„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Americký mesianismus a jeho „nové evangelium“ (1.)

Autor: Martin R. Čejka | Publikováno: 27.3.2016 | Rubrika: ZA OPONOU
Ilustrace

„A světlo ve tmě svítí, a temnota je nepohltila.“ Evangelista sv. Jan o Kristu (1, 5)

„A světlo ve tmě svítí, a temnota je nepohltila.“ Americký prezident George W. Bush o USA (Ellis Island 11. září 2002)

S pojmem „mesianismus“ se při hodnocení zahraniční politiky můžeme setkat jen zřídka; povětšinou jsou zmiňovány jen geopolitické, vojensko-strategické a hospodářské zájmy. Skutečnost bývá taková, že ani jedno z toho nevystupuje odděleně a v politice států hraje roli směsice zmíněných vlivů. Nicméně kromě těchto ryze účelových hledisek lze v pozadí některých států, skupin nebo jednotlivců najít i prvek, který, byť třebas nemusí být přímo náboženský, překračuje svojí povahou hranice pragmatismu a hledá opodstatnění politiky v jakémsi univerzálním poslání.

Politický mesianismus není jednolitým ideologickým směrem a vystupuje v mnoha různých podobách. Může se projevovat pouze v kratším dějinném období nebo procházet vývojem, kdy světská stránka bere vrchu nad určitými původními náboženskými východisky. Nemusí nakonec ani utvářet politiku celého státu, ale pouze jeho části.

Máme-li tudíž stanovit podstatu mesianismu jako takového, je třeba najít průsečík jeho nejrůznějších projevů, ať už mesianismu ruského, amerického, polského, židovského, či přesněji sionistického, a dalších. Co tedy mají společného? Především přesvědčení, že se danému národu (státu, reprezentativní skupině) dostalo zvláštního vyvolení, na jehož základě mu přísluší výjimečná role v dějinách lidstva. Posláním vyvoleného národa je vysvobodit svět z „temnoty“ a vést k obrodě. S tím souvisí „misijní“ činnost, jež se nezřídka projevuje velmocenskými nároky.

Vtělená vzpoura

U kořenů amerického mesianismu se sbíhají dva proudy. Prvním z nich je protestantismus, ztělesněný pověstnými puritány[1], kteří se jakožto „otcové poutníci“ připlouvající na lodi Mayflower stali symbolem osidlování „Nového světa“[2]. Druhým je osvícenství, zastoupené nejrůznějšími tajnými společnostmi. Ačkoli se na první pohled jedná o rozdílné směry, vznikl mezi nimi jakýsi druh symbiózy, kdy osvícenci protestantům ponechávali přesvědčení, že Amerika je zemí křesťanskou, byť v ní vládne „odluka Církve [náboženství] od státu“.[3] Oba proudy navíc spojoval stejný pohled na „Starý svět“, tedy Evropu, ve které jejich stoupenci viděli temnou říši zkaženosti a nesvobody. Za ztělesnění zmíněné symbiózy lze považovat např. první návrh státní pečeti Spojených států z roku 1835, na jejímž rubu byl vyobrazen přechod izraelitů přes Rudé moře[4] a nápis „Vzpoura proti tyranům je poslušností vůči Bohu“, přičemž líc zdobila zednářská a republikánská symbolika. Jak víme, tento návrh nebyl přijat, a tak se dnes na rubu státní pečeti USA skví nedostavěná pyramida, na jejímž vrcholku je „oko Prozřetelnosti“ a nad ním nápis Annuit cœptis („Schválil započaté“), což bývá vykládáno, že Bůh požehnal vzniku Ameriky[5]. Pod zednářskou pyramidou, která má u základů datum přijetí Deklarace nezávislosti (MDCCLXXVI), se pak nachází stuha s hrdým nápisem Novus ordo seclorum („Nový řád věků“).

Vyhlášení vzpoury proti „Starému světu“, zde zastoupenému především britskou monarchií, můžeme číst v pamfletu radikála a zapřisáhlého odpůrce křesťanství Thomase Painea Common Sense („Zdravý rozum“), který vyšel na počátku americké revoluce roku 1776 a podněcoval k jejímu vyostření. Během tří měsíců se prodalo až sto dvacet tisíc výtisků „Zdravého rozumu“ a v průběhu celého roku dokonce půl milionu, což je nejen na onu dobu obdivuhodný počet. Paine psal:

„Ó vy, kdož milujete lidstvo! Vy, kdož se odvažujete vzdorovat nejen tyranii, ale tyranovi, povstaňte! Každý kout starého světa je zamořen útlakem. Svoboda jest pronásledována po celém okrsku zemském. Asie a Afrika ji dávno vykázaly, Evropa na ni hledí jako na cizinku a Anglie jí dala rozlukový list. Ó, přijměte uprchlici a připravte včas útočiště lidstvu.“[6]

 

Převzato z tedeum.cz[1] Puritány se označovaly protestantské skupiny v Anglii, které vycházely z kalvinismu a působily zejména v presbyteriánském prostředí. Puritáni ostře vystupovali proti tomu, co považovali za prvky „papeženectví“, tj. katolické víry.

[2] Puritáni nebyli prvními osadníky v Severní Americe. Pokud jde o současné území Spojených států, tak prvními Evropany, kteří se na něm usídlili, byli španělští katolíci v šestnáctém století (oblast dnešní Floridy a Jižní Karolíny). Za nimi pak následovali francouzští hugenoti, kteří utíkali před pronásledováním.

[3] Tato idyla utrpěla značné rány v poslední době, kdy se americké levici úspěšně daří důsledně prosazovat pravidlo odluky náboženství od státu, což se např. projevuje odstraňováním náboženských symbolů z úředních budov nebo zákazem jakéhokoliv projevu na státních školách, který by mohl být považován za šíření náboženství.

[4] Takové zpodobnění prosazoval původně zednář a deista Benjamin Franklin, kdežto jiný deista Thomas Jefferson navrhoval „pouť izraelitů přes poušť“.

[5] Oním neurčeným činitelem, jenž požehnal, může být Prozřetelnost, Štěstěna, Osud nebo Bůh (případně i Lucifer), činitel byl patrně úmyslně ponechán nedefinovaný. Heslo je odvozeno z Vergiliova eposu Aeneis: „Jupiter omnipotens, audacibus annue coeptis“ („Všemocný Jupitere, požehnej odvážně započaté“). Wikipedia, heslo „Annuit cœptis“.

[6] Thomas Paine, Common Sense, str. 107. Philadelphia 1776.

 

Klíčová slova: USA  | zednáři  | imperialismus  | demokracie
3389 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

FreeGlobe.cz

Euroopilec Juncker si užívá za naše peníze! Vůbec se s tím nemazlí. Podívejte se, jak si žije šlechta, poddaníBrutalita francouzské policie. Milovníci demokracie mlčí, není to v Rusku (+ foto)Neuvěřitelná epidemie útoků kyselinou! Policie si neví rady. Další kulturní obohacení EvropyTohle si myslí někteří přední evropští politici: Díky omezení naší porodnosti bychom mohli lépe přijímat migrantyFeministky zrušily připravovanou manifestaci. Byla rasově nevyvážená. Uhodnete, jaká rasa převažovala?

ePortal.cz

Nedopusťme, aby nám za dvacet let vládli tito lidéŠest důvodů, proč nelze Palachův čin hodnotit kladně

euPortal.cz

Jel podezřele rychle a nezastavil. Česká policie zadržela auto s nelegálními migrantyJen nevinná recese ve škole? Tady máte šílené případy zvráceného genderu v praxi

Eurabia.cz

Dnešní pojetí práva v Německu: Policista zajistil zatčení vraha německé dívky a teď je za to stíhán, prý neměl právo zajistit zatčeni vahaVraždění žen a dívek v Rakousku nepolevuje

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životHliník sa nachádza v mnohých vakcínach/vysoká hladina jedovatého hliníku v mozgu autistov

euServer.cz

Bandera se prokazatelně 13x tajně setkal s představiteli CIA. Například: 22.3.1950 v Hamburku, 17.5.1950 s CIA, 7.5.1951 na letecké základně USA ve Wiesbadenu...Přemrštěné náklady nekončící války mohou vést k tomu, že Spojené státy budou muset překonat pocit ponížení a z Afghánistánu se stáhnou. Už dnes Čína, Rusko a Indie přebírají v oblasti politickou inciativu

ParlamentniListy.cz

Bára Štěpánová promluvila k divákům ČT: Nemalé části společnosti nejde o svobodu. Stačí jim ty jogurty a lepší oblečení. A že jim někdo dá tisícovku k důchodu„Chová se jako vůl!“ Známý herec si to jednou pro vždy vyřídil s Hřebejkem, který svolává národ do ulic. A přidali se další umělci
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny