„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Rothschildův plán pro Ameriku

Autor: Texe Marrs | Publikováno: 7.5.2012 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Americká ekonomika je v zajetí toho, co význačný harvardský profesor Joseph Schumpeter před mnoha lety nazval „tvůrčí destrukcí.“

Alan Greenspan

Předseda správní rady Federální Rezervy

 

Zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil“.

Jan 10:10

 

***

Amerika je v konečném stádiu fatální nemoci a umírá. Málokdo to chápe. Většina občanů o tom nechce nic vědět. Sláva včerejších let – zlaté dny Washingtonu, Jeffersona, Audie Murphy a Johna Wayne – se vrátí, říkají nezdolní optimisté – „jen počkejte a uvidíte.“

Ale tito lidé, s očima plnýma naděje, se mýlí. Žádnou obávanou nemoc nelze přemoci, když pacienta ovládne pocit, jenž mu brání v tom, aby si uvědomil, že je nemocný a že umírá. Vědění je cestou k vítězství a v dnešní Americe lidé hynou na jeho nedostatek.

Odříznout od kořenů

Důvod, proč Amerika umírá, je jednoduchý. Byli jsme odříznuti od našich kořenů, včetně našeho křesťanského ukotvení, naší Listiny práv a našeho patriotického odkazu. Všechny rostliny odříznuté od svých kořenů z důvodu nedostatku živin jednoho dne zemřou. Životní síla se vytrácí nejprve z jejich větviček a listů a poté rovněž i silné větve a kmen atrofují a umírají. Stejným způsobem začnou umírat jednotlivé údy a podstatné části naší země, jakmile jsou odděleny od vyživujících substancí, jež jim dávají život.

Smrtelná nemoc Ameriky není náhodnou záležitostí, k níž došlo z vůle osudu. Je to plánovaná událost. Je výsledkem praktického provedení „Rothschildova plánu pro Ameriku“, plánu, jenž jsem detailně a obsáhle rozebral na svém CD/zvukové pásce, jež vyšly pod stejným názvem.

Nenasytný Rothschild je zloděj, globální zloděj a jak nám řekl Ježíš: „Zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil“.

Amerika dobita prostřednictvím „tvůrčí destrukce“

Elita iluminátů se tohoto Rotschildova plánu účastní s plným vědomím. Tato elita je ochotným nástrojem naší destrukce. Alan Greenspan, prohnaný židovský finančník, který sloužil Rothschildovi a elitní kryptokracii jako předseda bankovního kartelu Federální rezervy během administrativních období obou prezidentů Bushů (jak mladého George W., tak i staršího George H.W., stejně jako během období prezidenta Clintona), výrazně napomohl při naplnění tohoto odporného spikleneckého plánu. Greg Kaza v této souvislosti v časopise Chronicles (leden 2010) uvádí, že Greenspan během svého působení jako předseda FEDu zmínil stále slábnoucí postavení Ameriky celkem dvanáctkrát. Pokaždé přitom použil pečlivě vytvořenou frázi „tvůrčí destrukce“. Tato fráze byla poprvé použita harvardským profesorem Josephem Schumpeterem v jeho knize z roku 1942 Kapitalismus, socialismus a demokracie. V této knize Schumpeter navrhuje, aby byla Amerika transformována prostřednictvím procesu „tvůrčí destrukce“.

Byl to Greenspan a jeho kriminální kumpáni Bill Clinton a George W. Bush, kteří dohlíželi na vytvoření ohromné „úvěrové bubliny“, což bylo umožněno odstraněním zákona Glass-Steagall (zákon, jenž reguloval americký bankovní sektor – p.p.). Tento, Rothschildem geniálně vymyšlený zradný tah, umožnil velkým nadnárodním bankám a institucím (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lazard, Bank of America, AIG atd.) vytvořit a shrábnout triliony dolarů okamžité hotovosti v podobě hypotéčních dluhových swapů a finančních derivátů. Bum! Jedním tahem pera „mezinárodní“ bankéři vytěžili zlatý důl a přišli k rekordnímu zisku. Ve stejném okamžiku byl nic netušící americký pracující najednou a násilně vtažen do víru bankovního záchodu a poté spláchnut do žumpy finančního zoufalství a paniky.

Veškerý tento zmatek Rothschild a jeho spolupracovníci předpokládali. Vždyť to byli přece oni, kteří toto vše připravili. Jedná se o rozehrání mistrovského plánu procesu klasické hegelovské dialektiky, kdy jsou proti sobě navzájem, v ničivé soutěži účinnosti a vůle, postaveny dvě velké opoziční síly sociálního rozvoje - kapitalismus a komunismus.

Barrack Obama byl stvořen pro dnešní dobu

Barrack Obama byl stvořený přesně pro tuto dobu. Vejde do dějin jako Velký hrdina, který provedl poslední úpravy Rothschildova ďábelského mistrovského plánu – vůdce, který zatloukl hřebíky do rakve kapitalismu a ve stejné době zvýšil efektivitu policejního státu Velkého bratra. Konečným výsledkem této soutěže bude historické přetahování mezi kapitalismem a komunismem a syntéza těchto dvou systémů, k níž dojde poté, až se prolije množství krve a společnost bude vystavena divoké bouři stravujícího zla. Poté bude instalován zcela nový systém vlády, sociálního života a kultury. Pokud se dobře, objektivně a s jasnou myslí rozhlédneme kolem sebe, můžeme už dnes zahlédnout groteskní budoucnost, která již nyní přešlapuje před naším prahem. Již dnes můžeme rozeznat matné obrysy hrůzy, s níž budeme brzy konfrontováni.

Ani klasický kapitalismus, ani marxisticko/leninský systém komunismu není pro elitu akceptovatelný. Kapitalismus je proto nyní rychle demontován a komunismus, vzhledem k tomu, že objektivně selhal, je rovněž vyhozen. Nicméně z těchto dvou mršin, z těchto dvou zastaralých systémů, kapitalismu a komunismu, Rothschild a jeho spolupracovníci nyní vytvářejí jeden jediný krutý, barbarský systém, pro který jsem navrhl termín Sio-mamonismus. Podstatou tohoto systému je zničení osobních práv jedince, exaltace sionistické nadřazenosti a triumf hrubého materialismu (mamonu) nad duchovními principy. Rothschildův plán pro Ameriku uvrhne kdysi skvělou zemi do hlubin nenasytnosti, nenávisti a narcisismu.

Tvůrčí destrukce Ameriky probíhá právě teď

Greenspan ve své řeči 4. září 1998 na kalifornské univerzitě v Berkeley informoval své posluchače o tom, že tradiční americký způsob života, nyní zdiskreditovaný kapitalismus, „je právě v procesu destrukce a nového vybudování“. 4. prosince 2008, další z krysařů, který je jedním z hlavních mluvčích establishmentu, George Will, napsal, že právě probíhá Schumpeterova „tvůrčí destrukce“, což znamená, že ekonomika musí nutně ztratit desítky milionů pracovních míst. Oba dva pánové, jak Greenspan, tak i Will naprosto podporují vysilující proces „tvůrčí destrukce“.

Dokonce i konzervativní sloupkař Thomas Sowell, dychtivý stoupenec Rothschildovy /Limbaughovy/Bushovy/Rockefellerovy agendy volného trhu, se přidal k této historicky zkorumpované podpoře ekonomického zlodějství, když 17. prosince 2008 napsal, že „tvůrčí destrukce“ je dobrá věc a prohlásil, že američtí výrobci automobilů a jiní výrobci prostě budou muset odejít a budou muset být nahrazeni někým jiným, protože „ se přežila jejich užitečnost“.

Ale co s těmi miliony amerických pracujících, kteří budou necháni na pospas? No a co, říká demoliční četa „tvůrčí destrukce“. „Konec dobrý, všechno dobré.“

Ale jak tohle všechno skončí? Co má být konečným výsledkem tohoto destruktivního procesu? Často opomíjeným faktem je, že Schumpeter byl marxista! A stejně jako Marx předvídal konec kapitalismu a jeho nahrazení jiným systémem. Dialektický proces bude pokračovat: evoluce a revoluce nakonec přinese zánik obou, jak kapitalismu, tak i jeho protikladu.

Všechno se musí změnit

Nicméně – a toto je zcela podstatné a důležité – není to pouze americká ekonomika, která je v „procesu zničení a rekonstrukce“. Nový sociální systém Sio-mamonismus, jenž je právě nyní implementován, když naše země prochází „rekonstrukcí“, vyžaduje odstranění našich křesťanských hodnot, pohřbení naší morálky a etického systému a vykuchání celého našeho způsobu života. Konečným cílem tohoto všeho je satanismus. Satanismus byl vybrán k triumfálnímu vzestupu, tak jako bájný pták Fénix, jenž se znovu zvedá ze žhavých uhlíků a z popela ohně, jenž jej pohltil.

Aby bylo toto konečné vítězství satanismu skutečně zajištěné, musí se vše změnit. Washingtonsko-Jeffersonský ústavní model musí být opuštěn a musí dojít k instalování a zprovoznění Rothschildovsko-sionistického plánu. Musí být stvořeno peklo na zemi. Smrti je třeba sloužit.

Žádné mosty do minulosti

Bill Clinton to viděl přicházet. Clinton tuto vizi chápal. V roce 1996 tento neskutečný lhář a cizoložník z přesvědčení řekl Americe: „Nepotřebujeme žádné mosty do minulosti, potřebujeme vybudovat mosty do budoucnosti.“

Tak došlo k tomu, že jsme se zbavili spojení s minulostí a most do budoucnosti je ve finálním stádiu konstrukce. Brzy dojde k přestřižení pásky a pak...žádné dědictví, žádný včerejšek, žádná minulost. Vše se propadne do orwellovské černé díry dávných dějin.

Tedy nyní můžeme porozumět tomu, proč si Bill a Hilary Clintonovi zvolili v roce 1992 pro národní shromáždění demokratů jako motto a hymnu refrén z hitu hudební čarodějnické skupiny Fleetwood Mac „Nepřestávej myslet na zítřek“.

Nové paradigma: Sio-mamonismus

Ano, Amerika má mít nové paradigma, Sio-mamonismus. Toto paradigma bylo vytvořeno židovskými rabínskými filozofy a bylo nám přineseno prostřednictví procesu „tvůrčí destrukce“. Pryč se starými (zastaralými a bezcennými hodnotami jako je americká ústava, křesťanská pravda, svoboda a volnost) a sem se vším novým. Naše budoucnost se stane otupujícím a bezbožným šílenstvím talmudické kultury, v níž bude vše podrobeno nemilosrdnému policejnímu dohledu sionisticko-fašistických elit. Rothshildův plán pro Sio-mamonismus je právě implementován. Jen staromódní lidé, co se do všeho pletou, tak jako vy a já, se budou stavět na odpor. Nevědomé masy o tom všem nemají ani potuchy.

Můžeme ještě věci změnit? Můžeme vrátit ručičky hodin zpět? Nejsem si jistý, že je to možné, ale musíme se o to pokusit. Nicméně bude obtížné vrátit džina zpět do láhve. Naše budoucnost vypadá opravdu pochmurně. Satan se kření, jeho království je na dosah a bláznivě se veselící shromáždění v satanově synagoze tleská. Bouřková mračna se stahují. Jak nás moudře varuje známý popěvek Boba Dylana: „bude padat tvrdý déšť.“

Naše poslední myšlenka: „Smrt Ameriky se rovná zrození židovské Utopie.“ Je toto tím, čemu se již tak dlouho říká „Nový řád Věků?“

Rothschild’s Plan for America, www.whatreallyhappened.com, překlad pro Freeglobe RV.

čtěte také:

Poslední varování: Dějiny nového světového řádu (část 2) Dům Rothschildů

Co se psalo v českém tisku: Rothschildové a Česko(slovensko)

Rockefeller, Rothschild, Lenin, ropa a potoky krvi

Klíčová slova: USA  | Wall Street  | banky  | světovláda  | sionismus  | Rothschild
5930 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Člověk málem přišel o hlavu! Zvířeckoprávním aktivistům se protest vymkl z rukou (+ video)Íránský útok na tankery? Japonci zpochybňují americkou a saúdskoarabskou propaganduDvě lesby uřízly malému chlapečkovi… A pak… (+ foto)Googlem ke světovládě? Vyhledávač, po němž se blbne, ale správně volíČetba knih způsobuje změny v mozku!

ePortal.cz

Cítíte ten rozdíl? Na Letné umělci lámali čínské hůlky i rdousili ruského plyšového medvěda. Zazářili nahatí Jarda Hutka a Kačka Jacques Bursíková

euPortal.cz

Piráti a KDU-ČSL nominovaly do Rady ČTK Josefa Šlerku, což je člověk napojený na sorosovské globalistyŠokující miliardová kauza Walderode. Benešovy dekrety porušeny. České soudy rozhodly o navrácení majetku rodu s nacistickou minulostí

Eurabia.cz

Imigrant z Nepálu podřezal v Itálií Poláka. Polák mu nechtěl totiž dát peníze ...OSN: Táák holenkové, a teď si džihádisty pěkně vemte domů do Evropy!

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životMilióny obětí podvodu s cholesterolem. Vejce a tučná jídla potřebujeme! Impotence a infarkty v důsledku "zdravé výživy? Kudy z toho? Nespoléhejme na vědce, ale na rozum

euServer.cz

Přesvědčení, že se nemáme starat o vlastní komunitu, ale o trpící menšiny z celého lidstva bez ohledu na to, proč trpí, a zda není lépe jim pomoci, aby si pomohli sami, je přesvědčení nesmyslnéZtrapní se Vojtěch Filip jako přízemní lhář? Filip drží rekord v disciplínách, jak skončit v každých volbách hůř, než jeho předchůdce i on sám v těch předchozích, a jak se z debaklů vylhat na cizí konto

ParlamentniListy.cz

Vaše generace vnímá demonstrace jako samozřejmost... Schillerová nadzvedla ze židle Tvarůžkovou z ČT. Ta začala soptitTakže zpět ke kalkulačce... Analytik počítá demonstranty na Letné a o jejich vlivu má zcela jasno
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny