„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

False Flag. Projev Antonína Baudyše jr. při příležitosti pražského pochodu za pravdu o 11. září

Autor: Antonín Baudyš Jr. | Publikováno: 14.9.2010 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Vážení pánové, vážené dámy, ve své proslovu pri príležitosti pražského pochodu za pravdu o 11. zárí Vám chci sdelit, že 11. zárí 2001 není výjimecnou událostí. Je však výjimecnou príležitostí. Výjimecnou príležitostí rozkrýt dlouhý retez chronického dejepisného podvodu. 11. zárí je totiž zcela standardní a systémovou událostí z hlediska dejin válek. Ve své dnešní prednášce nemíním škádlit priznivce tzv. oficiální verzí. O 11. zárí nereknu ani slovo. Pro jistotu nebudu mluvit ani o Londýne, Madridu a Bali. I proto, aby muj blog nebyl stejne jako loni odstranen z titulky Respektu. Budu se držet wikipedistických dat a dohledatelných zdroju. Priznávám, že nejsem historikem, ale v této souvislosti se ptám, v cem se to historici vlastne rýpají, když o 11. zárí nepíší a když tu dnes nejsou. Co mají duležitejšího na práci? Nejsem historikem, ale i mé amatérské povedomí o dejinách mi ríká toto: války jsou soustavne zahajovány falešným motivem, nic takového jako cestný vznik války nepamatujeme.

False flag
Anglickým pojmem false flag se myslí okolnost, kdy a/ nekdo prepadne sám sebe v prevleku za neprátelskou stranu. Anebo b/ napadne neprátelskou stranu v prevleku za tretí stranu. Anebo c/ napadne neprátelskou stranu s odvoláním na fiktivní ohrožení. Modelem první události je zapálení Reichstagu nacisty a svedení události na komunisty. Modelem druhé události je izraelský útok na americkou ambasádu v Egypte v dobe šestidenní války. Ve snaze zavléct Spojené státy do války proti Arabum. Typickou událostí tretího spouštece války je zduvodnení invaze do Iráku domnelým iráckým vlastnictvím zbraní hromadného nicení. Zbranemi, na jejichž výrobu agresor predtím napadené strane prodal výrobní zarízení. Je to cosi absolutne podlého. Zároven však cosi absolutne pravidelného a stále znovu se vracejícího. Mužeme tak ríci, že príští válka bude zahájena opet falešnou zprávou v médiích, falešným útokem, falešným obvinením. Ergo dobrý duvod pro nás, abychom byli ke zprávám médií rezervovaní, stejne jako 70% obyvatel Spojených státu. Co tedy víme o novodobých dejinách false flag?

Mexická válka
Jako Evropani málo víme o tom, že Mexiko prišlo mezi lety 1819 a 1848 o své státy Florida a Texas ve prospech Spojených státu amerických. V dusledku amerických provokací na hranici s Mexikem. Mexická koloniální vláda byla tehdy oslabená, nebot Španelsko neúspešne celilo invazi Napoleona (1809). Americané si staveli opevnené budovy až 150 km ve vnitrozemí Mexika, což vyvolalo válecný stav, Mexicané následne prišli i o státy Kalifornie a Nové Mexiko.

Ztráta Kuby, Guamu a Filipín
Pri necekané explozi križníku Maine v havanském prístavu zemrelo 255 námorníku. Tato událost se stala duvodem, proc Americané Španelum vyhlásili válku a zabavili zbývající španelská teritoria: Kubu, Guam a Filipíny. Z exploze noviny Hearst Press obvinily Španely, ackoliv následné šetrení prokázalo, že exploze probehla zevnitr a že ji zavinil s nejvetší pravdepodobností kotel na uhlí. Ostrovy však Španelsku vráceny nebyly.

První svetovou válku
podle ucebnic vyvolalo napetí mezi koloniálními velmocemi. Pri bližším ohledání ale vyplyne, že válku rozpoutali Francouzi, tím že zaplatili a vybavili srbskou organizaci Cerná ruka. Aby v Sarajevu zabila rakouského následníka trunu. Ješte predtím však Francouzi a po nich Britové prijali obrovskou penežní pomoc od americké banky JP Morgan, aby meli válku z ceho financovat. Navenek vše vypadalo jako incident uvnitr Rakouska-Uherska. Po skoncení první svetové války Francie úspešne vnikla do stredoevropského prostoru se svými bankovními a vojensko-politickými aktivitami.

Druhou svetovou válku
zahájili nacisté, když fingovali prepadení své vlastní rozhlasové stanice v Gdansku Poláky. Stejne tak dosáhli zrušení komunistecké strany Nemecka a omezení obcanských svobod v zápetí potom, co si sami zapálili Reichstag a ze zapálení obvinili komunisty. Nacisté nekolikrát použili falešnou vlajku na mori, kdy svoji válecnou lod skrývaly pod identitou holandské obchodní lodi a necekane pak spustili palbu na blízké plavidlo, jak se to stalo ve vodách Austrálie v roce 1941.

V Pacifiku se druhá svetová válka
pokoušela rozhoret ješte pred Pearl Harbourem, nebot americtí dobrovolníci létající na devadesáti P40 Mustang, sestrelili okolo stovky japonských letadel v rámci své pomoci Mandžusku, tedy Cíne. Stejne tak Americané blokovali Japoncum dovoz nafty, mimojiné pres blokování prístupu k Panamskému pruplavu a venezuelské rope. O útoku na Pearl Harbour vedela dopredu generalita i prezident, nikoliv však velení americké posádky na Pearl Harbouru.

Korejská válka
Tam, kde byste se domnívali, že Spojeným státum podsunu další vroubek, tam vás nejspíš prekvapím sdelením, že válku v Koreji predem domluvili vrcholní predstavitelé Severní Korey, Cíny a Sovetského svazu. Alespon tak se to jeví po odtajnení cásti cínských a sovetských archivních dokumentu. Každý stát slíbil mesíce predem, než došlo k pronikání severokorejských jednotek na jih, urcitou cást podpory.  

Vietnamská válka
zacala poté, co imaginární hlídkový clun Severního Vietnamu zaútocil na americké torpédoborce Maddox a Turner Joy v mezinárodních vodách. Poloprázdný americký senát hlasováním 88:2 autorizoval prezidenta Johnsona k pomoci kterémukoliv jihoasijskému národu, jehož vláda by byla ohrožována komunistickou agresí. Zacátkem srpna 1964, kdy polovina senátoru byla na dovolených. Zacalo bombardování Severu následované americkou námorní pechotou. Vietnamská válka se rozbehla.

Irácko-íránská válka
Americané prišli v roce 1979 o své íránské chránence, Rezu Pahlávího a jeho syna, Mohammeda Rezu Pahlávího. Smetla je revoluce konzervativních muslimských duchovních. Americané obnovili vztahy s Irákem a zacaly mu poskytovat vojenské vybavení, vcetne továrny na výrobu zastaralých bojových plynu. Speciální prípad falešné vlajky nastal v okamžiku, kdy Izrael, který mel na oslabení obou hrácu eminentní zájem, zacal s prodejem zbraní jedné ci druhé strane, podle toho, kdo práve prohrával. Tímto zpusobem se válka vyživovala, vlekla a trvala celých deset let.

První válka v Iráku
Asi všichni si pamatujeme na to prekvapení, když média prinesly zprávu o úderu svetové koalice proti Iráku. V reakci na to, že Irák obsadil svoji bývalou 18. provincii, Kuwait. To co predcházelo invazi Irácanu do Kuwaitu však byla schuzka mezi americkou velvyslankyní v Iráku, April Gilespie a iráckým ministrem zahranicí. Mezi Irákem a Spojenými státy do té doby panovaly ty nejlepší vztahy, socialistický vudce Saddam Hussein preci pomáhal Americanum v irácko-íránské válce blokovat konzervativní režim muslimských duchovních vudcu. Na schuzce Irák informoval Spojené státy o chystané invazi a defacto žádal o svolení. Ústy velvyslankyne se mu dostalo odpovedi od ministra zahranicí Jamese Bakera, že Spojené státy nezajímají vnitrní arabské spory. Jednalo se však o past, která následne smetla iráckou ozbrojenou moc, nejvetší v blízkovýchodním regionu.

Druhá válka v Iráku
se tématem false flag jen hemží. Pretextem k válce v Iráku bylo hledání zbraní hromadného nicení denuncovaných falešnými zprávami izraelské rozvedky. Jak známo, zbrane hromadného nicení se nikdy nenašly, ani pred válkou ani behe sedm let trvající války. Aby bylo možno válku vyvolat, plánovala vláda v roce 2003 vyprovokovat Saddáma Husseina, aby sestrelil americké špionážní letadlo U2 premalované na barvy OSN. V prubehu irácké války byly zadrženi dva britští agenti v arabské oblecní, kterí preváželi džíp s trhavinami a na check-pointu zastrelili prookupacního policistu. Byli iráckou policií zatceni a uvezneni. Britské velení však ten dne podniklo masivní operaci, kdy vezení rozboril tank, veškerí vezni uprchli a komando agenty vysvobodilo. Po této akci se stovky jiných tzv. teroristických výbuchu poškozujících iráckou infrastrukturu dostaly do jiného svetla. Stejne tak v Iráku probíhaly prípady, kdy irácký civilista zjistil pri necekané návšteve autoservisu prekvapení v podobe výbušnin umístených pod autem. Podezrení zesílilo, když se tyto skutecnosti postavily do kontextu starších teroristických útoku, které britští agenti podnikali v Severním Irsku, vydávajíc se za irské radikály. Je na case si ríci, že to cemu média ríkají terorismus je ve skutecnosti sprosté zastrašování obyvatelstva vlastními vládami.

Operace Gladio
A tím se dostáváme k tomu, že falešná vlajka se neaplikovala pouze v prípade mezinárodních válecných operací, ale také v prípade operací rízených uvnitr zeme proti vlastnímu obyvatelstvu. Dostatecne známý je výbuch na nádraží v Bologni, pri kterém v srpnu 1980 zahynulo 85 civilistu. Média výbuch prezentovaly jako akci pocházející z levého politického spektra. Ve skutecnosti šlo o akci iniciovanou tajnou pravicovou strukturou sloužící pod velením NATO v Monsu. Tato operace probehla bez vedomí italské vlády, mela verejnost uvést do antipatie vuci politické levici a socialistickému táboru. Soucástí této operace bylo 1000 vyškolených diverzantu a 139 skladišt zbraní rozmístených po celé Evrope. Jejich zásobovaní probíhalo tajnými zbrojnicemi ve Velké Británii a Spojených státech. Jako soucást plánu, jak se ubránit prípadné invazi socialistického bloku, kterou komunistický diktátor Josef Stalin skutecne západu anoncoval zacátkem padesátých let. Krome bolonského neštestí se další úmyslná strelba do verejnosti odehrála v roce 1969 v Miláne a v Belgii, ješte v roce 1985.

Cecenská válka
Ruská tajná služba FSB prokazatelne nechala v srpnu a v zárí 1999 vyhodit do vzduchu radu objektu v Moskve i mimo Moskvu. Z atentátu byli vždy obvinení cecenští radikálové. Atentáty v divadle na Dubrovce a v základní škole v Beslanu probíhaly dokonce v prímém televizním prenosu. Dubrovka a Beslan dodnes vzbuzují radu otazníku. Vše se odehrálo v zájmu upravit verejné mínení pro tzv. druhou cecenskou válku, která vyústila srovnáním hlavního mesta Cecny Grozného se zemí. Následne zacali umírat clenové vyšetrovací komise i ti, kterí zkoušeli pravdu o atentátech vyzradit (zminme za všechny novinárku Politkovskou a agenta Litvninenka). Ruský stát má prokazatelne krev svých obyvatel na svých rukách.

Resumé a výzvy
Ukonceme tento výcet, kterým jsme splnili náš zámer: ukázat, že jako trutheri máme za úkol rozkrýt nejdríve spektakulární pravdu o 11. zárí. Ale v zápetí nás ceká mnoho další práce, protože 11. zárí není zdaleka jenom 11. zárí ale v podstate mnohovrstevnatá sít komplotu a podvodu.

Potrebujeme dosáhnout toho, aby spolecnost a ortodoxní veda ve veci válek provedla reflexi jejích motivu a skutecných pohnutek. Dosud se tak nestalo. Tak jako je možné vylécit a uzdravit rodinu, prostrednictvím tzv. rodinných konstelací, tak potrebujeme aby i spolecnost, lhostejno na které strane Atlantiku, pochopila motivy, které roztácejí vraždící stroj. Tím motivem totiž nejsou žádné principy, natož nejaké ideály. Principy války se odvíjejí pouze od touhy po penezích a moci. Psychologicky receno, války se odvíjejí od strachu ze života. Spirituálne receno, války se odvíjejí od neduvery cloveka v lásku boží.

Moje a tvoje zodpovednost
A nejspíš bychom meli jít v našem hledání ješte dál. Protože nejspíš existují ješte hlubší mechanismy, které uvádejí války do pohybu. Nejspíš je to individuální nenávist a její soucet v kolektivních sklonech národu a kontinentu. A v tomto smeru máme každý velkou príležitost k tomu, vzít válkám kousek pudy pod nohama. Svými cestnými vztahy a každodenními ciny duvery a blízkosti. Válka je radikální oddelení. Pracovat proti válce znamená pracovat na priblížení.

Z Decína do Neuschwabenlandu
Podrobnosti této historie zustaly od druhé svetové války uloženy prekvapive pro nás Cechy v decínském depozitári Krajského vlastivedného muzea Ustí nad Labem. Decínský depozitár uchovával a možná stále uchovává písemné materiály z bývalého archivu oddílu SS Cerné Slunce. Díky spolupráci zesnulého badatele Ivo Wiesnera se svým príbuzným, který ve funkci pracovníka muzea mel k teto dokumentum prístup, se podarilo obsah nacistického archivu maximálne vytežit a prenést do prukopnické knihy Gambit mahátmu. Bude nám asi ješte trvat, než se elity naší planety naucí nastavit vztah s mimozemskými inteligencemi tak, aby spolupráce s nimi naší planete prinášela pokoj a rozkvet. Dekuji Vám za pozornost.


Odkazy:

Válka v Mexiku, na Kube a v Pacifiku
http://911review.com/articles/anon/false_flag_perations.html

Bolševická revoluce
Antony C. Sutton: Wall Street And The Bolshevik Revolution
http://reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/index.html

2. svetová válka
Antony C. Sutton: Wall Street And The Rise Of Hitler
http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/index.html

Válka v Koreji
Thom Burnett: Conspiracy encyclopedia, str. 222
http://www.zkracovatko.cz/wxq

Válka v Iráku:
http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/172350-bush-chystal-pred-invazi-provokaci-vuci-saddamovi.html

Severní Irsko a Basra
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=994

Operace Gladio
http://bystron.blog.idnes.cz/c/67231/Gladio-Mece-teroru-v-Evrope.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gladio

Jak se delají války
http://www.sweetliberty.org/issues/wars/

6574 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)

ePortal.cz

“Prasečinky” v poštěDaně nás dusí

euPortal.cz

Planetární diktatura nastupuje přes finance: BlackRock ovládne svět. Nahradí dolar nová měna? Peníze už jen digitální. Konec národních státůGlobalistická média nás označují za dezinformátory...

Eurabia.cz

Vláda Arménie informuje OSN, že Ázerbájdžáncům se nedá věřit, protože porušuji uzavřené dohodySvrchovaná: Kuba má svoji vakcínu!

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Volby budou soubojem konzervativních zastánců národního státu a progresivistů v čele s Piráty usilujících o „více Evropy“ a podporu imigrace a islamizaceBez práva na slávu. K dějinám ruské rozvědky

ParlamentniListy.cz

Nevyřčený důvod Kalouskova odchodu? Expremiér promluvil nejen o tom. A přidal varování před Pekarovou AdamovouSvětoznámý cukrář: Jsme v komunikačním pr*seru! Babiš se neumí obklopit schopnějšími lidmi. Očekávám defenestraci, pak revoluci. Nebo zázrak
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny