„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Pravdou třeba proti všem! Diskreditace VV jako součást likvidace českého národního státu

Autor: Jan Skácel | Publikováno: 19.4.2012 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace

Máme zase jednou postaráno o nechutnou zábavou. Tentokráte spojenou se soudním úplatkářským procesem.
 
Na lavici obžalovaných zasedli dva poslanci VV. Dva bývalí přátelé, kteří se jaksi rozkmotřili. Z procesů se stalo monstruosní divadlo vyvolané proněmeckými sdělovacími prostředky, jímž slouží beze zbytku veřejnoprávní televize a jejichž jediným cílem je zajistit destabilizaci národního státu a to prostřednictvím naprosté diskreditace jeho politických elit.
 
Ne, že by si to tyto politické elity nezasloužily, mnohé k tomuto stavu úspěšně přispívají, jenže co je moc, to je moc. Samotný soud pod předsednictvím pana Mgr. Šotta vynesl dva rozsudky, v obou případech dosti sporné. Zde je nutno předeslat, že z jeho strany byla učiněna maximální snaha ke zjištění objektivní pravdy, což se, zde dle mého názoru, skutečně senátu podařilo. 
 
Problematické jsou však již oba rozsudky. Rozsudek, na jehož základě byl pro trestný čin podvodu odsouzen pan poslanec Mgr. Škárka  k třem letům nepodmíněného vězení vychází z právní konstrukce, nutno však konstatovat, že má racionální základ. Zde lze pravděpodobně v rámci určení  jednotlivých znaků skutkové podstaty shledat příčinnou souvislost se zaviněním. Jiná věc je již stanovení vedlejších trestů, v daném případě, zákazu činnosti v parlamentu České republiky na dobu deseti let. Tento výrok, okamžitě kritizovaný ústavními právníky je nejen absurdní, ale z hlediska zachování postulátů demokratického státu i nebezpečný. Je-li totiž, dle platné Ústavy, zdrojem veškeré moci u nás lid, pak nelze nikterak suspendovat jeho roli. Jediným takovým případem by musil být soudní výrok, že je tímto ohrožen demokratický základ státu, což by v tomto případě byl naprostý nesmysl. Nebezpečnost přijetí takového rozsudku se již signalizuje návrhem, se kterým přicházejí komunisté a k němuž v podstatě se připojují ostatní strany, že v důsledku pravomocného rozsudku má přijít řádně zvolený poslanec o mandát. Nerad hledám vzory jinde. Ale chtěl bych upozornit na přibližně třicet let starou záležitost paní Bernadetty Davlinové. Tato dáma byla volena nejméně ve dvou volebních obdobích v katolickém volebním okrsku v Severním Irsku do britské sněmovny a to v době, kdy byla odsouzena za teroristickou činnost na mnohaletý trest na svobodě a trávila svůj život ve vězení. Nedovedu si představit, že bychom zbavovali poslance mandátu za trestný čin, po případě za zločin související vysloveně s jejich politickou činností.
 
Příklady mohu uvést hned tři.
1. v souvislosti s rasovými výroky,
2. jasné se přihlášení k protidemokratickým zásadám  minulému režimu, který je zcela správně označen za protiprávní,
3. jestliže v rámci pořádání veřejné akce dojde ke stavu, který vyvolá anarchii a pořádajícím je zvolený poslanec nebo senátor a je po zásluze odsouzen.
 
Případ číslo tři nastal nedávno v USA v souvislosti s manifestacemi, které ohrožovaly veřejný pořádek, pouze je neorganizoval žádný zvolený zákonodárce.  Naši manipulátoři za pomoci, dnes již protidemokratických médií, by totiž ve jménu demokracie  byli schopni likvidovat vůbec základní svobody. Jsem si vědom, že tyto názory mi žádnou popularitu nepřinesou, ale je nutno o nich hovořit.
 
Druhý rozsudek vynesený nad panem poslancem JUDr. Bártou již není ani právní konstrukcí, ale pouhou právní fikcí, navíc založenou na právní domněnce. Zde si dovoluji ocitovat pana předsedu senátu v jeho rozhovoru poskytnutém na internetu – Novinky cz: „Půjčky poskytnuté za nápadně výhodných podmínek a navíc ještě v souvislosti s tím, aby někdo měl, či neměl nějaký názor na konkrétní zákon, rozhodně nelze poskytovat. A neměly by být ani přijímány.“
 
Pan předseda senátu si asi neuvědomil, že zákon o snížení náhrad nejen poslanecký klub Věcí veřejných odhlasoval, ale dokonce byl i jeho spoluiniciátorem. Navíc, nikde nejsou prokázány jakékoliv tendence, že by kdokoliv z poslaneckého klubu VV chtěl tento zákon měnit. Pan Dr. Bárta nabídl pouze kolegiální půjčku, to je ze všech výpovědí učiněných u soudu zcela zřejmé. Tedy zcela evidentně jde o soudem vyslovenou domněnku, že by mohlo k něčemu takovému dojít. A to je z hlediska trestního práva opravdu již na hranici absurdity.
 
Navíc by se tím vytvořil další hrůzný precedens. Každá banka by se musela bát poskytnout každému zákonodárci úvěr na hypotéku bytu. Vždyť on by mohl v případě nějakého hlasování se vyjádřit ve prospěch bankovního sektoru. A už by zde ve světle demagogie současných medii se objevila kauza úplatkářství.  Politika by se tak stala nutně stala záležitostí finanční oligarchie a do sněmovny  by se dostávali mladí lidé pocházející  jen z bohatých rodin, pokud by ovšem ve jménu svých ideálů nechtěli přijmout asketický život svobodných mládenců, po případě svobodných dívek.
 
Jediná postižitelnost pana JUDr. Bárty, nevím do jaké míry relevantní, spočívá v tom, že slečně poslankyni Mgr. Kočí poskytl půjčku v hotovosti přesahující 25.000 eur. Toto ale nebylo souzeno a snad ani žalováno.
 
Z lidského hlediska se dotyčný pan poslanec zachoval jako skutečný chlap mající smysl pro odpovědnost a svým postojem dokázal, že daleko převyšuje svým morálním charakterem většinu našich zákonodárců a to přes všechny své lidské a politické chyby.
 
Ubohost naši politické scény je dána především působením kosmopolitních sdělovacích prostředků, která směřuje k likvidaci českého národního státu v rámci vysněné chiméry politicky sjednocené Evropy, což se každý den projevuje jako čím dále tím větší politický nesmysl. Politicky vyprázdněná Sociální demokracie bez jakékoliv vlastní koncepce se vrhá do područí Berlína, aniž ví co chce. TOP 09 ji v tomto směru následuje.
 
Úbytek jejich preferencí je zřejmý, končí „iluse o knížeti.“ Rozervaná ODS jde od jednoho korupčního skandálu ke druhému, i když ji nepochybně stále zůstává věrno dosti početné tvrdé voličské jádro. Všem těmto seskupením se povedlo jedině. Zdiskreditovat Věcí veřejné – ne že by si to v jistém smyslu nezasloužily. Stranu je totiž nutno budovat na ideových zásadách a ne na marketingu. Jenže, co je moc, to je moc. A způsob této diskreditace je bezcharakterní a ostudný. Otřesné prohlášení pana JUDr. Dienstbiera, ve kterém se hlásí opět k tomu, aby tato strana byla rozpuštěna, dokazuje jen to, kolik totalitní a protidemokratické mentality je zakotveno v naší společnosti.
 
Zásluhou předsedy senátu pana Mgr. Šotta však bylo jednoznačně prokázáno, že zde byl evidentní pokus o rozbití poslaneckého klubu VV.
 
To je zcela nezpochybnitelné. Věc se redukovala na stejný model, jaký provedla ODS v roce 2006, kdy se ji podařilo získat na svou stranu některé poslance ČSSD. Tentokráte byla věc komplikovanější, poněvadž z počtu dvaceti čtyř jich bylo třeba získat nejméně sedm. Slečna poslankyně Kočí totiž nemohla přece pracovat sama o sobě. Tím by neposloužila sobě ani svým přátelům v ODS. Nakonec se stala trapnou a její pravděpodobný spoluaktér z ODS, pan poslanec Tluchoř,  přišel v důsledku krachu celé akce o vedení poslaneckého klubu. A to nelze přes veškerou lživou kampaň sdělovacích prostředků zastřít. Nakonec, nevkusné útoky pana redaktora Václava Moravce vůči panu poslanci Bártovi dokumentují zcela jasně trapnost nejen současné politiky, ale i ostudnou úlohu, které hraje zde ČT. Plně souhlasím s tím, že pan poslanec Bárta své věci nevzdává, byl by naivkou, kdyby se vzdal poslaneckého mandátu. Snad měl onoho 15. dubna čelit panu Moravcovi s úsměvem a ne zarputilostí. Říkám to bez ohledu na to, že má ideová východiska jsou zcela někde jinde než jeho. Ale základní pravidla slušnosti by se měla dodržovat všech vůči všem. Jinak se z demokratického uspořádání stane ještě něco horšího než je republika „Hulvátov“, kterou nám předvádí na příklad současný ministr financí pan ing. Kalousek.  
 
Nám, českým nacionalistům, kterým jde především o zájem vlastního národa, bylo vše jasné již od vytvoření této vlády „národní pohromy. Zcela jasně jsme na tyto věci ukazovali již po parlamentních volbách v roce 2010. Ve svém článku ze dne 8. září 2010 „O posledních volbách a problémech vládnutí“, jsem tuto vládu označil za nejhorší od roku 1989, za ještě horší než byla ta Fischerova.  Právě tak i ve své analýze „Krize elit“ jsem jasným způsobem vymezil stav nejen naší společnosti, ale i celé EU. 
 
Jediné východisko z ostudné krize vede přes nás – české nacionalisty. České hnutí za národní jednotu se obrací na všechny národně orientované občany, aby si uvědomili, že cesta k obrodě společnosti vede jen a jen přes renesanci národního státu, kterou jsme schopni provést pouze my, kteří se bezpodmínečně hlásíme k tradicím našeho národního obrození a památce 28. října.
 
 
čtěte také:
 
 

Klíčová slova: média  | domácí politika  | Česká republika  | justice  | demokracie
6685 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny