„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“ (Albert Einstein)

Rozhovor s Danielem Solisem o jeho kandidatuře do Senátu za volební obvod 21 (Praha 5)

Autor: Daniel Solis | Publikováno: 4.10.2014 | Rubrika: U NÁS
Ilustrace

Proč jste se rozhodl kandidovat senátu?

Ústava české republiky stanoví v článku 19 (2) „Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. (3) Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením.“ Tomuto se říká pasivní volební právo. Právo být zvolen.

Kandiduji proto, abych uplatnil svá ústavní práva. Dlouho jsme v období totality bojovali mimo jiné i za toto právo, tak jej také uplatňujme.

Politika se dotýká nás všech. A i přes to, že čím dál tím více právních norem, které nás zavazují, vzniká v Bruselu, nelze ústavním zákonodárným orgánům zcela odepřít jejich význam. Je to právě na půdě obou komor, kde se musí odehrávat boj za suverenitu českého státu, za jeho nedotknutelnost a svrchovanost. Je to zde, kde je možné bdít nad dobrými mravy národa a zejména orgánů státní správy. Je to právě zde, odkud lze zpomalit, či nejlépe zastavit společenský úpadek, vykořisťování a sociální útlak českého lidu. Je to také zde, odkud lze korigovat podivné zahraničně politické teze, které byly nastoleny mírně řečeno málo vlastenecky smýšlejícími politiky, placenými cizími mocnostmi, tentokrát ponejvíce transatlantickými. Uvrhli tím náš stát opět do nepřípustného vazalství velmi nebezpečných ideologií, díky kterým se různé oblasti světa nacházejí střídavě v prakticky permanentním stavu války a druhotných forem ozbrojeného konfliktu. Tyto války, všimněme si, se nyní povážlivě přiblížili až k naším hranicím. A tento trend dále pokračuje. Je tedy zcela pravděpodobné, že do takového konfliktu budeme zataženi i my. Tomu se ale musíme za každou cenu vyhnout. Válka není hra. Není to dobrodružství. Je to uměle vytvořená katastrofa, přinášející násilí, ničení, bolest, zoufalství a smrt. Podle všeho, co slýcháme z úst politiků a vnímáme ze sdělovacích prostředků, si ale většina tvůrců veřejného mínění myslí, že to je nějaká legrace, nějaká kratochvilná zábava, která navíc může snadno vyřešit hospodářský kolaps západu a s ním související sociální problémy. Někteří si snad myslí, že válka je nějaká forma důchodové reformy: „když nebude na důchody, tak se nechá část populace prostě vystřílet ve válce, a bude po problému.“ Můžete si nyní myslet, že to co říkám, je přitažené za vlasy. Ale není. Stačí se seznámit s návrhem novely branného zákona. Ten zavádí brannou povinnost do 60 let s tím, že v případě války v tomto věku nekončí, ale pokračuje až do demobilizace. Navíc, namísto vojenských cvičení zavádí povinnou účast v zahraničních vojenských misích. Pokud já něco takového čtu, tak to interpretuji tak, že v této zemi existuje někdo, kdo takový škvár napsal, kdo musí být úplný a obecně nebezpečný šílenec a patří do psychiatrické péče, nikoliv do úřadu státní správy, nebo do legislativního orgánu republiky! A vzhledem k tomu, že nemusí být sám, a že za ním mohou stát nějaké nadnárodní zájmy, nějaké nátlakové skupiny, které si jej vydržují, tak jak se to říká o Gabalovi, o Vondrovi a dalších, tak se začínám obávat, že by taková zhůvěřilost nakonec mohla i projít oběma komorami parlamentu a stát se skutečně zákonem. Důsledky by byly nedozírné. Jediným vítězem by pak byla zahraniční zbrojní lobby a finanční kartely, které tradičně vždy z válek těží. Tam je nutno hledat ony struktury, které si zde dlouhodobě platí své politiky a politruky a think-tanky a novináře, televizní a rozhlasové stanice a některé bývalé i současné elementy bezpečnostního a justičního aparátu právě za tímto účelem. Současné štvaní proti Rusku, a nedávno to bylo proti Sýrii atd. je jasným důkazem, že je tato společnost záměrně uváděna v omyl a že je veřejné mínění důmyslným způsobem systematicky manipulováno, stejně jako celý náš politický systém. A jedná se o fenomén, který probíhá simultánně s větším nebo menším úspěchem po celé Evropské Unii, která vzešla právě z tohoto záměru ovládnout celý náš kontinent a získat schopnost ovládat jej coby celek. Dostáváme se tím stále hlouběji do pasti, ze které jednoho dne nebude úniku. A na konci tohoto temného tunelu nemůže podle mého názoru být nic jiného, než válka, násilí a chaos. Nebo má snad někdo pocit, že posledních řekněme patnáct let zde jdou věci k lepšímu? Že je náš život stále kvalitnější a nadějnější? Že vychováváme mladé generace úžasných, ohleduplných, vzdělaných a spokojených lidí, které mají skvělé vyhlídky do budoucnosti? Skutečně si to zde někdo myslí? Nebo je to jen to, co nám tito zaprodaní politici a agenti predátorského nového světového pořádku, o kterém je řeč, jen neustále omílají v mediích a na politických mítincích, podle pravidla „často opakovaná lež se stává pravdou“?

Nehodlám proto ve své kandidatuře dávat sliby voličům, pořádat mítinky, rozdávat koblihy, nalévat čaj a usmívat se, tvářit se jako že se nic neděje a všechno je úžasné a… „proto volte mne“. Doba je povážlivě pohnutá. Kandiduji proto do Senátu aby aspoň existovala nějaká šance, že by tam někdo mohl odvrátit to, do čeho se slepě a nevědomě řítíme nadzvukovou rychlostí, zejména díky těm samolibým, sebestředným, nafoukaným, arogantním politikům ve službách hegemona a ve službách mamonu. Řítíme se do černé díry. Cítím morální povinnost, ontologickou imperativu tomu všemi dostupnými prostředky zabránit. Mandát v senátu je jedním takovým prostředkem, podle mého úsudku. Jeden člověk samozřejmě nic nezmůže. Ale řeknu to takhle. Už jenom fakt, že čtete tyto alarmující řádky od někoho, kdo se dlouhodobě zabývá studiem mezinárodních vztahů a tuto disciplínu vyučoval na specializované vysoké škole a může o sobě zodpovědně tvrdit, že rozumí mezinárodním realitám, je důsledkem mé kandidatury do Senátu. Lze konstatovat, že i cesta může být cíl.

 

Co si myslíte, že můžete do politiky přinést?

To je vágní otázka, ale rozumím, jak to myslíte. Většinou se na tomto místě objeví sliby politiků voličům, které mají fungovat jako vábnička na hlasy. Zaznívají velmi vágní ale o to více horlivé přísliby rozumu, slušnosti, sociálního cítění, důstojnosti, odpovědnosti a tak dále a tak dál. To, co voliči po volbách sklidí je vždy pravý opak. Jsme svědky rozkolu stran, hádek, nakupování poslanců, korupce, klientelizmu, kšeftů s tzv. kmotry, či vlivovými skupinami a ostudnou manifestací vazalství vůči cizím státům, nebo vůči jimi řízeným nadnárodním organizacím typu EU nebo OSAS (Organizace Severoatlantické Smlouvy, známe u nás pod anglickou zkratkou NATO).

Z tohoto pohledu bych tedy, spíše než cokoliv do politiky hodlal přinést, raději z politiky tyto praktiky odnesl, nejlépe na smetiště dějin. Použil-li bych moderní terminologie, tak na skládku toxického odpadu.

Dnešní politika je totiž vysoce kontaminována uvedenými toxickými projevy, které svým jeden doslova otravují celou naší společnost. Není divu, že všude kolem slýcháme výroky jako: „jsem z toho politického marasmu otráven“, nebo „už mně s tou politikou dál neotravuj“.

To je ale samozřejmě velmi ambiciózní předsevzetí. Vaší otázce se tím nicméně nevyhýbám. Určitě disponuji vlastnostmi, které by našemu politickému systému mohly být přínosem. Řídím se totiž pokud možno, principem svobodného bádání a principem karteziánské metodické skepse „de omnibus dubitandum est“. Věci totiž nejsou takové, jaké se jeví. Žijeme v období Velké lži. Lžou politici, lžou media, lžou i programy vzdělávacích institucí – tomu poslednímu se říká revizionizmus, tedy snaha o změnu většinového názoru ve prospěch vládnoucí ideologie. A i ta samotná ideologie je ideologie lži. Válčí a říkají tomu mír. Ujařmují a říkají tomu svoboda. Nenávidí a říkají tomu přátelství. Šíří úpadek a bídu, říkají tomu ale pokrok a rozvoj. Vše se děje ve prospěch gigantických soukromých finančních korporací. Ty mají pod sebou veškerý průmysl, zejména zbrojní a těžební, potravinářský a farmaceutický. Jde to ruku v ruce. Méně známý je fakt, že mají pod sebou i drogy. Během finanční krize ve Spojených státech to bankéři přiznali: přežili jen díky výnosům z ilegálních obchodů s návykovými látkami. Antonio Maria Costa, někdejší předseda Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) to svého času i veřejně potvrdil. Není divu, že od doby, kdy západ okupuje Afghánistán, tam stoupla produkce opia na 5500 tun ročně, pěstovaných na ploše o rozloze Lucemburska.

Kritický pohled na svět kolem nás a na oficiální a „neotřesitelná“ fakta předkládaná nejrůznějšími poradci, povětšinou s vlastní, nebo ještě hůře, s cizí agendou, je důležitým předpokladem pro správná rozhodnutí v politice. Parádním a aktuálním příkladem toho o čem mluvím je uměle vykonstruovaná mediální hysterie kolem fabrikátu takzvané ruské agrese, kde vidíme prakticky v přímém přenosu, jak zloděj křičí „chyťte zloděje“ a žene Evropu do záhuby prostřednictvím sebevražedných hospodářských a politických sankcí „proti“ Ruské Federaci.

 

Jaký je váš názor na sankce proti Rusku?

Můj názor je, že se jedná o velmi efektivní způsob, jakým Evropa, která pokládá bez výhrady a zcela dobrovolně, hlavu na popravčí špalek, odrovnává sama sebe – a to za hlasitého potlesku a poplácávání se po ramenou politiků, na jejich vrcholových sebeoplodňovacích setkáních, kde se vedle drahých vín opájejí nejvyšší představitelé kdysi suverénních států také iluzí vlastní moci.

Jako politolog specializující se na mezinárodní vztahy, mohu konstatovat, že sankce nikdy nic dobrého nikomu nepřinesly. Málo kdo si dnes vzpomene na to, že Rakousko Uhersko uvalilo v roce 1906 obchodní embargo na Srbsko. Krize se tehdy vystupňovala až do první světové války, která připravila o život 37 milionů lidí a to nepočítám oběti takzvané španělské chřipky, které byly s velkou pravděpodobností spíše oběti očkování proti břišnímu tyfu, zvanému, tuším „hlavnička“.

Připomíná mi to silně dnešní dobu, kdy jsme i my na pokraji války, která ve světě, zejména muslimském, již dlouhá léta zuří, jen se nás zatím nedotýká bezprostředně (ale to se brzy může změnit), a kdy se plíživě lidem vnucuje jakási epidemie Eboly, na kterou ale brzy bude vyvinuta také nějaká účinná vakcína, jako tehdy ta na tne tyfus, respektive na paratyfus. To se tehdy velmi osvědčilo, neboť v důsledku tehdejší „pandemie“ zahynulo údajně 50 až 100 milionů lidí. Dnes se tyto oběti přičítají jakési mýtické chřipce. To je přesně ten revizionizmus, o kterém hovořím. Upravená veze historických skutečností, která nahrává současné agendě, například farmaceutické lobby.

Řekl jsem již, že je to jeden segment průmyslu, který spadá pod jakýsi nadnárodní finanční kartel. Nutno dodat, že finanční kartel není nic jiného než důmyslný systém ovládaný několika málo jedinci. Je totiž i vědecky doloženo, že 43 tisíc nadnárodních korporací má vazby na úzkou skupinu 147 korporací, které takto přímo ovládá 40% výrobních prostředků celé zeměkoule. V roce 2011 o této švýcarské studii studii psal New Scientist. Na špičce jsou mimo jiné například banky Barclays, Deutsche Bank AG, Credit Suisse Group, JPMorgan Chase & Co, a The Goldman Sachs Group. Za těmito korporacemi jsou samozřejmě jejich majitelé, fyzické osoby z masa a kostí.

Zmiňuji to pro to, že se často takovéto šokující informace, které jsou širší veřejnosti prakticky nedostupné, také díky cenzuře v korporátních medií a i v mediích veřejnoprávních, díky jednoznačné personální politice. Takové informace bývají veřejně napadány a znevažovány jejich označením za „konspirační teorie“. Já upřednostňuji údaje faktografické a vědecké, stejně jako i metody jejich vyhodnocování.

Sankce pře první světovou válkou jsou ale příkladem spíše odtažitým. Mnozí si možná lépe vzpomenou na sankce proti Iráku v roce 1990. Tehdy v přímém důsledku embarga zemřelo půl milionu iráckých dětí. V roce 1996 se některými naivními nadšenci opěvovaná Madeleine Albright vyjádřila v pořadu televize CBS, (která patří nechvalně známé korporaci Westinghouse) „60 minutes“ na otázku redaktorky Leslie Stahl, že smrt těchto dětí stála za to. Nutno dodat, že sankce následovalo hned několik fází v pořadí druhé spojenecké války proti Iráku, které trvají, jak si můžeme všimnout, až do dnes. Proto hovořím o tom, že válka již delší dobu probíhá. A je to světová válka, podle definice.

Posledním příkladem budiž naprosto nehorázné a pokrytecké sankce proti Sýrii, které vyhlásila Evropská unie. Říkám pokrytecké, protože je to neskutečná ostuda a výsměch všem hodnotám, které západoevropské státy vzývaly od konce druhé světové války, nejpozději do září 1989. Pro lepší vyzbrojování teroristů na blízkém východě totiž Evropská unie, po té co tyto sankce v roce 2011 na Sýrii uvalila, z nich dva roky později vyňala vývoz zbraní. Nyní se ty samé státy, které si výjimku ze sankcí prosadili, hodlají podílet na leteckých útocích proti těm samým teroristům, které si před tím vypiplaly, vycvičily a vyzbrojily a spojily do struktury označované jako „Islámský stát“. Mnoha lidem to může připadat zvláštní, až nevěrohodné, mne to nicméně nepřekvapuje, neboť to pozoruji již delší dobu. Například, vše nasvědčuje tomu, že se události z 11. září 2001 odehrávaly podle stejného principu. Vedlo to k invazi do Afghánistánu, která byla připravována dlouho před tím, o čemž není pochyb, viz Prezidentskou směrnici NSPD-9: Combating Terrorism“, ze 4. září 2001, kterou prezident Bush po drobných úpravách podepsal 25. října téhož roku.

Takže sankce přináší podle mého názoru válku, ať už horkou, nebo studenou, nebo hospodářskou, každopádně to kazí mezinárodní prostředí a zvyšuje mezinárodní napětí. Sankce proti Rusku a zoufalá snaha o přechod na alternativní zdroje energie jsou především prostředky dlouhodobého boje proti současnému Rusku, boje, který má za cíl Rusko ovládnout a uchvátit. To není nikterak nová iniciativa. Tuto tendenci lze registrovat již po několik století. Ptejme se, co pohledával v Rusku Napoleon, co Hitler a co pohledával na Krymu Abdülmecid I… Ale odpověď na tuto otázku by šla nad rámec našeho rozhovoru.

 

Ve svých článcích a prohlášeních pravidelně upozorňujete na hrozbu, kterou přináší Karel Schwarzenberg občanům ČR. Můžete to našim čtenářům nějak vysvětlit?

Samozřejmě. Toho člověka jsem po prvé potkal na svatořečení Anežky české v Římě. Pár týdnů později při okupaci československého velvyslanectví ve Vídni. Tehdy jsem netušil, co to je vlastně za člověka, že hraje roli dvojitého agenta a že dopouští, aby finance pro český disent byly marnotratně zpronevěřovány úzkým kruhem vyvolených, kteří posléze převzali do určité míry moc v našem státě a jemu se odvděčili neoprávněnými restitucemi rozsáhlého rodového majetku.

Tento člověk dlouhodobě funguje jako zákulisní (pokud zrovna nezastává oficiální úřad) zprostředkovatel vůle nadnárodních mafiánských finančních kartelů, kterým se říká „černá šlechta“. Tato neformální dynastická organizace kontroluje do maximální možné míry běh evropských dějin a postupně se snaží rozšířit svůj vliv na všechny kontinenty světa. Disponuje nepředstavitelnými prostředky a vlivem. Je docela možné, že právě tyto kruhy vlastní těch několik bank, kterými mohou ovládat 40% světového hospodářství. Lidé jako Schwarzenberg jsou prostřednictvím různých lóží v kontaktu právě s touto strukturou. Hovořím o lóžích, jako je Trilaterální komise, Rada pro Zahraniční Vztahy, Atlantická Rada atd., atd. Ty struktury jsou velmi členité a jejich popis by také byl nad rámec našeho rozhovoru. Zjednodušeně řečeno zde Schwarzenberg reprezentuje cizí zájmy a cizí agendu. Je to cizí agent. Jako příklad bych uvedl jeho extrémní a k jeho věku nepříslušné dlouhodobé angažmá proti Rusku. Jeho účast společně s McCainem, Štětinou a Mukem Kocábem na Euromaidanu v Kyjevě, odhaluje pravou podstatu podvratné činnosti Schwarzenberga. Kohorty jestřábů a válečných štváčů nyní bojují v bitvě o mysl a srdce českého občana, který se, jsouce obdařen minimálně zdravým selským rozumem, nechce nechat opít rohlíkem propagandistické kampaně proti Rusku, zdráhá akceptovat nesmyslné sankce a nesmyslné válečné štvaní těchto loutek zbrojního průmyslu a finančních elit. Kdo by se dobrovolně nechal zavléct do ničivé a vražedné války proti našim slovanským bratrům a osvoboditelům od nacistické okupace? Jenže, ono, když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Takže už nyní ve sněmovně leží návrh novely branného zákona, který znovuzavádí vojnu a ukládá občanům obou pohlaví brannou povinnost až do šedesáti let. Navíc počítá s povinnou účastí branců na zahraničních misích. I toto zní dosti neuvěřitelně, proto doporučuji všem čtenářům, které to zajímá, si tento zákon přečíst nejlépe i s důvodovou zprávou. Také proto kandiduji do Senátu. Abych rozhodně hlasoval proti takové nestoudné zrůdnosti. Pokud tento zákon projde, mohu garantovat, že se velmi záhy ocitneme ve skutečné válce. Přitom tím správným řešením je pravý opak. Tedy usilovat o neutralitu našeho státu a začlenit se do rodiny neutrálních evropských zemí, Rakouska, Švédska, Švýcarska, Finska, Malty a Lichtenštejnska. Pravda Ukrajina je oficiálně také neutrální, podle vlastní ústavy, ale momentálně formuje multinárodní vojenskou jednotku s Polskem a Litvou, takže svoji ústavu, tak jako mnoho dalších důležitých státních atributů hodila přes palubu. Ale není správné hovořit o Ukrajině, když je celá země také díky západní intervenci v područí několika loutek a hajlujících biřiců s germánskými runami na vlajkách. Těmto pučistům pomáhal a pomáhá nyní Schwarzenberg. Proto jej považuji za nebezpečného. Již jeho otec byl notorickým fašistou, takž zde nepadlo jablko daleko od stromu. Považuji za nebezpečného každého, kdo se nás snaží zavléct do války. A toto riziko je bohužel bezprostřední. On je v čele těchto vlastizrádců, kteří právě o toto usilují.

 

Dříve jste kandidoval za Stranu Zelených, za Hlavu vzhůru Jany Bobošíkové. Jak moc se v průběhu vašeho života ovlivnily postoje a názory?

Nerozumím otázce „Jak moc se v průběhu vašeho života ovlivnily postoje a názory?“

Za Stranu Zelených jsem úspěšně kandidoval do Zastupitelstva Prahy 1 v roce 2006. Začal jsem se tehdy politicky angažovat z jednoho prostého důvodu – zachování suverenity a integrity našeho státu. Tehdy zuřil ve straně Zelených boj, mezi křídlem Bursíka, který se tam infiltroval a chtěl prosadit souhlas strany s výstavbou amerického radaru v Brdech a křídlem normálních slušných Zelených, kteří poukazovali na politický program strany, který takový souhlas neumožňoval.

Za Volební Blok Hlavu Vzhůru jsem kandidoval do Poslanecké sněmovny v roce 2013 proto, že tato strana explicitně prosazovala taktéž suverenitu státu, jeho svrchovanost a nezávislost. To je pro mne osobní politickou prioritou. Sdílím názory, že je pro naši zemi nejlepší, když se nebudeme podílet na cizích válkách a nebudeme zde stavět cizí vojenské základny. Jsem v jádru pacifista. Zelení vzešli taktéž původně z mírového hnutí, bohužel se ale tomuto odkazu zpronevěřili. Viděli jsme, co napáchali v době Jugoslávské války v německé vládě. U nás udělali také více škod než užitku. Solární debakl nás stojí do dnes obrovské peníze. Bursík sice vypadl ze Zelených, ale stále se angažuje v páté koloně válečných štváčů. Nyní zapadá hlavu státu za kritiku sankcí, která je ale velmi na místě.

Takových politruků zkázy a zničení je zde více, kdybych je začal jmenovat, nikdy bychom tento rozhovor asi neukončili. Na místě je zmínit takové morální trosky, jako je Halík, Herman a v tomto gardu i jeden z protikandidátů do Senátu na Praze 5, Žáček. Ten si sem kdysi pozval coby ředitel ÚSTRU prominentního člena eskader smrti, profesionálního námezdního vraha Felixe Rodrigueze, a to za naše peníze daňových poplatníků. Tomu říkám nehorázná drzost. Tento vrah měl spáchat atentát na Castra. To se mu nepovedlo. Jinak tomu bylo u Kennedyho.

 

Spousta lidí tvrdí, že Senát je zbytečný, jaký máte názor Vy?

Spousta lidí tvrdí spoustu věcí. Ono v tomto ohledu dost záleží na okolnostech a politické kultuře daného systému. Senát je spíše takovou tlachárnou, ale jsou politické okamžiky, kdy svou roli sehraje. V mnoha zemích existují unikamerální systémy, které fungují dobře. Ale vzhledem k naší politické kultuře – a to si uvědomuji teprve krátce, nějaký význam spíše mít bude. Stojí nás to půl miliardy, což je jen čtvrtina toho, co musíme vydávat ročně za různá vojenská dobrodružství po světě, zvaná vojenské mise AČR. Spíše než pro zrušení Senátu bych byl pro zrušení členství ve Washingtonské a v Lisabonské smluvní organizaci. Senát poskytuje trochu oproštění od přímého vlivu politických stran, které jsou v područí různých magnátů. Babiš ovládá ANO, Schwarzenberg TOP, Sekyra KDU/ČSL, Bárta VV a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Vidíme v naší politice to samé, co jsme před tím viděli ve světovém hospodářství – koncentraci moci, vedoucí k její postupné monopolizaci. Proto dnes tak často hovořím o kartelech. Samozřejmě tím nechci naznačit, že zmíněné osoby nikdo nad nimi neovládá. Teorie elit z oblasti sociologie politiky naznačuje, že opak je pravdou. Odpověď na otázku je tedy ambivalentní. Senát může být zbytečný, ale nemusí. Můj názor je takový, že v současné chvíli zbytečný není. Na mysli mám třeba hlasování o branném zákoně nebo o vyhlášení války. Každý mechanizmus, který tomu může zabránit a my jej máme k dispozici je v tomto momentě důležitý. A tím myslím také ústavní institut občanské neposlušnosti a dalších zákonných prostředků odporu proti politické zvůli, jakým mohou být demonstrace a stávky. Ale tyto prostředky nesmí být cíleně zneužity ve prospěch zla a záhuby, tak, jak tomu bylo v Kyjevě ultrapravicovou soldateskou podporovanou Washingtonem, jak přiznala Victoria Nuland, z kabinetu ministra zahraničí SSA v prosinci 2013. U nás máme také takové projekty podporované tzv. americkou ambasádou. Na mysli mám „rekonstrukci státu, pak transparency international a také Člověka v tísni. Pro mě naprosto nedůvěryhodné. Pokud by někdo z nich byl pro zrušení Senátu, byl by to důvod udělat maximum pro jeho zachování. Asi se dovtípíte, co tím chci říci. Všude, kde se takové, západem placené struktury objeví, nastane zkáza a občanské nepokoje vedoucí ke scénářům, které vidíme v Sýrii nebo na Ukrajině. Tyto organizace jsou předvojem rozvratu a zkázy. Nedivím se, že si je začali v Rusku lépe kontrolovat, tak, jak to zavedly Spojené státy americké již v roce 1938, tedy v době, kdy si tamní průmyslníci a finančníci „udělali“ a vyzbrojili Adolfa Hitlera a jeho válečnou mašinerii. Jak to dopadlo, už víme. Kdyby Sovětský svaz neobětoval desítky milionů svých synů a dcer tak bychom nyní mluvili německy. Podle toho co vidím, tak to je dnes mnoha lidem líto. Někteří, kteří se u nás etablovali, kteří hovoří německy a s češtinou mají celkem problém, stejně jako s celým českým národem, dělají vše proto, aby fašismus dostal druhou šanci. Kandidují na prezidenta, vměšují se do záležitostí cizích států a jsou trojskými koni zahraničních zločineckých skupin v naší zemi. Brojí proti Rusku a účastní se banderovských rejdů během Euromaidanu, bok po boku s největším válečným štváčem a podporovatelem islamistického terorizmu, senátorem McCainem. Nyní titol lidé konspirují s magnátem Chodorkovskym proti Rusku. Říkají tomu boj proti proruské propagandě. Já zde žádnou proruskou propagandu nevnímám. Jen hlas rozumu, který mně naplňuje nadějí, že lidem ještě nebyly úplně vymyty mozky, a že aspoň někteří lidé vnímají současný konflikt správně jako útok krizí zmítaného západu v agonii na poslední suverénní velmoc, která úspěšně odolává neskutečnému tlaku „lovců ekonomik“ a „zlodějů surovinového bohatství“ cizích národů. Naopak zde vnímám velmi rozsáhlou propagandu pro válečnou, za kterou stojí západ, ale zejména takzvané euroatlantické kruhy. Tyto kruhy si zde vydržují své agenty v čele s germánským kryptofašistou, který funguje jako vůdce jakési pseudointelektuální, leč nebezpečně hloupé kulturní fronty koncentrované kolem pražské Malé strany, zejména okolí Kampy. Nyní si jeho nechvalně známá politická strana povolala do služeb zkrachovalého námezdního žoldáka politiky, naposledy viděného ve službách solární lobby a amerického radaru (tak jako zmíněný Gabal a Vondra), který tak selhal při transformaci Strany Zelených, Martina Bursíka, aby za ně kandidoval do Senátu. Nyní Bursík objíždí Kampu, rozlévá čaj a dělá, že je úžasný lidumil. Přitom jsem asi těžko někdy potkal více nenávistného, zlého a zkaženého člověka, jako je on. A samozřejmě není sám. Kupodivu se takto morálně upadlých lidí so Senátu a souběžně i na pražský Magistrát nyní dere celá spousta. Dokonce i lidé, kteří jsou oficiálně obžalovaní, jako je tomu v případě současného pražského primátora, olomouckého Hudečka. Nejlépe to vyřešila skupina „nejsme klauni“, která raději na své kandidátky nabrala lidi z ulice a vybrala je losem. Jinak je to už skutečně nepředstavitelná fraška. Vidíme pořád ty samé lidi, kteří mají skutečně mizernou reputaci a to právem, jak se derou do špičkových funkcí v politice, jako by se nic nestalo. Jako by byli neposkvrněné okvětní lístky květů běloskvoucí lilie. Ztělesnění nevinnosti, upřímnosti a oddanosti lidu. V mém volebním obvodě například kandiduje do Senátu snad ten nejprovařenější politik polistopadové éry, bývalý starosta prahy 5, Milan Jančík. To co vidím, mně uvádí v naprostý úžas! Hroší kůže, nulová sebereflexe, naprostý výsměch voličům a občanům naší země! Pokud by byli tito lidé v Senátu, tak ano, je zbytečný. Protože se tam bude pokračovat současná chronická mravní mizérie. Lumpárna, intriky, klientelizmus, rozkrádání státu a další již dobře známý marasmus, to vše pod hlavičkou a s razítkem zákonodárného orgánu republiky!

 

Jak byste zhodnotila dosavadní vládu ČR?

Jako vládu „Pat a Mat“.

 

Jste pro adopci dětí homosexuály?

Nejsem. Ta představa se mi doslova hnusí. Nikoliv kvůli slušným lidem mezi nimi, ale kvůli těm neslušným, kterých mezi homosexuály není málo, stačí se trochu porozhlédnout. Děti by v ideálním případě měli mít matku a otce. Homosexuálové by se měli nadále věnovat povoláním vyžadujícím celibát a bezdětnost. Dříve, v dávných dobách proto různé administrativní funkce plnili kastráti. To mělo svého času svůj smysl. Nemít děti bylo jejich výsadou. Každý má své místo na světě, ale místem homosexuála, který se rozhodne, žít v homosexuálním vztahu, pak není, být rodičem. Příroda funguje podle nějakých biologických principů. Pokud je člověk bude porušovat, zajde. O mravních principech nemluvě. Sex je soukromou věcí každého dospělého člověka, ať si ve své kůlně dělá, co chce, když tím netrápí druhého člověka, nebo jinou živoucí bytost. Společnost má ale povinnost chránit děti a mládež a vést je k tomu, aby z nich vyrostli etické a psychicky zdravé bytosti.

Ale v době, kdy je v zemi ministrem kultury údajný aberantní deviant, se již nelze ničemu divit. Ptejme se, zdali chceme mít v budoucích generací místo normálních lidí psychopaty. Pokud se ptáte mne, říkám, že takovou formu adopce nepodpořím. Nedovedu si představit, že by dva soužívající pánové, byli konkrétně chlapečkům dobrým příkladem do života. Já tu komunitu celkem dobře znám. Na univerzitě jsem jí studoval, protože to pro mne byl nový a zajímavý fenomén. Všiml jsem si, jakými obrovskými psychologickými problémy tito lidé v tom citlivém mladistvém věku procházeli. Nebylo to pro ně vůbec snadné. Myslím, že jejich osud není být rodičem. Jinak by to příroda zařídila jinak.

To, že mi je tato otázka vůbec pokládána, je důkazem, v jak daleko pokročilé fázi společenského rozkladu se aktuálně nalézáme! Homosexualita je nestandartní projev sexuality, který by měl zůstat mimo veřejný prostor, jako tabu, kterým vždy byla ještě spíše, než projev sexuality heterosexuální, která plní původní účel pokračování druhu. Rozmachem pornografie se dostala sexualita do veřejného a prakticky jej úplně zamořil, čímž byla odcizena jejímu původnímu tajemství. Byla jakoby znesvěcena. Poskvrněna. Nyní se útočí na nejslabší článek společnosti – a tím jsou děti. Další akt znesvěcení a úpadku. Bohužel je to dlouhodobý pekelný plán určitých zlovolných kruhů, operujících v pozadí globalizační agendy nadnárodních elit. Homosexualita je jen jedním z mnoha nástrojů tohoto ďábelského instrumentária, které je nazýváno Tavistockou agendou. Ze stejného soudku jsou i další trháky moderny, jako je feminizmus, militarismus, kultura strachu, konzumerizmus, psychofarmakologie, satanizmus, očkování, finanční pasti, sionizmus, terorizmus, kultura plytkosti, mediální neurolingvistika a další a další nástroje, či prostředky zotročení a zničení svobody člověka, které začíná zotročením jeho svobodné vůle a ovládnutím jeho mysli.

Kam se podíváte, tak lze nalézt manipulaci. Je vskutku složité se vymanit z jejího područí. Je nemožné jí uniknout. Tato postupná transformace člověka a společnosti povede podle mého názoru k zániku civilizace. Vzniká jakási anti-utopie, řečená dystopie, ve které je člověk naprosto odcizen svému původu. Dezorientován a dezintegrován. Stává se perfektním moderním otrokem. To je válka, která se odehrává uvnitř naší mysli. Říká se jí tichá válka. Skutečně to nesouvisí tolik s homosexualitou, jako to souvisí s cíleným a společensko-technologicky podporovaným, záměrným rozkladem rodiny a potažmo celé společnosti. Ale i toto je na dlouhé povídání.

 

Co si myslíte o prezidentu Zemanovi?

Myslím si, že je jako prezident Hlavou státu podle ústavy. Je také vrchním velitelem vojsk. Doufám, že nezavelí do války, ale že bude nadále rozumným a uvážlivým prezidentem, který je schopen rozlišovat možnosti mezinárodní reality na rozdíl od mnoha jiných politiků, kteří toho schopni nejsou. Jelikož má po boku Hynka Kmoníčka, kterého si velmi vážím, věřím, že moji důvěru v jeho zahraničně-politickou agendu nezklame.

Skutečnost, že prezidenta Zemana veřejně kritizuje tlučhuba a pseudopáter Halík znamená, že šlape na kuří oka zahraničním zákulisním machinátorům loutkovodičům z řad tupých, ale velmi bohatých nadnárodních elit, které jak vidno naprosto ztratily veškerou soudnost a racionalitu, když rozdávají své, kapitalistickým vykořisťováním slabších, nahromaděné peníze, takovým ubohým socialistickým normalizačním kariéristům, kteří se vydávají ex post za disidenty a bojovníky proti režimu, který je ale ve skutečnosti dobře živil a zajistil jim mnohá privilegia, jako třeba studium v zahraničí, publikaci spoluautorovaných knih, účinkování v celovečerním filmu, a cesty do kapitalistické ciziny.

Nyní je Halík publicistou nevědecké literatury pro vybrané publikum z řad silně dezorientovaných křesťanů, kterou vydává lživě za vědeckou, aby si vygauneřil peněžité výhody dokud ho Schwarzenberg s Žantovským nedostali k Templetonům a nevyždímaly z nich, pro tohoto svazáka do každého počasí, dotace na jeho mrzkou mediální ubohost, které jsme bohužel nyní svědky, vše pod záštitou Mrázkova parťáka, developera Sekyry, velkého ochránce Křesťanské demokracie.

Dokud bude mít náš prezident takové protivníky, tak na něj budu hrdý i přes to, že je také jenom člověk. Konec konců žádný strom neroste do nebe a všichni máme stejný začátek i konec. Rodíme se a umíráme. Měli bychom svůj čas na Zemi věnovat užitečným věcem a pokud možno si nekazit život malichernostmi.

Prezident Zeman má podle mého názoru ze všech politiků této epochy asi ten nejlepší smysl pro humor.

Za zvláštní považuji nicméně skutečnost, že se po volbách rozešel s Miroslavem Šloufem, svým dlouholetým politickým partnerem. To mi hlava nebere. Ale do zákulisí nevidím. Každý můžeme dělat chyby a naletět špatným rádcům.

 

Jaký máte názor na trest smrti?

Trest smrti je moc mírným trestem pro některé zločiny. Podle všeho jej s oblibou praktikují teroristé „islámského státu“, a dalších islamistických uskupení, tak jako jejich zřizovatelé a podporovatelé z řad několika mála absolutistických monarchií perského zálivu. Lidský život by měl být nedotknutelný. A to i v dnešní době lži, cynizmu a úpadku společenských hodnot.

 

Preferujete korunu nebo euro?

Preferuji korunu. Kéž nám zůstane zachována. Jsme přece historicky zemí koruny české!

 

Co bude Vaši hlavní prioritou v případě volebního úspěchu?

Zastávat se národní suverenity, pokud možno vyvázat naši zemi z jařma washingtonské a lisabonské smlouvy. Napomoci k neutralitě státu. Korigovat antisociální úsporná opatření a zastávat se nezávislosti a objektivitě medií, zejména těch veřejnoprávních. Omezit výdaje na zbrojení a investovat do vzdělání a výchovy budoucích generací. Bojovat proti válce, nesmyslným vojenským misím, brannému zákonu. Témat je skutečně mnoho. Podstatná jsou sociální, ekologická a kulturní témata. Registruji neskuteční morální úpadek, kterému je nutno čelit tím, že se mládež nebude vychovávat jako potrava pro kaony ale jako pokračovatel tradic a kulturního odkazu národa. To samozřejmě není možné, když posadíte na ministerstvo údajné devianty a válečné štváče. Je do nebe volající, že ten, kdo v roce 1999 horoval pro bombardování Jugoslávie, nyní zastává post ministra kultury! Je to diagnóza naprostého úpadku hodnot a důkaz toho, co může napáchat hloupý, ale zbohatlý developer, když se mu dovolí, aby ovládl politickou stranu a dosadil si tam svoje lidi.

Druhý, který s ním v tandemu veřejně obhajoval bombardování našich bratrů a sester Slovanů v Jugoslávii, nyní dokonce, financován stejným developerem, připravuje svoji kandidaturu na prezidenta republiky. Ten není zběhlým knězem, jako údajný deviant Herman, ale za kněze se pro změnu naopak vydává. Patrně je to ale podvodník. Jako profesor nemá jedinou publikaci. Jako sociolog ničemu nerozumí, ale jen papouškuje povely svých loutkovodičů, jako člověk je amorální. Podvádí i se svým literárním dílem, které vydává za akademické, i když je beletristické. Tituly jako „Divadlo pro Anděly“ nebo „Noc zpovědníka“ nebo „Co je bez chvění není pevné“ nemohou a ani nejsou akademické práce, vzniklé v rámci působení na vzdělávací instituci, jak konstatovala odborná komise rady státu pro vědu, výzkum a inovaci, těsně před tím, než ji Sekyrovy lidovci po volbách obsadili svým člověkem, aby zametl stopy…

 

Pokud volby nedopadnou dobře a Vy se do politiky nedostanete, co budete dělat?

Budu dělat to co dělám nyní: politiku. Politika není něco, v čem jste nebo nejste. Politika je prostor, ve kterém žijeme. Jsme součástí politiky a politika je součástí naší existence, ať chceme, nebo nechceme. Jsem politologem. Politiku zkoumám zevnitř, nebo zvenku, je to prakticky to samé, liší se jen úhel pohledu. Naopak, zjistil jsem empirickým průzkumem, i vlastní zkušeností, že získáním mandátu se značně zúží osobní akční rádius politického angažmá. Je to tedy jisté břemeno pro osobní svobodu, je to skutečná služba veřejnosti. Sice ne pro každého politika, někteří raději slouží za Jidášův peníz bohatým vlivovým osobám, nebo skupinám, ale pro toho, kdo politiku vnímá správně, by mělo být blaho celého národa tou hlavní prioritou. Nikoliv osobní obohacení, výhody a tučné sousto u stolu mocných a bohatých.

 

ptal se Jiří Tuček, redaktor zpravodajského portálu skutečnosti.cz

4363 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Podpořte nás
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Aktuálně nejčtenější
Články autora
Průzkum
Žádné aktivní ankety nebyly nalezeny