„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Svobodní zednáři (23) Zatáhli Turecko do 1. světové války a nechali vyvraždit křesťanské Armény

Autor: Peter Bielik | Publikováno: 5.5.2012 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace

Slobodomurárstvo v Turecku sa spočiatku vyvíjalo pod ochranou Anglicka. Keď v r. 1748 turecká vláda zakázala slobodomurárstvo a rozhodla sa uväzniť slobodomurárov a zničiť miesto ich schôdzí, anglický vyslanec proti tomu intervenoval a prekazil plnenie tohto uznesenia.1 Lóža naďalej tajne pokračovala vo svojej činnosti až do konca 18. st., keď bol zrušený zákaz slobodomurárstva. Začiatkom 19. storočia významnú úlohu v dejinách niektorých národov, patriacich do vtedajšej Tureckej ríše zohrala lóža Philiki Hetairia (Priateľská spoločnosť).2 Mala medzinárodné zloženie, no prevažovali v nej Gréci. Do nej vstúpilo aj veľa duchovných na Peloponéze, napriek varovaniu konstantinopolského patriarchu. Jej príslušníkom bol i Srb D. Karađorđe, ktorý chcel v r. 1817 podnietiť povstanie v Srbsku.3 V r. 1821 vyvolala povstanie za osamostatnenie Grécka. Toto povstanie bolo súčasťou slobodomurárskych povstaní v r. 1820-1821 v Španielsku, v Portugalsku a v Taliansku (i pokusov o povstania vo Francúzsku, v Poľsku a v Nemecku). Cieľom slobodomurárskych vodcov povstania bolo zneužiť náklonnosť ruského cára k pravoslávnym Grékom a zatiahnuť ho do vojny proti Turecku, aby sa tak znemožnil črtajúci sa vojenský zásah Ruska v Španielsku, kde zvíťazila slobodomurárska vzbura. Touto vojnou sa sledovali aj ďalšie slobodomurárske ciele, napr. podnecovanie revolúcie v Rusku. Cár však prehliadol tento zámer a do vojny sa nedal zatiahnuť.4 Toto povstanie propagačne a finančne podporovali takmer všetci slobodomurári Európy.5

V r. 1826 sultán Memad II. slobodomurárstvo opäť zakázal. No po jeho smrti v r. 1839, začalo pomaly oživovať svoju činnosť. Medzi jeho členmi bolo niekoľko princov a predsedov vlád. V r. 1876 predseda vlády Midhat Paša, ktorý sa stal slobodomurárom počas štúdia v Anglicku, uskutočnil štátny prevrat. Zosadil z trónu sultána Abdula Azíza a vyhlásil za sultána princa slobodomurára Murata. Toho však po niekoľkých mesiacov zvrhli z trónu.6 V tom roku na návrh Midhata Pašu bola prijatá ústava, ktorá však v r. 1878 stratila platnosť.

Väčší úspech malo slobodomurárstvo v ním riadenom prevrate v r. 1908, ktorým sa opäť zaviedla ústavná monarchia. Prevrat sa dlhodobo pripravoval v solúnskych lóžach, ktoré boli súčasťou veľkolóží Francúzska, Talianska, Španielska a Grécka. Propaganda sa najskôr viedla medzi civilným obyvateľstvom, neskôr s veľkou opatrnosťou i medzi dôstojníkmi. Keď sa dostatočne uchytila medzi dôstojníkmi, tak cez nich sa šírila medzi poddôstojníkov. Vtedy sa v r. 1889 v lóžach vytvorilo jadro mladotureckého výboru (neskôr zmeneného na stranu) Jednota a pokrok, zloženého z dôstojníkov i civilistov. Do výboru sa v menšej časti pripustili i neslobodomurári a lóže sa stiahli do úzadia. Činnosť výboru sa zdala byť samostatnou, no vodcovia výboru neprerušovali styky s lóžami a usmerňovali jeho činnosť podľa pokynov z lóží. V prípade, že by sa prevrat nepodaril, tak by postihy postihli iba výbor. Lóže by potom získali možnosť vytvoriť nový výbor. Takúto taktiku utajovania svojej rozhodujúcej úlohy v prevrate, skrývania sa za inú organizáciu, slobodomurárstvo použilo aj v iných prípadoch. Polícia tušila pripravovaný prevrat, ale nepodarilo sa jej zaistiť usvedčujúce dôkazy, lebo sprisahanci sa schádzali v budovách, chránených zahraničnými zástavami. Pre prípad ťažkostí Veľký východ Talianska sľúbil pôsobiť na taliansku vládu, vedenú slobodomurárom Luzzatim, aby tá prikázala talianskemu veľvyslancovi v Istanbule brániť slobodomurárskych sprisahancov. Prevrat uskutočnil 3. armádny zbor umiestnený v Solúne. Ten bol pod vedením dôstojníkov- slobodomurárov pripravený postupovať na hlavné mesto Istanbul. Sultán však ustúpil a vláda prešla do výboru Jednota a pokrok.

 V r. 1909 za spoluúčasti francúzskych a talianskych slobodomurárov založili Veľký východ Turecka. Jeho prvým krokom bola výmena sultána Abdul Hamida za úplne bezvládneho Mohameda V. Krátko potom celá turecká vláda pozostávala zo slobodomurárov, vrátane ateistu Šejt ul Islama, ktorý sa stal najvyšším predstaviteľom duchovnej moci.7

Veľmajstrom v r. 1909 založeného Veľkého východu bol Talaat Bej (neskôr Talaat Paša).
17. júna 1910 lóžu Voltaire v Paríži navštívila turecká delegácia, ktorej členom bol i podplukovník Fank Bej, riaditeľ tureckých colníc. Počas návštevy člen tureckého veľvyslanectva potvrdil účasť slobodomurárstva v štátnom prevrate. Po ňom vystúpil profesor medicínskeho učilišťa v Teheráne, Combes, ktorý informoval o činnosti teheránskej lóže. Podľa jeho slov táto lóža na jeho príkaz uskutočnila revolúciu v Iráne. Jej pôsobenie, podobne ako lóží v Rusku, bude do zmeny situácie utajené. Na záver rečník vyjadril nádej, že turecká vláda neodmietne pomoc. Turecký vojenský atašé hneď ubezpečil Combesa, že jeho vláda nezabudne podporovať slobodomurárstvo v Iráne.8

Za pomoc slobodomurárov Talianska svojim druhom v Turecku, sa im títo odvďačili tak, že stiahli prevažnú väčšinu tureckých vojakov z Líbye, patriacej vtedy Turecku. Preto ju Taliansko ľahko ovládlo vo vojne proti Turecku v r. 1911.9

Súčasťou série slobodomurárskych protimonarchistických revolúcií sa začiatkom 20. st. okrem Turecka, Iránu a Portugalska stala aj Čína. V r. 1911 v nej došlo k revolúcii, v príprave, organizácii a priebehu ktorej malo rozhodujúcu úlohu slobodomurárstvo USA a Anglicka. Namiesto zvrhnutého cisára sa na jej čelo dostal slobodomurár prezident Sun Jat Sen.10 Následne v Číne nastala nestabilita, začali sa občianske vojny, ktoré sa skončili nastolením komunistického režimu.

V r. 1913 židia, stojaci na čele tureckých lóží, začali agitáciu, aby Španielsko opäť prijalo židov, ktorí ho koncom 15. st. museli opustiť. Podporila ich slobodomurárska tlač v Španielsku. V tomto období mladoturci propagovali racionalistický panislamizmus11, ktorého zakladateľom bol slobodomurár Džamáluddín al- Afghaní12 a medzi turkickými národmi v Rusku turecké lóže šírili panturkizmus, čo bolo namierené na oslabenie Ruska.13

V r. 1914 slobodomurári zatiahli Turecko do 1. sv. vojny a v nasledujúcom roku dali vyvraždiť kresťanských Arménov.14 Hlavným strojcom tohto zločinu bol Taalat Paša vo funkcii ministra vnútra.15 Opakované snahy pápeža Benedikta XV. o zastavenie vyvražďovania nemali úspech.16 Tento zločin slobodomurárska tlač zľahčovala alebo nechala takmer nepovšimnutým.17 Toto mlčanie neskôr Hitlerovi slúžilo na to, aby svojim druhom dokazoval správnosť svojich krokov. Okrem Arménov v tomto období v tureckej ríši vyvraždili i státisíce kresťanských Asýrčanov.18    

V r. 1922 v Turecku úplne odstránili monarchiu, čím sa naplnila predpoveď slobodomurára Mazzinho z r. 1871, že rakúska monarchia i turecká monarchia sú odsúdené k zániku, pád jednej povedie i k pádu druhej.19 Na čelo Turecka sa dostal slobodomurár Atatürk.20 Tento diktátor presadil sekularizáciu Turecka, vrátane odstránenia náboženských škôl, oddelenia náboženských spoločenstiev od štátu. V r. 1935 pod nátlakom Nemecka, ktorý sa preniesol na vládnucu Republikánsku ľudovú stranu, slobodomurárstvo v Turecku navonok dočasne zastavilo svoju činnosť. V tom čase okrem Atatürka jeho členmi bol predseda parlamentu, 6 ministrov, vyše 60 poslancov. Tým však neznikol jeho vplyv. Jeho členovia sa naďalej stretávali mimo lóží, dokonca sa vytvárali nové lóže. Po druhej svetovej vojne sa slobodomurárstvo formálne obnovilo. Jeho členovia sa naďalej dostávali do najvyšších politických funkcií, napr. politik Sulejman Demirel bol predsedom vlády a nakoniec prezidentom. Pokus zakázať slobodomurárstvo v r. 1976 nebol úspešný. Po skončení komunistických režimov slobodomurárstvo v Turecku podporovalo jeho šírenie na Balkáne a v bývalých sovietskych republikách. 21

Tak ako všade vo svete, v súčasnosti aj v Turecku a okolitých krajinách Orientu slobodomurárstvo podporuje sekularizácu, potraty a antikoncepciu.22 Aj keď mnohí najvyšší islamskí činitelia sú tiež slobodomurári, vrátane vodcov umiernených islamských strán, radoví moslimovia, svojím lipnutím na koráne, sú vážnou prekážkou svetovládnych politických cieľov slobodomurárstva.23

převzato z knihy Petera Bielika "Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby", kapitola "Slobodomurárstvo v Turecku"

v příštím díle: Slobodomurárstvo v USA

čtěte také:

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (1) Čo je to slobodomurárstvo?

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (2) Organizácia slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (3) Slobodomurárstvo a satanizmus

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (4) Slobodomurárstvo a katolicizmus

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (5) Slobodomurárstvo a nekatolícke kresťanstvo

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (6) Slobodomurárstvo a židovstvo

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (7) Vstup do slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (8) Hodnostný postup a opustenie slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (9) Pôsobenie slobodomurárstva vo svojom vnútri

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (10) Pôsobenie slobodomurárstva na verejnosť (1/2)

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (11) Pôsobenie slobodomurárstva na verejnosť (2/2)

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (12) Slobodomurárstvo a socializmus

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (13) Cesta k totalitnej svetovláde

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (14) Slobodomurárstvo v Anglicku

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (15) Slobodomurárstvo vo Francúzsku 1/2

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (16) Slobodomurárstvo vo Francúzsku 2/2

Svobodní zednáři (17) Vyprovokovali obě války, stáli u zrodu nacismu

Svobodní zednáři (18) Polskou Solidaritu založili zednáři. Vyměnili režim a rozkradli zemi

Svobodní zednáři (19) Salazarovo dědictví zničili zednáři až v roce 1974. Od té doby jejich vliv roste

Svobodní zednáři (20) Jak zednáři svrhávali cara v Rusku

Svobodní zednáři (21) Nadaný generál Franco vedl povstání proti zednářskému režimu

Svobodní zednáři (22) Jak členové italských lóží organizovali teroristické akce

poznámky:

1 N. L. a G. Boutmy, c. d., s. 37
2 J. Ridley, c. d., s. 213
3 Misha Glenny: Balkán 1804- 1999. Nacionalismus, válka a velmoci, Brno, 2003, s. 36, 41
4 Molodaja gvardija č. 2/1994, s. 153- 154
5 E. Nys, c. d., s. 136
6 J. Ridley, c. d., s. 214
7 O. Platonov: Ťornovyj venec Rossiji. Tajnaja istorija masonstva 1731- 1996, s. 668- 669
8 A. Seľaninov, c. d., s. 117- 118
9 Nový věk, 19. 12. 1911
0 V. Ivanov: Tajnaja diplomatija, s. 242- 243; tiež J. Pelczar, c. d., s. 256
11 J. Pelczar, c. d., s. 244
12  www.arsregia.pl/?m=artykuldruk&id_artykulu=294, 12. 7. 2006
13 Boris Bašilov: Istorija russkogo masonstva (XVII-XX vv.), Moskva, 2004, s. 1218
4 A. Vinogradov, c. d., s. 37
5 Světlo č. 46/2002
16 M. Erzberger, c. d., s. 81
7 E. Cahill, c. d., s. 23
18 Sme, 4. 10. 2006
9 Nový věk, 4. 7. 1914
20 Pravda, Moskva, 7. 5. 1992; J. Ridley, c. d., s. 215
21 www.freemasons-freemasonry.com/layiktez.html, 29. 1. 2010; tiež A. Vinogradov, c. d., s.
    4
22 www.wolnomularz.pl/forum_orient.htm, 8. 4. 2005
23 V. Messori, c. d., s. 236

Klíčová slova: zednáři  | historie  | ilumináti
4836 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny