Takové odpornosti, co se v současné době dějí, nedělal ani Adolf Hittler. A to nebyl zrovna lidumil. Samozvaná globální vláda páchá na obyvatelstvu Země přinejmenším stejně kruté zločiny. Celé národy se kvůli politickým vlivům nechávají vyhladovět, suverenní státy jsou napadány a falešně obviňovány najatými institucemi jako OSN, LAS a světová banka. Státy topící se v dluzích jsou tlačeny k tomu ještě více se zadlužit a tamní obyvatelstvo se ocitá na pokraji občanské války, protože země je v bankrotu a oni nemají žádné jistoty. Média jsou manipulována a fakta jsou překrucována či zamlčována, což má přímý dopad na veřejné mínění. Současně jsou vidět snahy o cenzuru. Propaganda se dnes tváří jako solidní zpravodajství. Nezávislá média jsou označována jako neseriózní, nedůvěryhodná a novináři, snažící se psát objektivní pravdu, jsou často terčem posměchu.

V našich končinách jsme zapomněli na to, co je to mít hlad a máme tady víc, než kolik můžeme zkonzumovat před uplynutím min. doby trvanlivosti. Zemědělskou a potravinářskou výrobu jsme díky politice EU chtě nechtě vyměnili za dovozové potraviny špatné kvality. Zemědělcům se dnes nevyplatí pěstovat jídlo ale řepku, ze které se vyrábí bionafta. Výroba bionafty je přitom nákladná a není o moc levnější než výroba z ropy. Pěstování energetických plodin je ale dotováno, tečka. Takže tady máme přebytek potravin v regálech a zemědělství, které je nucené pěstovat jiné plodiny, než ty určené k jídlu v situaci, kdy na světě každých deset vteřin umírá podvyživené dítě. Umírá buďto přímo hladem, nebo následkem nemoci, které podlehne kvůli oslabenému organismu. Neříkejte mi, že by byl takový problém zajistit dostatek jídla všem, když je ho už teď u nás přebytek. Je to o organizaci a o vůli s tím něco dělat, nic víc.

Jediný systém, který je v dnešním světě přípustný, je systém parlamentní demokracie, který není dobrý pro obyčejné lidi, ale pouze pro vládnoucí elitu. Kdokoli se snaží vymyslet pro svoji zemi alternativu, je označen za nepřítele a rozjíždí se proti němu krvavá hra. Ta se vyplácí především vojenskému  a ropnému průmyslu čili odvětvím, které jsou nejvíce zbytečné a mají pro nás nulový přínos. Celkově se do armády vráží astronomické sumy. USA spolu s NATO a podporou Izraele vytvořili jakousi moderní křižáckou armádu, která tentokrát nešíří silou křesťanství ale korporatokracii, vše pod záminkou demokratizace.

Ve skutečnosti jsou ale cíle těchto operací nerostná naleziště ropy. Kvůli ropě jsme svědky krvavého řádění a díky mediální prezentaci těchto konfliktů s  tím vším souhlasíme. Souhlasíme se zvěrstvy, o jakých se nám nezdá ani v nejhorších nočních můrách, protože nám dokola opakují, že to oni nás ohrožují, nesnáší a chtějí nám ublížit. Obama už roky seje vítr a bouře se pomalu chytá k odvetě. Nebude ovšem mířená proti těm, kteří vedou válku, ale proti nám, civilistům.

Jak uvádí nezávislé zdroje, je v moderních válečných kofliktech 90 % obětí mezi civilisty. Pokud platí oko za oko, nečeká nás v souvislosti s řešením toho, co v současnosti natropí zahraniční politika našich spojenců, nic dobrého.

Když zjistíme, co jsme jim udělali, nemůžeme jim to mít za zlé. Podívejte se v Libyi, jak jsme jim to tam zničili, kolik lidí povraždili a jaká zvířata dosadili do přechodné vlády rebelů. Kaddáfího, kterého lid miloval, uštvali před zraky miliardy lidí jako psa. Jak už jsem zmínil na začátku článku, tito rebelové jsou odporní a ubozí násilníci najatí a placení ze zahraničí, kteří chtějí rozkrást bohatství zemí, které nejdou na ruku západu a tudíž nějaké pořád mají.

Náš spící kníže v lihu rebelům svého času vyjádřil plnou podporu, což je buďto rektální horolezectví nebo neznalost situace. Pokud svůj úsudek opíral jen o obrázek z médií, čemuž bych se u našich politiků všeobecně nedivil, nemá na pozici ministra co dělat. Ministr musí znát problém do hloubky a rozhodovat se na základě mravních zásad, za což bere docela dost slušný plat.

Tady ale neexistuje přímá zodpovědnost politiků za to, co dělají, říkají a plánují, o morálce nemluvě. Tito lidé mají přístup ke hromadě peněz, které nikdo nehlídá a s trochou šikovnosti si z nich lze ulít a zajistit předčasný důchod někde v exotickém ráji. Zatím co politici beztrestně profitují z rozkrádání veřejných financí, občané tvrdě doplácí na všechny tyhle zlodějiny, protože se logicky musí dostat do bodu, kdy už je toho tolik, že se celý ten zámek ze lží sesype jako domeček z karet.

Toho jsme koneckonců svědky jak u nás, tak i ve světě. Co je potřeba si uvědomit, je to, že je nekonečné množství variant, jak řídit stát. Je potřeba se pouze rozumným způsobem shodnout na co nejefektivnější a nejtransparentnější formě řízení. Systém parlamentní demokracie není funkční resp. nefunguje v zájmu většinové společnosti, což by měl v první řadě.

Za stávajících politicko-ekonomických pravidel diktovaných světovou bankou a FEDem je nemožné kdykoli splatit dluh i s jeho úroky, protože celkové množství peněz, které jsou v oběhu, je nižší, než je celková výše dluhu s úrokem. Kdybychom tedy vše, co máme v kapsách a na účtech dali najednou na dluh, nestačilo by to a nám by v oběhu nezůstala ani koruna. Je to důsledek mechanismu, jakým jsou tvořeny nové peníze a který je postaven na dluzích. Neznalost a kritika této skutečnosti je hloupostí daného jedince, protože tak dává souhlas k dalšímu zadlužování jeho samotného.

Dluhy jsou nástrojem, jakým si lze podřídit stát. Toho jsme svědky v Řecku a Španělsku, kde mají lidé oprávněný pocit, že byli podvedeni, že jejich vlády nepracují pro ně ale pro zájmy bankéřů a uvrhují je do otroctví, do beznadějné situace, kdy se země ocitá v bankrotu a oni nemají peníze na to, aby mohli důstojně žít. Argumentace, že tamní lidi jsou líní, je hnusná a osobně bych nikdy nic takového netvrdil. To spíše my jsme blbí, když se tady necháváme poslušně dál dojit a čekáme v nevědomosti na to, až situace dojde taky tak daleko. Pořád se napadáme v bojích levice vs pravice, aniž by nám docházelo, že je to hra, jakou se tady už přes 20 let drží u moci stejná zlodějská chátra.

Nejsem levičák ani pravičák a moje názory jsou rovné. Přál bych si, abychom měli i rovné politiky, což je v současné situaci jako přát si létající talíř. Je to dáno tím, že jsme závislí na energii, která se pro nás stala moc drahou. To nás nutí dělat přesčasy, pořád makat, PRO KOHO VLASTNĚ? Pro energetické giganty, které nás okrádají i o to málo, co by nám mohlo zpříjemnit životy. Pro ty samé, které náš stát štědře podporuje a kvůli kterým nemáme čas na rodinu, na přátele, na koníčky a už na to vše nemáme ani peníze. Mít děti je luxus a přítěž, vzdělání je pro mladé opruz a nuda.

My dospělí se tváříme, že se nic neděje a že všechno bude fajn, ale já se obávám, že právě proto nic fajn nebude. Tento přístup nám nepřinese nic dobrého a dočkáme se jen toho zlého. Je potřeba si říct, co je příčinou a co řešením problémů, kterým dnes čelíme. Je pravda, že tento článek je plný toho, co nechceme. Každý umí nadávat, ale řešení předloží jen málokdo.

Já osobně vidím řešení v energetické soběstačnosti každé domácnosti. Tímto směrem je potřeba tlačit průmysl, aby byly zavedeny do výroby nové technologie, které by takovou soběstačnost umožňovaly. Dnes jsou často terčem "odborníků", kteří umí papouškovat staré mýty a nepřijmou nic nového, co jim nezapadne do jejich starého konceptu. Magnetické motory jsou zářným příkladem toho, jak lze úžasný vynález roky dusit. Kdyby existoval zájem o výrobu, bylo by po problému, takový motor by však změnil svět v zájmu nás, což se elitám nezamlouvá. Nezamlouvá se těm lidem, kteří by mohli výrobu rozjet ve velkém, protože to není levná záležitost a je potřeba mít velký vliv a kapitál. Elitám se zamlouvá držet nás v zadluženosti a tím pádem v otroctví. Svobodní lidé jim přijdou nelukrativní, nejde je už ždímat, a to je děsí.

Další naděje svítá s příchodem technologie HHO, což je metoda, jakou atomobil lze přestavět z pohonu na benzín na pohon vodíkový, kde se vodík získává přímo z vody. Variant je několik včetně hybridní varianty, kdy se do nádrže leje směs vody a benzínu v poměru asi 1:4! V praxi to znamená, že na 1 litr směsi potřebujeme 8 dcl vody a pouhé 2 dl benzínu. Tato technologie je opět terčem kritiky, která je často velmi neseriózní a lživá. Řekněte mi proč by všichni ti lidé dávali na youtube podvržená videa svých aut, která mají tento systém nainstalovaný a která fungují? Je to nesmysl a je potřeba tuto technologii využít.

Nejen že by to znamenalo čistý provoz aut bez potřeby koupit si vůz nový ale zároveň by nás to osvobozovalo od ropného otroctví v systému, kde jsou ceny všeho odvozovány od ceny barelu ropy. Osvobozovalo by nás to od nutnosti platit tak vysokou spotřební daň, která tvoří více než polovinu ceny za každý natankovaný litr. Tato daň, tak jako všechny daně končí v rukách zlodějů, ať už levicových nebo pravicových.

Prosazením těchto technologií by byla krize irelevantní, zbytečná a rychle by se ji podařilo utlumit. Tady vidím řešení já, kde ho vidíte vy?

Radek Čelechovský