„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Otevřený dopis politickému vězni roku 2012 Davidu Rathovi

Autor: Karel Berka | Publikováno: 8.6.2012 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace

Vážený pan
MUDr. David RATH
politický vězeň 2012
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

 

V Praze dne 3. června 2012

 

Vážený pane poslanče,

 

dovolte, abychom Vás oslovili jako politického vězně roku 2012. Naše sdružení, které má více jak desetiletou tradici, se zastává občanů, kteří se neumějí a nebo také nemohou bránit zvůli úřadů.

 

Nejprve bychom Vás rádi informovali, že Vaše tvrzení, že jste nespravedlivě trestán a že se to může stát každému, není bohužel pravdivé. Je mnoho rozsudků, které naše justice vydává a mnoho jich je v rozporu se zákony. Dokud jste se pohyboval ve „zlaté kleci“, tak jste si toho nevšiml.

 

Typickým příkladem je politický vězeň roku 2011 ing. Jiří Fiala, předseda sdružení K.213. Toto sdružení se zasazuje o rovnoprávnou výchovu svých dětí. Zejména chce zrušit § 213 (původní) trestního zákoníku, dnešní § 196. Podle tohoto paragrafu rodič, který neplatí řádně výživné, je odsouzen nepodmínečně do vězení. Přestože vězení pro dlužníky bylo v civilizovaných zemích zrušeno již v 19. století, u nás tento stav pokračuje. Důvodem neplacení výživného je to, že výživné soud nestanovuje podle výše příjmu, ale podle zásady „potencionality příjmů“, čili tak vysokou částku, kterou nemůže rodič nikdy splatit.

Ing. Jiří Fiala byl již čtyřikrát ve vazbě a jednou ve výkonu trestu. Pokaždé byly nezákonné rozsudky zrušeny Nejvyšším soudem. Naposledy dokonce až po zásahu petičních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu na základě naší Petice /viz příloha/. Na zdraví ing. Fialy měly tyto dlouhodobé a nezákonné pobyty ve vězení samozřejmě takový dopad, že minulý týden zkolaboval a nyní jej čeká náročná operace. Rovněž tak desítky trestních stíhání proti jeho osobě, které byly zastaveny, aniž se dostaly k soudu, a stále justice vyvolává další a další trestní stíhání, což jistě nepřispívá k jeho brzkému uzdravení.

 

Jako občany nás zajímá Váš případ z hlediska dodržení Vašich ústavních práv a dále z hlediska možné politické manipulace trestního řízení před krajskými volbami.

 

I.

ÚSTAVNÍ PRÁVA POSLANCŮ

Je nutno vycházet z toho, že moc výkonná má snahu zneužít svých možností vůči zákonodárnému sboru. Hned druhý den po Vašem zatčení vystoupili v TV představitelé koalice ODS-ČSSD, která panuje v Parlamentu od roku 1998. „Oustavně právní vejboři“ v zastoupení předsedy Ústavně právního výboru PSP JUDr. Marka Bendy a jeho místopředsedy JUDr. Stanislava Křečka sdělili překvapenému národu, že držení Vás ve vazbě, aby jste neovlivňoval ostatní poslance, je větším zájmem společnosti, než aktivní výkon Vašeho mandátu na zasedání sněmovny. Všimněte že nikoli řádný soud (zřejmě Ústavní),ale „vejboři“ rozhodli, že se nezúčastníte osobně zasedání sněmovny. K tomu již 17, května 2012 přistoupil památný výrok předsedkyně sněmovny: RATHA VE SNĚMOVNĚ NECHCI. Čili nikoli Ústava a Vaše ústavní právo zastupovat občany, ale ZOUFALÝ STRACH před Vaším vystoupením.

 

Pokud bychom přistoupili na takovýto výklad Ústavy, podle kterého poslanec, který je ve vazbě, se nesmí zúčastnit zasedání sněmovny (což ještě dnes opět předseda ÚPV JUDr. Marek Benda zopakoval na TV Prima), popíráme princip, že dokud není občan pravomocně odsouzen, je nutno na něj pohlížet jako na dosud neodsouzeného. Výklad Ústavy podle „oustavně právních vejborů“ vydává poslance jako zástupce moci zákonodárné zcela na pospas moci výkonné.

 

Uveďme fiktivní případ:

 

ZÍTRA si jde poslanec JUDr. Marek Benda koupit nové boty. Jen vyjde z obchodu, už je u něj policie. A co že je to v krabici od údajných bot? No přece sedm milionů Kč. Šup s poslancem Bendou do vazby!

POZÍTŘÍ: poslanec JUDr. Stanislav Křeček obdrží za svoje rady nájemníkům od jedné babičky, která již nemá žádné peníze, domácí pečenou buchtu, zabalenou v krabici. Jen krabici poslanci předá, už je tam policie. A co vidí? No přece sedm milionů. Šup s poslancem Křečkem do vazby!

DALŠÍ DEN: předsedkyně Poslanecké sněmovny si jde na poštu vyzvednout knihy, které si nechala zaslat. Jen převezme krabici s knihami, už je u ní policie. A co je v krabici s údajnými knihami? No přece sedm milionů Kč. Šup s paní poslankyní do vazby!

Další vývoj je jednoduchý. Většina poslanců již zůstane preventivně doma, a zasedání sněmovny nebudou usnášení schopná. Takže Parlament de iure bude, ale de facto již nebude. To se nám to bude konečně vládnout…

 

 

II.

DŮVĚRYHODNOST HLAVNÍCH AKTÉRŮ

 

13. října 2006 těsně před volbami senátními a komunálními volbami byli zatknuti a s velkou mediální slávou dáni do vězení:

 

Náměstkyně ministra pro místní rozvoj paní Mgr. Věra Jourová (ČSSD), starosta Budišova p. Péťa (ČSSD) , tajemník premiéra p. Doležel (ČSSD).

 

 

Důvod: Zneužití dotací EU, na zámek Budišov nadhodnocení o 30 milionů Kč, na zámek Třebíč o 42 milionů Kč. V obou případech měly peníze končit v rukou gangu bývalého šéfa sociálnědemokratických premiérů Zdeňka Doležala (zpráva Rádia Impuls, České televize atd.)

 

Gang chtěl dále zavraždit:

 

Korunního svědka architekta Říčaře

 

Šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho

 

Mediální hvězda: Šéfredaktor pořadu Na vlastní oči nejsledovanější televize Radek John. Díky jeho agresivní reportáži byla policie nucena poskytnout panu Říčařovi statut utajeného svědka. Pan Říčař totiž upozornil na toto rozkrádání peněz z EU a bál se paní Jourové, aby ho nezabila.

 

Výsledek:

 

14. prosince 2011:

 

Pravomocný rozsudek: architekt Říčař 6 let nepodmíněně.

 

Osvobozeni: mgr. Věra Jourová, p. Doležel. Starosta Péťa mezitím umřel, ale soud konstatoval, že v jeho případě se žalovaný skutek vůbec nestal.

 

DŮVĚRYHODNOST:

JAN KUBICE – 0%

RADEK JOHN – 0%

 

-----------------------

 

Květen 2012, několik měsíců před krajskými volbami:

Jste zatčen jako hejtman za ČSSD s krabicí. Následně – a to je důležité – v krabici se našlo 7 milionů Kč. BYLA KRABICE PO CELOU DOBU, NEŽ Z NÍ VYNDALI PENÍZE – POD VAŠÍM OSOBNÍM DOHLEDEM?

 

Hlavně je zajímavé obsazení:

Jan Kubice - ministr vnitra

Radek John mgr. - předseda výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny

 

Jaká je jejich důvěryhodnost

Květen 2012 ???

V roce 2017 : ???

 

III.

KDO VÁS V MÉDIÍCH NAPADL, KDYŽ JSTE SE NEMOHL BRÁNIT?

Šéf české pobočky zahraniční organizace, placené ze 70% vládami nejbohatších států, pan David Ondráčka z  Transparency International. V časopise Ekonom již 16. května 2012, to je hned druhý den, Vaše zatčení přivítal a považuje ho za skutečně velkou politickou rybu.

 

Čím se vyznačuje česká pobočka zahraniční společnosti Transparency International? V říjnu 2001 byla pořadatelem 10. Mezinárodní protikorupční konference v Praze. Nejprve si vyjednala u vlády Miloše Zemana překlenovací půjčku ve výši 30 milionů Kč. Když se zjistilo, že vláda není bankovní ústav a nemůže poskytovat půjčky, tak za zády vlády a bez jejího souhlasu si na ministerstvu financí vyjednala, že půjčku převede na dotaci, ze které utratila 15 milionů Kč. Z toho pouze pro sebe získala tehdejší ředitelka Adriana Krnáčová 1,5 milionu Kč. Pak se ale zjistilo, že Tarnsparency international sice obdržela od ministerstva financí dotaci, ale o tuto dotaci nikdy nepožádala. Když se skandál provalil, musela paní ředitelka Krnáčová opustit svoje místo. A kde se dnes paní Krnáčová objevuje? V České televizi, kde opět statečně bojuje proti korupci. Ale českému státu 1,5 milionu Kč nevrátila. Mělo vy Vás zajímat, že i úřad prezidenta republiky vydal oficielní stanovisko, podle kterého česká pobočka zahraniční společnosti Transparency International poškozuje finanční zájmy České republiky, zejména z příjmu ze zahraničních investic – viz příloha.

 

ZÁVĚR

 

Vážený pane poslanče,

 

jsme přesvědčeni, že až do konce funkčního období Poslanecké sněmovny budete moci řádně vykonávat svůj mandát. Vzhledem k tomu, že se Vám ale změnili priority, dovolili bychom si Vás požádat, abyste v rámci Vašich možností pomohl řešit následující záležitosti:

 

1/ Zrušení trestního stíhání u rodičů, kteří nemohou platit nepřiměřeně vysoké výživné

 

2/ Svobodné volby do kraje Praha ještě v říjnu 2012, společně s volbami do ostatních krajů republiky. Tak to totiž stanoví ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o krajích, podle kterého nemá Praha žádnou výjimku. Je to přesně podle návrhu zákona o volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstva hl.m. Prahy, který ve vládě prosadil tehdejší předseda Legislativní rady vlády a nynější předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský – viz příloha.

 

3/ Konání voleb pouze jeden den. Ve 31 zemích Evropy se konají volby pouze jeden den. V České republice se při volbách z pátku na sobotu volební schránka předá na dobu deseti hodin represivním orgánům výkonné moci. Příkladem je obec Tatrovice, kde ve volbách v říjnu 2010 podepsalo 70% voličů petice a čestné prohlášení, že nevolilo vítěznou ODS a kde dokonce Policie vydala Usnesení, že na základě znaleckého posudku byly skutečně volby zfalšované. Přesto Ústavní soud s tímto falšováním voleb souhlasil.

 

S úctou

 

Ing. Aleš Moravec

místopředseda

 

Ing. Karel Berka

předseda

 

OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA V PRAZE
Občanské sdružení
Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6
www.obcanepraha.cz

 

čtěte také:

Kauza Rath: Kdo se v tom má vyznat?

Rošáda s Davidem R. Velká hra o Hrad pokračuje

Pět věcí, které mi na případu Davida Ratha nejvíc vadí

Klíčová slova: média  | domácí politika  | Česká republika  | justice  | demokracie
5857 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s Rusy

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůPro Albrightovou bylo půl milionu mrtvých dětí přijatelnou cenou. A Havel podněcoval války USA proti nevinným, říká bývalý diplomat

Eurabia.cz

Nová německá vláda již otevřeně deklaruje snahu vytvořit z EU Spojené státy evropské!Na zříceném britském bombardéru ve Středozemním moři jsou možná jaderné zbraně

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

ParlamentniListy.cz

Co když už není žádné lůžko, zajímal se Lutonský z ČT. Odpověď překvapilaCo Janda napáchal proti Rusku, napáchá teď proti Číně. Na vnitru budou mít pré, obává se Jaroslav Bašta
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny