„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Tavistock. Nejlépe střežené tajemství Ameriky (2/2) Tavistock institut ve Spojených státech

Autor: Dr. Byron T. Weeks, MD | Publikováno: 13.3.2012 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

Flow laboratoře (Flow Laboratories) dostávají zakázky od Národního instituti zdraví (National Institutes of Health).

Merle Thomas Corporation dostává zakázky od U.S. námořnictva, analyzuje data ze satelitů.

Walden Reaserch vykonává činnost, která se týká kontroly znečištění.

Planing Research Corporation (Plánovací výzkumná korporace), Arthur D. Little, G. E. “TEMPO“, Operation Research Inc. jsou součástí přibližně 350 firem, které provádějí výzkum a dávají doporučení vládě. Jsou součástí toho, co prezident Eisenhower nazýval „možné nebezpečí pro veřejnou politiku, jež by se sama mohla stát zajatcem vědecko-technologické elity“.

Brookings Institution

Věnuje se ve své práci tomu, co se nazývá „národní agenda“. Tato instituce napsala program prezidentu Hooverovi, připravila rovněž program prezidentu Rooseveltovi, jenž byl nazván „New Deal“ (Nová dohoda) a vypracovala také program administrativy prezidenta Kennedyho „New Frontiers“ (Nové hranice) (to, že se Kennedy od tohoto programu poté odchýlil, ho stálo život). Tento institut rovněž vypracoval i program prezidenta Johnsona nazvaný „Great Society“ (Velká společnost). Brookings vždy radil vládě Spojených států, jakým způsobem řídit věci a stále tak činí.

Hudson Institute

Tato instituce udělala pro to, jakým způsobem Američané reagují na politické a sociální události, jak volí své zástupce a jak se chovají v obecném smyslu, možná nejvíc s výjimkou VELKÉ PĚTKY (v současné psychologii pět širokých domén, či dimenzí osobnosti, jež se užívají pro popis osobnosti člověka – otevřenost, zásadovost, extraverze, schopnost dohody a neurotismus – p.p.) Hudson se specializuje na výzkum v oblasti obrany a zahraničních vztahů. Většina činnosti ústavu je pro armádu a je klasifikovaná jako TAJNÁ. (Jednou z myšlenek Institutu během války ve Vietnamu bylo vykopání příkopu kolem Saigonu). Hudson Institute lze klasifikovat jako jedno ze zařízení, jež COMITEE 300 užívá pro MYTÍ mozků. Jedním z největších klientů je americké Ministerstvo obrany. Institut ministerstvu radí ve věcech civilní obrany, národní bezpečnosti, vojenské politiky a kontroly zbraní.

National Trainings Laboratories (Národní výcvikové laboratoře)

Jedna z klíčových institucí, která byla založena v USA za účelem vymývání mozků. Tato instituce byla založena v roce 1947 a byla součástí tavistocké sítě ve Spojených státech. Původně byla tato instituce umístěna v Bethelu, ve státě Maine. Jasně patrným účelem tohoto institutu je mytí mozků vedoucích pracovníků vlády, vzdělávacích institucí a korporátní byrokracie prostřednictvím tavistockých metod a poté použití těchto „vedoucích“ k tomu, aby buďto sami řídili sezení tavistockých skupin ve svých organizacích anebo, aby najali jiné, podobně vycvičené „vedoucí“ pro to, aby se tohoto úkolu zhostili. To hlavní z operací NTL se točí kolem zvláštní formy tavistocké degenerované psychologie, která je známá pod názvem „dynamika skupin“. Tato metoda byla vyvinuta německým operativcem Tavistock Institutu Kurtem Lewinem, který emigroval do Spojených států ve 30. letech. Jeho studenti založili NTL.

Skupiny, kterí používají Lewinovu metodu pro mytí mozků, bývají sestaveny z množství jedinců, kteří pocházejí z různého sociálního prostředí a kteří mají rozdílné osobnosti. Tito lidé jsou manipulováni „vůdcem skupiny“, aby zformulovali „společný názor“ a vytvořili takovýmto způsobem „novou skupinovou identitu“. Klíčem k tomuto procesu je vytvoření kontrolovaného prostředí, do něhož je zaveden stres (někdy nazývaný disonance), aby bylo možné rozbít struktury, na nichž se zakládá struktura vědomí individua. Poté se vynoří nová osobnost s novými hodnotami. Tato ponižující zkušenost zároveň způsobí, že tato osoba sama popře, že by k takovéto proměně vůbec mohlo dojít. Takovýmto způsobem je jedinci vymyt mozek, aniž by o tom daná oběť měla ponětí.

Tato metoda je stejným způsobem, s některými drobnějšími modifikacemi používána v tzv. „citlivostních skupinách“ (sensitivity groups), či v ještě extrémnější podobě v rámci rockové, drogové a sexuální kontrakultury v podobě „touchy-feely groups“ (dotykových-pocitových skupin), které byly populární od 60. let prostřednictvím Esalen Institutu (známý psychologický institut pro výzkum lidského potenciálu v Big Suru, Kalifornii -p.p.), jenž byl založený Michaelem Murphym a Dickem Pricem v roce 1962). Tento institut byl založen s pomocí NTL.

Od poloviny 50. let prošla programem mytí mozků NTL většina korporátních vůdců země. NTL provozuje rovněž podobné programy pro Ministerstvo zahraničí, pro americké námořnictvo, pro Ministerstvo školství a pro další sekce státní byrokracie. Neexistuje ani přibližné číslo, které by udávalo, kolik Američanů prošlo tímto procesem během minulých 40 let buď přímo prostřednictvím NTL, či prostřednictvím Institutu pro aplikované behaviorální vědy, jenž má své sídlo v Rosslynu, Viginii, nebo jeho ekvivalentem na západním pobřeží, jenž se nazývá Západní výcvikové laboratoře pro vývoj skupin (Western Training Laboratories in Group Development), či prostřednictvím dalších podobných institucí. Nejpřesnější údaj uvádí několik milionů.

Jednou ze skupin, která prošla mlýnem NTL v 50. letech, byli vedoucí pracovníci Národní asociace pro vzdělávání (National Education Association), největší organizace učitelů ve Spojených státech. Z toho tedy vyplývá, že tato instituce byla prostřednictvím NTL „vytvarována“ Tavistockem. V roce 1964 se stal NTL institut přímou součástí NEA a NTL organizovala „skupinová sezení“ pro všechny její pobočky. NTL Institut, který byl financován Ministerstvem školství navrhl programy pro výcvik učitelů ve školách prvního a druhého stupně a měl rovněž vliv při vývoji obsahu radikálních „reforem“ ve vzdělávání, včetně OBE (outcome based education - vzdělávací model, v jehož centru se nachází student, jehož výsledky, „outcomes“, jsou zkoumané empirickými metodami –p.p. )

Tento institut je známý rovněž pod názvem Mezinárodní institut pro behaviorální vědy a je centrem mytí mozků prostřednictvím uměle vyvolaného stresu. Účastníci musí během tohoto výcviku čelit nejrůznějším neblahým obviněním. NTL zahrnuje rovněž Národní asociaci pro vzdělávání, největší skupinu učitelů v USA. Je zajímavé si uvědomit, že ve stejné době, kdy institut oficiálně odsuzuje „rasismus“, vypracovala NTL ve spolupráci s NEA návrh, podle něhož měly být obtížně vzdělávatelné děti separované od těch, které se rozvíjejí normálně. Tento návrh však nakonec přijat nebyl.

Pensylvánská univerzita, Whartonova škola financí a obchodu (University of Pensylvania, Wharton School of Finance & Commerce) byla založena Ericem Tristem a byla od začátku jedním z „mozkových center“ Tavistocku. Whartonova škola se stala jednou z nejdůležitějších tavistockých škol co se týče „behaviorálního výzkumu“. Wharton pracuje pro takové klienty jako je americké ministerstvo práce, kde jsou jeho zástupci na Wharton Econometric Forecasting Associates Incorporated školeni, jakým způsobem falšovat statistické údaje. EKONOMETRICKÉ MODELOVÁNÍ pocházejícící z Whartonu používá každá větší společnost ve Spojených státech, která patří pod Comitee 300. Tyto metody se používají rovněž v západní Evropě a používá je i Mezinárodní měnový fond, Spojené národy, Světová banka a Institut pro sociální rozvoj. Mezi klienty tohoto institutu patří Fordova nadace, americké ministerstvo obrany, americké poštovní služby a americké ministerstvo spravedlnosti. Institut produkuje studie jako je „Význam sociální změny pro člověka či „Jak Američané nahlížejí na své duševní zdraví“.

Institut pro budoucnost (Institute for the Future)

Toto není typická tavistocká instituce, protože tento institut je financovaný prostřednictvím Fordovy nadace, nicméně rovněž i tento institut vypracovává své dlouhodobé předpovědi na základě konzultací s Tavistockým institutem, od něhož jsou odvozovány všechny další think tanky. Institut pro budoucnost předpovídá, jaké změny by měly, podle něj, proběhnout v časovém rámci příštích 50 let. Takzvané „DELPHI PANELY“ tohoto institutu určují, co lze považovat za normální a co nikoliv. Institut připravuje poziční dokumenty, které mají „směrovat“ vládu tím správným směrem, aby mohla odvrátit nebezpečí pocházející např. od „skupin, které vytvářejí občanské nepokoje“. (Toto mohou být např. skupiny patriotů, které požadují odstranění zvýšení daní, nebo požadují, aby nedošlo k ohrožení jejich práva nosit zbraně). Tento institut doporučuje takové akce jako je liberalizace potratových zákonů, liberalizace zákona užívání drog, institut doporučuje, aby auta, která vjíždějí na území měst, platila mýtné, či aby bylo vyučováno plánované rodičovství ve státních školách, aby byla požadována registrace při nákupu zbraní, aby na užívání drog nebylo nahlíženo jako na kriminální delikt, aby došlo k legitimizaci homosexuality, aby studentům bylo placeno za výsledky ve škole a v neposlední řadě, což je něco, co vzbuzuje snad největší obavy, návrh ve stylu Pol Potovy Kambodžy, aby se ve vesnických lokalitách zakládaly nové komunity (ohrazená místa, koncentrační tábory). Jak lze pozorovat, tak mnoho z cílů tohoto institutu již bylo úspěšně realizováno.

Institut pro politická studia (IPS)

Tento institut je jedním z „Velké trojky“. IPS vytváří a tvaruje politiku Spojených států od té doby, kdy byl založen Jamesem P. Warburgem a Rothschildovými subjekty ve Spojených státech. Jeho síť v Americe zahrnuje rovněž Ligu pro industriální demokracii (socialistické hnutí v USA - p.p.) Hlavními hráči v Lize pro industriální demokracii jsou Jeane Kirkpatrick, bývalá americká velvyslankyně při OSN, Irwin Suall z ADL, Eugene Rostow, vyjednávač kontroly zbraní, Lane Kierland, vedoucí Strany pracujících a Albert Shanker. Institut pro politická studia byl založen v roce 1963 Marcusem Raskinem a Richardem Barnettem, kteří byli oba vyškoleni na Tavistockém institutu. Cíle IPS pocházejí z agendy, která byla navržena na Tavistockém institutu. Jedním z nejvýznamějších počinů IPS bylo vytvoření „Nové levice“ v USA jako zdánlivě autentického hnutí lidí. Barnett a Raskin údajně kontrolovali tak rozdílné elementy hnutí jako byli Černí panteři, Daniela Ellsberga, člena Národní bezpečnostní rady Halparina, Weathermen Underground, Venceremos a štáb kampaně kandidáta na prezidenta George McGoverna. Žádné schéma nebylo pro IPS příliš rozsáhlé, aby jej ti, kteří institut kontrolovali, nemohli uchopit a zvládnout.

Prostřednictvím mnoha mocných lobistických skupin na Capitol Hillu, IPS vytrvale používá svůj „velký klacek“ (autor se zde odvolává na prezidenta Roosevelta a na Monoroeovu doktrínu, která učí: „mluv jemně a u sebe měj velký klacek“ - p.p.), aby usměrňovala kongres. IPS řídí síť lobistů, kteří mají údajně všichni působit nezávisle na sobě, ve skutečnosti však jednají v souladu. Členové kongresu jsou takovýmto způsobem zpracováváni z různých stran zdánlivě různými lobisty a takovýmto způsobem je IPS úspěšně schopen přimět jednotlivé členy kongresu a senátory k tomu, aby volili podle toho, „jakým směrem se věci ubírají“. S pomocí použití klíčových lobistů byl IPS s to nabourat se takovýmto způsobem do infrastruktury amerického právního systému a do jeho chodu.

IPS se stal a zůstal do dnešních dní jedním z nejvíce prestižních „think tanků“, který kontroluje zahraničně-politická rozhodnutí, o nichž se my naivně domníváme, že jsou rozhodnutími našich zákonodárců. IPS se tím, že sponzoruje domácí militantní aktivismus, díky svým vazbám na zahraniční revolucionáře, díky tomu, že „zařídil“ taková vítězství jako byly „Pentagonské papíry“ (narážka na studii o vztazích mezi USA a Vietnamem pro období 1946-1967. Tato studie unikla na veřejnost a byla zveřejněna v New York Times v roce 1971. Díky tomu se mohli lidé sami přesvědčit o tom, že administrativa prezidenta Johnsona systematicky lhala jak veřejnosti, tak i kongresu - p.p.), rovněž díky tomu, že byl schopen oblehnout korporátní struktury, díky tomu, že dokázal přemostit mezeru v důvěryhodnosti mezi podzemními hnutími a akceptovatelným politickým aktivismem, díky tomu, že byl s to infiltrovat regionální organizace a použít je k tomu, aby mohl zasít nesvár v Americe, (jedná se například o radikální rasové agendy pod pláštíkem náboženství), i díky tomu, že dokázal použít média establishmentu, aby tato rozšiřovala a poté podporovala jeho myšlenky, díky tomu všemu lze říci, že tento institut zcela naplnil očekávání, která do něj jeho zakladatelé vložili.

Stanford Reasech Institute (Stanfordův výzkumný institut)

Jesse Hobson jako první prezident Stanford Research Institute jasně objasnil ve své úvodní řeči v roce 1952, jakým směrem se bude institut ubírat. Stanford lze popsat jako jeden z „klenotů“ na koruně Tavistockého institutu, jenž jejím prostřednictvím kontroluje Spojené státy. Tento institut byl založený v roce 1946 ihned po ukončení 2. světové války. Tehdy byl jeho předsedou Charles A. Anderson a institut kladl důraz na výzkum kontroly mysli a na výzkum „věd budoucnosti“. Pod ochranu Stanfordova institutu byla umístěna rovněž Ketteringova nadace, která rozvinula teorii „měnícího se obrazu člověka“. Na této teorii se zakládalo celé hnutí Vodnářské konspirace (hnutí New Age - p.p.).

Někteří z hlavních klientů a kontraktů tohoto institutu se nejprve koncentrovaly kolem obranných úkolů, ale, jak se institut rozrůstal, rozrůstala se rovněž i diverzita služeb, jež nabízel:

Aplikace behaviorálních věd pro výzkum věd a technologií

SRI program pro obchodní informace

Ředitelství amerického ministerstva obrany pro obranný výzkum

U.S. kancelář ministerstva obrany pro výzkum vesmíru

Mezi korporacemi, které vyhledávají služby Stanfordova institutu, lze nalézt Wells Fargo Bank, Bechtel Corporation, Hewlett Packard, Bank of America, McDonnell Douglas Corporation, Blyth, Eastman Dillon a společnost TRW. Jedním z nejvíce utajovaných projektů Stanfordova institutu byla rozsáhlá činnost, která se týkala chemických a bakteriologických zbraní“ (CAB).

Výzkumný program Stanfordova institutu je rozložen do nejméně 200 menších think tanků, které zkoumají každý aspekt života v Americe. Tato síť se nazývá ARPA a reprezentuje pravděpodobně nejrozsáhlejší úsilí, jakým způsobem kontrolovat životní podmínky každého člověka v zemi. V současné době jsou počítače na Stanfordu propojeny s 2500 „sesterskými“ výzkumnými konzolemi, které zahrnují CIA, Bell Telephone Laboratories, americkou vojenskou rozvědku, Úřad pro námořní informace (ONI), Rand, MIT, Harvard a UCLA. Stanford hraje klíčovou úlohu v tom smyslu, že představuje „knihovnu“, když katalogizuje veškerou dokumentaci ARPA.

„Jiným agenturám“ … zde lze využít i vlastní představivost, je dovoleno procházet „knihovnou“ SRI prostřednictvím vyhledávání klíčových slov, frází, procházet zdroje a aktualizovat soubory Stanfordova centra. Pentagon užívá tuto službu velmi často a není pochyb, že ostatní agentury americké vlády činí totéž. Problémy Pentagonu, jakým způsobem „řídit a kontrolovat“, jsou vypracovávány prostřednictvím Stanfordu.

I když se tyto aplikace zdánlivě týkají pouze zbraní a vojáků, neexistuje vůbec žádná garance, že tentýž výzkum by nemohl být a nebude použit v rámci aplikace, která se týká civilistů. Stanford je známý tím, že je ochoten vykonávat jakoukoli práci pro kohokoliv.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Massachusettský Institut pro technologii) Škola managementu Alfreda P. Sloana (Alfred Sloan School of Management)

Tento přední institut nebývá obecně považován za jeden z institutů tavistocké sítě v USA. Většina lidí se domnívá, že se jedná o čistě americkou instituci, to má nicméně k pravdě daleko. MIT – Školu Alfreda P. Sloana lze rozdělit zhruba na následující skupiny:

Soudobý technologický industriální počítačový výzkum vztahů NASA-ERC

Laboratoře úřadu Námořní výzkumné skupiny, psychologická dynamika systémů

Mezi některé z klientů MIT patří:

Americká asociace managementu

Výbor pro ekonomický rozvoj

GTE

Institut pro obrannou analýzu (IDA)

NASA

Národní akademie věd

Národní rada církví

Sylvania

TRW

Americká armáda

Americké ministerstvo zahraničí

Americké námořnictvo

Americká státní finanční správa

RAND korporace pro výzkum a rozvoj

Rand je bez jakýchkoli pochybností think tankem, který je nejvíce závislý na Tavistockém institutu a zcela jistě je tím nejvíce prestižním prostředkem, jakým RIIA (Royal Institute of International Affairs – Chatham House - politický think tank se sídlem v Londýně - p.p.) kontroluje politiku Spojené států na všech úrovních. Specifická politika RAND zahrnuje americký program ICBM (program mezikontinentálních balistických střel - p.p.), dále jsou to primární analýzy pro vytváření americké zahraniční politiky, institut dále vypracovává zaměření amerických vesmírných programů, americké nukleární politiky, připravuje korporátní analýzy, připravuje stovky projektů pro armádu, pro Centrální zpravodajskou agenturu (CIA) připravuje analýzy ve vztahu k drogám měnícím vědomí, jako je peyote, LSD (tajná operace MK-ULTRA, která trvala 20 let).

Někteří z klientů RAND jsou:

Americká telefonní a telegrafická společnost (AT&T)

Chase Manhattan Bank

International Business Machines (IBM)

Národní nadace pro vědu

Republikánská strana

TRW

Americké vzdušné síly

Americké ministerstvo zdravotnictví

Americké ministerstvo pro energetiku

Doslova TISÍCE velice důležitých společností, vládních institucí a organizací využívá služeb RAND korporace. Uvést všechny tyto společnosti není možné. Mezi speciality RAND korporace patří studijní skupina, která předpovídá načasování a směr termonukleární války a vypracovává mnoho scénářů, jež jsou na tomto výzkumu založeny. RAND byla jednou obviněna z toho, že z pověření SSSR vypracovala podmínky kapitulace vlády Spojených států. Toto obvinění se dostalo až do senátu, kde je převzal senátor Symington, jenž se ale následně stal obětí štvavé kampaně médií establishmentu. Mytí mozků zůstává primární funkcí korporace RAND.

Výše jmenované instituce Tavistockého institutu patří mezi ty, které tvoří JEDNOTNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, jehož funkcí je Jednotný Obchodní Zákoník, podle něhož jsou Spojené státy řízeny.

Tavistock, The Best Kept Secret in America, vyšel na eduacate-yourself.org, překlad pro Freeglobe.cz RV

čtěte také:

Tavistock. Nejlépe střežené tajemství Ameriky (1/2)

Elita, „velká hra“ a třetí světová válka

Projekt "Monarch"

Konspirační teorie (díl IV.) Konspirace: Selhání, nebo „hry“ zpravodajských služeb?

Klíčová slova: USA  | konspirace  | technologie  | tajné služby  | manipulace  | ovládání mysli  | válka
7378 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny