslulou Agendu 21 Spojených národů, která byla dohodnuta při schůzce na nejvyšší úrovni v Riu před 20 lety. A to je teprve začátek. Zdvihá se cunami rozhořčení, které sílí s každým dalším dnem.

 

Media Hypes UN Fear-mongering Before Rio+20 Sustainability Summit, vyšel 11.06. na thenewamerican.com, překlad pro freeglobe.cz R. Václav

čtěte také:

OSN varuje před globálním kolapsem kvůli pesticidům. Jako řešení nabízí Agendu 21

Agenda 21 na programu letošního setkání skupiny Bilderberg

Podle vědců se prý dinosauři uprděli k smrti

Klíčová slova: globální oteplování  | alarmismus  | světovláda  | propaganda  | manipulace  | NWO
3983 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Motivace některých dnes hodně slyšitelných kovidových alarmistů je velmi sporná, ne-li rovnou cynicky sobeckáKoronavirus v přímém přenosu

euPortal.cz

V polovině případů v České republice zločinci za znásilnění a sexuální delikty odejdou od soudu pouze s podmínkou, a to dokonce i v případě sexuálního zneužívání dětí! Marine Le Pen odmítá nový migrační pakt EU jako ‚sebevraždu Evropy‘

Eurabia.cz

Rasizmus! Středověk! Erdogan vyplísnil NěmeckoPřituhuje: Erdogan poslal Macrona do blázince!

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na východní frontě chaos. Obávám se, že v letošním roce musíme počítat jen s těmi nejhoršími scénáři. Na Východě, na Západě, i u nás domaNepodmíněný příjem? – Cesta do pekel

ParlamentniListy.cz

Tolik a tolik mrtvých za tolik a tolik HDP. Ekonomka Švihlíková odhalila, co slýchá od některých členů vlády. A přidává varováníNe, ne. Demisí Prymuly to neskončí! Profesor Keller tuší dohru celé kauzy
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny