„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Americký mesianismus a jeho „nové evangelium“ (1.)

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 27.3.2016 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

„A světlo ve tmě svítí, a temnota je nepohltila.“ Evangelista sv. Jan o Kristu (1, 5)

„A světlo ve tmě svítí, a temnota je nepohltila.“ Americký prezident George W. Bush o USA (Ellis Island 11. září 2002)

S pojmem „mesianismus“ se při hodnocení zahraniční politiky můžeme setkat jen zřídka; povětšinou jsou zmiňovány jen geopolitické, vojensko-strategické a hospodářské zájmy. Skutečnost bývá taková, že ani jedno z toho nevystupuje odděleně a v politice států hraje roli směsice zmíněných vlivů. Nicméně kromě těchto ryze účelových hledisek lze v pozadí některých států, skupin nebo jednotlivců najít i prvek, který, byť třebas nemusí být přímo náboženský, překračuje svojí povahou hranice pragmatismu a hledá opodstatnění politiky v jakémsi univerzálním poslání.

Politický mesianismus není jednolitým ideologickým směrem a vystupuje v mnoha různých podobách. Může se projevovat pouze v kratším dějinném období nebo procházet vývojem, kdy světská stránka bere vrchu nad určitými původními náboženskými východisky. Nemusí nakonec ani utvářet politiku celého státu, ale pouze jeho části.

Máme-li tudíž stanovit podstatu mesianismu jako takového, je třeba najít průsečík jeho nejrůznějších projevů, ať už mesianismu ruského, amerického, polského, židovského, či přesněji sionistického, a dalších. Co tedy mají společného? Především přesvědčení, že se danému národu (státu, reprezentativní skupině) dostalo zvláštního vyvolení, na jehož základě mu přísluší výjimečná role v dějinách lidstva. Posláním vyvoleného národa je vysvobodit svět z „temnoty“ a vést k obrodě. S tím souvisí „misijní“ činnost, jež se nezřídka projevuje velmocenskými nároky.

Vtělená vzpoura

U kořenů amerického mesianismu se sbíhají dva proudy. Prvním z nich je protestantismus, ztělesněný pověstnými puritány[1], kteří se jakožto „otcové poutníci“ připlouvající na lodi Mayflower stali symbolem osidlování „Nového světa“[2]. Druhým je osvícenství, zastoupené nejrůznějšími tajnými společnostmi. Ačkoli se na první pohled jedná o rozdílné směry, vznikl mezi nimi jakýsi druh symbiózy, kdy osvícenci protestantům ponechávali přesvědčení, že Amerika je zemí křesťanskou, byť v ní vládne „odluka Církve [náboženství] od státu“.[3] Oba proudy navíc spojoval stejný pohled na „Starý svět“, tedy Evropu, ve které jejich stoupenci viděli temnou říši zkaženosti a nesvobody. Za ztělesnění zmíněné symbiózy lze považovat např. první návrh státní pečeti Spojených států z roku 1835, na jejímž rubu byl vyobrazen přechod izraelitů přes Rudé moře[4] a nápis „Vzpoura proti tyranům je poslušností vůči Bohu“, přičemž líc zdobila zednářská a republikánská symbolika. Jak víme, tento návrh nebyl přijat, a tak se dnes na rubu státní pečeti USA skví nedostavěná pyramida, na jejímž vrcholku je „oko Prozřetelnosti“ a nad ním nápis Annuit cœptis („Schválil započaté“), což bývá vykládáno, že Bůh požehnal vzniku Ameriky[5]. Pod zednářskou pyramidou, která má u základů datum přijetí Deklarace nezávislosti (MDCCLXXVI), se pak nachází stuha s hrdým nápisem Novus ordo seclorum („Nový řád věků“).

Vyhlášení vzpoury proti „Starému světu“, zde zastoupenému především britskou monarchií, můžeme číst v pamfletu radikála a zapřisáhlého odpůrce křesťanství Thomase Painea Common Sense („Zdravý rozum“), který vyšel na počátku americké revoluce roku 1776 a podněcoval k jejímu vyostření. Během tří měsíců se prodalo až sto dvacet tisíc výtisků „Zdravého rozumu“ a v průběhu celého roku dokonce půl milionu, což je nejen na onu dobu obdivuhodný počet. Paine psal:

„Ó vy, kdož milujete lidstvo! Vy, kdož se odvažujete vzdorovat nejen tyranii, ale tyranovi, povstaňte! Každý kout starého světa je zamořen útlakem. Svoboda jest pronásledována po celém okrsku zemském. Asie a Afrika ji dávno vykázaly, Evropa na ni hledí jako na cizinku a Anglie jí dala rozlukový list. Ó, přijměte uprchlici a připravte včas útočiště lidstvu.“[6]

 

Převzato z tedeum.cz[1] Puritány se označovaly protestantské skupiny v Anglii, které vycházely z kalvinismu a působily zejména v presbyteriánském prostředí. Puritáni ostře vystupovali proti tomu, co považovali za prvky „papeženectví“, tj. katolické víry.

[2] Puritáni nebyli prvními osadníky v Severní Americe. Pokud jde o současné území Spojených států, tak prvními Evropany, kteří se na něm usídlili, byli španělští katolíci v šestnáctém století (oblast dnešní Floridy a Jižní Karolíny). Za nimi pak následovali francouzští hugenoti, kteří utíkali před pronásledováním.

[3] Tato idyla utrpěla značné rány v poslední době, kdy se americké levici úspěšně daří důsledně prosazovat pravidlo odluky náboženství od státu, což se např. projevuje odstraňováním náboženských symbolů z úředních budov nebo zákazem jakéhokoliv projevu na státních školách, který by mohl být považován za šíření náboženství.

[4] Takové zpodobnění prosazoval původně zednář a deista Benjamin Franklin, kdežto jiný deista Thomas Jefferson navrhoval „pouť izraelitů přes poušť“.

[5] Oním neurčeným činitelem, jenž požehnal, může být Prozřetelnost, Štěstěna, Osud nebo Bůh (případně i Lucifer), činitel byl patrně úmyslně ponechán nedefinovaný. Heslo je odvozeno z Vergiliova eposu Aeneis: „Jupiter omnipotens, audacibus annue coeptis“ („Všemocný Jupitere, požehnej odvážně započaté“). Wikipedia, heslo „Annuit cœptis“.

[6] Thomas Paine, Common Sense, str. 107. Philadelphia 1776.

 

Klíčová slova: USA  | zednáři  | imperialismus  | demokracie
4421 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?Chtějí zrušit výuku hymny na základních školáchVeganství zachrání naši planetu, tvrdí slavný závodník formule 1. Dostal pádné odpovědi od svých kolegů (+ foto)Švédská vláda ztratila kontrolu nad zemí: 120 pumových útoků za půl roku. Integrace migrantů v praxi

ePortal.cz

Celonárodní karanténa je cestou do pekel. Apelujme i v této pozdní hodině na politiky, aby okamžitě otevřeli školy, obchody i restauraceKoronavirus jako chřipka, neomarxismus jako mor

euPortal.cz

Virus totálního blbství: USA se zničí samy. Učit se budete jen o islámu a černoších. Pryč s hnusnou evropskou rasistickou klasikou! Na sever Čech přichází stále více Romů ze Slovenska. Za stěhováním jsou hlavně výrazně vyšší sociální dávky a pro muže dostupná práce načerno

Eurabia.cz

Byla to ministryně za KDU-ČSL, kdo zrušil českou civilní obranu a proto jsme dnes bez ochranyKorona: Došlo na imigranstké čtvrti. "Tyranie menšiny"! Povolat armádu !

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Podpora migrace na západě Evropy kvůli zjevné neochotě migrantů podrobit se omezením, zkomplikuje průběh epidemie. Co se stane, až následná hospodářská krize omezí jejich sociální podporu...Přežije EU pandemii?

ParlamentniListy.cz

Politickým neziskovkám už ani korunu! Padla výzva premiérovi. A je zde otevřený dopisSlavný Čech udeřil: Karanténa? Teď můžete pozorovat, kdo je kokot. Největší bojovníci za něčí práva a za menšiny řvou, že nemůžou chodit ven!
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny