„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Ebola je nástrojem k prosazení drakonické kontroly a omezení svobodného pohybu osob v rámci plánu NWO na rozdělení světa do oddělených zón, mezi nimiž bude cestování obtížné či zcela zakázané!

Autor: aeronet.cz | Publikováno: 21.10.2014 | Rubrika: VE SVĚTĚ
Ilustrace

Všichni společně pozorujeme nekonečný seriál na téma krvácivé horečky Eboly a říkáme si, to je hrůza, co nám to sem do Evropy leze za nemoci z Afriky. Je potřeba zakázat cestování mezi námi a Afrikou, napadá čím dál tím více lidí a média nezůstávají pozadu. Tento myšlenkový pochod přitom není náhodný, neboť byl naopak plně předpokládaný a plánovaný. Epidemie Eboly, která zdaleka není ještě epidemií, je pouze sofistikovaným nástrojem k prosazení dalších kroků v plánu realizace Nového Světového Řádu, zkráceně NWO. Abychom pochopili, o co se tu hraje, musíme si nejprve něco říct o hlavním principu NWO, neboť s tímto výrazem se často nakládá v médiích neprofesionálně a naivně.

Nový Světový Řád je modelem ideálního „feudalistického kapitalismu se sociálním aspektem politiky v rámci prosazování tržního modelu a multilaterálního kulturního prostředí„. Už na první pohled vidíte, že je to kočkopes, kde se slučují zdánlivě neslučitelné prvky, kapitalismus, socialismus, feudalismus, národovectví, multikulti, centralizace a volný trh. Že vám to něco připomíná? Ano, Evropskou Unii, nicméně EU ještě není finálním produktem NWO, je pouze jeho mezifází. Pojďme si rozebrat vizi NWO pěkně postupně a na konci uvidíte Ebolu úplně v jiných souvislostech.

Nový světový řád jako ultimátní systém míru a blahobytu

Nový Světový Řád už počátkem 20. století, tehdy ještě v hlavách osvícených bankéřů a průmyslníků, měl být odpovědí na trvalé zajištění dvou základních požadavků: Nekonečný blahobyt a udržitelný mír. Protože bez blahobytu není možné mír udržet (vznikají války kvůli nedostatkům materiálních statků) a bez míru nelze dosáhnout blahobytu. Jedno vyžaduje druhé. New World Order původně vycházel z učení Svobodných Zednářů, kdy Osvícení, tedy mimořádné nadaní jedinci, budou jako vůdcové vést lidstvo ke světlým zítřkům. Hlavním nepřítelem tohoto plánu byly ale stávající i tehdejší politické systémy, demokracie, komunismus, socialismus, konstituční monarchie, japonský feudalismus, neboť všechny tyto systémy podle Zednářů dosazují k moci „diletanty“, neodborné lidi, kteří by u moci vlastně nikdy být neměli, neboť k tomu nemají vzdělání, inteligenci, předurčení, tedy predeterminaci a upřednostňují hlavně svoje zájmy anebo zájmy národa, nikoliv zájmy lidstva jako živočišného druhu. Z pohledu Zednářů tedy můžeme hovořit o tom, že myšlenka globalizace, tedy společného úsilí celého lidstva a celého světa, již tehdy byla kladena nad zájmy jednotlivých národů. Proto k realizaci NWO je třeba prosadit několik kroků, o kterých si nyní povíme.

 

Prvním krokem je likvidace rodiny. Rodina je v přímém rozporu se zájmy NWO. Tedy model rodiny v pohledu dvou rodičů a potomků, kteří tvoří základ národních států. Likvidace rodiny probíhá na západě už od konce II. sv. války, ve Střední a Východní Evropě od roku 1989. Způsobů k likvidaci rodiny se využívá několik. Nejběžnějším prostředkem je „moderní životní styl bez závazků“, „single“ fungování jedince, vztahy bez závazků, vztahy na „psí knížku“, pseudomodel rodiny „2 + pes“ namísto tradičního „2 + dítě“ a zejména podpora homosexuality. V neposlední řadě k potlačení modelu rodiny slouží i ekonomické bariéry, nulová podpora národních států novým rodinám, neustále se snižující podpora rodinám s dítětem, ekonomický tlak na volném trhu práce na co nejmenší počet dětí.

Rodina v rozkladu a národní identita hned za ní

Nefungující model rodiny je předpokladem ke ztrátě zájmu obyvatel o budoucnost svého národa, své země. Když národ nemá děti, když nemá tradiční model rodiny, když v národě umírá model tradičního svazku mezi mužem a ženou, z jejichž legitimního vztahu vzniká nový život a potomek, je zaděláno na strašný malér. Na ztrátu národní identity.

Národní identita je velmi křehká věc. Vychází z rodinné výchovy. Pro jedince je „národ“ sociálním kruhem, který těsně obepíná kruh rodinný. Tam venku, až k hranicím, to všechno je „národ“. Naše podvědomí si od narození parceluje prostory okolo nás. Vědomí příslušnosti k národu je přitom nezbytným předpokladem k přežití státu v jeho hranicích. Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop! Tak pozor, tohle nemá s národní identitou ale vůbec nic společného. Národní identita je vědomí, podvědomí a část hlubokého nevědomí naší osobnosti ve vztahu k rozhraní mezi rodinným a národním kruhem. Člověk s národní identitou se zajímá o národ, o politiku a směřování své země. Člověk nestojí jako tvrdé Y bez zájmu o okolí. Zajímá ho, proč politici přijímají rozhodnutí, která jsou v rozporu se zájmy národa, které ohrožují bezprostředně rodinný kruh. Národní identita je psychologický plurál naší osobnosti, zatímco rodinný kruh je singulár. Ztráta národní identity je mnohem snadnější, než ztráta rodinných hodnot. Jakmile je i národní identita popřena, přichází třetí krok, zbourání státních hranic.

Proč chce NWO bourat státní hranice? Nejprve jen administrativně, poté i skutečně? Protože čím větší území bez hranic, tím větší trh bez omezení a tím pádem větší objem zisků, daní a více sociálních dávek pro udržení míru a zaručení „blahobytu“, podle tezí NWO. Ty uvozovky jsou tam zcela oprávněně a hned si vysvětlíme proč. V reálné ekonomii existuje taková zvláštní a velmi komplikovaná a pomalu zakázaná rovnice nazvaná „Kompenzační rovnice ekonomické spotřeby a výrobních zdrojů„. Nebudu zde zabíhat do detailů, není to účelem tohoto článku, ale jde zkrátka o rovnici, která (na rozdíl od moderní ekonomiky) popírá svatý grál nekonečného ekonomického růstu. Podle NWO je kompenzační rovnice neúprosná, jejíž efekt nastane dříve či později a současná moderní ekonomika a všechno, co dělá, je pouze projevem snah o oddálení nástupu ekonomické reality a projevů „kompenzace“. Tedy povězme si, o co se jedná.

Reálná ekonomie odmítá tezi nekonečného růstu

Kompenzační rovnice de facto vyjadřuje vztah mezi počtem obyvatel v ekonomicky homogenním prostoru (homogenní prostor si představte jako obchodní zónu s jednotným trhem, zákony a pravidly) a objemem zdrojů k zajištění produkce na jedné straně a zájmem o tyto produkty na jiných trzích s homogenní strukturou na straně druhé. Laicky shrnuto, kompenzační rovnice je důkazem, že nekonečný ekonomický růst je podvod a nesmysl, protože čím větší je trh, tím větší je plundrování zdrojů se snižující se efektivitou zisku na jednotku produkce a jednotku zdrojů vedoucí ke snižování cen a nárustu chudoby a nezaměstnatelnosti (pozor, rozlišujte mezi nezaměstnaností a nezaměstnatelností -> to první vyjadřuje stav, kdy práce opravdu není, zatímco to druhé označuje stav, kdy práce je, ale ne pro vás ve vašem ekonomickém homogenním prostoru, protože práce je pouze pro privilegované a predeterminované… příkladem je outsourcing práce pro firmy původem z Česka vyrábějící produkci v Asii -> práce je, ale ne pro vás v ČR, to je právě příklad nezaměstnatelnosti z pohledu projevů kompenzační rovnice), a to zcela paradoxně a neočekávaně, na rozdíl od tvrzení moderní ekonomiky, že růst zaručuje blahobyt více a více lidem.

Z tohoto důvodu tedy NWO a lidé stojící za zájmy bankéřů a průmyslníků přišli na řešení, jakým způsobem omezit projev kompenzačního efektu, který se nezadržitelně blíží: Podle nich musí dojít k rozdělení globalizovaného světa do oddělených zón, mezi kterými nebude probíhat žádný volný obchod a trh, ani pohyb kapitálu a osob a pokud ano, tak jedině jedním směrem, tedy buď jenom dovoz a žádný vývoz, anebo jenom vývoz tam a žádný dovoz zpět. Pokud toto bude zabezpečeno, nedojde k projevům ekonomického kompenzačního efektu. Tady se dostáváme už k realitě současných dnů a protože téma je poněkud náročnější, pokusím se čtenářům opět vysvětlit princip tohoto řešení NWO.

Globalizovaný svět podle NWO má vypadat následovně: Západ (myšleno EU, USA, Kanada, Skandinávie, Ukrajina a také Izrael, Mexiko a Austrálie) budou tvořit jednu společnou homogenní zónu trhu. Druhá zóna Východ podle NWO měla být Čína a Indie, ale jelikož Vladimír Putin byl de facto obviněn z toho, že zradil plán NWO (Rusko mělo být v rámci NWO původně samostatnou zónou), tak se dá říct, že druhá zóna bude představována zeměmi BRICS. Třetí zónou Jih podle NWO mají být arabské země vyvážející ropu a Severní Afrika. A čtvrtou zónou nazývanou Outer Space (vnější prostor, přeneseně též vnější vesmír) rozvojové země, subkontinentální Afrika a ostatní. Zajímavé je teď se podívat, jak má mezi těmito zónami probíhat obchod a směry obchodu. Rusko měla být původně samostatná zóna NWO určená pouze pro vývoz zboží ze zóny Západ do Ruska. Tento plán kvůli Putinovu odporu ale nevyšel a tuto roli má teď převzít nově chudá Ukrajina v rámci samotné zóny Západ.

Bariéry mezi EU a Ruskem jsou pouze předzvěstí bariér v rámci NWO

Aby nedošlo k projevům kompenzačního efektu v zóně Západ, bude potřeba zaručit, že tato zóna nebude obchodně spolupracovat s ostatními zónami jinak, než jednosměrně. Se zónou Východ bude snaha obchodovat co nejméně, téměř vůbec. Čína, přestože je mohutným partnerem USA v obchodu, bude z obchodní bilance v následujících letech ustupovat více a více, přičemž snaha bude o přesunutí výroby dovnitř zóny Západ, do jejích chudých částí. Postupně se Čína bude stavět do role izolovaného partnera, který do zóny Západ pouze zboží dováží jako laciný výrobce, ale obráceně nebude zájem nijak investovat do země v rámci zóny Východ a skupiny BRICS.

Zóna Jih bude fungovat ve směru vývozu, zdrojů, ropy a surovin do zóny Západ. Obráceným směrem půjde minimum obchodu ze zóny Západ (pozor, natisknuté peníze na platbu za ropu Arabům nejsou produktem!), Arabové budou nakupovat hlavně zboží od zóny Západ, ale investice půjdou hlavně ze zóny Východ, tedy od Číňanů a Ruska. Smutným příběhem bude zóna Outer Space, reprezentovaná především Afrikou. Divoký prostor nikoho, který nabídne zdroje dobrodruhům, ale těžko se stane obchodním partnerem, spíše kořistí pro předchozí tři zóny.

A tím se dostáváme k závěru a hlavní pointě. Posledním krokem v plánu NWO je zamezení pohybu osob a informací mezi zónami. Proč je tomu tak? No, je to kvůli tomu, že systém NWO nemůže udržitelně fungovat bez dokonalé mediální, informační a komunikační izolace mezi jejími zónami. Proto už dnes vidíte, jak média zóny Západ falšují zpravodajství o událostech v zóně Východ, jak naprosto flagrantně a diametrálně odlišně komentují události v Rusku ve věci východní Ukrajiny či Krymu, jak zcela ignorují ekonomické události a rozhodnutí mezi členy skupiny BRICS. Jistě si všímáte, jak zóna Východ se izoluje obchodně (sankce, protisankce), finančně (vlastní kreditní karty, náhrada SWIFT systému, útěk od západních ratingových agentur), komunikačně (vlastní oddělený internet, vlastní satelitní navigace) a jistě vidíte, že v případě zóny Jih díky jazykové bariéře (arabština, perština) je již oddělení zóny dokonáno jaksi přirozeně a automaticky a zóna Outer Space je natolik zaostalá, že ani komunikačně není třeba zónu jakkoliv oddělovat.

Samotné zamezení pohybu osob mezi zónami se pak má docílit dvěma prostředky: strachem o bezpečnost kvůli teroristům a strachem o život kvůli nemocem a Ebole. A kroky již byly podniknuty. Británie bude zabavovat pasy svým občanům [1], u kterých pojme podezření, že letí do Asie kvůli tomu, aby se připojili k Džihádu. Média tomu nadšeně tleskají, rozumný člověk v tom ale vidí naprosto jasné omezování svobody a další utahování šroubů. Dnes úředníci budou rozhodovat o tom, jestli můžete letět do Jordánska, zítra budou posuzovat, jestli můžete vycestovat do Ruska (co kdybyste se tam jel naverbovat do služeb FSB) nebo jestli můžete vyject do Keni na Safari (co kdybyste odtamtud přitáhnul Ebolu) anebo do Panamy (co kdybyste si tam chtěl založit offshore bankovní účet a tunelovat daně a zisky z podnikání v EU). Nebude dlouho trvat a budou vás v rámci bezpečnosti zóny Západ lustrovat i kvůli chatu s kamarádem po Skypu z Íránu, jestli náhodou vám netlačí do hlavy nějaké myšlenky na terorismus.

Ebola není tím, čím se v médiích zdá být

Jistě jste zaregistrovali, že americká vláda si nechala patentovat jistý kmen Eboly [2]. Nyní se ukázalo, že CDC (soukromá firma s federálním statusem podobně jako FED) vlastní patentová práva na celkem 70 variací kmenů Eboly [3]. Možná si řeknete, že je to kvůli farmaceutickému businessu. Jenže ono to tak není. Patent podala americká vláda a žádný účinný lék nemá, ne tedy nějaký univerzální a zázračně účinný. Jde totiž přesně o opak účelu patentů. Jde o to, aby nikdo nemohl vyrábět a distribuovat vakcínu bez souhlasu držitele US patentu. Jinými slovy, někomu jde o to, aby Ebola nebyla snadno léčitelná, aby její fatální hrozba trvala a aby mohly být díky veřejné panice a strachu přijaty předpisy a zákony omezující cestování do a z Afriky. To je pouze první krok. Jelikož Ebola má inkubační dobu více než 20 dnů, půjde hlavně o to, aby se podařilo přesvědčit země k přijetí zákonů o omezení cest do vybraných zón, pokud jde o zdraví (Ebola) nebo bezpečnost (terorismus) nebo ekonomickou migraci (cestování za lepším životem z/do jiné zóny).

Prvky NWO se začínají v reálu prosazovat do praxe, vidíme to v přímém přenosu v médiích ve věci Eboly i Islámského Státu, vidíme to ve věci snah o lustrování cest občanů a rozhodování o tom, kdo kam může vycestovat a kdo nikoliv. Je to začátek konce našich údajných svobod. Vyvolat strach z neléčitelné nemoci a viru (kmenu patentovaného paradoxně v USA), vyvolat strach z postupujících džihádistů (vytrénovaných a vyzbrojených paradoxně USA), získat podporu veřejnosti pro zpřísnění podmínek pro svobodné vycestování mimo „bezpečnou“ zónu „Západ“ (paradoxně právě proto, že západ tyto zóny destabilizoval).

-VK-

http://aeronet.cz/

 

 

Klíčová slova: NWO
5643 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny