„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Hučín: 17. listopad není tak docela košer. Cibulka: Havla vybrali pro jeho udavačské zkušenosti

Autor: Robert Buchar | Publikováno: 12.4.2012 | Rubrika: HISTORIE
Ilustrace

Vladimír Hučín: Když jsem byl předsedou Občanských komisí, tak jsem zjistil, že vysocí představitelé, ti známí představitelé toho disentu, jako byl i Tomáš Hradílek, tak ti se vlastně zasazovali o to, že nebude vyvíjena žádná aktivita na záchranu těch dokumentů, které byly spalovány, odváženy do Sovětského svazu z vojenských letišť v Březové v Mošnově. Já jsem se pokusil o takový husarský kousek a s pistolí se třemi náboji jsem přepadl vůz Lidovych milicí, který převážel dokumenty. Podařilo se mi zmocnit se těch dokumentů a dá se říct, že to byla jenom kapka v moři, ale myslím si, že kdyby nás bylo víc, tak že jsme mohli třeba v tom okrese Přerov zachránit velkou část archivů StB a nedopustit té skartaci. A byl jsem překvapen, že ten známý disident Tomáš Hradílek, který byl později ministrem vnitra České republiky, se takhle vehementně angažoval, že nesmí byt použito žádných prostředků, jak zabránit těm skartacím. Tam jsem začal tušit, že ten 17. listopad není tak docela košer. Že jde o nějakou zákulisní hru a že ti známí představitelé disentu jsou zapojeni do té politické změny, která podle těch pragmatiků, podle mého názoru, měla byt zařízena tak, aby se zajistila beztrestnost komunistickym zločincům, aby ti lidé mohli znovu zase přežít a znovu se usadit v lukrativních sférách státní správy a v ekonomickych sférách. Pro mne to bylo hořké poznání.
Dostal jsem se k archivním materiálům, kde jsem viděl, jak který soudce byl zapojen do činnosti StB a jak se StB podílela na soudních procesech, a myslel jsem si, že nálezem těchto dokumentů jsem udělal něco dobrého. Jakmile se Jan Princ (chráněnec Václava Havla) o tom dozvěděl, tak mi bylo znemožněno v pátrání pokračovat. Tam jsem pochopil, že Jan Princ se staral, aby ochraňoval ty, kteří tam vlastně neměli být, ty staré struktury.

Robert Buchar: Co by se dalo říct o „Fondu Z“?

Petr Cibulka:
Takzvaný Fond Z vznikl krátce po 17. listopadu. Dá se říct, že existoval i předtím, ale poprvé byli do něho přemístěni lidé, vlastně elita tehdejší opozice, a to proto, že naprostá většina z nich byli agenti různých tajných služeb. Tento Fond Z byl naplněn nejvyššími představiteli protikomunistické opozice na rozkaz tehdejšího ministra vnitra Richarda Sachra, podle všech informací rovněž agenta, který vlastně mnoho set politiků, polistopadových politiků, zachránil před dekonspirací a před vyzrazením politické hry právě tím, že je přesunul do spisu, do kterého nikdo jiný kromě něj neměl přístup.

RB: Tento svazek byl pak zapečetěný a zmizel. Je to tak?

Ludvík Zifčák:
To nedal zapečetit Havel, ale dal to zapečetit pan Langoš, tehdejší ministr vnitra. Ale to zase přišlo z popudu Jana Rumla. Jan Ruml byl jeden z nejbližších spolupracovníků pana Havla. Ten dával pokyn jako náměstek ministra vnitra po roce 1989. Tak ten dal pokyn nejen k zapečetění těchto archivů, ale dokonce k vyvozu těchto materiálů, týkajících se především disidentů, z ministerstva vnitra na neznámá místa.

Petr Cibulka: Já osobně jsem přesvědčen o tom, že Václav Havel je jedním z lidí, kteří jsou v tomto Fondu Z a k jeho osobě se vztahují nějaké dokumenty. Byly například zveřejněny v čísle 30 Necenzurovanych novin z roku 1992. To byl dokument o tom, že Václav Havel dostal do své poštovní schránky někdy v roce 1964 protikomunistický leták a jako uvědomělý socialistický občan tento leták vzal a odnesl ho na krajský výbor KSČ. Ti ho samozřejmě předali StB. Z StB potom kontaktovali Václava Havla, navštívili ho doma a tam si spolu povídali velice přátelsky, a když Havel dostal otázku od důstojníka StB, u kterých svých přátel by předpokládal, že by takový leták mohl napsat a hodit mu ho do schránky, tak jmenoval všechny své přátele a příbuzné, u kterých by něco takového předpokládal. Takže já si myslím, že když byl potom Václav Havel vybrán jako vůdce protikomunistické revoluce devětaosmdesátého roku, tak s touto průpravou. S těmito politickými a udavačskými zkušenostmi byl prostě člověkem, na kterého KGB i GRU mohli stoprocentně vsadit a nemohli se nikdy zklamat.

RB: Dobrá, pohovořme chvilku o Václavu Havlovi.

John Bok: Václava Havla mám rád. Je to velice zajímavý člověk, ale v mnoha věcech je velice naivní. Je to člověk kompromisů. Nikdy nebyl bojovník. Během svého života vždycky odpovídal jen sám za sebe. Neuměl si představit nést zodpovědnost za jiné. Nikomu v životě nepomohl. Takovýto člověk nemůže být lídr. Lídr musí nést zodpovědnost za všechny. Václav měl určitou představu, ok. V tom za ním stojím, ale on se velice rychle spřátelil s komunisty jako Čalfa a Adamec. Já jsem se s nima nechtěl přátelit. Já jsem si přál, aby šli do hajzlu! Jednou pozdě v noci Václav čekal v Divadle Na zábradlí na Pavla Landovského. Landovský dorazil velmi pozdě, a když jsme konečně odcházeli, objevil se najednou Michal Kocáb. „Vašku, musím s tebou mluvit! Mám pro tebe velice důležitou informaci.“ Přitom se snažil odtáhnout Vaška stranou, abychom ho neslyšeli. A Vašek řekl: „Michale, když John nemůže slyšet, co mi chceš říct, tak já to taky nemusím slyšet. O co jde?“ A Kocáb řekl: „Víš, já jdu právě od Sovětů. Oni nemají nic proti tomu, když budeš prezidentem.“ Později tu noc jsme šli po schodech ve Václavově domě. Protože on je kuřák, tak šel pomalu a ve druhém poschodí se zastavil a řekl: „Víš, Johne, obávám se, že se mně to všechno zdá, a že se probudíme ve vězení na Ruzyni.“ A to je to, co jsem měl na mysli, když jsem se snažil říct, že Václav je člověk, ktery žije svůj život, jako by žil ve své divadelní hře. Takže to není vůbec jednoduché, když lidé dnes jsou naštvaní a obviňují ho, že se změnil. On je stejný, jako byl vždycky. Lidé ho předtím vůbec neznali.

RB: Do jaké míry Václav Havel věděl, že byl manipulován?

Ludvík Zifčák: Václav Havel svým způsobem na sto procent věděl, že manipulován je, protože svým způsobem on sám byl v kontaktu s příslušníky kontrarozvědky, on s nimi byl velmi často v kontaktu. Na Václava Havla byl veden spis. Vedla ho 2. správa Státní bezpečnosti. Byl to v podstatě krycí spis. Václav Havel byl samozřejmě tlačen k tomu, že se měl stát nějakou vůdčí osobností toho disidentského prostředí. Samozřejmě s odstupem času vyšlo najevo, že Václav Havel, možná nevědomky, pracoval s StB, která ho svým způsobem, zase říkám nepřímo, naváděla na tu činnost, kterou by měl v budoucnu dělat nebo provádět.

RB: Pane Hučíne, vy jste byl zatčen svymi vlastními lidmi z BIS v roce 2001. Můžete nám k tomu něco říct?

Vladimír Hučín: Při svém vyšetřování jsem se stále přibližoval k přesvědčení, že KSČM je napojena na kruhy krajní levice a podněcuje tyto aktivity. Čím více jsem na to poukazoval, tím více jsem si vytvářel v BIS problémy, až najednou přijel ministr vnitra František Bublan s dokumentem, který vlastnoručně podepsal, a znemožnil další vyšetřování těchto teroristických aktivit a vyňal mě z toho tymu, který tyto bombové útoky vyšetřoval. Další akce byla, když byly skupovány knihy o Janu Kavanovi, který svého času byl dokonce koordinátorem tajných služeb, na kterého byly tajné služby zavěšeny. On tehdy kandidoval za obvod Prostějov a my jsme dostali úkol, abychom skupovali knihy, které vydalo nakladatelství Votobia a prodávalo ve svých knihkupectvích. S tím jsem taky nesouhlasil a svůj názor jsem dával najevo. A to bylo v době, kdy jsme zjišťovali aktivity osob, které působily v souvislosti s iráckym zastupitelstvím. Byli to lidé, kteří pracovali na iráckém zastupitelství a předávali finanční obnosy lidem z krajní levice, jako Ludvík Zifčák, na vydávání tiskovin s protiamerickou tematikou. Já jsem tohle považoval za důležité, ale toto vyšetřování mi bylo stále znemožňováno a jsem maximálně pohoršen, že dneska ve vedení BIS je jistý Jiří Lang. Že tento člověk dnes může řídit kontrarozvědku, neboť tento člověk se významně podílel na tom, že bombové útoky na Přerovsku nebyly vyšetřeny. Tento člověk mě dokonce v roce 2000 vyslýchal a vyčítal mně, že jsem se vyjádřil nechvalně o plukovníku Janu Murčekovi, ktery se jako náčelník SNB vyznamně podílel na likvidaci protikomunistického odboje a dnes je jedním z nejvyšších představitelů prestižní policejní školy v Holešově. Připadá mi směšné, že tito lidé dnes řídí boj proti terorismu. Já osobně jsem byl sledován od konce roku 1999, tedy krátce po tom, co nastoupila ČSSD. Ale hlavní policejní a zpravodajský útok byl na mne veden v roce 2000. Byl jsem sledován, odposloucháván, moji přátelé byli odposloucháváni a v roce 2001 jsem byl zatčen. Byl jsem ve vazbě jeden rok bez jednoho tydne (propuštěn 28. 2. 2002). Soudní proces, z velké části neveřejny, trval 4 roky, až do počátku roku 2006, kdy jsem byl zproštěn veškeré viny.

RB: Prezident Václav Havel byl znám svým štědrým udělováním milostí, ovšem ve vašem případě nezasáhl.

Vladimír Hučín: Václav Havel mě třeba zklamal v konkrétních věcech, jak se třeba postavil k tomu, že nechal v tom bezpečnostním aparátu a v té justici lidi, kteří tam vyloženě škodili. Václav Havel nechal kolem sebe působit lidi z disentu, kteří nebyli v žádném případě odborníci a kteří svou neodborností potom ty nešvary umožnili. A Václav Havel mne taky zklamal, když bych byl osobní, když měl možnost nahlédnout do toho zpravodajského, osobního spisu, který byl na mě veden, a když viděl, v jaké situaci se nalézám. Že ta obvinění jsou naprosto vykonstruovaná, bylo patrné z důkazů, které jsou součástí toho spisu. Přesto nezasáhl, byť k tomu byl vyzván lidmi zasvěcenými, kteří stáli na mé straně. Vlastně dal zelenou těm zločincům, kteří připravovali moje zatčení. Mrzí mě to také proto, že jsem se osobně před 17. listopadem angažoval ve prospěch jeho názorů a když byl on zatčen. Pak jsem ale postupem času zjistil, že ta jeho činnost a moje činnost byly dvě různé roviny. Protože když já jsem byl ve výkonu trestu, tak jsem si nemohl dovolit takové možnosti, jako měl Václav Havel, jako psát nějaké dopisy Olze a podobně. Pro mne byly ty věznice s tím nejhorším režimem, Minkovice a podobně, a byl jsem rád, že jsem ty represe přežil. Václav Havel byl v úplně jiné situaci, ten měl úplně jiné možnosti. To jsem ale zjistil až později. Takže Václav Havel, já bych to zhodnotil jako „jednooký mezi slepými králem“. Než jsme na to přišli, tak uplynula řada let a zaplatili jsme to bolestnými zkušenostmi. Takže to byla krutá daň, toto zjištění.

dokončení příště

z kapitoly České hledisko z knihy Roberta Buchara "And Reality Be Damned...". Z anglického originálu přeložila Hana Catalano. V České republice vyšlo v nakladatelství Brána pod názvem "Revoluce 1989".

 www.collapseofcommunism.com

publikováno se svolením autora

čtěte také:

John Bok: Charta 77 nebyla z Havlovy hlavy. Prsty v tom měl agent Dienstbier. Fuck you

Agent Ludvík Zifčák: Scénář k Listopadu 89 byl napsán na východě. Nebylo to žádné povstání lidu

Klíčová slova: Havel  | Charta 77  | Česká republika  | historie
9992 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny